Forum OSKKO - wątek

TEMAT: numeracja stron w arkuszu
strony: [ 1 ]
iksik22-06-2020 21:18:41   [#01]

Pomóżcie proszę,

uczeń doszedł do szkoły w klasie 7. Ma założony nowy arkusz a właściwie pierwszą stronę. Jaki numer powinna mieć następna strona - ta z ocenami z klasy siódmej? str 2 czy str 8 - tak jak uczniowie kontynuujący naukę od klasy pierwszej?. W mojej szkole zdania są podzielone a w przepisach tego nie znalazłam.

Skimir22-06-2020 21:24:59   [#02]

Str. 2. 

Czemu 8? Po latach ktoś otworzy taki arkusz i stwierdzi, że 2, 3, 4, 5, 6, 7 zniknęły?

No chyba, że ktoś jeszcze stosuje te stare „ręczne” arkusze i tam cztery strony były zarezerwowane dla klasyfikacji z oceną opisową ale wtedy one były wykreskowywane i fizycznie istniały.


post został zmieniony: 22-06-2020 21:27:10
Jacek22-06-2020 22:17:18   [#03]

Numer powinien być kontynuacją tego z poprzedniej szkoły, czyli jak w poprzedniej szkole po klasie 6 miał nr 7 to w klasie siódmej w Twojej szkole winien mieć założony nowy arkusz z nowym numerem z ewidencji ale stronę z ocenami w arkuszu kolejną z poprzedniej szkoły czyli 8


post został zmieniony: 22-06-2020 22:18:36
MKJ22-06-2020 22:26:33   [#04]

Jacku, moim zdaniem zdecydowanie nie. Jeśli uczeń przychodzi do szkoły w trakcie etapu edukacyjnego, to zakłada mu się arkusz i na pierwszej stronie wpisuje się, że został przyjęty do klasy np. siódmej. I druga strona strona arkusza będzie zawierała roczne oceny w klasie siódmej, a trzecia - w ósmej. Kopię arkusza z poprzedniej szkoły dołącza się do tego arkusza i wszystko jest ok.


post został zmieniony: 22-06-2020 22:27:18
iksik22-06-2020 22:30:31   [#05]

Też uważam, że powinno być tak jak piszą Skimir i MKJ ale są osoby w szkole, które interpretują tak jak Jacek. 

MKJ22-06-2020 22:34:16   [#06]

Arkusz założony w danej szkole jest w całości integralnym dokumentem i numeracja stron powinna być ciągła w zakresie tego dokumentu. Kopia arkusza z poprzedniej szkoły jest załącznikiem do tego dokumentu i ma swoją numerację stron.

Jacek22-06-2020 22:37:22   [#07]

no i dlatego, że jest kontynuacją więc po tym co było w poprzedniej szkole winno się numerować dalej...

aaa jeszcze inaczej..

jak dajesz do oprawy księgę arkuszy ocen. Uczeń, który trafił do szkoły w trakcie? znaczy najpierw jest arkusz nowo założony a potem te poświadczone kopie z innej szkoły/innych szkół czy odwrotnie?


post został zmieniony: 22-06-2020 22:42:07
MKJ22-06-2020 22:39:56   [#08]

Nie Jacku, nie jest kontynuacją. Jest niezależnym dokumentem wytworzonym przez inny organ upoważniony. Nie można w ten sposób scalać dokumentów w jeden. Można inny dokument dołączyć jako załącznik.

Pytanie: jaki numer strony miałaby mieć strona z danymi osobowymi w nowej szkole?


post został zmieniony: 22-06-2020 22:41:03
Jacek22-06-2020 22:43:13   [#09]

może mieć nr 1 ale strona z ocenami winna mieć kolejny patrząc na tą ostatnią ze szkoły, z której przyszedł


post został zmieniony: 22-06-2020 22:43:47
MKJ22-06-2020 22:44:43   [#10]

Wtedy dokument będzie miał dwie strony z numerem 1. :-)

Aaa, nie daję do oprawy księgi arkuszy. :-) Ale jakbym dawał, to najpierw byłby mój arkusz, a dopiero po nim kopia arkusza z poprzedniej szkoły.


post został zmieniony: 22-06-2020 22:46:58
Jacek22-06-2020 22:46:29   [#11]

i co z tego?

ale strony z ocenami po kolei

Skimir22-06-2020 22:48:06   [#12]

Arkusz nie jest kontynuacją arkusza z poprzedniej szkoły. Arkusz z poprzedniej szkoły jest potwierdzeniem do jakiej klasy uczeń tam doszedł...

A gdyby uczeń zmieniał szkołę tak ze cztery razy? To samych stron pierwszych byłoby cztery...


post został zmieniony: 22-06-2020 22:48:57
MKJ22-06-2020 22:48:34   [#13]

To jak mogą być dwie strony pierwsze, to równie dobrze mogą być dwie drugie, dwie trzecie itd. :-)

Skimir, i takie sytuacje miałem. Mało tego, zdarza mi się mieć dołączoną kopię arkusza z mojej szkoły. :-)))


post został zmieniony: 22-06-2020 22:50:13
Skimir22-06-2020 22:50:43   [#14]

Na pierwszej stroni arkusza jest napisane - uczeń przyjęty w roku 2018/2019 do klasy czwartej... stąd druga strona arkusza ma potwierdzać promocję do klasy piątej w tej szkole.

Też tak miałem :-) Uczeń przyszedł, wyszedł, zatoczył krąg i wrócił.

Nie ukrywam, że arkusze to jest jeden z elementów który mnie mocno irytuje z uwagi na mnogość zmian, przepisów przejściowych. Arkusze dochodzących, kontynuujących... Co w nie popatrzę to mnie wątpliwości ogarniają.


post został zmieniony: 22-06-2020 22:52:45
MKJ22-06-2020 22:51:49   [#15]

Nie inaczej.

Aga2722-06-2020 22:59:19   [#16]

Proszę o pomoc, mam uczennicę, która w czwartej klasie dostała orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym (do końca klasy 3 niepełnosprawność w stopniu lekkim), czy teraz będzie kolejna strona z arkusza dla niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (str. 5 czy 1), czy mam wydrukować również stronę 1 i ta z 4 klasy jako 2? nie wiem jak to rozwiązać .

Jacek22-06-2020 23:03:56   [#17]

 no  dobrze... 

uczeń zaczyna naukę w szkole A, zakłada mu się arkusz ze stroną tytułową czyli strona nr 1 i potem klasyfikacja roczna czyli strona nr 2. Zmienia szkołę na B więc dajemy ksero. 

W szkole B zakładają nową stronę pierwszą czyli tytułową i tam kończy edukację po roku czyli wg mnie na stronie z ocenami winien mieć napisane w ocenach, że to strona 3 mimo, że pierwsza tytułowa ma napisane strona 1. 

No i po tym roku w tej szkole idzie do szkoły C. Znów nowy arkusz ze stroną tytułową ale szkoła B przesłać mi powinna tylko to co ona wytworzyła czyli arkusz swój a nie kopię tego co było w szkole A. Szkoła C musi się zwrócić do szkoły A o przesłanie kopii arkusza i na tej podstawie zakłada swój arkusz ze stroną tytułową i potem oceny z klasyfikacji w klasie 3.

i mam wtedy kontynuację przebiegu nauczania w każdej ze szkół i numeruję poszczególne lata z ocenami kolejno stronami.

Może niepotrzebnie jest na stronie tytułowej numer, bo moim zdaniem numeracja powinna się od zaczynać od strony z ocenami klasyfikacyjnymi i wtedy byłoby jasne jak wyglądał przebieg nauczania ucznia.

 


post został zmieniony: 22-06-2020 23:08:21
rzewa23-06-2020 00:24:59   [#18]

Jacek nie mnóż bytów i nie uprawiaj radosnej twórczości

uczeń przechodzi ze szkoły A do B np. w klasie czwartej

w szkole B ma zakładany arkusz, gdzie na pierwszej stronie jest napisane, że został przyjęty do klasy 4, a odpis arkusza ze szkoły A jest załącznikiem do tego arkusza (nie może być arkuszem szkoły B skoro jest to odpis arkusza szkoły A)

wobec tego numeracja nowego arkusza, zakładanego w szkole B nie ma nic wspólnego z numeracją odpisu (nie arkusza!) arkusza szkoły A

inne postępowanie jest lekko bez sensu - nie mogę przecież uważać za swój dokumentu wytworzonego w innej jednostce!

Jacek23-06-2020 06:57:35   [#19]

no dobra... przyjmuję argumentację :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]