Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 15 sierpnia w szkole
strony: [ 1 ]
DorotaN04-08-2020 17:11:00   [#01]

Dzień dobry, czy za święto 15 sierpnia, które przypada w niedzielę, administracji w szkole oraz dyrektorowi należy się inny dzień wolny?

DICK04-08-2020 17:17:07   [#02]

Tak 25 i 26 grudzień.

Roman Langhammer04-08-2020 18:36:33   [#03]

Pracownikom tylko za święto przypadające w sobotę! art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

15 sierpnia jest w sobotę - więc tak. Oraz za 26 grudnia.

Dyrektorowi nie przysługuje. PRzysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie KP.

DYREK04-08-2020 21:38:26   [#04]

Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela w tygodniu, w którym wypada święto.

W przypadku dyrektora – nauczyciela czas pracy określają przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

Czas pracy dyrektora - nauczyciela wynosi do 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy.

Jeżeli dyrektor - nauczyciel pracuje od poniedziałku do piątku, a soboty i niedziele ma wolne, to za sobotnie święto nie ma wolnego

Analogiczna sytuacja dotyczy nauczycieli przedszkoli.

-----------------

Dla pracowników niepedagogicznych dyrektor powinien ustalić termin oddania dnia wolnego za święto 15 sierpnia 2020 roku wypadające w sobotę -> u nas do wyboru 14 albo 17 sierpnia.  

 

beba105-08-2020 15:46:25   [#05]

A jeżeli pracownik jest na urlopie właśnie w tym tygodniu?

Ala05-08-2020 16:22:40   [#06]

to można zamienić 1 dzień urlopu wypoczynkowego na dzień oddany za 15 sierpnia 

ten dzień urlopu wypoczynkowego może pracownik wykorzystać w innym terminie lub przedłużyć urlop bieżący

chodzi o to, żeby dzień oddawany był wykorzystany przed końcem okresu rozliczeniowego

u nas obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy

jak jest u Ciebie - nie wiem :)

beba105-08-2020 16:38:04   [#07]

mam miesięczny okres rozliczeniowy, czyli  dzień za 15 sierpnia udzielam do końca sierpnia 

Ala05-08-2020 23:03:44   [#08]

tak :)

DYREK14-08-2020 08:17:42   [#09]

15 sierpnia 2020 r. -> Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej), Święto Wojska Polskiego.

 Artykuł 130 § 2 Kodeksu pracy: każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dla pracowników niepedagogicznych (kodeks pracy) należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy. 

Macia28-11-2020 18:07:41   [#10]

czy dzień wolny za 26XII przysługuje wszystkim pracownikom również tym którzy w tym okresie przebywają na zwolnieniu lekarskim, w izolacji czy na kwarantannie

malmar1528-11-2020 20:37:53   [#11]

zerknij tutaj

https://www.podatki.biz/artykuly/choroba-w-swieto-przypadajace-w-sobote-czy-przysluguje-dzien-wolny_10_45093.htm

https://ostrowski.legal/dzien-wolny-od-pracy-za-swieto-w-sobote/

 

 

 

 


post został zmieniony: 28-11-2020 20:38:06
rzewa29-11-2020 09:48:34   [#12]

pracodawca ustala dzień wolny za święto w sobotę - i teraz:

1. jeśli pracownik w tym ustalonym dniu ma L4 to choruje i otrzymuje wynagrodzenie chorobowe

2. jeśli w tym dniu (ustalonym przez pracodawcę) pracownik nie ma L4 to ma wolne (tak jak by to było święto) niezależnie od tego czy w czasie, gdy faktycznie to święto było miał L4 czy nie miał

istotne jest to co ma miejsce w tym dodatkowo ustalonym dniu wolnym, a nie to co działo się w tę sobotę. kiedy wypadło święto

Macia29-11-2020 16:03:17   [#13]

dzięki

Macia03-12-2020 12:08:01   [#14]

czy mogę zamknąć przedszkole 24XII (jaka pp) wiedząc że wszyscy pracownicy chcą  wolne za 26XII i czy powiadamiam o tym ko

AnJa03-12-2020 12:14:55   [#15]

Przerwy w pracy przedszkola to kompetencja OP

Marcin03-12-2020 12:39:38   [#16]

To nie jest kompetencja do końca OP bo dyrektor na wspólny wniosek z radą rodziców wnosi o zamkniecie przedszkola. Tyle. A podstawa prawna jest taka

§ 12.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Oczywiście mówisz o pracownikach niepedagogicznych tak>?


post został zmieniony: 03-12-2020 12:42:52
Macia03-12-2020 13:08:46   [#17]


No właśnie zastanawiam się które

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§  12. 1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

czy może

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 18.

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

3. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1-2a, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

AnJa03-12-2020 13:22:10   [#18]

Wiedząc, ze chcą wolne nie pasuje mi do bhp - bo, ze chca nie znaczy, ze mają.

Macia03-12-2020 14:22:25   [#19]

to chyba lepiej to o organizacji tylko czy może być wniosek samego dyrektora

(jeśli nie będzie wolne to urlopy na żądanie / już mam kilka)

Roman Langhammer03-12-2020 18:48:29   [#20]

A nie można oddać tego dnia tak, żeby rozłożyć na różne dni i nie zamykać przedszkola? Hmm...

Macia07-12-2020 12:00:48   [#21]

Roman Nic to nie da bo wiem że ci zdrowi będą brać na żądanie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]