Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin 8 - uczeń nie przystąpił do egzaminu
strony: [ 1 ]
GAmanowicz17-06-2020 13:39:01   [#01]

Pytanie: czy uczeń, który nie przystąpił do jednej części (matematyka) egzaminu w terminie głównym to piesze tylko tę cześć egzaminy w terminie dodatkowym czy w terminie dodatkowym pisze wszystkie 3 części egzaminu?


post został zmieniony: 17-06-2020 13:39:31
Stan4617-06-2020 13:55:58   [#02]

W terminie dodatkowym zdaje tylko tę część egzaminu do której nie przystąpił w terminie głównym.


post został zmieniony: 17-06-2020 13:56:10
Ewav18-06-2020 09:58:19   [#03]

Jeśli uczeń nie przystąpił do jednej części egzaminu, to jak z ukończeniem szkoły i świadectwem?

olaszyma18-06-2020 10:15:56   [#04]

Dopóki nie przystapi to nie kończy i nie dostaje świadectwa.

Ewav18-06-2020 10:24:50   [#05]

W związku z tym osobno go klasyfikujemy? Czy jak?

rzewa18-06-2020 11:03:57   [#06]

przecież już został sklasyfikowany - po prostu otrzymuje świadectwo dopiero po przystąpieniu do egzaminu

Ewav18-06-2020 11:58:39   [#07]

Dzięki Rzewa. Kamień z serca. <3

mimka18-06-2020 12:35:18   [#08]

Czy w związku z powyższym Rada Pedagogiczna podejmuje osobną uchwałę (dla takiego ucznia) o ukończeniu przez niego SP np. do końca sierpnia?

olaszyma18-06-2020 13:21:54   [#09]

Tak. Oczywiście. Jeżeli oceny końcowe są pozytywne.

MKJ18-06-2020 13:39:21   [#10]

A po co?

rzewa18-06-2020 15:38:01   [#11]

no właśnie

przecież rp przyjęła już wyniki klasyfikacji tego ucznia

GAmanowicz18-06-2020 21:54:58   [#12]

Czyli taki uczeń, który nie przystąpił do dwóch części egzaminu w czerwcu w uchwale rady klasyfikacyjnej czerwcowej jest klasyfikowany ale nie ukończy szkoły, czy też ukończy szkołę bo nie ma ocen niedostatecznych. Jak będzie się miała taka uchwała do przypadku jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu w drugim lipcowym terminie?


post został zmieniony: 18-06-2020 22:00:20
AnJa19-06-2020 06:53:11   [#13]

Rady klasyfikacyjnych są raczej dopiero przed szkołami i odbędą się około poniedziałku wtorku.  Więc pytania są w temacie. 

Wydaje się że klasyfikowny a ukonczenie szkoly, na logikę, powinno być warunkowe.  Ale takiego chyba prawo nie przewiduje. Więc jednak bez dodatkowej uchwały się raczej nie obejdzie. 

rzewa19-06-2020 08:34:34   [#14]

żadna dodatkowa uchwała nie jest potrzebna, gdyż nie uchwała decyduje o zakończeniu szkoły - uczeń ukończy szkołę, jeśli spełni warunki określone w ustawie, czyli

1. uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich zajęć obowiązkowych i

2. przystąpi do egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostanie z tego zwolniony przez dyrektora OKE

wobec tego ukończy szkołę bez względu na to czy rp podejmie uchwałę czy nie

A rp podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji (nie zatwierdzenia!) co oznacza, że potwierdza tą uchwałą przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji uczniów do wiadomości - nie ma przeszkód by przyjęła, że uczeń X spełnił 1 warunek, a jak spełni 2, to będzie promowany - tyle

Rada pedagogiczna decyduje o promocji ucznia (nie będzie promocji, jeśli rp nie podejmie uchwały) mającego ocenę niedostateczną, który nie zdał egzaminu poprawkowego

Rada pedagogiczna decyduje także o promocji i ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Rada Pedagogiczna decyduje także o niepromowaniu ucznia klas 1-3 szkoły podstawowej

MKJ19-06-2020 10:37:25   [#15]

Dokładnie! Może czas wreszcie odczarować te uchwały RP?

GAmanowicz19-06-2020 12:31:35   [#16]

Reasumując, w uchwale RP rada przyjmuje wyniki klasyfikacji rocznej, promocji uczniów do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły przez uczniów klasy 8 i w dodatkowym punkcie klasyfikacji tego ucznia i ukończenia przez niego szkoły pod warunkiem przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w dodatkowym terminie?


post został zmieniony: 19-06-2020 12:32:27
kaef19-06-2020 16:11:28   [#17]

Jeśli mam być szczery, to w ogóle ta idea podejmowania uchwały w sprawie klasyfikacji jest płynna. Bo niby co robi rada pedagogiczna? Zatwierdza (decyzję nauczyciela)? Potwierdza (poprawność decyzji nauczyciela)? Utwierdza (nauczyciela w przekonaniu, że dobrze postąpił)? A może przyjmuje? Jaka jest jednak różnica między przyjmować, a zatwierdzać?

Skimir19-06-2020 16:28:21   [#18]

RP przyjmuje...

A jaka jest różnica? Coś można przyjąć - czyli wejść w posiadanie, dowiedzieć się... Zatwierdzić???

Tak, uchwałą RP w sprawie wyników klasyfikacji jest pewnym kuriozum, bo mimo, że jest to kompetencja stanowiąca to RP nie może stanowić inaczej bo co jeśli RP nie przyjmie wyników klasyfikacji? Takie dziwadło.

Nie mniej jednak trzeba to zrobić tak aby w papierach był porządek. Chodzi o to aby jeśli np. po 20 latach zgłosi się "Kowalski" po duplikat świadectwa ukończenia szkoły to nasi następcy, zaglądając do arkuszy ocen powinni być pewni czy owy "Kowalski" szkołę ukończył czy nie.

MKJ19-06-2020 16:55:30   [#19]

Prawie, choć nie do końca jest tak, jak pisze Skimir...

To, że coś jest kompetencją RP, to nie znaczy, że RP musi to zrobić. Np. RP ma kompetencje, żeby podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów, co nie oznacza, że na siłę musi szukać ucznia do skreślenia. Generalnie jest to organ kolegialny, który podejmuje decyzję większością głosów i na upartego może nigdy żadnej decyzji nie podjąć. Problemem jest to, że są pewne decyzje, które RP powinna podjąć, a konsekwencje ich niepodjęcia mogą być katastrofalne (np. do 30 listopada ubiegłego roku RP szkół ponadpodstawowych, jeśli nie było w nich RS, musiały uchwalić nowy statut; gdyby tego nie zrobiły szkoła nie miałaby statutu). Prawo oświatowe jest w tym zakresie ułomne - w innych dziedzinach życia brak niezbędnej decyzji organu kolegialnego skutkuje najczęściej jego rozwiązaniem (np. nieprzyjęcie przez Sejm ustawy budżetowej). Rady Pedagogicznej rozwiązać się nie da.

Sensownym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisu, który dawałby innemu organowi szkoły, np. dyrektorowi, ewentualnie OP lub KO, w zakresie ich kompetencji, podjęcia niezbędnej decyzji w przypadku, gdy RP do ustalonego dnia, takiej decyzji nie podejmie. Paradoksalnie wprowadzono taki przepis w sytuacji absolutnie zbędnej - jeżeli RP nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, to dyrektor jest zobowiązany wydać rozstrzygnięcie (ki diabeł? - ktoś zapyta; i słusznie!), a ponieważ prawo nie narzuca terminu dla RP, zatem dyrektor powinien z tym rozstrzygnięciem poczekać do 31 sierpnia.

Co do porządku w papierach, to generalna zasada jest taka, że im ich mniej, tym większy jest porządek (fizycy na pewno od razu skojarzą to z prawem wzrostu entropii, czyli drugą zasadą termodynamiki :-). Nie jest problemem spojrzenie po 20 latach na pierwszą stronę arkusza i dostrzeżenie tam zapisu, że uczeń ukończył szkołę, a oceny i tak muszą być tam wpisane, bez względu na to, czy RP jakąś uchwałę podjęła, czy też nie.

I na koniec, co RP może zrobić z tymi ocenami - przyjąć, zatwierdzić, uchwalić... Cokolwiek by z nimi nie zrobiła, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dla faktu otrzymania promocji lub ukończenia przez ucznia szkoły, a co za tym idzie wystawienia świadectwa z ocenami ustalonymi przez nauczycieli lub komisje egzaminacyjne.

Natomiast, jak słusznie kiedyś zauważyła rzewa, taki przepis wymusza na RP zajęcie się wynikami klasyfikacji, co może mieć sens, pod warunkiem że RP podejdzie do tego poważnie i pochyli się nad tymi wynikami, zastanowi się, jak je poprawić (a może nie ma takiej potrzeby) itp. I tyle...


post został zmieniony: 19-06-2020 16:56:30
kaef19-06-2020 17:07:55   [#20]

"Tak, uchwałą RP w sprawie wyników klasyfikacji jest pewnym kuriozum, bo mimo, że jest to kompetencja stanowiąca to RP nie może stanowić inaczej bo co jeśli RP nie przyjmie wyników klasyfikacji? Takie dziwadło."

"I na koniec, co RP może zrobić z tymi ocenami - przyjąć, zatwierdzić, uchwalić... Cokolwiek by z nimi nie zrobiła, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dla faktu otrzymania promocji lub ukończenia przez ucznia szkoły, a co za tym idzie wystawienia świadectwa z ocenami ustalonymi przez nauczycieli lub komisje egzaminacyjne."

@MKJ @Skimir

Właśnie to chciałem wyrazić moim wpisem #17

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]