Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń z orzeczeniem
strony: [ 1 ]
osw12-08-2020 09:06:28   [#01]

Do szkoły przychodzą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W orzeczeniu w zalecaniach jest napisane:

 - u 1 ucznia konieczna jest pomoc dodatkowej osoby - nauczyciela lub specjalisty w zakresie - zapewnienia lepszego funkcjonowania dziecka w grupie, prowadzenia wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych i prac wychowawczej z dzieckiem, udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjnych w doborze form i metod pracy z dzieckiem

- u 2 wskazane włączenie do bezpośredniej pracy z dzieckiem posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dziecka niepełnosprawnego

Czy muszę zatrudnić "nauczyciela wspomagającego" czy może być pomoc nauczyciela?

 

Ala12-08-2020 20:53:06   [#02]

W obu przypadkach zatrudniłabym wspomagającego

Maro7715-09-2020 16:35:17   [#03]

A ja mam taką sytuację: do klasy I przyjęte zostało dziecko, które ma orzeczenie (tak wynika z rozmowy z rodzicem). Rodzic nie chce złożyć orzeczenia w szkole, twierdzi, że doniesie je tuż przed egzaminami (wiadomy cel - dostosowanie warunków/ formy).

Pytanie czy rodzic może dostarczyć orzeczenie w dowolnym czasie, jeżeli dysponował nim już teraz? (wydaje mi się, że  tak, ale potrzebuję potwierdzenia)

Argumentem po stronie rodzica jest to, że uczeń nie chce chodzić na zajęcia rewalidacyjne .

 

AnJa15-09-2020 17:00:48   [#04]

Nie ma orzeczenia- nie ma tematu.

Nie wiem jak to jest z SIO (nie znam tego nowego z perspektywy szkoły)- czy po wpisaniu danych ucznia nie zepnie sie to z danymi z PPP i system nie pokaże błędu czy z automatu nie przypisze nr orzeczenia?

Maro7715-09-2020 17:16:30   [#05]

Niestety ja też nie znam nowego SIO. Spróbuję to ustalić. 

Dziękuję za odpowiedź i zasygnalizowanie możliwego problemu.

iw15-09-2020 18:57:18   [#06]

Rodzic nie ma obowiązku korzystania z orzeczenia i przedkładania go w szkole. Może w rakmkę oprawić albo do kominka wrzucić.

Poradnie wpisują do sio tylko rodzaje orzeczeń, bez podawania jakichkolwiek danych ucznia. Nic nie koliduje i nie wyrzuca błędu. 

marysia d15-09-2020 19:31:02   [#07]

wydaje mi się, że sio weryfikuje orzeczenia po dacie wydania, jeżeli rodzic dostarcza później, bo ma do tego prawo, to i tak w sio weryfikuje po dacie wystawienia, a nie dostarczenia do szkoły.

 

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy PPP wystawiła dokument o odroczeniu dziecku obowiązku szkolnego, a matka absolutnie nie chce odraczać, chce, żeby dziecko uczęszczało do klasy I sp.

Wydaje mi się, że matka pisze pismo, że nie wyraża zgody na odroczenie i zapisuje dziecko do I klasy. Czy tak jest prawidłowo?

 

 

 

Ala15-09-2020 21:14:42   [#08]

odracza się na wniosek rodzica, nie ma wniosku, nie ma odroczenia

matka nie musi niczego pisać w sprawie odroczenia, zapisuje dziecko do klasy I i tyle

jeśli jest wniosek rodziców o odroczenie to potrzebna jest opinia z poradni

ustawa Prawo oświatowe:

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


post został zmieniony: 15-09-2020 21:16:45
dwalcz15-09-2020 21:32:09   [#09]

Rodzic może zrezygnować z 1 lub 2 godzin zaj.rewalidacyjnych ze względu na dużą męczliwość ucznia kl.7 (zaj. od 8.15 do 14.45 codziennie + durna technika na niemieckim) ?

marysia d15-09-2020 22:14:33   [#10]

Ala dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]