Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 500+ na sprzęt - lista w SIO
strony: [ 1 ]
tarek30-11-2020 19:51:26   [#01]

W szkole są nauczyciele na urlopie bezpłatnych udzielonym na podstawie art. 68 ust. Karty Nauczyciela. W SIO w nieobecnościach są m.in. opcje "urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karta Nauczyciela" i druga "urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy".

Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wybraliśmy tę pierwszą przycynę nieobecności z KN, a dla niepełnoetatowców - drugą z KP.

Jednak na liście uprawnionych do dofinansowania pojawili się ci pierwsi nauczyciele.

Czy w związku z tym, należy w SIO bez względu na podstawę udzielenia urlopu bezpłatnego, zawsze wskazywać art. 174 § 1 Kodeksu Pracy?

rzewa01-12-2020 06:15:35   [#02]

nie

wszystkim zatrudnionym z KN należy wpisać art 68 ust 1 KN

a to czy będzie taki n-l uprawniony zależy od tego czy będzie w dniu 7 grudnia 2020 na urlopie bezpłatnym i to takim, który w tym dniu trwa dłużej niż 14 dni

a SIO nie wie jeszcze czy ci n-le przypadkiem w tym dniu z tego urlopu nie wrócą :-) i dlatego umieszcza ich na tej liście

a tych, mających urlop z kp SIO potraktowało jak nienauczycieli :-)


post został zmieniony: 01-12-2020 06:16:15
tarek01-12-2020 06:48:32   [#03]

W SIO zaznaczyłem właśnie art. 68 do końca roku szkolnego. 

Pomoc SIO odpisała w stosunku do tych nauczycieli: nauczyciele o ww. numerach id nie mają zaznaczonych w sio urlopów bezpłatnych. Proszę o ponowne sprawdzenie danych w systemie i ich aktualizację.


post został zmieniony: 01-12-2020 06:49:27
mychase01-12-2020 11:05:51   [#04]

a gdzie to jest w SIO?

Ewav01-12-2020 12:21:42   [#05]

W strefie pracownika, w raportach.

47andrzej01-12-2020 12:24:40   [#06]
Kategoria
Pytanie merytoryczne - Pytanie
Opis zgłoszenia

Nauczycielka o zgłoszonej w systemie SIO nieobecności z powodu urlopu macierzyńskiego jest widoczna w raporcie jako uprawniona do otrzymania 500+ na zakup sprzętu informatycznego do nauki zdalnej. W jaki sposób odznaczyć taką osobę aby niebyła uprawniona do otrzymania ww dotacji.

ODPOWIEDŹ 

zgodnie z rozporządzeniem:

"14. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:

1) nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty (...)"

Jeżeli nauczyciel nie pracuje w czasie urlopu macierzyńskiego w jednostce systemu oświaty to nie należy naliczać świadczenia 500, pomimo, że znalazł się w raporcie.+

Raport ma jedynie charakter pomocniczy, a podstawą wypłaty świadczenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie. Raporty nie będą korygowane.

Bona Fide01-12-2020 13:01:32   [#07]

"Raporty nie będą korygowane"... No właśnie, a subwencja, jeśli będzie za mała?

fitter4801-12-2020 19:48:18   [#08]

Ten sam problem co z subwencją dla tego nauczyciela? będzie? innego uprawnionego na liście nie mam.OP twierdzi,z eźle zostały wpisane w system SIO i ich "zaciągnął" na listę

AnJa02-12-2020 11:25:18   [#09]

Czekam wciąż na ewentualną odpowiedź - czy
- dyrektor ma na liście ujać nauczycieli, którzy wg rozporzadzenia są uprawnieni, ale w raporcie ich nie ma (wydaje sie, ze tak, dla OP nie zostawiono tu pola do popisu)
-  dotacji celowej dla niepublicznych uwzględnić nauczycieli, którzy będą we wniosku, w raporcie SIO nie ma (tu mamy, wg rozporządzenia uwzględnić i dane SIO).

Jeśli sie czegoś dowiem - napiszę. Jeśli ktoś z Was coś wie- poproszę.

bardu02-12-2020 18:14:58   [#10]

już wyżej ktoś pisał - co z antywirusowym programem ? czy liczycie jako program? 

danucha03-12-2020 08:07:39   [#11]

W piśmie z ministerstwa było napisane że raport SIO jest tylko pomocniczy, a listy mają być zgodne z rozporządzeniem. Tak robimy, bo w raporcie są i ci na macierzyńskich i na zdrowotnym. Zastanawiam się natomiast jak rozdzielić pieniądze na szkoły . Czy według list szkolnych czy SIO ?

AnJa03-12-2020 08:51:46   [#12]

W przypadku szkół prowadzonych przez jst - sprawa prosta: OP nie dostał uprawnień w zakresie weryfikacji list ze szkół. Czyli wg list.

Inaczej z niepublicznymi, dla których jst jest organem rejestrowym- tu ma brać pod uwagę i listy i dane z SIO.
I co w przypadku niespójności między tymi źródłami?

MonMal03-12-2020 09:07:04   [#13]

(Szkoła niepubliczna) Dzisiaj kontaktowałam się telefonicznie w tej sprawie - poprosili mnie o napisanie do nich maila i podanie ID nauczycieli, których mam nieuwzględnionych w raporcie. Zobaczymy, co dalej.

AnJa03-12-2020 09:16:16   [#14]

Dostaniesz info z adresu SIO, ze raport z SIO ma charakter pomocnicy. Będzie podpisane Agent nr jaki śtam.

Przerobione.

Ale jeśli zmienili zdanie - pisz.

przy czym z Waszego pkt widzenia sprawa jest oczywista- też składasz wg rozporządzenia. Do organ rejestrowy weryfikuje. Czyli ma problem:
- nie wypłaci - złamie prawo, bo w warstwie merytorycznej nauczyciele są uprawnieni,
- wypłaci- złamie prawo, bo z formalnego punktu widzenia (brak łacznego spełnienia warunków z art.10d.7. ) naruszy dyscyplinę finansów publicznych.

danucha03-12-2020 10:48:53   [#15]

czyli środki na szkoły  wg. list to tak . A co z ewentualną resztą środków . Ponoć można zakupić sprzęt, ale rozdzielić te środki pomiędzy szkoły ,czy zostają w OP?   Jednak nauczyciele aż tak nie rwą się do zakupów i nie wszyscy uprawnieni złożą wnioski. Jak to praktykujecie?

AnJa03-12-2020 11:06:05   [#16]

W przypadku braku wniosków- do dyspozycji jst. Jak kazda kwota subwencyjna.

Monic03-12-2020 11:27:07   [#17]
Nauczyciel był zatrudniony w szkole w dniu 02.11.2020r. na cały etat /umowa na zastępstwo/. Ta umowa uległa rozwiązaniu w dn.16.11.2020r. Od dnia 17.11.2020r. z nauczycielką została nawiązana nowa umowa o pracę w wymiarze 8/18.
Nauczyciel ten pracuje jeszcze od 1 września w innej szkole w wymiarze 10/18.
W myśl §10c ust.13 rozporządzenia dofinansowanie na zakup sprzętu przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.
Zważywszy na fakt zakończenia pierwszej umowy i nawiązanie nowego stosunku pracy chyba nie mówić o pozostawaniu w stosunku pracy, ponieważ uległ on przerwaniu - nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę i ponowne zatrudnienie na innych zasadach.
W której szkole powinna ubiegać się o dofinansowanie?
W mojej szkole widnieje w raporcie SIO, a w drugiej szkole, w której ma ciaglosc zatrudnienia nie została umieszczona w systemie. Wprawdzie raport ma charakter pomocniczy, ale mam wątpliwości co do tego, czy powinnam przyjac wniosek, gdyż w moim odczuciu nauczycielka  powinna starać się o dofinansowanie w szkole, w której pozostaje w nieprzerwanym stosunku pracy. Tamta szkoła odmawia nauczyciele przyjęcia wniosku. 
Moze ma ktos z Was podobną sytuację i znaodpowiedź  na te moje wątpliwości? 
KaPi03-12-2020 11:31:22   [#18]

Ale U Ciebie też ma chyba ciągłość pracy, bo nie ma dnia przerwy...

Monic03-12-2020 12:27:40   [#19]

Tylko czy zgodnie z rozporządzeniem "pozostaje" w stosunku pracy? Stosunek pracy był rozwiązany i nawiązany nowy. 

KaPi03-12-2020 12:44:45   [#20]

Wydaje mi się, że tak

AnJa03-12-2020 13:24:28   [#21]

Ze strony MEN:

Kto ma obowiązek wypłaty świadczenia w sytuacji gdy dyrektor szkoły nie wykazał poprawnie danych nauczycieli w SIO?

Imienne listy nauczycieli udostępnione dyrektorom szkół i placówek oraz organom rejestrującym szkoły i placówki mają jedynie charakter pomocniczy. W przypadku niewłaściwego wykazania lub braku wykazania danych nauczyciela w SIO przez dyrektora szkoły lub placówki, nauczyciel nie traci uprawnienia do świadczenia. ​​​​​​

Obowiązek wypłaty świadczenia spoczywa na dyrektorze. W przypadku szkół niesamorządowych jednostka samorządu terytorialnego (JST) przekazuję dotację tylko na nauczycieli poprawnie wykazanych w SIO i spełniających wszystkie kryteriaW każdym przypadku dyrektor ma obowiązek wypłaty świadczenia uprawnionym nauczycielom.


zosiaz104-12-2020 16:59:39   [#22]

Czy wniosek można złożyć elektronicznie?

AgaM04-12-2020 20:38:39   [#23]

Nauczyciel w SIO ma aktywną umowę, nie ma go na liście, nie jest uprawniony do 500+ w innych placówkach, gdzie jest zatrudniony (przedszkole), nie przyszła na niego subwencja, ale złożył wniosek. Odpowiedź agenta SIO, kto jest uprawniony, a kto nie już otrzymałam, ale nic z tego nie wynika. Co w takim przypadku?

Fresco05-12-2020 00:21:44   [#24]

Listę zbiorczą wysyłamy elektronicznie, nie widzę powodu, dla którego wnioski miałyby być składane osobiście w dobie pandemii.

Ala05-12-2020 09:00:44   [#25]

niektórzy niestety kochają papiery :(

martek06-12-2020 19:51:08   [#26]

u mnie też problem, odpowiedzi z SIO brak, poradźcie... ,, mój" nauczyciel zatrudniony  w pełnym wymiarze, prawidłowo wykazany w SIO nie widnieje w raporcie jako uprawniony, jest natomiast  w sąsiedniej szkole( prywatna niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, podlega pod burmistrza), gdzie nauczyciel ma tylko 8 godz. Jest problem, bo w naszym OP nie ma dla tego nauczyciela dofinansowania, a w urzędzie miasta powiedzieli, że mu nie wypłacą, bo zgodnie z rozporządzeniem powinien go złożyć tam gdzie ma więcej godzin itp... nawet nie chcą sprawdzić czy dostali na niego pieniądze, a uważam, że tak, bo choć raporty miały być tylko pomocnicze to wydaje mi się , ze przesłali pieniądze właśnie zgodnie z tym ,, co wyprodukowali": co o tym myśleć, jakich użyć argumentów?

 


post został zmieniony: 06-12-2020 19:53:51
AnJa07-12-2020 08:52:50   [#27]

Gmina ma liste zbiorczą - owszem- z zaznaczeniem szkoły, w której zatrudniony jest uprawniony nauczyciel.

Jesli nauczyciel jest na tej liście (rozumiem, ze jest) - to dla gminy problemu nie ma - bo 500 zł naliczonych na tego nauczyciela dostała.

Wiec finansowo problemu nie ma. Jest formalny- która szkoła ma być płatnikiem. Zgodnie z rozporządzeniem (jeśl opis jest pełny i nie ma jakis innych haczyków) - powinien dostać w szkole gminnej, w tej niepublicznej nie powinien skłądąc wniosku i wówczas nie bedzie go we wniosku o dotację.  A to 1 z 2 warunków otrzymania dofinansowania w szkołąch innych niż samorzadowe (tzn. wniosek i wystepowanie na liście).

martek07-12-2020 12:38:09   [#28]

AnJa, dziękuję za odpowiedź, niestety nie jest tak łatwo, ponieważ nasze OP to zupełnie dwie różne rzeczywistości: u nas gmina ( szkoła wiejska), szkoła prywatna podlega pod Urząd Miasta więc ja nie mam pieniędzy, oni dostali zgodnie z listą w SIO, a tam ,, mój"nauczyciel figuruje, ale nie chcą tego uznać i cały czas twierdzą, że nauczyciel ma złożyć wniosek w szkole gdzie ma większy wymiar zatrudnienia, czyli u nas...i ja powinnam mu wypłacić dofinansowanie. Nasz OP mówi nie! skoro jest na liście uprawnionych w innym miejscu....Ja wiem, że zgodnie z rozporządzeniem n-l powinien być w naszej szkole i krew mnie zalewa, bo na,, na górze" narobili bałaganu, a my musimy to zozgryzać, a jak idzie o pieniądze, to nie jest łatwo...i nadal nie wiem, co robić, nauczyciel przesłał mi wniosek...

AnJa07-12-2020 12:49:03   [#29]

No- przy różnych OP może być problem. Bo albo SIO jednak prawidłowo 22.11 (ze stanem na 2.11) wypełnione nie było - albo jest w nim jakiś błąd, który wylazł przy raportowaniu.

Nie wiem tylko skąd Wasz OP ma wiedze, ze tamten jest na innej liście? A tamten organ rejestrowy- że ma inne zatrudnienie? Ale to na marginesie.

Bo zapis jest jasny- i ja rozumiem, ze w gminie boli wydatkowanie kasy spoza subwencji- ale trudno.

gosiak07-12-2020 13:21:29   [#30]

martek, mam analogiczną sytuację. Z tym, że reprezentuję szkołę prywatną, która zatrudnia nauczyciela na pół etatu. Nauczyciel ten pracuje również w szkole publicznej w pełnym wymiarze. Jako uprawniony do dofinansowania widnieje w raporcie SIO naszej szkoły. Wysłałam zapytanie do MEN, w której szkole ów nauczyciel ma złożyć wniosek.

A oto odpowiedź:

Dzień dobry,

Raporty w strefie pracownika obrazują stan wypełnionych danych w SIO na 2 listopada 2020 r. aktualnych na  22.11.2020 r.

Na podstawie tych danych zostały podzielone środki zwiększające subwencje oświatową  z tytułu wsparcia 500+.

 Jeżeli dane w SIO były wówczas błędne, to proszę je poprawić.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dane w SIO należy aktualizować zgodnie ze stanem faktycznym.

 W przypadku niezgodności i wątpliwości dotyczących nieujęcia nauczycieli na liście, prosimy

– sprawdzić poprawność danych wprowadzonych do SIO wg stanu na 02.11.2020 r. oraz 07.12.2020 r. – szczególnie wypełnienie danych o umowie nauczycieli oraz tygodniowym wymiarze zajęć (powinny być aktywne na rok szkolny 2020/2021).

– wyjaśnić z nauczycielami, czy nie zostali uwzględnieni w raporcie innej szkoły/placówki oświatowej.

Nauczyciele, którzy kwalifikują się do objęcia wsparciem, a nie ma ich w raporcie, mogą składać wniosek o 500+ zgodnie z informacją mailowo wysyłaną do szkół. 

Nauczyciel nie traci uprawnienia do świadczenia.

 

Pozdrawiam,

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym - SEKRETARIAT
 

To, w której szkole ma złożyć ten wniosek?


post został zmieniony: 07-12-2020 13:23:09
martek07-12-2020 20:38:03   [#31]

AnJa, wiemy, że ,, mój" nauczyciel jest na liście w innym OP ponieważ to ustaliłam w ich wydziale oświaty, a ja wiem w jakiej szkole, bo kiedy nie znalazłam jego nazwisko u siebie dzwoniłam do innych szkół, gdzie pracuje po kilka godzin i stąd wiem, w której szkole został przypisany.Jeśli chodzi o poprawność danych w SIO to sprawdzałam po stokroć czy to ja być może zawiniłam otóż nie potrafię( bo nie widzę) żadnego błędu, luki, braku....a dane wg mnie są poprawnie wprowadzone. Bardzo dziękuję za wypowiedzi:)

martek07-12-2020 20:41:00   [#32]

gosiak, niby zaczynała się jakaś odpowiedź, ale albo ja mam już zupełne zaćmienie mózgu albo ona nie wybrzmiała jednak...zadaję sobie to samo pytanie, to w końcu gdzie ma złożyć wniosek?

U nas w końcu ustaliliśmy w naszym OP, że wniosek przyjmuję ja, a OP zapłaci ...........choć moim zdaniem pieniądze,, poszły" za nauczycielem do miasta, zgodnie z błędnie przygotowaną listą. To potwierdziło się w naszym OP, ale też w  tym od szkoły prywatnej wiem, bo osoba z którą tam rozmawiałam potwierdziła, że dostali tyle pieniędzy ile potrzeba dla osób na liście( czyli domyślam się, że dla,, mojego" nauczyciela też), a że mają jeszcze inne pomyłki tzn też im nie wykazało dwóch uprawnionych nauczycieli to problemów ciąg dalszy...


post został zmieniony: 07-12-2020 20:46:56
rzewa08-12-2020 08:25:30   [#33]

hm... moim zdaniem szkoła prywatna może a nawet powinna pozytywnie rozpatrzyć wniosek n-la, o ile znajduje się on na liście, gdyż organ rejestrujący musi jej na tego n-la wypłacić 500+ -> oczywiście pod rygorem oświadczenia przez n-la, że nigdzie indziej wniosku nie składał

i nie ma tu znaczenia czy ten n-l jeszcze gdzieś pracuje i czy tam był czy nie był na liście

natomiast w szkole samorządowej, jeśli nie ma n-la na liście, a on wniosek złożył, to należy spytać się go czy gdzieś jeszcze nie pracuje i sprawdzić czy we wskazanej szkole jest na liście -> jeśli jest to tam ma składać wniosek, a jeśli nie... to należy go do listy dopisać i wniosek rozpatrzyć pozytywnie

nie można odmówić przyjęcia wniosku! -> można jedynie w odpowiedzi na wniosek podać, że nie jest uprawniony, bo w innej szkole jest uprawniony lub nie ma go na liście (to drugie dotyczy szkoły niepublicznej)

Monic08-12-2020 08:45:46   [#34]

Zgodnie z art. 10c ust. 6 Rozporządzenia

cyt.: “(…) Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.(…)”.

Zatem nauczyciel sklada wniosek w szkole, w której ma więcej godzin i nie jest to jego problem, czy jest na liście. To raczej problem systemowy, a nie nauczyciela. Dla nauczyciela podstawa jest akt prawny j.w. i powinien działać zgodnie z zapisami Rozporządzenia.  Szkoła nie na prawa odmówić przyjecia wniosku.


post został zmieniony: 08-12-2020 08:46:08
tusia109-12-2020 08:01:05   [#35]

Na liście z SIO nie mam żadnego nauczyciela z publicznej niesamorządowej, czy przysługuje im dofinansowanie?

AnJa09-12-2020 08:59:41   [#36]

Tak.

Wypłacenie jest obowiązkiem dyrektora - o ile oczywiście otrzymał wniosek.

Organ rejestrowy nie ma obowiązku jednak przekazania dotacji na takich nauczycieli. A wg bardziej restrykcyjnej interpretacji- nawet prawa.

Bona Fide09-12-2020 09:04:21   [#37]

Czy to dofinansowanie można jakoś wypłacić nauczycielom używając programu Płace V..., skoro to nie dochód?

Czy tylko poza programem?

Ktoś, coś:-)?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]