Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń z orzeczeniem
strony: [ 1 ][ 2 ]
osw12-08-2020 09:06:28   [#01]

Do szkoły przychodzą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W orzeczeniu w zalecaniach jest napisane:

 - u 1 ucznia konieczna jest pomoc dodatkowej osoby - nauczyciela lub specjalisty w zakresie - zapewnienia lepszego funkcjonowania dziecka w grupie, prowadzenia wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych i prac wychowawczej z dzieckiem, udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjnych w doborze form i metod pracy z dzieckiem

- u 2 wskazane włączenie do bezpośredniej pracy z dzieckiem posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dziecka niepełnosprawnego

Czy muszę zatrudnić "nauczyciela wspomagającego" czy może być pomoc nauczyciela?

 

Ala12-08-2020 20:53:06   [#02]

W obu przypadkach zatrudniłabym wspomagającego

Maro7715-09-2020 16:35:17   [#03]

A ja mam taką sytuację: do klasy I przyjęte zostało dziecko, które ma orzeczenie (tak wynika z rozmowy z rodzicem). Rodzic nie chce złożyć orzeczenia w szkole, twierdzi, że doniesie je tuż przed egzaminami (wiadomy cel - dostosowanie warunków/ formy).

Pytanie czy rodzic może dostarczyć orzeczenie w dowolnym czasie, jeżeli dysponował nim już teraz? (wydaje mi się, że  tak, ale potrzebuję potwierdzenia)

Argumentem po stronie rodzica jest to, że uczeń nie chce chodzić na zajęcia rewalidacyjne .

 

AnJa15-09-2020 17:00:48   [#04]

Nie ma orzeczenia- nie ma tematu.

Nie wiem jak to jest z SIO (nie znam tego nowego z perspektywy szkoły)- czy po wpisaniu danych ucznia nie zepnie sie to z danymi z PPP i system nie pokaże błędu czy z automatu nie przypisze nr orzeczenia?

Maro7715-09-2020 17:16:30   [#05]

Niestety ja też nie znam nowego SIO. Spróbuję to ustalić. 

Dziękuję za odpowiedź i zasygnalizowanie możliwego problemu.

iw15-09-2020 18:57:18   [#06]

Rodzic nie ma obowiązku korzystania z orzeczenia i przedkładania go w szkole. Może w rakmkę oprawić albo do kominka wrzucić.

Poradnie wpisują do sio tylko rodzaje orzeczeń, bez podawania jakichkolwiek danych ucznia. Nic nie koliduje i nie wyrzuca błędu. 

marysia d15-09-2020 19:31:02   [#07]

wydaje mi się, że sio weryfikuje orzeczenia po dacie wydania, jeżeli rodzic dostarcza później, bo ma do tego prawo, to i tak w sio weryfikuje po dacie wystawienia, a nie dostarczenia do szkoły.

 

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy PPP wystawiła dokument o odroczeniu dziecku obowiązku szkolnego, a matka absolutnie nie chce odraczać, chce, żeby dziecko uczęszczało do klasy I sp.

Wydaje mi się, że matka pisze pismo, że nie wyraża zgody na odroczenie i zapisuje dziecko do I klasy. Czy tak jest prawidłowo?

 

 

 

Ala15-09-2020 21:14:42   [#08]

odracza się na wniosek rodzica, nie ma wniosku, nie ma odroczenia

matka nie musi niczego pisać w sprawie odroczenia, zapisuje dziecko do klasy I i tyle

jeśli jest wniosek rodziców o odroczenie to potrzebna jest opinia z poradni

ustawa Prawo oświatowe:

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


post został zmieniony: 15-09-2020 21:16:45
dwalcz15-09-2020 21:32:09   [#09]

Rodzic może zrezygnować z 1 lub 2 godzin zaj.rewalidacyjnych ze względu na dużą męczliwość ucznia kl.7 (zaj. od 8.15 do 14.45 codziennie + durna technika na niemieckim) ?

marysia d15-09-2020 22:14:33   [#10]

Ala dziękuję

Jot10-09-2021 00:09:33   [#11]

Potrzebuję Waszej pomocy:-)

 w orzeczeniu ucznia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim- uczeń w klasie I. Który nauczyciel w szkole ogólnodostępnej powinien takie zajęcia prowadzić? Czy to musi być nauczyciel główny prowadzący i wtedy trzeba dopasować plan, czy może być to inny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej? Czy ten nauczyciel musi koniecznie być po oligofrenopedagogice?/ wychowawca klasy ma/

Jak u Was to funkcjonuje?

fragment orzeczenia

".....Na podstawie aktualnych informacji zebranych w procesie diagnostycznym stwierdza się, że w przypadku realizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.................... zachodzi potrzeba realizacji wybranych zajęć  edukacyjnych indywidualnie z uczniem"

 

Roman Langhammer10-09-2021 05:00:20   [#12]

Decyzję w sprawie tych zajęć indywidualnych (lub w grupie do 5-osób) podejmuje zespół, po dokonaniu WOPFU. Zajęcia może prowadzić inny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zespół podejmuje również decyzję na jakich zajęciach (rodzajach edukacji) uczeń będzie się uczył odrębnie (a resztę z oddziałem) - bo to może być 5 godzin w tygodniu, a może być w skrajnych przypadkach i 18 (warto jednak przed decyzją zespołu skonsultować się z OP, żeby zespół nie ustalił większej liczby godzin, niż OP da). W takim przypadku uczeń w trakcie, gdy oddział ma lekcje, idzie na zajęcia indywidualne, więc tym bardziej inny nauczyciel ed. wczesnoszkolnej.

Zwojka21-09-2021 11:11:36   [#13]

Zindywidualizowana w klasie 4 w opinii :polski, angielski, matematyka i przyroda. Nie mam możliwości "wyrwania" dziecka z zajęć z klasą i prowadzenia w tym czasie zajęć indywidualnie. Jak sobie z tym radzicie? Drugi problem to godziny tzn. ile tych godzin minimalnie można przydzielić? Pozdrawiam i spokojnego wtorku życzę :-D

Ps. to moja pierwsza zindywidualizowana

rzewa21-09-2021 21:08:58   [#14]

minimalnie 1 godzina, a maksymalnie 7 godzin

dawdaw22-09-2021 07:57:10   [#15]

Hmmm,... a z czego wynika, że minimalnie 1 a maksymalnie 7 godzin? ;-)

dariuszn722-09-2021 08:23:35   [#16]

do #13 u mnie usuwam mu lekcje z klasą i w tym czasie ma lekcje indywidualne. Np na matematyce z klasą ma polski indywidualnie bo akurat wtedy nauczyciel z którym ma polski ma okienko lub nie ma lekcji. Trochę jest  z tym grzebania, ale już kilka lat  mam i raz tylko był problem, że dziecko musiało mieć po lekcjach klasy 1 indywidualną godzinę, ale wtedy w czasie lekcji miało jakąś pomoc psychologiczno pedagogiczną wynikającą z opinii, także okienko mu się nie zrobiło. U mnie uczeń klas 4-6 9h indywidualnie, a 7-8- 12h indywidualnie, również nie wiem skąd wynika maksymalnie 7.

Zwojka22-09-2021 11:28:08   [#17]

Dziękuję Darku :-D zrobione udało się , ale powiem szczerze - dopiero po Twojej podpowiedzi ;-) Ewie dziękuję za ugruntowanie mnie, że dobrze myślę .

rzewa22-09-2021 19:14:40   [#18]

maksymalna liczba wynika z rozporządzenia o indywidualnym nauczaniu -> w klasach 4-6 wg tego rozporządzenia 8 godz tygodniowo wystarcza by indywidualnie zrealizować podstawę programową (całą! ze wszystkich przedmiotów) nawet z chorym dzieckiem

w ranach ZŚK indywidualnie realizuje się tylko część zajęć zatem liczba indywidualnych godzin powinna być mniejsza niż limit wyznaczony tym rozporządzeniem

w przeciwnym wypadku dzieciaki mające indywidualne nauczanie byłyby wyraźnie pokrzywdzone

Roman Langhammer22-09-2021 19:22:52   [#19]

Rzewo, ale to jest tylko Twoja interoretacja. To, o czym piszesz nie wynika z przepisow. NI a ZŚK to dwie różne sprawy.

rzewa22-09-2021 20:58:52   [#20]

no... niezupełnie, moim zdaniem jak najbardziej wynika -> trzeba czytać nie tylko jeden konkretny przepis ale zawsze szukać normy, czyli mieć na uwadze, że prawo to pewna całość a nie zbiór oderwanych od siebie przepisów

z rozporządzenia o NI wynika, że w przypadku indywidualnej pracy z uczniem potrzeba mniej (i to znacznie) czasu na opanowanie przez ucznia wymagań, zatem oczywistym jest, że realizacja jednego przedmiotu tym trybem nie wymaga tylu godzin ile potrzeba w sytuacji pracy z całą klasą - w planie lekcji klasa ma np 4 godziny przedmiotu a w systemie indywidualnym na to samo wystarczy 1,5 godziny itd.

dlaczego uczeń mający ZŚK ma mieć prawo do większej liczby godzin niż uczeń na NI skoro pracują w tym samym trybie?

Roman Langhammer23-09-2021 04:18:49   [#21]

Dlaczego ma mieć takie prawo? Hmm... może dlatego, że limity nie określają, że może mieć więcej? ;) A jak nie zabraniają, to dlaczego nie może się mieć lepie? :)

Analogicznie ponoć nie rozciągamy prawa, że RP wykonuje zadania RS, jeśli jej nie powołano - Z PO na KN. ;) Tutaj o tym, że "prawo to pewna całość, a nie zbiór oderwanych od siebie przepisów" nie ma mowy w dyskusjach na forum. ;)))

tutitt7324-09-2021 14:28:06   [#22]

do #16 - przy założeniu, że nauczyciel który na okienku mieć zajęcia indywidualne, zdąży pójść lub pojechać i wrócić z miejsca zamieszkania dziecka. Chyba, że prowadzi je online, ale jeśli można normalnie (przedpandemicznie) to czemu nie. Chyba, że o innej formule "zajęć indywidualnych" mówicie niż wynikających z orzeczeń.

Ala24-09-2021 18:26:31   [#23]

zajęcia indywidualne w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia odbywają się w szkole

i o takich tu mówimy, to nie jest nauczanie indywidualne 

Jot12-10-2021 13:19:10   [#24]

Poradźcie proszę.

Uczeń kl.I z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność w stopniu lekkim. W orzeczeniu inf, że nie osiągnął dojrzałości szkolnej, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby kształcenie w szkole specjalnej. Jest w ogólnodostępnej szkole. Klasa nieliczna, ale w tym przypadku niestety, nie ma to znaczenia, bo nauczyciel nie jest w stanie prowadzić lekcji. Chłopiec krzyczy, przeszkadza, rzuca przyborami, butami, zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych, kilka razy w ciągu godziny wychodzi do toalety, całkowicie utrudnia prowadzenie zajęć i sam nic nie robi.  W orzeczeniu stwierdzenie, że w przypadku kształcenia w szkole ogólnodostępnej zachodzi potrzeba realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem. Realizuje 5 godzin indywidualnie i to jedyne godziny poza specjalistycznymi, kiedy nauczyciel jest w stanie cokolwiek zrobić z chłopcem i kiedy klasa może mieć normalne lekcje. Szkoda chłopca, klasy, bo każdy traci i nie przesadzam, że też zdrowia nauczycieli.

Po półtoramiesięcznej obserwacji widzimy, że 5 godzin indywidualnie to za mało. Czy można z klasą zostawić mu tylko wych fiz, plastykę, muzykę, a pozostałe dać na indywidualne? Czy można to zrobić tylko na podstawie tego, co jest zapisane w orzeczeniu, czy musi być wielospecjalistyczna ocena, w której będzie takie stwierdzenie?

Czy te indywidualne zajęcia musi prowadzić nauczyciel po oligofrenopedagogice? Obecny wychowawca jest po oligo i ten, który prowadzi 5 godzin indyw też po oligo, więc nie wiem, czy w razie czego będzie można zatrudnić kogoś po oligo.

 

rzewa12-10-2021 14:07:39   [#25]

te 5 godz indywidualnie może prowadzić n-l EW i w ramach tych godzin realizować podstawę programową w zakresie ed, polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, informatycznej i językowej a z klasą może realizować tylo ed. techniczną, plastyczną i muzyczną oraz wf

tylko, że będzie w szkole krócej niż 20 godzin - ok. 10 godz i rodzice mogą być z tego niezadowoleni

pamiętaj, że zgodnie z rozp, w sprawie indywidualnego nauczania do realizacji CAŁEJ podstawy programowej w formie zajęć indywidualnych wystarcza 6 godzin tygodniowo

oczywiście oprócz tego ten uczeń jeszcze powinien mieć 2 godziny rewalidacji (z n-lem po oligo) oraz ew. godz. dyd. wyrównawcze, w ramach ppp, czyli jakieś 12-14 godzin w szkole

Jot12-10-2021 14:19:02   [#26]

Tak rzewo, on ma specjalistyczne wszystkie czyli 2 godziny rewalidacji, zajęcia dydaktyczno- wyr, korekcyjno-komp, logopedię. Poza tym ma obecnie cały czas wszystkie tak, jak plan zajęć klasy, z tym, że na 5 godzin jest zabierany z klasy na indywidulane ed wczesnoszkolną /ed matematyczna, polonistyczna, społeczno- przyr. Problem w tym,czy można go zabierać z klasy na więcej godzin indywidualnie. To nie jest tak, że zajęcia ind z nim są efektywne, bo trudno powiedzieć, że są to godziny do końca efektywne. Jest spokojniejszy, ale do toalety chodzi po kilka razy i musi mieć "dobry dzień", żeby z nim coś zrobić...I to nie jest kwestia tego, że nauczyciel sobie z nim nie radzi...To doświadczeni nauczyciele, którzy naprawdę mają tysiąc pomysłów na lekcję z nim...

ergo12-10-2021 19:50:45   [#27]

Nie ma ograniczeń prawnych. Uczeń, na podstawie przygotowanej przez zespół wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania i ipetu,  może mieć więcej godzin zajęć realizowanych indywidualnie. Uczeń przebywa w szkole tyle samo godzin, ile wynosi ramówka dla klasy. Część zajęć ma indywidualnie, pozostałe z klasą.

Nie wiem skąd pomysł, że miałby być w szkole krócej niż pozostali uczniowie - to nie jest nauczanie indywidualne, które jest realizowane w domu.

Piszę na podstawie kilkuletniej praktyki w mojej szkole, są dzieci, które mają po 12 godzin takich indywidualnych zajęć. OP, po sensownym uzasadnieniu, przyznaje środki  na realizację.

Dodatkowo można starać się, za zgodą OP, o pedagoga specjalnego lub  pomoc nauczyciela.

Warto sprawdzić czy jest to nieustanne pobudzenie dziecka nie wynika z problemów zdrowotnych, skonsultować z neurologiem, psychiatrą. Czasem edukacją próbujemy ogarniać problemy, które rozwiązać może medycyna...


post został zmieniony: 12-10-2021 19:51:44
Jot12-10-2021 22:19:35   [#28]

Dzięki za odpowiedź.  Tak to właśnie wygląda, że może to być nie sama niepełnosprawność w stopniu lekkim...Ma orzeczenie z sierpnia tego roku, był badany przez specjalistów. Pozostaje go dobrzez obserwować, jak funkcjonuje w rzeczywistości szkolnej, Najważniejsze, żeby teraz w szkole zapewnić jak najlepsze warunki do nauki  dla niego, jak i klasy oraz możliwość  nauczania bez obaw o bezpieczeństwo dzieci.

Ala13-10-2021 11:28:16   [#29]

to jeszcze podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309)

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany dalej „programem”, określa:

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 lub 9 – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

 

Jot13-10-2021 11:38:34   [#30]

Dzięki Alu:-)

Jot20-10-2021 14:41:18   [#31]

Czy uczeń, o którym pisałam wyżej mógłby mieć nauczanie indywidualne z powodu padaczki? I dodatkowo przychodzić do szkoły na niektóre zajęcia z klasą? Niepełnosprawność w stopniu lekkim.

Ala20-10-2021 15:03:02   [#32]

decyzję o nauczaniu indywidualnym wydaje PPP, 

NI jest dla uczniów, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły

NI realizuje się w domu ucznia

3. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

§ 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).”

lub zdalnie na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia (zmiana rozporządzenia z 2021)

 


post został zmieniony: 20-10-2021 15:04:03
Jot20-10-2021 15:29:47   [#33]

Dziękuję za odp. Znam te zapisy ale zastanawiam się, czy w PPP mógłby dostać indywidualne w jego przypadku. Znalazłam inf o elastycznych rozwiązaniach naucz ind na stronie KO Poznań, potem zamieszcze link, bo teraz piszę na telefonie.  Tam było, że może uczeń jeśli zdrowie mu na to pozwala na niektóre zajęcia z klasą przyjść do szkoły. 

Ala20-10-2021 16:15:10   [#34]

według mnie powinno się takiemu uczniowi umożliwić kontakty i integrację z rówieśnikami

ale żeby być w zgodzie z rozporządzeniem to wchodzą w grę zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, imprezy klasowe i szkolne, wycieczki itp.

a obowiązkowe zajęcia edukacyjne tak jak w rozporządzeniu

Jot20-10-2021 21:14:05   [#35]
/Zwróciłam uwagę na to, co zaznaczyłam kolorem zielonym.Rozumiem,że skoro jest napisane "poza wymiarem zajęć indywidualnego nauczania" to znaczy, że nie tylko na zajęcia pozalekcyjne, ale np muzykę, czy plastykę, czy wych.fiz/
"27 marca 2018

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole. Nie jest do tego potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1.

Natomiast uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole. Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1

Indywidualne nauczanie

Jeśli stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten ma zajęcia w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli – będzie chodził do szkoły na wybrane zajęcia z klasą – organizowane poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidulanego nauczania.

Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia zajęć indywidualnego nauczania. Jeśli stan zdrowia ucznia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie i uczeń będzie uczęszczał na zajęcia do szkoły wraz ze swoimi rówieśnikami.

Podstawa prawna: Wynika to z § 10 ust. 3 oraz § 11 rozporządzenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1

W przypadku dodatkowych pytań związanych z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prosimy o kontakt z właściwym kuratorium oświaty:

https://www.ore.edu.pl/2017/10/wizytatorzy-ds-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-spe-2/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

Marcin20-12-2021 13:19:46   [#36]

Proszę o pomoc> Czy rodzic dziecka posiadającego orzeczenie  powinien zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o realizację przez szkołę zaleceń z tegoż orzeczenia? Czy wystarczy jeśli to orzeczenie wpłynie do szkoły co już z automatu nakłada na szkołę obowiązek realizowania zaleceń. Spotkałem się ostatnio z interpretacją (dla mnie dość dziwną) iż rodzic wnioskuje...

Ala20-12-2021 13:43:05   [#37]

moim zdaniem, nie wnioskuje, w rozporządzeniu nic na ten temat nie ma

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki, o których mowa w § 2 ust. 1, zapewniają:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

klagor22-12-2021 09:58:09   [#38]

Ile czasu ma dyrektor szkoły na wprowadzenie zmian w arkuszu i wprowadzenie do planu dla ucznia zajęć rewalidacyjnych w związku z pojawieniem się  orzeczenia w związku z niepełnosprawnością ucznia w stopniu lekkim. Zespół ds pomocy na dokumentację ma  30 dni, a dyrektor ?

Ala22-12-2021 12:27:11   [#39]

niezwłocznie tzn. bez zbędnej zwłoki

ja bym do OP zgłosiła od razu, i dałabym rewalidację od najbliższego możliwego terminu

a WOPFU i IPET spokojnie do 30 dni

Roman Langhammer22-12-2021 16:37:56   [#40]

Jak wyżej.

A dokładniej: tyle czasu, żeby:

1. stwierdzić jakie zajęcia rewalidacyjne są potrzebne

2. znaleźć nauczycieli do prowadzenia

3. zrobić aneks

4. OP w terminie aneks zatwierdził.

U mnie z praktyki od wpływu orzeczenia do rozpoczęcia zajęć upływa maksymalnie 10 dni, a zazwyczaj zamykam się w 7. ;)

rzewa23-12-2021 10:53:27   [#41]

aby rozpocząć zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z orzeczeniem nie jesy konieczne zatwierdzenie aneksu do arkusza przez OP

wystarczy, że taki aneks zostanie złożony

to samo dotyczy NI

pierwszeństwo przed wszystkim ma prawo ucznia do nauki!

Roman Langhammer23-12-2021 17:38:16   [#42]

Nie zgodzę się. 

Pokaż na to, rzewo, podstawę prawną. 

Naiczyciel realizuje godziny zatwierdzone przez OP w arkuszu organizacji, który określa "tygodniowy wymiar zajęc rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych". Aneks niezatwierdzony nie obowiązuje.

AnJa23-12-2021 22:09:06   [#43]

Oboje macie rację :-)

Z tym, że Ty Romanie bardziej. Dura lex albowiem.

gona01-01-2022 13:04:26   [#44]

Od stycznia przechodzi do nas uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z innej szkoły. Orzeczenie wydane przez Poradnię PP złożone zostało w poprzedniej placówce. Czy tamta szkoła ma obowiązek wydania mi tego orzeczenia, czy rodzic ma wystąpić do poradni o duplikat. Czy dobrze myślę, że skoro orzeczenie = decyzja administracyjna, to nie robi się kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, lecz wymagany jest dokument w oryginale? 

Ala01-01-2022 13:37:52   [#45]

oryginał jest własnością rodzica

poprzednia szkoła nie powinna przechowywać oryginału tylko zwrócić go rodzicom a sobie zostawić kserokopię

Jot08-02-2022 11:57:56   [#46]

Proszę doradźcie:-) Może ktoś ma taki przypadek?

Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim w szkole ogólnodostepnej/kl.I SP/ ma napisane, że w związku z jego problemami "zachodzi potrzeba realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem"

1.Rozumiem, że nauczyciel, który będzie prowadził z nim te wybrane zajęcia / po wielospecjalistycznej ocenie będzie to kilka godzin ed wczesnoszkolnej/ nie musi posiadać oligofrenopedagogiki, bo to nie rewalidacja. Czy dobrze myśle?

2. Czy ten nauczyciel musi prowadzić odrębny dziennik ?

3. Uczeń nie jest w stanie opanować tego, co w podstawie programowej...co robić?

 

 

Moltena08-02-2022 12:56:41   [#47]

Nauczyciel nie musi mieć pedagogiki specjalnej (oligo) , prowadzi przedmiotowiec, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego. Lekcje mamy wpisane normalnie w planie lekcji klasy w e-dzienniku.

 

Jot08-02-2022 18:08:25   [#48]

Dzięki za odzew:-). U nas na te wydzielone wybrane zajęcia indywidualne uczeń zabierany jest z klasy. Ma te zajęcia w tym samym czasie. Jak w planie w dzienniku elektronicznym jeśli jest to w tym samym czasie? Nie mamy doświadczenia technicznego bo e-dziennik jest od niedawna.

Jot08-02-2022 21:57:32   [#49]

Może jeszcze ktoś w tej sprawie się odezwie:-) Proszę...Jak to z tym dziennikiem ma być? Nie jest to nauczanie indywidualne, tylko wybrane zajęcia prowadzone indywidualnie

Dyrka6909-02-2022 07:15:57   [#50]

Trzeba na tej godzinie oddział podzielić na dwie grupy. Jedną z nich będzie ten uczeń prowadzony indywidualnie, drugą reszta klasy.

strony: [ 1 ][ 2 ]