Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pilne! Kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego - awans
strony: [ 1 ]
majk13-07-2020 12:25:23   [#01]

Bardzo proszę o pomoc świeżemu dyrektorowi. Nauczycielka jeżyka angielskiego zatrudniona poprzez mianowanie w 2017r. Obecnie złożyła dokumenty do kuratorium w związku z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego. Ma ukończone studia magisterskie na innym kierunku, odpowiedni certyfikat potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego oraz ukończony kurs pedagogiczny – 270 godzin, w tym 150 godzin podstawy edukacji oraz 120 godzin metodyki nauczania, kurs ukończony na podstawie zgody wydanej przez kuratorium. To przygotowanie pedagogiczne kwestionuje kuratorium, uważają, że powinna mieć ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny. Czytając rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nic o kursie metodyczno-pedagogicznym nie znajduję. Od 10 lat pracuje w naszej szkole, mianowanie też miała w naszej szkole u poprzedniego dyrektora. Co robić, jak pomóc dziewczynie?

rzewa13-07-2020 13:23:28   [#02]

w jaki sposób kuratorium kwestionuje te kwalifikacje?

Coś się komuś w KO pomyliło - kurs metodyczny (a właściwie studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego) jest wymagany rozporządzeniem tylko w przypadku nauczycieli legitymujących się certyfikatem na poziomie podstawowym uczących języka obcego w przedszkolach lub klasach 1-3 sp - §12 ust 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]