Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans zawodowy - poświadczenie kopii dokumentów
strony: [ 1 ]
ktosik29-06-2020 11:20:33   [#01]

Nauczycielka złożyła dok w KO na st. awansu n-la dyplomowanego. Zgodnie z rozporządzeniem składa się kopie dyplomów, sprawozdania itp. potwierdzone z oryginałem. Szkoła  potwierdziła te dok. pieczątka o treści "za zgodność z przedłożonym dokumentem, dnia ...., podpis" .... po czym dziś dzwoni pani wizytator i mówi, że  pieczątka jest niezgodna z przepisami bo musi być "stwierdzam zgodność z oryginałem dnia ..."

Dodam, że kiedyś mieliśmy taką pieczątkę, ale po ostatnim szkoleniu z kontroli zarządczej została zmieniona, ponieważ pani prowadząca powiedziała, że taka jest zgodna z przepisami ....

Czy to nie jest czepianie się ze strony pani wizytator ??? Cz jest gdzieś określone, że taka a nie inna ma być treść takie pieczątki??


post został zmieniony: 29-06-2020 11:21:20
Leszek29-06-2020 11:57:43   [#02]

rozp. w spr. awansu zawod.

§ 9.  1. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny  dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

pozdrawiam

ktosik29-06-2020 12:05:19   [#03]

oki, ja to wiem, ale czy ma znaczenie treść pieczątki??? przecież treść "Za zgodność z przedłożonym dokumentem" oznacza to samo co "Kopie zgodna z oryginałem" ...


post został zmieniony: 29-06-2020 12:06:25
Leszek29-06-2020 14:29:53   [#04]

"przedłożony dokument" nie znaczy, że oryginał

pozdrawiam

 

rzewa29-06-2020 16:01:16   [#05]

a skąd dyrektor ma wiedzieć, że ogląda oryginał?

Leszek29-06-2020 16:19:15   [#06]

"MEN" ustalił, że ogląda a nie szuka dziury w całym :-)))

pozdrawiam

Robcio02-07-2020 14:24:27   [#07]

"Za zgodność z oryginałem" dokument może potwierdzić tylko organ, który ten dokument wydał. Dyrektor może stwierdzić tylko to co widzi-zgodność z przedłożonym dokumentem. My tak potwierdzamy od kilku lat i na tę chwilę jet ok.

kris02-07-2020 14:43:34   [#08]

A ile płacicie ekspertowi za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej?

Ja mam 2 nauczycielki i taką samą komisję a dawno już nie organizowałem egzaminu.

Leszek02-07-2020 18:43:52   [#09]

Robcio, od 2018 r. "za zgodność..." chyba , że OP i KO nie zna przepisu

pozdrawiam

Jolanta Ostrowska02-07-2020 20:13:38   [#10]

Witam!

Może u kogoś wystąpiła podobna sytuacja. Opiekunem stażu jest dyrektor placówki. Czy wówczas komisja to: przewodniczący - dyrektor, nauczyciel dyplomowany - logopeda, opiekun stażu - dyrektor? Proszę o informację.

Kasia201203-07-2020 08:35:06   [#11]

tak - wtedy komisja składa się z 2 osób

Jolanta Ostrowska03-07-2020 19:25:49   [#12]

Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]