Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
gona17-06-2020 14:42:37   [#01]

"W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły." Czy należy to rozumieć, że w klasie 4 zakładamy nowy arkusz zgodnie ze wzorem nr 44, czy tylko str. 4 nowego wzoru.

rzewa17-06-2020 17:41:21   [#02]

tylko strony z ocenami

Roman Langhammer17-06-2020 19:13:54   [#03]

Rzewo, dlaczego uważasz, że tylko strony z ocenami? Z czego to wynika. Wiem, że tak byłoby sensowniej, ale chciałbym wiedzieć skąd wyciągasz taki wniosek?

Dan6724-06-2020 22:01:38   [#04]

Witam

Arkusz ocen  - klasyfikacja końcowa w kl. VIII -  liczba opuszczonych godzin:

1 zliczamy od klasy I SP

2. a gdy uczeń przyszedł do naszej szkoły w klasie VI, to:

- zliczamy od klasy VI

czy

- doliczamy z arkusza dostarczonego z poprzedniej szkoły od kl. I SP i  z naszej od VI

 

Bardzo proszę o pomoc

rzewa24-06-2020 22:17:34   [#05]

dla klasyfikacji końcowej w tej rubryce pisałam kreskę

Roman - wynika to wprost z §59 ust 8 rozp. w sprawie świadectw


post został zmieniony: 24-06-2020 22:19:01
Roman Langhammer25-06-2020 05:34:39   [#06]

Rzewo, dla mnie nie wynika "wprost". Mamy tam zapis:

"8. Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 i 4 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r."

Nie jest napisane, że "strony z ocenami", a "arkusze ocen"... arkusz ocen, to papierek również z pierwszą stroną... 

rzewa25-06-2020 08:28:46   [#07]

ale "stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen", a nie ma potrzeby by w jednym dokumencie były 2 strony zawierające te same informacje

a nawet może to być mylące - np. jak na jednej z tych stron zostanie wpisana informacja o indywidualnym toku nauki a na drugiej nie, to uczeń nie miał czy miał taki tok? itp.

katsik29-06-2020 10:45:03   [#08]

Moi Drodzy. Klasa VII i VIII ma nowy nr arkusza: I/63m. 

Ale...? Drukować str. 2 przy zmianie nr arkusza czy kolejną...czyli wyjdzie 8? Zgłupiałam

 

juasia29-06-2020 11:51:04   [#09]

co należy wpisać w arkuszu ucznia na pierwszej stronie w adresie i miejscu zamieszkania ojca, jeżeli:

1. ojciec nie żyje

2. matka nie zna miejsca zamieszkania ojca

 

rzewa29-06-2020 12:14:01   [#10]

należy podac imiona rodziców, ale po prostu napisać, że ojciec nie żyje albo adres nieznany

juasia29-06-2020 12:21:47   [#11]

ale czy w sytuacji, kiedy nie żyje możemy to wpisać? Czy czasami nie jest też tak ,że jeżeli rodzic nie żyje, to jego funkcje ustawowe przejmuje drugi rodzic i wówczas nic nie piszemy?

Ala29-06-2020 12:43:35   [#12]

ja wpisałam imiona obojga rodziców, adres nieżyjącego wykreskowałam

juasia29-06-2020 13:58:12   [#13]

a czy uczniom, którzy w ubiegłym roku byli klasą IV i powinni mieć arkusz  MEN-I/45/1 zakładamy też pierwszą nową stronę, czy tylko dołączamy stronę z ocenami?

Skimir29-06-2020 15:00:24   [#14]

W mojej opinii pierwszą stronę zakłada się tylko uczniom, którzy rozpoczynają naukę w szkole. Nie może być arkuszy zakładanych od nowa (co wynikałoby z założenia pierwszej strony).

Swoją drogą to kwestia arkuszy jest jedną z bardziej pokrętnych spraw w dokumentacji. Rożne wzory, arkusze ”ręczne”, „komputerowe”, tu się zmienia układ strony, tam co innego...

Przecież mogłaby być to prosta dokumentacja. Strona pierwsza z opisem ucznia, kiedy przyszedł do szkoły, ewentualnie kiedy wyszedł... Wszystko to co jest. Strony kolejne zawierające określone informacje - oceny opisowe, później z zajęć edukacyjnych... Na koniec oceny w klasyfikacji końcowej. To wszystko jest i w zasadzie to poszczególne wzory arkuszy nie różnią się zasadniczo co do treści ale mają inny numerek (po co?)

Rozumiem, że czasem trzeba zastosować inny wzór bo jest inny typ szkoły, czy kształcenie specjalne ale ilość wzorów arkuszy do samej podstawówki wprowadza niezłe zamieszanie.

MKJ29-06-2020 16:37:37   [#15]

Do [#11]:

Moim zdaniem, w prawie oświatowym wyraz "rodzice" należy rozumieć tak, jak jest on rozumiany w kodeksie rodzinno-opiekuńczym - jako osoby sprawujące władzę rodzicielską. Zatem, jeżeli tylko jeden rodzic sprawuje władzę, to wpisujemy tylko jego.

Ala29-06-2020 20:22:19   [#16]

a ja myślę, że tak jak w dokumentach identyfikujących daną osobę

jak to dziecko dorośnie to w dowodzie osobistym będzie miało imiona obojga swoich biologicznych rodziców

imiona rodziców się nie zmieniają bez względu na to czy żyją, czy sprawują władzę rodzicielską

chociaż są szczególne przypadki ale to osobny wątek

katsik29-06-2020 20:30:38   [#17]

Podnoszę #8 , bo jakoś niewidzialna się zrobiła:(

emes29-06-2020 20:34:51   [#18]

Moje podejście jest zawsze takie, że każde dziecko (no 99,99%) ma ojca i matkę. Niepokalanego poczęcia chyba nie było ostatnimi czasy. W arkuszu nie pytają o rodzica wychowującego, tylko o imię i nazwisko matki i ojca, którzy (w moim domyśle) wpisani są w akcie urodzenia. Dlatego jeżeli rodzice składają podania do szkoły lub przedszkola bez danych ojca lub matki, każę dopisywać chociaż imię i nazwisko, chyba że w akcie urodzenia wpisane jest "ojciec nieznany" (dotychczas miałem tylko jeden taki przypadek). Jeżeli jest pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich, to drugi rodzic jest zobowiązany dostarczyć do szkoły właściwy wyrok sądu. Ale ojciec zawsze pozostaje ojcem, a matka matką. Jeżeli nie znany tylko adres to tak jak pisze rzewa i Ala. A tak na marginesie, jak rodzice wyrabiają dziecku dowód lub paszport to wtedy znają wszystkie dane.

MKJ29-06-2020 20:55:55   [#19]

Właśnie o to chodzi, że w arkuszu i wszystkich dokumentach szkolnych pytają o rodziców (prawnych opiekunów), a nie matkę i ojca. I jest to zgodne z kodeksem rodzinnym. Gdy dziecko jest pod opieką prawnych opiekunów, którzy nie są jego biologicznymi rodzicami, bo ci np. nie żyją albo są pozbawieni władzy rodzicielskiej, to wpisujemy tych opiekunów, a nie rodziców. I dlatego, jeżeli władzę rodzicielską sprawuje jeden rodzic (opiekun), to powinniśmy wpisywać tylko jego. Natomiast zgadzam się, że w takim przypadku rodzic powinien przedstawić dokument potwierdzający, że tylko on sprawuje władzę rodzicielską.

To jest zupełnie co innego niż w przypadku osób pełnoletnich, czyli to, o czym pisze Ala. Wtedy w żadnych dokumentach nie podaje się nazwisk rodziców, a tym bardziej ich adresów zamieszkania. Podaje się wówczas imię ojca i imię matki. Nazwiska zmieniają się znacznie częściej niż imiona, a pełnoletni człowiek nie musi znać nowych nazwisk swoich rodziców.

Prawnie rzecz biorąc można to streścić tak: rodziców (prawnych opiekunów) ma się do osiągnięcia pełnoletności i mogą się oni w tym czasie zmieniać, a matkę i ojca ma się jednych. :-)

Floris30-06-2020 08:03:37   [#20]

Proszę o pomoc, próbuje uporządkować arkusze w szkole.  Arkusze ocen wypełnianie RĘCZNIE.

Dla poniższych klas w roku 2019/2020 powinny być założone lub kontynuowane:

Obecna Klasa VIII – wkładka druk   MEN-I /53b/ 2

Obecna Klasa VII – wkładka druk MEN-I/ 53b/ 1

 

Obecna Klasa IV – arkusz druk  MEN – I / 33 / 1  ( z załącznika 3 -  nr  33) z pominięciem strony tytułowej i dla klas 1-3.

Obecna Klasa V – arkusz druk MEN-I /36/ 1 ( z ówczesnego złącznika 3 - nr 36) z pominięciem strony tytułowej i dla klas 1-3.

Obecna Klasa VI – arkusz druk MEN-I /36/ 1 ( z ówczesnego złącznika 3 - nr 36) z pominięciem strony tytułowej i dla klas 1-3.  

 

 

dwalcz30-06-2020 10:32:39   [#21]

Mam pytanie dotyczące rodzaju arkuszy ocen uczniów przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2017/18 (obecna klasa 3 SP).

MEN-I/37b/2 czy może MEN-I/45/1?

Floris30-06-2020 10:52:44   [#22]

Uważam, że ten pierwszy.

Ale przeanalizuj linki i podane daty: 

1.  https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/w-roku-szkolnym-2017-2018-obowiazuja-nowe-wzory-ar/9765 

2. https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory/men-i-37b-2-arkusz-ocen-wypelniane-w-postaci-elektronicznej-dla-uczniow-318909420

3. https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory/men-i-45-1-arkusz-ocen-wypelniany-w-postaci-elektronicznej-dla-uczniow-318923029

 

rzewa30-06-2020 11:23:52   [#23]

dwalcz: MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1 wg rozp. z 2018 r. i w roku szk 2020/2021 trzeba będzie do nich dołożyć MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1 wg rozp. obecnie obowiązującego

Floris:

Obecna Klasa VIII – arkusz druk MEN-I/37a/2 (wg rozp. z 2010 r.) z dołączonym, wypełnianym od kl VII drukiem MEN-I/53b/2 (wg rozp. z 2018 r.)

Obecna Klasa VII – arkusz druk MEN-I/37a/2 (wg rozp. z 2010 r.) z dołączonym, wypełnianym od kl VII drukiem MEN-I/53b/1 (z obecnego rozp.)

 

Obecna Klasa IV – arkusz druk  MEN–I/37a/2  (wg rozp. z 2010 r.) z dołączonym, wypełnianym od kl. IV drukiem MEN-I/33/1 (z obecnego rozp.)

Obecna Klasa V – arkusz druk MEN-I/37a/2 (wg rozp. z 2010 r.) z dołączonym, wypełnianym od kl. IV drukiem nr MEN-I/36/1 (wg rozp. z 2018 r.)

Obecna Klasa VI – arkusz druk MEN-I/37a/2 (wg rozp. z 2010 r.) z dołączonym, wypełnianym od kl. IV drukiem nr MEN-I/36/1 (wg rozp. z 2018 r.)

Obecna klasa III – arkusz druk  MEN–I/36/1  (wg rozp. z 2018 r.) [w roku szk 2020/2021 trzeba będzie do nich dołożyć druk MEN-I/33/1 wg rozp. obecnie obowiązującego]

Obecna klasa II – arkusz druk  MEN–I/36/1  (wg rozp. z 2018 r.) [w roku szk 2021/2022 trzeba będzie do nich dołożyć druk MEN-I/33/1 wg rozp. obecnie obowiązującego]

Obecna klasa I – arkusz druk  MEN–I/33/1  (z obecnego rozp.)


post został zmieniony: 30-06-2020 11:29:08
Floris30-06-2020 11:37:53   [#24]

Bardzo dziękuję. To zestawienie mi bardzo pomoże i mogę uporządkować całość.  


post został zmieniony: 30-06-2020 11:38:45
dwalcz30-06-2020 12:29:31   [#25]

Floris, Rzewo bardzo dziękuję.

olaszyma30-06-2020 14:09:40   [#26]

Trochę bardzie o świadectwach niz o arkuszach ale mam pytanie jaka datę wpisujemy na świadectwie ucznia, któremu zmieni sie ocena zachowania po ponownym ustaleniu przez komisje ? (rodzice zgłosili zastżerzenia, dyrektor stwierdził niezgodność z prawem wystawienia oceny, komisja pewnie ja zmieni)

Czy na świadectwie data po posiedzeniu czy data zakończenia zajęć dydaktycznych?

Maro7730-06-2020 21:35:45   [#27]

Mam kilka pyt  dot. arkuszy ocen w technikum. Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości

1) czy dobrze zrozumiałem, że według  § 63. 1. Uczniom dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, zakłada się arkusze ocen według wzoru odpowiednio 39 lub 50 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2019 poz.1700  co oznacza, że uczniowie klasy I Technikum (po gimnazjum) powinni mieć założone arkusze ocen MEN-I/39/2 lub MEN-I/50/2

czyli takie same jak uczniowie klasy I Technikum (po szkole podstawowej) § 63 4. Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen według wzoru odpowiednio nr 39 lub 50 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się uczniom pięcioletniego technikum.

2) I u tych uczniów w miejscu "Inne zajęcia" powinno być wpisane "uczestniczył/a"  jeżeli chodzi o wdż, w przeciwnym wypadku nie wpisuję wdż 

3) w niektórych klasach I uczniowie mają np.: Koło języka polskiego, z którego nie ma oceny końcowej, a ponieważ nie ma oceny nie należy wpisywać tego do arkusza?

4) Wg rozp MEN w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325) § 7. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły, a w arkuszu? (myślę, że nie)

Z góry dziękuję

rzewa01-07-2020 00:21:51   [#28]

1) tak

2) tak, ale tylko uczniom pięcioletniego technikum (po podstawówce)

3) tak

4) dobrze myślisz - w arkuszu też nie wpisuje się

katarzs01-07-2020 13:12:46   [#29]

Proszę o podpowiedź:

1) Czy uczniowie klas pierwszych LO 3-letniego (po gimnazjum) w r. 2019/2020 mają mieć arkusz nr MEN-I/42b/2 czy MEN-I/48/2 ?

2)  Czy uczniowie klas drugich i trzecich LO 3-letniego (po gimnazjum) w r. 2019/2020 mają mieć kolejną stronę z arkusza nr MEN-I/42b/2 czy MEN-I/48/2 ?

MKJ01-07-2020 15:30:55   [#30]

1) MEN-I/42b/2

2) MEN-I/42b/2

Trzeba uważać na uczniów przyjętych po 5 września 2019 r., bo oni mają inne arkusze.


post został zmieniony: 01-07-2020 15:31:36
katarzs02-07-2020 09:00:48   [#31]

MKJ - bardzo dziękuję. 

Czy dobrze zrozumiałam uwagę, że uczniowie przyjęci do LO 3-letniego (po gimnazjum), do klas I, II lub III, po 5 IX 2019, powinni mieć arkusz MEN-I/48/2?

Jot02-07-2020 12:09:45   [#32]

Ja też wzięłam się za przeglądanie arkuszy i jestem zdezorientowana. W 2017/2018 dla klasy I został założony we wrześniu arkusz papierowy. W kwietniu 2018 wyszło rozporządzenie,że klasę I obowiązuje nowy wzór arkusza dla klasy I i wtedy został założony ten nowy wzór. Rozumiem, że ten z września 2017 mogę usunąć z teczki, tak? Chyba niepotrzebnie założyliśmy go wtedy we wrześniu i też niepotrzebnie go zostawiłam razem z tym nowym?

elrym02-07-2020 21:48:04   [#33]

Uczeń przyszedł do klasy 6 we wrześniu, jaki powinien mieć arkusz?

rzewa03-07-2020 00:20:06   [#34]

MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

Jot: tak ten z września 2017 już dawno należało zutylizować

gregorz03-07-2020 08:27:43   [#35]

Arkusz ucznia założony do pisania ręcznego MEN -I/37/a/2. Czy teraz w klasi IV można dołączyć wypełniony elektronicznie? 

katarzs03-07-2020 08:51:38   [#36]

Podnoszę #31

MKJ03-07-2020 10:37:32   [#37]

Do [#31]:

Nie, po gimnazjum zawsze jest druk MEN-I/42b/2. Chodzi o to, że 6.09.2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ws. świadectw, w którym są nowe wzory arkuszy, choć numery druków się nie zmieniły. Uczniowie przyjęci po 5 września powinni mieć założone arkusze wg nowych wzorów, zarówno w 3-letnim, jak i 4-letnim LO.

rzewa03-07-2020 10:59:11   [#38]

Do #36:

nie - pp to §59 ust 8 rozp. w sprawie świadectw


post został zmieniony: 03-07-2020 10:59:20
juasia03-07-2020 15:31:21   [#39]

ja  zgłębiam nadal kwestie adresu zamieszkania rodziców. Co w przypadku kiedy ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie- wpisywać jego adres w  arkuszu?

Ala03-07-2020 20:50:45   [#40]

jeśli ma ograniczone prawa rodzicielskie to ma prawo współdecydować w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka

i tu mieści się edukacja

ja bym wpisała

katarzs06-07-2020 08:57:10   [#41]

MKJ - dziękuję :)

katarzs07-07-2020 10:35:27   [#42]

Mam pytanie. Czy w arkuszu ocen prowadzonym elektronicznie, w pozycji "Język angielski (zakres ...)", gdzie nie zmieściło się słowo "rozszerzony" i zostało puste miejsce, można dopisać to słowo ręcznie? 


post został zmieniony: 07-07-2020 10:35:47
Ala07-07-2020 18:39:58   [#43]

moim zdaniem ręcznie nie można 


post został zmieniony: 07-07-2020 18:41:39
Roman Langhammer08-07-2020 05:40:08   [#44]

Moim zdaniem można zrobić korektę - dopisać ręcznie, datę, imię i nazwisko osoby poprawiającej, podpis. Ludzie... toż to tylko arkusz...

... ale z drugiej strony, jeśli to arkusz wypisywany komputerowo, to chyba łatwiej kartę podmienić. ;)

katarzs08-07-2020 11:23:48   [#45]

Tak, dziękuję. W programie do świadectw i arkuszy Librusa nie ma możliwości wpisania długiej nazwy przedmiotu w taki sposób, aby się cała nazwa wydrukowała. Szczególnie mało miejsca jest w arkuszach dla LO 3-letniego. Tam pozostaje tylko dopisek ręcznie...

Ala08-07-2020 11:34:14   [#46]

to może trzeba się z librusem skontaktować i niech dostosują np. czcionkę

Maro7708-07-2020 12:00:58   [#47]

Witam

Proszę o pomoc w zrozumieniu zapisu (dotyczy arkusza wypełnianego ręcznie)

"W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej lub semestralnej uzyskanych w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem przepisów § 7 rozporządzenia" (zał.1 do rozp)

czy ten zapis oznacza, że po wpisaniu do arkusza klasyfikacji rocznej w kl. IV  technikum, należy utworzyć nową kolumnę z wszystkimi przedmiotami jakie uczeń miał przez cztery lata i wpisać oceny końcowe (czyli te, które znalazły się na świadectwie ukończenia szkoły)?

Jeżeli tak, to wpis będzie wyglądał następująco:

rok szkolny 2019/20

Klasa: czwarta

Nr kolejny dziennika: 1

Wyniki klasyfikacji końcowej itd.

Zastanawiam się co należy wpisać w wierszach: 

Liczba opuszczonych godzin ????? 

Data uchwały rady pedagogicznej???????

Z góry dziękuję

rzewa09-07-2020 10:08:22   [#48]

Liczba opuszczonych godzin - ja wpisywałam kreskę

Data uchwały rady pedagogicznej  - data uchwały (lub rozstrzygnięcia :-)) w sprawie ukończenia szkoły

Maro7710-07-2020 09:28:59   [#49]

Bardzo dziękuję za odpowiedz.

Mam jeszcze jedną wątpliwość: w klasach I 4 technikum są dwa przedmioty rozszerzone np. matematyka i geografia. Matematyka rozszerzona realizowana jest od klasy I, a geografia od klasy II. 

W arkuszu wpisuję matematyka z adnotacją "zakres rozszerzony".

Natomiast geografia w kl. I jest w podstawie, więc w klasie II, III, IV zrobię kreski.

W klasie drugiej dopiszę geografia "zakres rozszerzony" 

Reasumując jeżeli zakładam arkusz elektroniczny to powinno w nim znaleźć się: 

1. matematyka "zakres rozszerzony"

2. geografia

3. geografia "zakres rozszerzony"

Dziękuję za odpowiedź. 

rzewa10-07-2020 09:34:36   [#50]

nie

jeśli geografia jest realizowana w zakresie rozszerzonym, to uczniowie mają TYLKO taka geografię -> nieistotne tu jest, że w I klasie nie były realizowane treści rozszerzone - w tym oddziale geografia jest rozszerzona, a biologia np. nie

czyli w arkuszu jest:

1. matematyka "zakres rozszerzony"

2. geografia "zakres rozszerzony" - tak jest wpisane we wszystkich klasach, w tym także w klasie I - ten uczeń ma ocenę z przedmiotu rozszerzonego zarówno w klasie I jak i IV

zatem w klasyfikacji końcowej w arkuszu i na świadectwie jest tylko jedna ocena z geografii - z gaografii w zakresie rozszerzonym (w arkuszu jest to wpisane przy geografii a na świadectwie ta informacja znajduje się na pierwszej stronie - na stronie z ocenami jest tylko geografia)


post został zmieniony: 10-07-2020 09:35:22
strony: [ 1 ][ 2 ]