Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pracownicze Plany Kapitałowe
strony: [ 1 ]
Afraniuk19-10-2020 12:17:59   [#01]

dla rozluźnienia od COVID i odskoczni - co robicie w kwestii PPK ? Oficjalnie prosicie o zdanie organizację zawodową ? Jest jakaś podstawa prawna do tego ??  Jak dobrze rozumiem mamy czas do 26 marca na podpisanie umowy z kimś - wyłonionym przez organizację związkową...

katarzs19-10-2020 12:22:39   [#02]

Wydaje mi się, że wyłonionym przez pracodawcę albo organ prowadzący.

bobi36719-10-2020 13:39:59   [#03]

Podstawowe terminy PPK dla jednostek sektora finansów publicznych

 

1 I 2021 r. - TERMIN DOŁĄCZENIA DO PROGRAMU

- osoby zatrudnione od 18 do 55 r.ż.  AUTOZAPIS; jeśli uczestnik chce zrezygnować z PPK, składa pisemną deklarację o rezygnacji

- osoby zatrudnione od 55 do 70 r.ż jeśli chcą przystąpić do programu, składają pisemny wniosek

- 70+ brak możliwości

przy czym wiek uczestnika sprawdzamy na dzień podpisania umowy o prowadzenie

 

do 26 III 2021 - Podpisanie umowy o zarządzanie PPK (instytucję finansową wybiera pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi)

 

do 10 IV 2021 - Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

 

Uwaga!

- pracodawca odpowiada za przekazanie informacji (przeszkolenie pracowników) w zakresie PPK

- umowę o zarządzanie trzeba zawrzeć nawet wtedy gdy na dzień 1 I nie będzie chętnych pracowników do PPK

- pomiędzy umową o zarządzanie a umową o prowadzenie musi być odstęp co najmniej 10 dni

 

.... to tak z grubsza rzecz ujmując


post został zmieniony: 19-10-2020 13:44:45
bobi36725-11-2020 21:17:42   [#04]

Czy deklaracje pracowników o rezygnacji można przyjąć już teraz, czy dopiero po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK?

KaPi25-11-2020 21:19:23   [#05]

my zbieraliśmy przed podpisaniem...

bobi36725-11-2020 21:31:52   [#06]

Ja też, ale podobno takie deklaracje można zbierać dopiero po podpisaniu umowy o zarządzanie z instytucją finansową.


post został zmieniony: 25-11-2020 21:32:06
KaPi25-11-2020 21:34:58   [#07]

w jakimś terminarz na szkoleniu nasza księgowa miała te terminy i procedury, co kiedy robić...

teraz nie pamiętam...

 

bobi36725-11-2020 21:43:09   [#08]

Terminy są mi znane, ale prawnik w sąsiedniej gminie stwierdził, że z ustawy wynika iż pracodawca nie może brać od pracownika deklaracji przed podpisaniem umowy o zarządzanie.

Czytam kolejny raz ustawę .... i nie widzę

KaPi25-11-2020 22:20:02   [#09]

to ja nie czytam... też nie znajdę... ;)

Bona Fide26-11-2020 07:43:56   [#10]

Proszę się nie spieszyć z podpisaniem umowy o zarządzanie ponieważ drogę legislacyjna rozpoczął już poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o PPK i przywiduje on - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - rozpoczęcie stosowania przepisów ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2022 roku.

W praktyce oznaczałoby to dla jednostek sektora finansów publicznych opóźnienie wdrożenia PPK o rok w stosunku do obecnego stanu prawnego.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=747

 

KaPi26-11-2020 07:59:03   [#11]

my jesteśmy szkołą niepubliczną i nasze terminy już obowiązują...

bobi36726-11-2020 08:58:21   [#12]

#09

Bona Fide mi nie chodziło o podpisanie umowy o zarządzanie, tylko czy jeżeli pracownicy składają deklaracje o rezygnacji to czy mogę już teraz je przyjąć i wpiąć do akt?

... bo wedle niektórych prawników nie powinnam i że nawet mogę być ukarana za namawianie do rezygnacji!!!

Bona Fide26-11-2020 09:08:42   [#13]

bobi367 ja nie odpowiadałam na Twoje pytanie, tylko podałam to informacyjnie, bo powyżej była mowa o terminach:-)

bobi36726-11-2020 09:16:57   [#14]

:)))

Bona Fide26-11-2020 12:35:27   [#15]

Afraniuk Podstawa prawna to art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm., który stanowi:

„Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.”

Wzory porozumień są już w sieci, np. TUTAJ

Bona Fide26-11-2020 12:51:27   [#16]

bobi367 Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), implementacja PPK ma przebiegać zgodnie z założonym harmonogramem.

Wprowadzenie PPK w instytucji/firmie to przede wszystkim formalne zawarcie dwóch rodzajów umów z instytucją finansową:
– umowa o zarządzanie PPK,
– umowa o prowadzenie PPK, czyli zgłoszenie listy pracowników chętnych do oszczędzania w programie.

O ile zapisanie do PPK odbywa się automatycznie, rezygnacja wymaga dopełnienia pewnych formalności. Treść art. 23 ust. 2 ustawy o PPK wskazuje na to, że pracownik ma do niej prawo w dowolnym momencie, bo nie wskazano tu żadnego obowiązującego terminu. I nigdzie indziej w treści ustawy go nie znalazłam (czasami wzrok mnie zawodzi i już własnym oczom nie wierzę:-)).

Ale, że prawo jest spójne, a ustawodawca racjonalny:-):-) moim skromnym zdaniem deklaracje przyjmowałabym dopiero po podpisaniu umowy o zarządzanie i nie wcześniej niż wskazują to terminy określone w art. 134 ustawy PPK.

Co do kar… to nie zdania prawników, a prawo, które o tym stanowi, a dokładnie art. 108 ustawy PPK, który wyraźnie wskazuje, że za nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z PPK grozi kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Ponadto, ukaraniu podlegać może nie tylko podmiot zatrudniający, ale również osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu.

Bona Fide26-11-2020 12:54:44   [#17]

A... i jeszcze... wiele działań może zostać uznane za nakłanianie do rezygnacji, np.:

  • przekazanie dokładnego wyliczenia o ile zmniejszy się wynagrodzenie pracownika (poza wskazaniem procentowych kwot potrącanych pracownikowi z wynagrodzenia i dokładanych przez pracodawcę),
  • dzielenie się informacjami o własnej rezygnacji z programu przez osoby wyznaczone do wdrożenia lub obsługi PPK,
  • nadmierne eksponowane miejsca, gdzie jest dostępna deklaracja o rezygnacji z PPK (już nie mówiąc o podsuwaniu pisma pod nos pracownika)

 


post został zmieniony: 26-11-2020 12:55:15
bobi36726-11-2020 14:15:10   [#18]

Bona Fide

bombastyczne wyjaśnienie!

Dziękuję :)))

tylko problem polega na tym, że moi pracownicy już na naszym wewnętrznym szkoleniu chcieli dawać mi deklaracje o rezygnacji. Poprosiłam żeby jeszcze się zastanowili ale w następnym tygodniu zaczęli mi je przynosić a ja przekazałam do kadr w OP (bo u mnie kadr nie ma) i teraz nie wiem czy to dobrze czy źle

Bona Fide27-11-2020 09:40:51   [#19]

Jeśli jesteś samorządowa, to źle.

Bo, jak sama wskazałaś - obowiązujące terminy powyżej w poście [#03] - żadna czynność prawna dotycząca tej grupy nie może być podjęta przed jej obowiązującym terminem.

Wiem, że wiele szkół pozawierało już umowy o zarządzanie i nie jest to błędem. Ustawa nie zabrania zawarcia tej umowy przed tą datą. Istotne jest by w umowie tej wskazać, że zaczyna ona obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., dopiero bowiem od tej daty istnieje podstawa prawna do świadczenia przez instytucję finansową usługi zarządzania. Przed 1 stycznia 2021 umowa o zarządzanie PPK nie może jeszcze formalnie obowiązywać, gdyż nie ma podstawy prawnej do świadczenia takiej usługi na rzecz jednostki sektora finansów publicznych.

Deklaracji przed 1 stycznia również nie powinnaś przyjmować.

Z oficjalnej strony ministerialnej (https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Wa-ne--Nowe-wyja-nienia-dotycz-ce-wdro-enia-PPK-w-sektorze-publicznym.html) wynika, że "Z punktu widzenia ustawy o PPK oznacza to, że przed 1 stycznia 2021 r. możliwe jest zawarcie przez podmioty zatrudniające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, umowy o zarządzanie PPK, jednak najwcześniejszym dopuszczalnym terminem jej wejścia w życie powinien być 1 stycznia 2021 r."

Marcin27-11-2020 09:41:27   [#20]

Czy ktokolwiek z Was ma coś w postaci "PPK w pigułce" albo harmonogram obowiązków pracodawcy względem PPK najlepiej z załącznikami? Jakoś mi te Plany kapitałowe wybitnie nie leżą a o uchybienia tu łatwo...

Bona Fide27-11-2020 09:52:08   [#21]

Raczej wielka piguła:-)

https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Poradnik_PPK_dla_kadr_i_plac_16072020.pdf

 

Marcin27-11-2020 12:18:02   [#22]

Właśnie chciałem uniknąć takich "kobył"...


post został zmieniony: 27-11-2020 12:29:13
Bona Fide27-11-2020 13:10:34   [#23]

PPK skrótem obejść się nie da.

Zwłaszcza, jeśli jesteś pracodawcą, bo od pracodawców ustawa wymaga najwięcej.

 

matyldaa10-12-2020 18:48:14   [#24]

Jakieś nowe wieści w tej sprawie?

iksik10-12-2020 22:21:54   [#25]

Czy Organ Prowadzący może podjąć decyzję w sprawie ppk i zobowiązać wszystkie szkoły do korzystania z jednej oferty?

 

Bona Fide11-12-2020 09:15:01   [#26]

iksik:

Może, na podstawie art.  7 ust. 4a UPPK, ale wówczas - przy wyborze instytucji finansowej - zobligowany jest do dokonania wyboru w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. 

Czyli z każdą szkołą obligatoryjnie należy sporządzić porozumienie odnoście wybranej instytucji finansowej.

UWAGA:

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, OP wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.

 

zemi11-12-2020 12:48:28   [#27]

Jakie są właściwie te terminy?

W tym wątku pada termin 1 styczna 2021, na szkoleniach z aza i izael podały terminy marzec -umowa o zarządzanie, kwiecień- umowa o prowadzenie.

Bona Fide11-12-2020 19:33:55   [#28]

zemi popatrz na post [#03], tam jest wszystko pięknie rozpisane:-)

zemi11-12-2020 20:15:08   [#29]

Fakt, dobrze wyjaśnione.

A te wnioski to pracownicy składają w jakim terminie?  

Mogą już w styczniu zanim zawrze się umowę o zarządzanie?

 

Bona Fide12-12-2020 09:31:19   [#30]

zemi popatrz na post [#19]

zemi12-12-2020 12:49:02   [#31]

Bona Fide

Dziękuję :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]