Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ws. zgody rodziców na procedury covid: JEST PP na maseczki
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar01-09-2020 07:30:34   [#02]

wzór tego pisemka robi wielką karierę aktualnie:-)
tu też o tym piszą: https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63154&ux=10&pst=185#pst185

Ala01-09-2020 08:04:27   [#03]

odwróciłabym sytuację, do kogo ci rodzice będą mieć pretensje, jeśli ich dziecko zarazi się w szkole?

czy ich zdaniem zakładanie maseczki zagraża zdrowiu dziecka? może mają od lekarza zaświadczenie, że ich dziecko nie może nosić maseczki?

jeśli nie, to trzymałabym się ustalonych procedur, jakieś zasady muszą być

izael01-09-2020 08:45:06   [#04]

a my potrzebujemy, by rodzice podpisywali nam zgody na procedury?

my je podajemy do wiadomości i prosimy, by zgłaszać sytuacje szczególne, np. choroby

Ala01-09-2020 09:39:50   [#05]

no właśnie :)

Marek Pleśniar01-09-2020 10:18:37   [#06]

odwracałbym sytuację dalej - jako rodzic dziecka noszącego grzecznie tę maseczkę i liczący na to że inni też wykonują polecenia szkoły, co ma zmniejszyć ryzyko, że zarażę się i ja i członkowie rodziny

ba, nauczyciel też człowiek - on też ma prawo być chroniony dzięki procedurom szkolnym

(co ja plotę - "chroniony dzięki procedurom"... - toż tylko to robi MEN)

marysia d01-09-2020 18:28:55   [#07]

napisałam przed chwilą w innym wątku o tym samym

Ala #3

Trzymam się zasad ja i trzymają się rodzice swojej decyzji. Na podstawie https://www.facebook.com/groups/259047751936835/permalink/348096276365315/

rodzice złożyli pismo powołując się na podstawy prawne wymienione pod ww linkiem.

Nie jestem prawnikiem, nie wiem jak ustosunkować się do tych podstaw prawnych podanych w piśmie.

co z dzieckiem chodzi do szkoły bez maseczki czy chodzi w maseczce? jeśli nie wpuszczę dziecka do szkoły bez maseczki to nie pozwalam uczniowi realizować obowiązku szkolnego, jeśli wpuszczę bez maseczki to inni rodzice będą mieli zastrzeżenia....

 jak znaleźć rozwiązanie?

 

 

 

Ala01-09-2020 20:03:29   [#08]

a co ci rodzice mają do zaproponowania w kwestii bezpieczeństwa?

czego oczekują od szkoły by ich dziecko się nie zaraziło?

warto rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać

wprowadzić w rozmowie zasady mediacji i doprowadzić do rezultatu win-win  albo wilk syty i owca cała :)

trochę odpuścić, trochę przyznać rację ale tego co najważniejsze się trzymać

i informować

NIE WYRAŻAM ZGODY , aby moje dzieci :.................................................... były narażone na utratę zdrowia wynikającego z utrudniania swobodnego oddychania oraz patrzenia przez zakrzywioną wokół głowy pleksę, - to rodzic decyduje czym dziecko zasłania usta i nos, no i przecież nie wymagamy aby dziecko siedziało w szkole przez kilka godzin w maseczce/przyłbicy, ja też bym tyle nie wytrzymała 
-NIE WYRAŻAM ZGODY - na zabiegi medyczne tj. mierzenie temperatury, zasłanianie twarzy maseczkami / przyłbicy nie posiadającymi atestu do ochrony SARS COV 2 - niech rodzic wyposaży swoje dziecko w odpowiednią maseczkę/przyłbicę, czy wtedy problem zniknie? a temperatury możemy nie mierzyć
-NIE WYRAŻAM ZGODY - na zamykanie dzieci w izolatorium, - czy rodzic życzy sobie aby jego dziecko w razie złego samopoczucia musiało przebywać w klasie na lekcji?, czy wyraziłby zgodę, gdyby to był gabinet pielęgniarki? może to nazwa odstrasza? a jeśli jest już potrzeba odizolowania ucznia to w izolatorium nikt nikogo nie zamyka, dziecko nie przebywa tam samo tylko pod opieką wyznaczonej osoby odpowiednio zabezpieczonej, odpowiedzialny rodzic natychmiast przybędzie do szkoły i odbierze swoje dziecko, żeby udzielić mu odpowiedniej pomocy 
-NIE WYRAŻAM ZGODY -na przeprowadzanie jakichkolwiek testów lub pobierania wymazów, - szkoła nie przeprowadza żadnych testów ani nie pobiera wymazów, robią to służby medyczne i rodzic musi wyrazić zgodę i raczej nie będzie się to działo w szkole
-NIE WYRAŻAM ZGODY -na zakaz korzystania z telefonu na terenie szkoły, - to zależy jakie zasady macie w szkole, ja uważam, że całkowity zakaz nie działa dobrze, lepiej działa kontrolowane używanie tzn. uczeń zgłasza nauczycielowi, że ma potrzebę zadzwonienia do rodziców i dzwoni, albo sprawdza godzinę, albo słucha muzyki podczas przerwy, wszyscy musimy nauczyć się żyć z technologiami a nie stosować skrajne rozwiązania 
-NIE WYRAŻAM ZGODY - na używanie środka do dezynfekcji bez atestu na Covid-19 - jeśli macie atest, to trzeba go pokazać rodzicowi, ale nawet atestowanego środka nie można nadużywać, lepiej często myć ręce :)

 

Ala01-09-2020 20:22:55   [#09]

a w uzasadnieniu to tam jest taki prawniczy bełkot tych co nie wierzą w pandemię a potrafią wykorzystać pojemne zapisy konstytucji, tego prawników chyba uczą na studiach :)

no i można jeszcze poprosić prawnika z organu prowadzącego niech się odniesie do tego i pomoże odpowiedzieć rodzicowi na piśmie

kaef02-09-2020 09:00:12   [#10]

Wg mnie jest tak:

1. Zgoda na pomiar temperatury jest niezbędna, by móc dokonywać pomiaru. Rodzic ma prawo odmówić, bo jednak zbieramy dane. Musi być jednak świadom, że jeżeli pojawią się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, to może je dla nas rozwiać jedynie pomiar temperatury. Jeżeli tego nie możemy zrobić, to rodzic jest wzywany do odebrania dziecka - bo jest rozpalony, czerwony, ewidentnie zmęczony, kładzie się na ławce itd.

2. Zgoda na pobyt w izolatorium? Nie bądźmy śmieszni. Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i organizuje pracę szkoły tak, by je zapewnić. Najważniejsze, by wszyscy uczniowie byli zawsze pod czyjąś opieką.

izael02-09-2020 09:22:02   [#11]

według mnie tak:

1. zgoda na pomiar temperatury w szkole nie musi być, bo nie ma ani słowa o tym w procedurach, a my nie zbieramy danych (nie spisujemy, nie zachowujemy) tylko po pomiarze informujemy rodziców, gdyby coś się działo

taki pomiar to jak ogląd oczu skóry dziecka i stwierdzenie "oj dziecko, ty to masz temperaturę"

2. a tu zgoda z przedpiścą:) ale argumenty pasują nieco do punktu 1.

:)

Marek Pleśniar02-09-2020 11:01:41   [#12]

Ewa EH już wyłapała, że mamy podstawę prawną mania maseczek:-)

------
Od dzisiaj. Wklejam tekst ewy:
----

Rozp. RM z  dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów   i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U.  poz.1356, 1393, 1425 i 1484 oraz ost. zm. poz. 1505

To zmiana opublikowana wczoraj i obowiązuje od dzisiaj 2 września

§ 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

 

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

15 ) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

 


 

 

Marek Pleśniar02-09-2020 11:06:35   [#13]

A oto druga nóżka - po naradzie z Rychem, wyszło nam wczoraj, że niezależnie od PP, warto wpisać edukację dla bezpieczeństwa i higieny, w drodze stosowania ww. środków bezpieczeństwa jak maseczki i inne - do programu wychowawczo-profilaktycznego, uzyskać na to uchwałę Rady Rodziców i mieć zarówno prawne jak i społeczne poparcie


post został zmieniony: 02-09-2020 11:31:43
malmar1502-09-2020 11:08:35   [#14]

o, proszę ;-)

i mamy podstawę prawną ;-)

lubię to globalne myślenie w OSKKO :)

 

rzewa02-09-2020 14:02:05   [#15]

problem w tym, że rozp, o jakim mowa w #12 w tym zakresie przekracza delegację ustwową

AnJa02-09-2020 14:07:08   [#16]

Ano. A wszak rodzice powołują sie na Konstytucję.

Leszek02-09-2020 18:38:17   [#17]

jak TK podważy rozporządzenie to będziemy zmieniać spojrzenie Ewy

a dopóki nie podważyło to ok...

nie tylko rodzice ale ... także nosi koszulkę z napise,

pozdrawiam


post został zmieniony: 02-09-2020 18:38:57
marysia d02-09-2020 18:45:47   [#18]

Dzisiaj byłam u radcy prawnego. Powiedział, że jeżeli mam wprowadzony regulamin/procedury i poinformowałam o tym fakcie to jest to obowiązujące.

W tych pismach jest też wypowiedź, że rodzice wyrażają sprzeciw w kwestii opieki przez pielęgniarkę, mecenas powiedział, że to trzeba uszanować, ale nie dotyczy to procedur covidowych.

 

Na dzisiaj, jeżeli obowiązujące jest ww rozporządzenie i zapis:

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

15 ) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

to rodzice będą mieli pretensje, że dyrektorzy sobie robią co chcą, bo sami sobie wprowadzają procedury, dotyczące zakrywania twarzy.

 

Tak naprawdę dyrektor z każdej strony może dostać "po głowie".

 

 

 

Ala02-09-2020 19:17:41   [#19]

niestety zawsze tak było :(

a teraz chyba nawet bardziej

marysia d07-09-2020 20:04:46   [#20]

Pomocy,

antykowidowcy  atakują  :)))

 

W szkole wprowadziłam zarządzeniem obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych, w salach uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

Otrzymałam pismo, o którym wspominałam w #7, ale tym razem pojawiły się dodatkowe pytania, co tu odpisać wg Was:

1. Czy brak zgody rodzica na noszenie maseczek ma jakieś znaczenie w pani szkole?

2. Na jakiej podstawie prawa moje dziecko nie może wejść na teren szkoły?

3. Czy uważa pani, że moje dziecko nie ma prawa do edukacji, jeśli nie założy maseczki w częściach wspólnych?

4.Proszę o podanie konkretnych artykułów i przepisów prawa, które pozwalają na nie wpuszczanie dzieci bez maseczki na teren szkoły?

 

Co o tym myślicie? jakich byście udzielili odpowiedzi?

 

Jacek07-09-2020 20:23:34   [#21]

żaden przepis nie daje dyrektorowi nałożenia nakazu noszenia maseczek przez uczniów w częściach wspólnych.

U nas zalecamy w procedurach.

marysia d07-09-2020 21:09:15   [#22]

a podstawa, którą podał Marek Pleśniar w # 12 ?

Jacek07-09-2020 21:24:57   [#23]

poczytaj [#15] rzewy

z czym się zgadzam

marysia d07-09-2020 22:23:12   [#24]

może głupie pytanie, ale nie wiem, więc dopytam

skąd wiadomo, że to /czy jakieś inne/ rozporządzenie jest niezgodne z ustawą, czy chodzi o to, że brak jest w prawie oświatowym delegacji do wydania takiego rozporządzenia? chodzi o to, że w ustawie Prawo Oświatowe musi być paragraf, że ze względu na bezpieczeństwo uczniów minister wyda w drodze rozporządzenia i tak dalej...?

rzewa07-09-2020 22:38:40   [#25]

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-nakaz-zakrywania-ust-nosa-niezgodny-z-zasadami-tworzenia-prawa

 

Marek Pleśniar08-09-2020 00:03:27   [#26]

pozostaje program wych-profilakt i przytomni inni rodzice

MKJ08-09-2020 00:32:47   [#28]

Rozporządzenie RM z dn. 7.08.2020 r., tak jak i poprzednie, zostało wydane z naruszeniem prawa, ale zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i opublikowane w Dzienniku Ustaw, a więc obowiązuje zgodnie z art. 87 ust. 1 i art. 88 ust. 1 Konstytucji RP.

I będzie obowiązywać, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie uzna, że to rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa. A dobrze wiemy, że nie uzna. To tak, jakby ktoś miał wątpliwości, po co należało w pierwszej kolejności zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny...

Oczywiście, sądy mogą, w pojedynczych przypadkach, uznawać roszczenia obywateli w zakresie nakazów i zakazów wydanych lub kar nałożonych na podstawie tego rozporządzenia i je uchylać.

To tak, jak z uchwałami organów JST - dopóki wojewoda w trybie nadzorczym ich nie uchyli, to obowiązują.

Marek Pleśniar08-09-2020 08:27:32   [#29]

i tego się trzymać

marysia d08-09-2020 11:20:15   [#30]

Dziękuję bardzo za wyjaśnienie :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]