Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KO podważa kwalifikacje.
strony: [ 1 ]
Katarzyna M08-07-2020 21:59:10   [#01]

Od kilku lat przyglądam się OSKKO, od dwóch jestem członkiem :) no i nadszedł czas na moje pierwsze pytanie :)

Nauczycielka w SP, absolwentka studiów magisterskich, specjalność: pedagogika społeczna w zakresie pracy socjalno-wychowawczej (ukończyła też studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej) od roku 2007 zatrudniona w gimnazjum na stanowisku pedagoga szkolnego. Uniwersytet wydał wówczas zaświadczenie, że zakres wiedzy jaki nabywają absolwenci studiów bardzo dobrze przygotowuje ich do podjęcia pracy w charakterze pedagoga szkolnego.  W roku 2014 już jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, oczywiście w SP, uzyskała stopień awansu nauczyciela mianowanego. Obecnie zatrudniona w tej samej SP jako pedagog szkolny. Jednym z dokumentów, na które powołano się w uzasadnieniu do aktu mianowania jest zaświadczenie z uniwersytetu o uzyskaniu w toku studiów przygotowania pedagogicznego.

W bieżącym roku nauczycielka po odbyciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego złożyła komplet dokumentów do KO i własnie usłyszała, że nie spełnia wymogów formalnych, bo nie ma przygotowania pedagogicznego i w zasadzie nie powinna zostać zatrudniona  jako pedagog szkolny. Zaproponowano jej uzupełnienie kwalifikacji albo o kurs z przygotowania pedagogicznego (3 semestry), albo studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej (3 semestry) i powtórzenie stażu.

Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie czy w/wym kierunek studiów magisterskich daje jej przygotowanie pedagogiczne? Czy zaświadczenie z państwowej uczelni jest nic nie warte? W czasie gdy dziewczyna kończyła studia nie wydawano suplementów do dyplomu. Czy faktycznie powinna uzupełnić kwalifikacje i powtórzyć staż?

Pozdrawiam i liczę na Państwa pomoc.

Roman Langhammer09-07-2020 05:32:41   [#02]

Zobaczymy co inni powiedzą... nie chcę wnikać czy te studia dały jej przygotowanie pedagogiczne - bo pewnie będą sprzeczne opinie. Moim zdaniem jeśli uczelnia wydała zaświadczenie, że posiada przygotowanie pedagogiczne, to tak jest (wszak faktycznie suplementów nie było)... na pewno bym się kłócił z KO. :)

Ale nawet jeśli KO ma wątpliwości, to nauczycielka po 13 latach pracy nabyła najlepsze przygotowanie pedagogiczne, jakie może być. :) Czy ktoś naprawdę sądzi, że podyplomówka 3-semestralna da jej jakąś nową wiedzę i umiejętności, albo coś więcej niż to, co nabyła przez te 13 lat pracy? Wątpię czy tak będzie...

A jeśli faktycznie, musiałaby robić studia, to w takim przypadku prawo powinno umożliwiać inną ścieżkę nabycia przygotowania pedagogicznego (w takich wyjątkowych sytuacjach), np. poprzez wieloletnią praktykę.

AnJa09-07-2020 09:18:20   [#03]

Zgoda co do 1 akapitu.

Co do logiki 2 i 3 - też, ale akurat tu logika jest bez znaczenia:-)

rzewa09-07-2020 09:29:08   [#04]

zaświadczenie z uczelni w sprawie pp jest nie do podważenia:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 oraz z 2019 r. poz. 465)

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
[...]
2) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

AnJa09-07-2020 10:59:02   [#05]

Jako, ze tu są też kontrowersje: uważam, ze sam fakt przedłozenia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych przez uczelnię odbiera komukolwiek (poza może organami kontrolującymi uczelnie) prawo do kwestionowania posiadania tegoż przygotowania ze względu na zbyt mała liczbę godzin.

 

Katarzyna M09-07-2020 16:01:07   [#06]

Pięknie dziękuję za Państwa wypowiedzi :)

Problemem pozostaje fakt, że na zaświadczeniu z uniwersytetu, o którym wspominałam nie jest wprost i bezpośrednio napisane, że absolwenci tego kierunku studiów mają przygotowanie pedagogiczne (to była interpretacja OP w uzasadnieniu do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego). W zaświadczeniu jest napisane, że "... absolwenci realizują program studiów przygotowujący do podjęcia pracy w szeroko pojętym obszarze pracy opiekuńczej i socjalno- wychowawczej; że celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną zorientowaną szczególnie na społeczno-pedagogiczny punkt widzenia, analizowanie rzeczywistości wychowawczej, samodzielne formułowanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i socjalno-wychowawczych oraz wskazywanie kierunków ich rozwiązania. Absolwenci nabywają kompetencji do podejmowania pracy w instytucjach realizujących zadania opiekuńcze, wychowawcze, socjalne, kulturalne i oświatowe. Tym samym są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku pedagoga szkolnego." 

Są to fragmenty zaświadczenia z 2007 r. na podstawie którego OP uznał przygotowanie pedagogiczne nauczycielki.

Czy to zaświadczenie będzie spełniało wymogi innego dokumentu wydanego przez uczelnię, z zapisu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku, które przywołała rzewa?

AnJa09-07-2020 16:40:16   [#07]

Mam podobny problem. Uznałem, ze ma.

Ale jeśłi komisja uzna, zwłaszcza za kilka lat przy dyplomowaniu, że nie i odwali- też się nie zdziwię.

Bo z tego opisu wynika, ze w zasadzie pedagogiem szkolnym to być może- ale niekoniecznie w szkole.

Czyli "mój" przypadek" jest obecnie na drodze, której dosyć nieprzyjemne zakończenie ma przypadek, o którym piszesz.

rzewa09-07-2020 18:16:34   [#08]

Można zwrócić się do uczelni o wydanie zaświadczenia o posiadaniu przez konkretnego absolwenta przygotowania pedagogicznego i będzie po sprawie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]