Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel współorganizujący proces... czy wspierający?
strony: [ 1 ]
bardu22-09-2020 12:13:06   [#01]

Jak właściwie powinniśmy mówić o nauczycielu pracującym z dzieckiem  np. autystycznym w klasie ogólnodostępnej?

izael22-09-2020 12:30:03   [#02]

na skróty mówimy nauczyciel wspomagający

a zgodnie z przepisami są to nauczyciele współorganizujący kształcenie...

-----

§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2) (uchylony);
3) pomoc nauczyciela


post został zmieniony: 22-09-2020 12:31:47
KaPi22-09-2020 12:35:16   [#03]

tak na skróty (bo nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze, a za nim doczytam ze zrozumieniem...) jak zatrudniamy pomoc nauczyciela, czy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i czy musi być na takie zatrudnienie wskazanie w orzeczeniu?

izael22-09-2020 12:42:20   [#04]

zatrudnienie na podstawie KP

kwalifikacji chyba nie musi mieć (tak sobie snuję bez pewności), może mieć np. wykształcenie podstawowe

nie musi być wskazane w orzeczeniu

liczy się samo orzeczenie i to, co napiszemy w IPET i WOPFU

rzewa22-09-2020 14:24:09   [#05]

i ten n-l nie jest DLA ucznia -> on ma być po to by współorganizował kształcenie tego/takich uczniów

KaPi22-09-2020 14:53:48   [#06]

więc, jak będzie orzeczenie (Asperger) to wystarczy jak zatrudnię pomoc nauczyciela na kawałek etatu do tej klasy?


post został zmieniony: 22-09-2020 14:54:16
ergo22-09-2020 15:31:29   [#07]

Nie wystarczy, patrz paragraf 7 pkt 2 rozporządzenia s sprawie kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

reniara22-09-2020 15:56:30   [#08]

Dzień dobry,

Jestem tu nowa, ale już nie świeża niestety :)

pytanie mam o rewalidację (z wyjątkowo trudnym uczniem z ZA) , rodzic pyta czy może być zdalnie bo ..mu godziny nie pasują

Plizzz, jakieś rozporządzenie może, wcześniej Covid pozwalał..

 

AnJa22-09-2020 16:39:51   [#09]

Zdalne tylko w procedurze covidowskiej albo NI i wniosek rodzica.
#7 - par. 7.2 nie jest długi - warto przeczytać całośc.


post został zmieniony: 22-09-2020 16:43:52
Skimir22-09-2020 17:03:02   [#10]

Ergo, dlaczego nie wystarczy?

Przepis mówi: dodatkowo zatrudnia się nauczyciela posiadającego kwalifikacje z pedagogiki specjalnej LUB specjalistów LUB pomoc nauczyciela.

KaPi22-09-2020 19:53:18   [#11]

No właśnie, dlaczego?

to lub chyba pozwala zatrudnić pomoc, a nie od razu nauczyciela...

na kawałek etatu, bo np. 24/40...

izael23-09-2020 10:43:18   [#12]

to WY decydujecie, co będzie najlepsze

jeśli orzeczenie+doświadczenie pokazują, że pomoc, to zatrudniacie pomoc i to w takim wymiarze, jaki jest konieczny

:)

za rok możecie być już w innej sytuacji i może bardziej będzie potrzebny nauczyciel, wtedy zmiany w IPET i zatrudnienie nauczyciela

 

AnJa23-09-2020 12:14:49   [#13]

Czasami decyduje nie tylko potrzeba dziecka ale i sytuacja na rynku pracy,

izael23-09-2020 12:28:26   [#14]

zgadzam się

:)

reniara23-09-2020 12:52:17   [#15]

Dzięki AnJa, zajarzyłam. :).

petrus23-09-2020 17:46:28   [#16]

Czy nauczyciel musi mieć swój oddzielny dziennik? Prowadzimy dziennik elektroniczny. Administrator poradził, że wystarczy  dopisać nauczyciela do zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami.

Skimir23-09-2020 19:25:17   [#17]

W mojej opinii nauczyciel powinien mieć swój własny dziennik. Podstawą stwierdzenia obecności w pracy jest prowadzenie przez nauczyciela dziennika lekcyjnego.

Dopisanie go do zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia nie jest zależne od nauczyciela wspomagającego. Poza tym w swoim dzienniku nauczyciel wspomagający może opisywać podjęte działania w klasie i z uczniem niepełnosprawnym a nie tylko być dopisany do lekcji.

Ala23-09-2020 19:37:08   [#18]

moim zdaniem jest to niepotrzebna biurokracja

jeśli był obecny to współorganizował lekcję o temacie xyz

nauczyciele przedmiotowcy też tylko tyle wpisują

zupełnie inną sprawą jest obserwacja uczniów niepełnosprawnych i zrobienie sobie od czasu do czasu notatki jak funkcjonuje uczeń, pamięć jest ulotna więc te istotne rzeczy warto zapisywać (chyba, że ktoś nie musi to ma w głowie)

to się przydaje potem w ewaluacji pomocy p-p, formułowaniu wniosków i rekomendacji do dalszej pracy

Skimir23-09-2020 19:54:21   [#19]

Zastanawiałem się nad tym jednak uznałem, że fakt obecności nauczyciela wspomagającego na lekcji (w pracy) potwierdzałby inny nauczyciel (nauczyciel nie ma kompetencji potwierdzania obecności innych nauczycieli w pracy).

Poza tym bywały sytuacje gdy wspomagający musiał wyjść z uczniem z klasy i pracować z nim indywidualnie - np. uspokoić wybuch złości lub agresji, przekazać ucznia rodzicom itp.. Wtedy nie był obecny na lekcji.

 

rzewa23-09-2020 20:14:53   [#20]

podzielam zdanie Skimir-a

ergo23-09-2020 20:20:13   [#21]

Nie wyobrażam sobie zaleceń z orzeczenia dla dziecka  ZA, które realizuje pomoc   bez kwalifikacji. .

AnJa23-09-2020 20:24:13   [#22]

A je przez niektorych abslwentów niektórych podyplomówek z ologo.

A jednak realizują.

Więc nie o nomenklature a kompetencje tu chodzi.

Pomoc może byc i po 5 latach studiów ale bez dyplomu.

Ala23-09-2020 22:04:17   [#23]

#19

Skimir, moim zdaniem czynności o których piszesz to też jest współorganizowanie polegające na umożliwieniu prowadzenia lekcji dla pozostałych uczniów


post został zmieniony: 23-09-2020 22:05:35
Dan6708-04-2021 11:57:27   [#24]

Witam

czy n-l po przedszkolnej i podyplomowych z oligo - może być zatrudniony jako wspomagający w klasie VI szkoły podstawowej, w której jest uczeń z autyzmem /w normie intelektualnej/.

rzewa08-04-2021 23:31:54   [#25]

moim zdaniem nie, ale KO może uważać inaczej

izael09-04-2021 10:48:41   [#26]

moim zdaniem może i u nas jest to częsta praktyka

i jeszcze:

§ 3. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela ...posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 i dalej:

§ 4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 lub

2) ukończyła:

c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
AnJa09-04-2021 10:57:38   [#27]

Jak Iza. 

I też sprawdzone- ale my jedno Księstwo. 

Kuratorium znaczy.

Marek Pleśniar09-04-2021 11:12:36   [#28]

gubernia

AnJa09-04-2021 11:46:57   [#29]

E, tam. Gubernie były scentralizowane. Owszem- bajzel był. Jak to u nas, na wschodzie. I onegdaj, i dzisiaj, i zawsze.

rzewa09-04-2021 12:00:07   [#30]

moim zdaniem studia podyplomowe tej osoby nie są z zakresu zajęć jakie ma ona prowadzić

dlatego odpowiedziałam jak #25

Ala09-04-2021 13:29:04   [#31]

lepsze oligo niż nic

niewielu jest specjalistów w zakresie autyzmu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]