Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut
strony: [ 1 ]
Aga2729-09-2020 13:49:05   [#01]

Zgodnie z art. 80 i art. 82 ustawy Prawo Oświatowe Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły i podejmuje uchwały w sprawie wprowadzania zmian do statutu. Po wprowadzeniu kilku zmian ..... no właśnie co robi? Po ostatnim spotkaniu z Panią wizytator  mam mętlik. Rada Pedagogiczna czy może Dyrektor, uchwala czy wprowadza, tekst jednolity czy może ujednolicony?

Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem jak postępować po podjęciu uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian do statutu.

Dziękuję za pomoc.

Aga2729-09-2020 21:45:15   [#02]

Nikt ? Nic? :(

Może jednak Ktoś, coś ..... Proszę o pomoc.


post został zmieniony: 29-09-2020 21:46:12
MKJ29-09-2020 22:14:18   [#03]

Ja mam w statucie, że po każdej nowelizacji dyrektor ogłasza tekst jednolity.

Jeśli takiego zapisu nie ma, to zawsze warto ujednolicić tekst statutu - wygodniej się wówczas z niego korzysta.

KaPi29-09-2020 22:18:24   [#04]

A jak już jest bardzo pokręcony, to można uchylić i uchwalić nowy

chyba, bo już sama nie wiem...

MKJ29-09-2020 22:20:45   [#05]

Zawsze można to zrobić. Teoretycznie można to robić raz w tygodniu. :-)

halinah29-09-2020 22:32:27   [#06]

Można też w uchwale o zmianach w statucie upoważnić dyrektora do ogłoszenia tekstu jednolitego

MKJ29-09-2020 22:37:52   [#07]

Niestety, nie można, bo rada pedagogiczna nie ma prawa do upoważniania dyrektora do czegokolwiek.

Ale... można zapisać w uchwale, że "ogłasza się tekst jednolity statutu, stanowiący załącznik do uchwały". I wówczas dyrektor musi te uchwałę wykonać na mocy ustawy. :-)

KaPi29-09-2020 22:44:06   [#08]

Czy tylko mi się marzy, żeby było łatwiej...?

Żeby czarne było czarne, a białe białe...?

Wszędzie jest szaro...

izael30-09-2020 09:32:25   [#09]

KaPi, nie tylko Tobie się marzy...

 


post został zmieniony: 30-09-2020 09:32:44
Aga2730-09-2020 10:10:33   [#10]

Dziękuję ale nadal mam mętlik.

W statucie mam zapis:

- Wszelkie zmiany z statucie mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia nowego statutu.

- Dyrektor może, wprowadzając zmiany na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej publikować tekst jednolity statutu.

Czy taki zapis jest prawidłowy i czy publikuję tekst jednolity, czy może powinno być ujednolicony?

rzewa30-09-2020 10:56:46   [#11]

ujednolicony to tekst stworzony bez żadnej delegacji prawnej -> ujednolicić tekst aktu prawnego może każdy -> np. Leszek ujednolica nam wszystkie nowe oświatowe akty prawne czyli ustawy i rozporządzenia - taki tekst nie jest źródłem prawa, tak jak tekst jednolity

natomiast tekst jednolity to tekst mający moc prawną, który zostaje sporządzony przez upoważniony organ -> czyli wynika z delegacji ustalonej przez organ co najmniej właściwy dla uchwalenia danego aktu lub organ nadrzędny

w przypadku ustaw delegację do ogłaszania tekstu jednolitego ma Marszałek Sejmu, a w przypadku rozporządzeń to uprawnienie musi realizować sam minister właściwy dla ustalenia tego rozporządzenia, gdyż brak jest pp by mógł on to komukolwiek zlecić - różnica polega jedynie na uproszczonej ścieżce procedowania - nie ma potrzeby prowadzenia żadnych konsultacji ani ustaleń - to w tym wypadku czynność stricte techniczna

MKJ30-09-2020 23:24:45   [#12]

Czyli odpowiadając na pytanie Aga27:

1. Zapis o zmianach w statucie jest nieprawidłowy - statut nie może przewidywać trybu jego nowelizacji, bo ten tryb określa ustawa.

2. Zapis o tekście jednolitym jest, co do zasady, prawidłowy, ale akurat to sformułowanie jest nieszczęśliwe - dyrektor nie wprowadza żadnych zmian na podstawie uchwał, to RP wprowadza zmiany, a dyrektor je tylko wstawia do treści statutu. Edycja tekstu nie jest wprowadzaniem zmian w rozumieniu przepisów prawa i zasad legislacji.

W tym znaczeniu, oczywiście, publikujesz tekst jednolity.

Aga2701-10-2020 19:48:22   [#13]

Dzięki MKJ

Tak myślałam, że te zapisy są niedobre chociaż " przywleczone " z jakiegoś szkolenia. Jeżeli możesz to podpowiedz mi prawidłowe sformułowania.

MKJ01-10-2020 20:36:57   [#14]

1. Nic nie pisać o zmianach w statucie.

2. Na przykład tak:

1. Dyrektor opracowuje jednolity tekst Statutu po każdej jego nowelizacji.

2. Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmian, udostępnia Statut lub jego jednolity tekst, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej Szkoły, w sekretariacie Szkoły oraz bibliotece szkolnej.

Ewentualnie, jeśli chodzi o zmiany w statucie, to ja mam tak:

1. Wniosek o zmianę statutu mogą składać organy Szkoły, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 [dyrektor], 3 [rada rodziców] i 4 [samorząd uczniowski] oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Pedagogicznej.

3. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, podczas najbliższego zebrania.


post został zmieniony: 01-10-2020 20:42:37
Aga2701-10-2020 22:03:05   [#15]

Dziękuję jeszcze raz za pomoc, chociaż pani z kuratorium twierdzi, ze nie możemy publikować tekstu jednolitego, a ujednolicony. I bądź tu mądry człowieku.

MKJ01-10-2020 22:17:04   [#16]

No cóż... "Panie z kuratorium" różne rzeczy twierdzą. Nie zawsze należy się tym przejmować. :-)

DYREK02-10-2020 11:04:43   [#17]

Wg mnie panie z KO mają rację.

"Tekst ujednolicony" może opracować każdy, dyrektor także i nie potrzeba tu specjalnych zapisów w statucie. Jak widzi taką potrzebę to opracowuje np. dla czytelniejszego korzystania ze statutu. Warto jednak pamiętać, że "tekst ujednolicony" nie jest określony w przepisach prawa. To tylko dokument techniczny. Nie można się na niego powoływać.

Tekst jednolity - wg. mnie brak jest podstawy prawnej do jego opracowania przez dyrektora. W tym przypadku (dużo zmian, nieczytelność) należy  uchwalić nowy statut.

 

Aga2702-10-2020 11:34:17   [#18]

No właśnie, jak się powołałam na art. 80 i 82 Ustawy  Prawo oświatowe, z których wynika, że Rada Szkoły, a jak jej nie ma to Rada Pedagogiczna uchwala statut to usłyszałam, że statut nadaje OP, a my tylko uchwalamy zmiany do niego. Osobiście uważam, że jeżeli jest wiele zmian i stary statut jest mało czytelny to zgodnie z zapisami art.80 i 82  mamy prawo uchwalić nowy.


post został zmieniony: 02-10-2020 11:34:55
KaPi02-10-2020 11:38:29   [#19]

OP nadaje pierwszy statut

MKJ02-10-2020 16:32:47   [#20]

Dyrku, wg mnie nie mają - wystarczającą podstawą prawną do ogłoszenia tekstu jednolitego statutu jest delegacja w nim zawarta lub, tak jak napisała rzewa, uchwała organu właściwego do uchwalenia statutu, czyli RR lub RP.

Statut szkoły jest normatywnym aktem prawnym na gruncie prawa publicznego (administracyjnego), ale nie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zatem nie dotyczą go regulacje określające tryb ogłaszania tekstów jednolitych. Ponieważ art. 98 UPO zawiera katalog otwarty regulacji, które powinien zawierać statut, zatem, może on również zawierać regulacje wykraczające poza ten katalog, pod warunkiem że są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Statutowa delegacja dla dyrektora do ogłoszenia tekstu jednolitego jak najbardziej mieści się w tej kategorii.

Leszek03-10-2020 15:58:50   [#21]

Marcinie "RS lub RP"

A poza tym ok.

Zabawy statutami to bardzo ciekawe doświadczenie

pozdrawiam

MKJ03-10-2020 18:11:35   [#22]

Oczywiście! RS lub RP.

Dzięki Leszku. :-)

Aga2703-10-2020 22:24:06   [#23]

Dziękuję Wszystkim za pomoc  i rozumiem, że  zgonie z wpisami MKJ i Leszka mogę ogłosić tekst jednolity statutu.

MKJ04-10-2020 00:03:24   [#24]

Ogłaszaj!

Ja to robię zarządzeniem wydanym na podstawie delegacji statutowej. Taki dokument jest oficjalnym statutem szkoły, który można udostępniać organom nadzorującym (ale KO i tak ma prawo przejrzeć wszystkie uchwały RP dotyczące statutu).

Dante05-10-2020 07:47:15   [#25]

Ustawa o sys. oświaty :

art. 44b ust. 5 pkt.6 :

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

... czyli jak uzyskać wyższą od przewidywanej roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania

 

Jak to macie zorganizowane w statutach ?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]