Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnianie emeryta
strony: [ 1 ]
kaef06-08-2020 11:46:31   [#01]

Mam wybór między dwoma nauczycielami. Młodym i emerytem. Emeryt pracował w tej szkole jeszcze zanim byłem dyrektorem. Po rozmowie kwalifikacyjnej też się bardziej ku niemu skłaniam. Z drugiej strony wiem, że wiele sie mówi, by zatrudniać młodych, ale zdaje się, że kryterium wieku nie może być brane pod uwagę przy zatrudnianiu. Czy mogę zatem spokojnie zdecydować się na emeryta?

Inna kwestia, że emeryt jest w grupie ryzyka.

DYREK06-08-2020 11:58:20   [#02]

Regulacje KN nie ustanawiają żadnych odrębnych zasad w odniesieniu do zatrudniania w szkole emerytowanych nauczycieli, nie wprowadzają też żadnych ograniczeń (zakazów) w tej materii.

Do nauczycieli-emerytów zastosowanie mają wszystkie regulacje art.10 KN dotyczące zasad nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami -> w tym zatrudnienie na podstawie mianowania -> np. nauczyciel emeryt ma stopień nauczyciela dyplomowanego i jest możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

W przypadku podania uzasadnienia, że nauczyciela nie zatrudniono (np. na podstawie mianowania) ze względu na jego wiek i uprawnienia emerytalne, to będzie dyskryminacja ze względu na wiek i nauczyciel wygra sprawę w sądzie.

Przebywanie na emeryturze to prywatna sprawa kandydata do zatrudnienia.

eny06-08-2020 20:31:59   [#03]

Zatrudnij lepszego.

AnJa07-08-2020 09:20:13   [#04]

W kontekscie wynikających z Wytycznych ograniczeń w przydziale obowiązków osobom z grup ryzyka (w tym i 60+) - w sytuacji wyboru wybrałbym młodszego.

Ciekaw jestem, jaki byłby w tej sytuacji ewentualny wyrok Sądu Pracy.

Iwona 1307-08-2020 13:28:34   [#05]

Wzięłabym emeryta! Przemawia za nim doświadczenie, lepiej wypadł na Twojej rozmowie kwalifikacyjnej...

AndrzejW11-08-2020 19:04:46   [#06]

Czy obaj kandydaci mają podobne kompetencje na wypadek gdyby trzeba było przejść na jesieni na nauczanie zdalne?

Brałbym to pod uwagę jako istotne kryterium w rekrutacji.

bogda411-08-2020 20:22:36   [#07]

"Regulacje KN nie ustanawiają żadnych odrębnych zasad w odniesieniu do zatrudniania w szkole emerytowanych nauczycieli, nie wprowadzają też żadnych ograniczeń (zakazów) w tej materii" 

panie Andrzeju, o swoje jest pan spokojny ? 

malmar1528-08-2020 00:03:37   [#08]

proszę o pomoc

nauczyciel jest zatrudniony w szkole A i uzupełnia etat (do pełnego) w szkole B

24 września (czwartek) kończy pracę i przechodzi na emeryturę

ponieważ uczy przedmiotu ścisłego, a na rynku brak jest n-li tej specjalności, chce podjąć pracę w obu szkołach na dwie odrębne umowy (każda po 4/18)

1. czy może podjąć pracę z dniem 28 września (poniedziałek)?

2. z jakim kodem należy go zgłosić do ZUS-u: 01 10 0 0 czy 01 10 1 0?

moim zdaniem nie ma jeszcze ustalonego prawa do emerytury

3. do kiedy zawrzeć umowę o pracę?

 

rzewa28-08-2020 14:17:24   [#09]

1. tak

2. tak jak każdego innego pracownika

3. na czas nieokreślony

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]