Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans zawodowy - poświadczanie kopii dokumentów
strony: [ 1 ]
mimka18-06-2020 07:38:24   [#01]

dwa krótkie pytania:

Kto poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczyciela?

Jaka podstawa prawna przy ocenie dorobku zawodowego

- art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) , czy 

- art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela po nowelizacji Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287) (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) obowiązuje od 1 września 2019 r. 

 

MKJ18-06-2020 08:28:49   [#02]

Poświadcza dyrektor.

Art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

matyldaa18-06-2020 10:56:55   [#03]

Ja się dopytam o zaświadczenie wydawane nauczycielowi. Czy poprawnie jest:

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1650).

Czy przywołujemy tylko: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

 

rzewa18-06-2020 11:01:20   [#04]

przywołujemy tylko: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 i z 2019 r. poz. 1650)

Władysław Ścianek18-06-2020 11:03:25   [#05]

WITAM !

Poprawny jest drugi zapis. Zawsze przywołujemy tekst podstawowy aktu prawnego, do którego odnoszą się także wprowadzone przez ministra zmiany.

Pozdrawiam !

 

Grazzza18-06-2020 13:28:23   [#06]

Kto poświadcza akt małżeństwa, jeżeli w tracie stażu nauczycielka zmieniła nazwisko?

MKJ18-06-2020 13:47:01   [#07]

Moim zdaniem nikt, bo takiego dokumentu się nie dołącza - najwyżej w zaświadczeniu dyrektor może wspomnieć o zmianie nazwiska.

Grazzza18-06-2020 14:02:54   [#08]

A w kuratorium sobie życzą i dziś pani sekretarka stwierdziła, że sama poświadczy :-)

MKJ18-06-2020 14:13:58   [#09]

A podali na jakiej podstawie sobie życzą?

Większość dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczycielek jest wystawiona na inne nazwisko i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek OP czy KO żądało aktu małżeństwa.

Nasłałbym na to kuratorium PUODO.

Roman Langhammer18-06-2020 18:37:02   [#10]

W śląskim dołącza się oświadczenie o zmianie nazwiska.

MKJ18-06-2020 19:56:53   [#11]

I tak powinno być!

Grazzza18-06-2020 20:53:28   [#12]

Też tak uważam

Aleks21-06-2020 16:02:04   [#13]

Korzystając z okazji proszę o podpowiedź :

1) Której pieczęci należy użyć poświadczając za zgodność kopię dokumentów. 

W zasadzie pieczęć jest okrągła, ale w różnych sytuacjach spotkałam się, że stosowano również prostokątną pieczęć  (nagłówkową), mam wątpliwości, jak jest poprawnie.

2) Na świadectwie szkolnym zespołu szkolno-przedszkolnego należy użyć pieczęci szkoły podstawowej czy zespołu ?

Pomóżcie rozwiązać te łamigłówki.

MKJ21-06-2020 18:17:45   [#14]

Dyrektor poświadcza, a nie szkoła. Dyrektor nie posiada pieczęci urzędowej (okrągłej). Powinien posiada pieczęć podłużną - jeśli ma na niej nazwę szkoły, to używa tylko tej jednej, jeśli nie, to musi posługiwać się dwoma - swoją i pieczątką podłużną szkoły.

Jest natomiast jeden wyjątek wynikający z przepisów prawa - kopie świadectw ukończenia szkoły, wydawane do celów rekrutacji muszą być podbite pieczęcią urzędową szkoły.

Na świadectwach umieszczamy pieczęć urzędową szkoły. Zespół szkół nie posiada pieczęci urzędowej.


post został zmieniony: 21-06-2020 18:20:41
rzewa21-06-2020 18:20:49   [#15]

1) pieczątki adresowej szkoły oraz imiennej dyrektora (jeśli imienna pieczątka dyrektora zawiera również nazwę szkoły to wystarczy pieczątka dyrektora

2) na świadectwie może być jedynie pieczęć urzędowa szkoły, bo uczeń uczęszcza do szkoły a nie zespołu no i... zespół nie może mieć pieczęci urzędowej -> jedynie szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem

Aleks22-06-2020 07:07:06   [#16]

Dziękuję za odpowiedź, oczywiście chodzi o poświadczenie kserokopii świadectw ukończenia szkoły wydawanych do celów rekrutacji.

MKJ22-06-2020 07:29:32   [#17]

To trochę inaczej - § 25 ust. 6 rozporządzenia ws. świadectw:

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, odcisk pieczęci urzędowej
szkoły oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

Dotyczy to również kopii arkusza ocen i innych druków, o których mowa w ww. rozporządzeniu.

Jot22-06-2020 22:24:24   [#18]

§ 25 ust. 3 rozporządzenia ws. świadectw

3.

Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

W jakim przypadku wydajemy 3 kopie? Skąd mam wiedzieć ile kopii wydać, jeśli ma być od 1-3?

Jot22-06-2020 22:24:45   [#19]

W zeszłym roku wydałam po 3 i nie wiem, czy aż tyle potrzebowali.


post został zmieniony: 22-06-2020 22:26:32
MKJ22-06-2020 22:32:08   [#20]

Zgodnie z ogólnymi przepisami absolwent SP może składać wnioski o przyjęcie do trzech szkół ponadpodstawowych i stąd te 3 kopie. OP może dowolnie zwiększyć liczbę szkół, do których absolwent SP może składać wnioski, ale wtedy już SP nie ma obowiązku wydawania dodatkowych kopii. Tak zrobiła np. Warszawa - można składać do dowolnej liczby szkół - ale tu jest elektroniczny system rekrutacji i wystarczy jedna kopia, choć są sytuacje, że absolwent składa wniosek do szkoły w Warszawie i poza nią i wtedy potrzebuje więcej kopii.

Generalnie można zapytać uczniów, ile potrzebują kopii, ale jak im się odwidzi i przyjdą po drugą i trzecią, to też należy im wydać.

Jot23-06-2020 00:02:44   [#21]

Dzięki MKJ

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]