Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uzupełnienie etatu
strony: [ 1 ]
kudlatek25-08-2020 17:06:43   [#01]

Szanowni Państwo,

W kwietniu 3 nauczycieli podpisalo zgode na uzupełnienie etatu w ościennych szkołach  U mnie mają 15/18 natomiast w ościennej szkole uzuoelniaja 3/18. Są to nauczyciele odpowiednio: chemia, biologia i język niemiecki.  Organ Prowadzący przyznał w sierpniu pół etatu 13/26 świetlicy. Czy w tej sytuacji, że pojawiły się dodatkowe godziny śwaietlicy, a nie ma dodatkowych godzin biologii, chemii i j. niemieckiego, zobowiązany jestem tym trzem nauczycielo wyrownać etat na 18/18 światlicą? Czy może mogę dac innemu nauczycielowi nadgodziny? Idea jest taka, aby nie mieć 8 nauczycieli na śwaietlicy.

Ala25-08-2020 17:28:25   [#02]

jeśli tych 3 nauczycieli nie wyrazi zgody na zmianę pensum to nie wyrównasz nawet jakbyś chciał

ja bym się cieszyła z dużej liczby nauczycieli w świetlicy, można spokojnie obsadzić wszystkie równoległe grupy a jest ich u nas sporo


post został zmieniony: 25-08-2020 17:30:29
DYREK25-08-2020 17:41:21   [#03]

według mnie, najlepiej zatrudnić nowego nauczyciela do świetlicy -> przyda się jak zaczną się zwolnienia chorobowe nauczycieli :-)


post został zmieniony: 25-08-2020 17:42:16
rzewa25-08-2020 19:18:37   [#04]

do niczego wobec tych n-li nie jesteś zobowiązany - one wszystkie mają etat -> nie tylko nie musisz im tej świetlicy dawać ale nawet nie możesz

przecież na uzupełnienie skierował OP, wobec tego nie masz kompetencji do zmiany ich przydziałów

alis07-09-2020 14:12:04   [#05]

Jeśli nauczyciel uzupełnia u mnie etat i dodatkowo ma u mnie umowę na parę godzin, czy powinnam sprawdzać go w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym i powinien dostarczyć mi zaświadczenie o niekaralności? Wydaje mi się, że zbędna biurokracja, ale mogę się mylić.

rzewa07-09-2020 17:30:28   [#06]

niestety musisz -> ten obowiązek dotyczy KAŻDEGO nowozatrudnionego

zemi03-08-2021 13:05:27   [#07]

Czy coś zmieniło się w prawie w związku z uzupełnianiem etatu przez nauczyciela?

W pewnej szkole dyrektor poprosił teraz nauczycieli o podpisanie pisma - zgody, w którym organ prowadzący zobowiązuje nauczyciela do uzupełnienia etatu, ale ponad etat, z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia. 

Ja nie słyszałam nic o takiej zmianie przepisów i tej furtce. Chodzi z pewnością o ominięcie dodatkowej umowy na np. 2 godz. 

 

 

rzewa03-08-2021 22:46:08   [#08]

owszem, od 2000 roku można tak zrobić (a nawet powinno się) w związku z art 42 ust 2a KN

mariz05-08-2021 18:25:37   [#09]

1. OOOO, a mnie się wydawało, że z lektury tego forum wyniosłam przekonanie, że uzupełniać etat w innej szkole można tylko do wysokości pensum.

Czyli jeśli mojemu nauczycielowi brakuje powiedzmy 3 godz do etatu ( 18 h) , a w innej szkole mają 5 , to Op może zobowiązać nauczyciela do uzupełnia do 20h i otrzymuje wynagrodzenie za 20/18 czy 20/20?

 

2. Inny przypadek :  nauczyciel uzupełnia w innej szkole np 3h, a w trakcie roku szkolnego w mojej szkole dochodzi powiedzmy zindywidualizowana ścieżka i może mieć dodatkowo 2 godziny?

Co wtedy - te 2godz  ma jako ponadwymiarowe, czy musi być zmiana i w innej szkole ma uzupełniać tę 1 brakującą godzinę, czy taki nauczyciel uzupełniający ettat nie może w trakcie roku dostawać dodatkowych godzin?

 

rzewa05-08-2021 21:17:27   [#10]

1) owszem OP może zobowiązać ale najpierw dyrektor na wniosek n-la musi zmienić pensum z 18 na 20 -> n-l otrzymuje wynagrodzenie za 20/18

2) albo zmiana pensum lub zmiana liczby godzin uzupełnienia albo tę ścieżkę n-l realizuje jako godziny doraźnego zastępstwa "za vacat"

mariz05-08-2021 22:41:56   [#11]

1. Rzewa nie bardzo rozumiem. Na wniosek nauczyciela zmieniam mu pensum na 20, to dlaczego realizując 20/20 ma płacone za 20/18, czyli za 2 nadgodziny?

 

2.Jakie "papiery" mają potwierdzić, że realizuje te godziny doraźnego zastępstwa "za vacat"?


post został zmieniony: 05-08-2021 22:46:09
rzewa06-08-2021 10:59:06   [#12]

bo to zwiększenie pensum jest wraz z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia - przeczytaj art 42 ust 2a KN -> on powinien po tej zmianie zarabiać mniej więcej tyle ile przed zmianą

zatem ma etat i 2 godziny ponadwymiarowe, czyli otrzymuje 20/18 pensji, wobec tego po zwiększeniu pensum na 20 też musi otrzymywać 20/18

2. takie same jakie potwierdzają u Ciebie każde inne zastępstwo


post został zmieniony: 06-08-2021 11:00:25
mariz06-08-2021 19:17:52   [#13]

Dziękuję bardzo- pozdrawiam

PioKaz7326-08-2021 10:39:04   [#14]

Jestem organem prowadzącym (jst) i mam następującą sytuację: nauczycielka X zatrudniona w szkole A ma w niej zaplanowany w zatwierdzonym arkuszu 14/18. W związku z tym została skierowana na uzupełnienie do szkoły B (4/18).

Tymczasem w szkole A nauczycielka Y będzie nieobecna przez cześć roku szkolnego (zapewne do ferii zimowych), więc istnieje możliwość przydzielenia godzin m.in. nauczycielce X (do wymiaru 19/18), ale tylko do czasu powrotu nauczycielki Y do pracy.

Widzę następujące rozwiązanie: nie cofam skierowania na uzupełnienie. Skoro dyrektor szkoły A chce, żeby realizowała więcej godzin przez określony czas opisuje je w arkuszu jako wakat i planuje nauczycielce X zastępstwa doraźne. Po powrocie nauczycielki Y wszystko wraca do stanu zaplanowanego w zatwierdzonym w maju arkuszu.

Nie wiem, czy dobrze myślę, w szczególności w kontekście brzmienia art. 22 ust. 2b KN. A może są inne rozwiązania?

 

rzewa26-08-2021 11:45:52   [#15]

Jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie

choć można też rozwiązać to tak: zmienić skierowanie na uzupełnianie w części dotyczącej okresu uzupełniania na okres od końca ferii do końca roku wobec czego dyrektor szkoły B zatrudnia n-la na te 4/18 na czas od 1.09 do końca ferii

ale to Twoje jest zdecydowanie lepsze zwłaszcza z uwagi na ciągłość procesu dydaktyczno-wychowawczego

PioKaz7326-08-2021 11:57:02   [#16]

#15 - Dzięki rzewo!

Waldemar Czajka26-08-2021 20:07:28   [#17]

Witam, to ja jeszcze proszę o podpowiedź w sytuacji takiej - nauczyciel X  - ma 12/18 w arkuszu , nauczyciel Y jest na urlopie dla poratowania zdrowia do 25 kwietnia - 2/18 z jego pensum mógłby wziąć nauczyciel X na  zastępstwo - jaką powinien dostać umowę nauczyciel X? 

rzewa27-08-2021 02:09:56   [#18]

albo aneks do umowy na czas do 25.04.22 na 14/18 albo żadnych zmian w zatrudnieniu a te 2/18 będzie realizował jako zastępstwa doraźne za vacat

jeśli ten n-l ma 12/18 jako ograniczenie, to właściwe jest tylko drugie rozwiązanie

Waldemar Czajka27-08-2021 08:25:12   [#19]

Dzięki Rzewo, rozjaśniło mi się bo miałem wątpliwości

zinka05-05-2023 11:56:34   [#20]

Nauczyciel uzupełnia etat w innej szkole. Na podstawie opinii o ZŚK mam dodatkowe 2 godziny zajęć indywidualnych, które muszą być przydzielone temu nauczycielowi, bo nikt nie ma kwalifikacji. Czy lepiej zmienić uzupełnienie, wtedy pismo organ prowadzący, czy mogę na wniosek nauczyciela zwiększyć pensum na na dwa m-ce (tylko art. 42 ust. 2a mówi o złożeniu wniosku przed rozpoczęciem zajęć, czy w trakcie roku można?)

rzewa05-05-2023 13:44:11   [#21]

formalnie nie można w trakcie roku -> najlepiej dać temu n-lowi te godziny jako zastępstwo doraźne za vacat

MaSzo15-06-2023 22:44:33   [#22]

Proszę o pomoc w rozwiązaniu sprawy :  nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie ma zaplanowane w arkuszu kwietniowym 13/18 + 7/26 . Ponieważ w czerwcu przeszedł pomyślnie rekrutację w innej szkole i dostałby tam 9/18 ze swojego kierunkowego przedmiotu,  chce tylko zrezygnować w naszej szkole z przewidzianych dla niego godz. w świetlicy, ale wtedy traci etet.  Czy powinnam zastosować : 

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu              1) na wniosek nauczyciela;   
a może 
Art. 23. 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również: na mocy porozumienia stron

 I zawrzeć z nauczycielem od września nową umowę na czas nieokreślony na 13/18.

 A może  potraktować godziny w innej szkole jako uzupełnienie etatu, czy jest to w ogóle możliwe w obecnej chwili? Jeśli tak , czy to ja muszę wystąpić do OP?

rzewa15-06-2023 23:20:44   [#23]

a ta druga szkoła to szkoła tego samego OP czy innego?

ew. uzupełnianie to kompetencja OP a tu nie ma powodu by OP-ek się wysilał, więc raczej nic z tego nie będzie...

natomiast n-l może się po prostu na tę świetlicę nie zgodzić, bo to zmiana pensum a ta jest możliwa jedynie za zgodą n-la

czyli n-l się nie zgadza a Ty ograniczasz n-lowi etat na podstawie art 22 ust 2 KN do 13/18 na co się n-l zgadza i po kłopocie

MaSzo16-06-2023 08:58:51   [#24]

Dziękuję za pochylenie się nad moja sprawą :-)

Druga szkoła ten sam OP. Natomiast, czy na świetlicę może teraz się nie zgodzić, jeżeli przed robieniem arkusza kwietniowego akceptował takie rozwiązanie? 

I jeszcze inny przypadek : drugi nauczyciel mianowany - nie podejmuje się wychowawstwa, przewidziana godzina wychowawcza robi mu etat, ten nauczyciel chce uzupełniać godziny w innej szkole, jak tutaj postąpić ?

rzewa16-06-2023 13:59:00   [#25]

może odwołać swoją zgodę ale za zgodą dyrektora, z tym że... rozwiązanie stosunku pracy też za zgodą dyrektora i wszystko inne też

a wiadomo, że z niewolnika nie ma pracownika więc...

ale jeśli to ten sam OP to może mieć w tym interes by dać uzupełnienie w tej drugiej szkole, o ile wasz OP ma problem ze średnim wynagrodzeniem w tym stopniu awansu jaki ma n-l

bo jak tego problemu nie ma i nie płaci JDU, to lepsze jest rozwiązanie o jakim pisałam wcześniej

2 przypadek: co do zasady n-l nie może odmówić wychowawstwa ale... to sprawa dyrektora, raczej nie sprawdza się przymuszanie n-la do wychowawstwa...

z tym, że trzeba n-la uprzedzić, że to równie dobrze może być rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (i ew. nawiązanie nowego w niepełnym wymiarze), bo uzupełnianie leży w gestii OP i dyrektor nie może zagwarantować, że ono w ogóle będzie

MaSzo16-06-2023 17:33:00   [#26]

Dziękuję za odpowiedź i pomoc :-) 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]