Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - rodzic nie chce
strony: [ 1 ]
KahaM14-09-2020 10:34:29   [#01]

Mam taką sytuację: dziewczynka z ciężkim upośledzeniem i chorobą przewlekłą ma przyznane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W obecnej sytuacji rodzice boją się wpuszczać nauczycielki do domu ( nie dziwię się). Jakie procedury zastosować? Wniosek od matki o zwolnienie z obowiązku szkolnego? (To propozycja OP, uczennica ma 20 lat). Nauczanie zdalne? Na podstawie najnowszego rozporządzenia nie muszę mieć opinii sanepidu?

Może ktoś z Państwa miał analogiczną sytuację?

 

rzewa14-09-2020 19:35:51   [#02]

ta dziewczyna nie podlega pod obowiązek szkolny ani pod obowiązek nauki, zatem uczestnictwo jej w zajęciach jest dobrowolne

rodzice mogą po prostu zrezygnować z zajęć

no i... nie jest ona uczennicą tylko uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych


post został zmieniony: 14-09-2020 19:36:44
KahaM14-09-2020 23:18:44   [#03]

Bardzo dziękuję :) 

 

juasia15-09-2020 12:14:26   [#04]

a co w sytuacji, kiedy rodzic dziecka z niedosłuchem (orzeczenie przekazane szkole) nie wyraża zgody na zajęcia rewalidacyjne- co z tym faktem zrobić również w kontekście SIO?

iw15-09-2020 18:59:18   [#05]

Rodzic nie wyraża zgody na zajecia rewalidacyjne i trzeba to mieć na piśmie z podpisem obojga rodziców.

 

Ed16-09-2020 17:47:24   [#06]

A czy w SIO w jakikolwiek sposób niepełnosprawność takiego ucznia ujmujemy ? Bo w takiej sytuacji subwencja "rewalidacyjna" za nim nie pójdzie (chyba, że się mylę ...) ?


post został zmieniony: 16-09-2020 17:48:10
Barla16-09-2020 21:54:24   [#07]

Art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe

Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Jeśli rodzice uważają, że dziecko nie jest w stanie zdrowotnym, żeby realizować zajęcia R-W mogą wnieść o usprawiedliwienie "nieobecności". Mogą przedstawiać zwolnienie lekarskie.  

jerzyk16-09-2020 23:36:55   [#08]

Nie ma podstawy prawnej dotyczącej rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych. 

https://www.portaloswiatowy.pl/pomoc-psychologicznopedagogiczna/czy-mozna-zrezygnowac-z-zajec-rewalidacyjnych-13389.html

https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/na-jakiej-podstawie-prawnej-mozna-przyjac-rezygnacje-z-zajec-rewalidacyjnych-2745.html

 

rzewa17-09-2020 06:33:45   [#09]

jerzyk to są linki do płatnych serwisów, zatem to kryptoreklama...

a rezygnacja z rewalidacji jest możliwa tylko poprzez wycofanie/nie okazanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - nie ma orzeczenia, nie ma rewalidacji -> dokładnie na tym polega dobrowolność pomocy pp w tym wypadku

korzystanie z tego co jest związane z orzeczeniem bez rewalidacji to jak zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko

a jak nie ma orzeczenia, to nie ma problemu z SIO itd., bo taki uczeń nie jest niepełnosprawny choćby poruszał się na wózku czy nie mówił

w drastycznych przypadkach dyrektorowi nie pozostanie nic innego jak zawiadomić sąd rodzinny o sytuacji ucznia

w #01 chodziło o dziewczynę 20 letnią, czyli niepodlegającą obowiązkowi szkolnemu -> tu rezygnacja z zajęć RW (odebranie ze szkoły orzeczenia o takiej potrzebie) nie może budzić takich obaw, gdyż jest to osoba dorosła; można co najwyżej zawiadomić opiekę społeczną

juasia17-09-2020 12:53:50   [#10]

czyli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności powinien napisać pismo, ze wycofuje to orzeczenie dla dziecka. A my wtedy w SIO zaznaczamy, ze zakończyło się kształcenie specjalne?

rzewa17-09-2020 14:22:57   [#11]

tak

lkk17-09-2020 22:32:03   [#12]

Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organ prowadzący przyznał 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Rodzic wnioskuje, aby te zajęcia realizował specjalista spoza szkoły. W jaki sposób można je zorganizować? Czy specjalista spoza szkoły musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne, czy można z nim zawrzeć umowę zlecenie? Jak  zapisać w SIO?

AnJa17-09-2020 22:38:32   [#13]

Jeśli to szkoła  samorządowa - tylko umowa. 

rzewa17-09-2020 22:58:09   [#14]

umowa o pracę

trzeba zatrudniać go tak samo jak każdego innego n-la

Ed18-09-2020 22:41:27   [#15]

Podnoszę [#06]:

A czy w SIO w jakikolwiek sposób niepełnosprawność takiego ucznia ujmujemy ? Bo w takiej sytuacji subwencja "rewalidacyjna" za nim nie pójdzie (chyba, że się mylę ...) ?


post został zmieniony: 18-09-2020 22:42:21
rzewa19-09-2020 06:06:58   [#16]

jak nie masz orzeczenia bo rodzic zabrał je, to nie masz podstaw do wpisywania czegokolwiek w SIO

Barla19-09-2020 11:42:32   [#17]

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są obowiązkowe.

Orzeczenia o niepełnosprawności nie wpisujemy do SIO. Wpisujemy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia rewalidacyjne nie są obowiązkowe. Dyrektor musi je zapewnić, rodzic nie musi korzystać. MEN już te kwestie wyjaśniał.

Rodzic nie musi zabierać ze szkoły orzeczenia o KS. W takim orzeczeniu info o rewalidacji to tylko jeden podpunkt z siedmiu innych punktów ważnych dla dziecka, które nauczyciele i dyrektor mogą/muszą realizować. 

Pomoc p-p to nie rewalidacja. Rewalidacja musi odnosić się do niepełnosprawności dziecka.

Pozdrawiam serdecznie, Starych i Nowych Forumowiczów

Barbara Łaska

rzewa19-09-2020 19:43:29   [#18]

jak rodzic nie chce rewalidacji to orzeczenie musi zabrać - inaczej rewalidacja jest dla ucznia obowiązkowa

Barla20-09-2020 16:07:03   [#19]

A gdzie to jest napisane, że musi zabrać orzeczenie jeśli nie chce rewalidacji? 

rzewa20-09-2020 16:13:25   [#20]

nigdzie -> po prostu jak złoży orzeczenie, to rewalidację ma obowiązkowo, co wynika z ramowego planu nauczania

zatem jeśli nie chce rewalidacji, to nie może składać orzeczenia

Roman Langhammer20-09-2020 16:16:39   [#21]

Barla, a gdzie jest zapis, że rewalidacja jest dobrowolna? Jest za to zapis, że dla dziecka z orzeczeniem organizuje się rewalidacje. W tym wypadku jest inaczej niż z ppp, która faktycznie jest dobrowolna.

A więc: jest orzeczenie -> jest rewalidacja

rodzic nie chce rewalidacji -> rodzic wycofuje orzeczenie.

Leszek20-09-2020 18:11:53   [#22]

piękna "falandyzacja"

pozdrawiam

Roman Langhammer20-09-2020 18:32:51   [#23]

Leszku, dlaczego tak sądzisz?

To jest analogiczna sytuacja do tej związanej z zatrudnieniem dodatkowego nauczyciela dla wskazanych rodzajów niepełnosprawności. Zapis brzmi "zatrudnia się". Tutaj organizuje się. 

Z drugiej strony pytanie do rodziców się nasuwa... przynoszą orzeczenie i chcą np. zwolnienia z drugiego języka, dostosowań itp., ale z zajęć które mają dziecku pomóc, chcą zrezygnować? Jaki to ma sens? Wybieramy to co nam wygodne? :/

AnJa21-09-2020 09:09:12   [#24]

Hmm

Tak trochę obok: a dlaczego nie wyberać tego, co wygodne?

Analogia do zatrudnienia dodatkowego nauczyciela jest o tyle odległa, ze zatrudnia sie nauczyciela albo pomoc, w wymiarze o 1 osoba na dowolną liczbę osób z orzeczeniem do nauczyciela cienia.

Tymczasem rewalidacja jest twarda co do wymiaru - a zupełnie dowolna, co do kwalifikacji rewalidatora i jakości rewalidacji.

I w tej ostatniej częsci faktycznie podobieństwo między dodatkowym nauczycielem a rewalidacją jest;-)

MMW21-09-2020 09:37:03   [#25]

Czy w ramach rewalidacji dziecka z łamliwością kości w normie intelektualnej może szkoła finansować zajęcia na basenie z fizjoterapeutą?

Z punktu widzenia dobra dziecka, jest to jedyna rozsądna forma rewalidacji. Nawet organ prowadzący nie ma zdania w tej kwestii - mam sama rozstrzygnąć. 

Barla21-09-2020 11:45:56   [#26]

Roman Langhammer co do zasady, zwykłemu obywatelowi wolno to czego prawo nie nakazuje. Władzy wolno tylko tyle na ile jej prawo pozwala. Dyrektor zatem musi zorganizować realizację, bo tak mu nakazują: UPo, ramowe plany nauczania, inne przepisy. Ramowe plany nauczania i inne przepisy nie mówią nic o obowiązku rodzica do uczestnictwa dziecka w rewalidacji.

Nie ma też podstaw prawa nakazujących rodzicowi zabieranie orzeczenia.

Oprócz rewalidacji orzeczenie określa zalecane:

-       warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz jeżeli zachodzi potrzeba indywidualnego wsparcia ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry – zakres tego wsparcia,

-       cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć (…) przez (…), wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-       działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkoły oraz działania wspierające rodziców ucznia,

-       w zależności od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rodzic chce korzystać z zaleceń w ww. obszarach (prócz rewalidacji) zatem nie zabiera orzeczenia. Subwencja dotyczy realizacji zaleceń, a nie tylko organizacji rewalidacji. Subwencję dostaje organ prowadzący, a nie dyrektor szkoły publicznej. 

MMW Szkoła musi zatrudnić tego "basenowego" fizjoterapeutę. Nie może tylko finansować zajęć (też jest wyjaśnienie MEN na ten temat).

Leszek szczególnie pozdrawiam:)

Leszek21-09-2020 12:13:19   [#27]

Dziękuję

i

pozdrawiam

olaszyma21-09-2020 12:28:04   [#28]

Mieliśmy w szkole sytuację , gdy rodzice zrezygnowali z zajęć rewalidacyjnych a pozostawili orzeczenie. Mama ucznia była surdopedagogiem i sama prowadziła rewalidację dziecka. Inne dostosowania były. KO miało wątpliwości ale nie protestowało za bardzo. Trudno ludzi "uszczęśliwiać na siłę"

majaaaa22-09-2020 09:31:31   [#29]

Proszę o podpowiedzi w mojej sytuacji p-l publiczne: dziecko 5 letnie niepełnosprawność w stopniu lekkim i sprzężone, zatrudniona pomoc nauczyciela, zaplanowałam rewalidacje i inne zajęcia ( alternatywne formy komunikacji, integracja sensoryczna, rehabilitacja wieloaspektowa) z specjalistą zgodnie z orzeczeniem ale ich nie zalazłam nadal wakat, mam tylko logopedę,  a dziecko idzie na poważną operację i nie będzie go do pół roku. Czy powinnam w SIO jakoś  ująć nieobecność dziecka i nie prowadzenie zajęć ? Czy z uwagi że jest to 5-latek mogę mieć tylko pomoc nauczyciela bez rewalidacji i dodatkowych specjalistycznych a prowadzić tylko logopedyczne w ramach pomocy psychologicznej? Trudno jest znaleźć specjalistów na takie minimalne zatrudnienie jak sobie z tym radzicie?

rzewa22-09-2020 11:37:47   [#30]

możesz mieć tylko pomoc nauczyciela bez rewalidacji i dodatkowych specjalistycznych

majaaaa22-09-2020 13:37:15   [#31]

a w IPET napisać te wskazania z orzeczenia do pracy w grupie przez nauczyciela ?

Ed22-09-2020 22:35:31   [#32]

Zgłębiając dalej temat co począć w takiej sytuacji - uczeń szkoły branżowej posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym. Oprócz zajęć rewalidacyjnych w orzeczeniu wydano zalecenie, by uczeń uczestniczył w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki i j.polskiego. Oznaczałoby to, że uczeń ma w tygodniowym planie lekcji dodatkowo aż 4 godziny tygodniowo (uczą się tylko 3 dni w tyg., przez 2 dni - zajęcia praktyczne). Wobec tego rodzice ucznia zwrócili się z prośbą o rezygnację z zajęć rewalidacyjnych podtrzymując jednocześnie chęć udziału ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. Czy istnieje taka możliwość (orzeczenie byłoby bowiem realizowane tylko częściowo) ? Jak w takiej sytuacji należałoby ująć tego ucznia w SIO ?

rzewa23-09-2020 06:14:18   [#33]

prowadzić tylko rewalidację dla tego ucznia - ona może zawierać duuużo z tego co byłoby na zajęciach wyrównawczych

w SIO normalnie ucznia wykazać

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]