Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
Maro7713-07-2020 09:30:34   [#51]

Dzień dobry 

Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź  i mam pytanie dotyczące praktyki zawodowej w arkuszu technikum.

Czy "praktyka zawodowa" powinna być również wpisana w arkuszu w tabeli "wyniki klasyfikacji rocznej" czy tylko  w tabelce "Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa/..."? (arkusz elektroniczny, klasa I tech. 5 letnie i 4 letnie)?

Dziękuję

matyldaa07-09-2020 17:02:07   [#52]

Do szkoły zostały przyjęte dzieci ze szkoły zlikwidowanej szkoły. Co się dzieje z arkuszami? Zakładamy nowe? A odpis arkusza że zlikwidowanej szkoły? 

rzewa07-09-2020 17:33:49   [#53]

Zakładamy nowe i dołączamy do nich odpis arkusza że zlikwidowanej szkoły

matyldaa07-09-2020 17:46:12   [#54]

Nie doprecyzowałam. Po odpis arkusza mam wystąpić do KO? Dzieci ze zlikwidowane szkoły zostały przejęte na podstawie  świadectwa. W "nowej" szkole arkuszy ze szkoły poprzedniej nie ma.  

rzewa07-09-2020 18:12:08   [#55]

a dokumentacja tej zlikwidowanej szkoły została już przekazana do KO?

pewnie jeszcze nie... i są tam poświadczone odpisy tych arkuszy...

ale jeśli nie (powinien to obowiązkowo zrobić dyrektor tej likwidowanej szkoły), to tak, musicie wystąpić do KO o odpisy w imieniu rodziców tych uczniów

nie można było przyjąć uczniów na podstawie świadectwa:

Prawo oświatowe art 164 ust 2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7.

matyldaa07-09-2020 18:17:51   [#56]

Czyli odpis arkusza powinien przynieść do nowej szkoły rodzic dziecka? Z tego, co wiem, to dokumentacja nie została jeszcze przekazana do KO. 


post został zmieniony: 07-09-2020 18:31:16
178803-10-2020 08:45:30   [#57]

Dzień dobry, witam użytkowników OSKKO i dziękuje za przyjęcie w grono członków.

Moje pytanie dotyczy numeracji arkuszy ocen. Po przejęciu placówki przejrzałem je i okazało się, że w najstarszych klasach (7 i 8) po założeniu arkusza (całość chyba 9 stron) nauczyciele zaczęli wkładać po stronie tytułowej wydruki kolejnych klas. Większość w miejscu numeracji wpisywała „----”. Z biegiem czasu wychowawcy zaczęli strony numerować. Niektórzy od strony 2, inni od 7 lub 8. W efekcie mamy niezły galimatias, włącznie z przypadkami stron posiadających ten sam numer.

Chciałbym wprowadzić porządek. Czy można by potraktować arkusz jako spójny dokument i:

- drugą, niezapisaną stronę wykreskować;

- jako trzecią uznać wydruk z klasy drugiej, czwartą z trzeciej i tak dalej, numerując przy tym w górnym prawym rogu wraz ze skreśleniem różnorodnej numeracji stosowanej przez wychowawców;

- usunąć środkową część niezadrukowanego arkusza założonego na początku nauki w szkole podstawowej,

- wykreskować ostatnią stronę, nadając jej ostatni numer.

Zmiany wprowadziliby wychowawcy według instrukcji przeze mnie przygotowanej, oczywiście przy skreśleniach starych numerów stron składaliby parafkę i dopisywali datę. W ten sposób każdy arkusz będzie jednorodnym dokumentem z ujednolicą numeracją.

Powstaje jeszcze pytanie, co zrobić z arkuszami dzieci, które dołączyły do oddziału w czasie cyklu nauki. Czy włożyć je po stronie tytułowej bez numeracji? I dalej numerować w sposób opisany powyżej. 

A może zostawić wszystko bez zmian i dopiero po klasie 8 oprawić całość, a przy tym:

- ponumerować ołówkiem w prawym górnym rogu od początku całego zbioru arkuszy aż do końca,

- na ostatniej stronie wpisać długopisem: zbiór zawiera ileś tam stron i złożyć podpis z pieczątką.

Takie postępowanie będzie przypominało podejście typowego archiwisty. Tylko, że jeśli po drodze pojawi się u mnie przemądrzały wizytator, to pewnie będę musiał się tłumaczyć.

rzewa03-10-2020 10:08:37   [#58]

a te arkusze to założone były na druku do wypełniania ręcznego czy komputerowego?

Na pewno nie należy nic robić z arkuszami uczniów, którzy ukończyli szkołę przed jej przejęciem przez Ciebie - jeśli nie zostały z nich zrobione księgi arkuszy ocen, to należy to zrobić i tyle


post został zmieniony: 03-10-2020 10:09:40
178803-10-2020 12:15:04   [#59]

W klasach 6, 7, 8 założono arkusz MEN-I/37a/2, więc do wypełniania pismem ręcznym. W 2015 na maszynie wypełniono pierwszą stronę MEN-1/37b/2. Zamiar porządków dotyczy tylko klas kończących za mojej kadencji, dokładnie od ósmoklasistow żegnających się w czerwcu bieżącego roku. 


post został zmieniony: 03-10-2020 12:16:38
rzewa04-10-2020 00:25:33   [#60]

w takim razie wzory MEN-I/37a/2 (oraz dokładki do nich) należy wypełnić ręcznie (ew. na maszynie) a te wydrukowane z komputera usunąć

Każdy arkusz powinien być kolejno numerowany - jeśli są błędne numery to należy je przekreślić i wpisać długopisem właściwe (oczywiście czerwonym tuszem)

178804-10-2020 11:42:12   [#61]

Tak zacząłem przypuszczać po pytaniu z #58. Wychowawcy będą niepocieszeni.

Rzewo, dziękuje za odpowiedź. I za poprzednie Twoje posty, z których korzystałem.

178805-10-2020 08:53:30   [#62]

Jeszcze wątpliwość. Arkusz MEN-I/37a/2 jest przewidziany dla szkoły sześcioklasowej. Siłą rzeczy zabraknie kartek dla klasy 7 i 8. W jaki sposób dodać kolejne strony? W sieci p. Celuch (prawniczka - jeden z portali komercyjnych) wspomina coś o dodawaniu strony 7a, 7b. Znajomy kierownik archiwum nazwał to absurdem... 

rzewa05-10-2020 13:23:58   [#63]

1. obecna klasa I i II powinna mieć założone arkusze ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

2. obecna klasa III powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

3. obecna klasa IV powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

4. obecna klasa V powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

5. obecna klasa VI i VII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

6. obecna klasa VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy VII arkusz ocen wg wzoru MEN-I/53b/1 lub MEN-I/63m/1

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 4, 5 i 6, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 3, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)

wzory MEN-I/36/1 i MEN-I/45/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

wzory MEN-I/33/1, MEN-I/44/1, MEN-I/53b/1 oraz MEN-I/63m/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)

Jeśli arkusze będą takie jak wskazano wyżej, to w każdym z nich będzie tyle miejsca by wypełnić je do klasy 8 oraz wpisać wszystkie oceny jakie uczeń uzyska na II etapie kształcenia

178805-10-2020 15:38:18   [#64]

Dziękuję za poświęcony czas. 

tarek02-11-2020 11:16:17   [#65]

A jak uczeń został teraz przyjęty do klasy 4, to jaki arkusz zakładamy?

rzewa02-11-2020 15:07:33   [#66]

jeśli przyjęty teraz to należy założyć mu arkusz wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

i wypełniać począwszy od klasy 4

do tego arkusza należy dołączyć odpis arkusza z poprzedniej szkoły, który powinien być założony na druku wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

tarek02-11-2020 15:49:35   [#67]

Bardzo dziękuję. Rozumiem, że w przypadku 6 i starszych podobnie? 


post został zmieniony: 02-11-2020 15:50:51
rzewa02-11-2020 16:59:43   [#68]

tak

obecnie zakładamy arkusze jedynie na drukach wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

tarek02-11-2020 17:12:56   [#69]

Bardzo dziękuję. 

tarek03-11-2020 07:17:17   [#70]

A jeszcze dopytam. Uczeń zmienił nazwisko i należy mu założyć nowy arkusz. Czy to będzie też MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1, czy tez taki jaki miał założony przed zmianą nazwiska?


post został zmieniony: 03-11-2020 07:18:01
rzewa03-11-2020 08:05:02   [#71]

MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

ale w tym roku szkolnym nie dotyczy to ucznia klas VII i VIII -> tym uczniom zakłada się arkusz ocen na druku wg wzoru MEN-I/53c/1 lub MEN-I/63n/1 - zarówno przy przyjęciu takiego ucznia do szkoły jak również przy zmianie nazwiska

zatem to co napisałam w poprzednim poście trzeba uściślić, gdyż dotyczyło w tym roku szkolnym TYLKO uczniów klas 1-6 sp

w przyszłym roku szkolnym będzie już dotyczyło wszystkich uczniów sp


post został zmieniony: 03-11-2020 08:06:56

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]