Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje pedagoga szkolnego
strony: [ 1 ]
Agnieszka Nadolska30-07-2020 14:19:47   [#01]

Czy na stanowisku nauczyciela pedagoga szkolnego mogę zatrudnić absolwenta studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalizacja terapia pedagogiczna. W suplemencie widnieje zapis absolwent studiów magisterskich specjalności terapia pedagogiczna z logoterapią posiada przygotowanie i kwalifikacje pedagogiczne niezbędne w pracy nauczyciela przedszkola, szkoły lub świetlicy i poradni specjalistycznej. Jego wiedza i umiejętności pozwalają na kompleksową realizację zadań i zajęć o charakterze terapeutyczno-pedagogicznym z jednoczesną korektą podstawowych zaburzeń mowy. Szczególne kompetencje absolwenta tej specjalności są przydatne na stanowisku terapeuty, pedagoga szkolnego oraz w sytuacjach wymagających realizacji zaleceń i opinii poradni pedagogicznych. Magister tej specjalności jest przygotowany do analizowania, diagnozowania, terapii indywidualnych przypadków i braku efektywności szkolnej uczniów.


post został zmieniony: 30-07-2020 14:20:16
rzewa30-07-2020 14:33:24   [#02]

nie widzę przeszkód do zatrudnienia na stanowisku pedagoga szkolnego

Agnieszka Nadolska31-07-2020 22:51:02   [#03]

Dziękuje za odpowiedź

AnJa03-08-2020 11:41:37   [#04]

Jednak to zdanie z suplementu:   Szczególne kompetencje absolwenta tej specjalności są przydatne na stanowisku terapeuty, pedagoga szkolnego miałbym na podorędziu na wypadek np. arkusza, kontroli czy postepowań awansowych.

gosiaes213-08-2020 11:15:40   [#05]

...a czy można zatrudnić na stanowisko pedagoga osobę po resocjalizacji, która ma w suplemencie że nabył kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej w instytucjach podejmujących działania z zakresu profilaktyki wychowawczej i resocjalizacyjnej w instytucjach podejmujących działania z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji

W suplemencie brak jest informacji, może pracować w szkołach podstawowych...:(

DYREK13-08-2020 13:52:09   [#06]

Nauczyciel-pedagog powinien posiadać takie przygotowanie zawodowe (ukończyć taką specjalność), które gwarantuje wykonanie zadań pedagoga szkolnego w tej konkretnej szkole.

W mojej szkole bym nie zatrudnił ale może u Ciebie jest potrzebna osoba po resocjalizacji.

Decyzja należy do dyrektora szkoły.

Rozporządzenie (§ 19):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001289/O/D20201289.pdf 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]