Forum OSKKO - wątek

TEMAT: w sprawie przywrócenia nauczyciela do pracy POTRZEBNA POMOC!!!
strony: [ 1 ]
kudlatek05-06-2020 08:45:21   [#01]

Szanowni Państwo,

Mam casus prawny, co do którgo potrzebuję wspacia, otóż jak się mają rzeczy:

26 kwietnia 2019 r nauczyciel dyplomowany matematyki, i informatyki zatrudniony na pełnym etacie 18/18 złożył do mnie wniosek o przeniesienie go do innych szkół na podstawie art.18 ust 1 i ust 4 KN. Działanie, ktore podjął nuczyciel wynikały z faktu, że nie miałem dla niego godzin. Nie chiałem dawać mu art 20, tylko mu pomóc, tym bardziej, że to on złożył do mnie wniosek. Chociaż wiem, że intencje  nie są istotne w tym momencie.

Ja po zasięgnięciu opinii OP i dyrektorów szkół, do których nauczyciel cjhciał zostać przeniesiony, wyraziłem zgodę. Nauczyciel miał podjąc pracę od 1 września 2019 w szkole X, Y, Z.

W międzyczasie w Szkole W nauczycielka  matematyki Kowalska poszła na urlop na poratowanie zdrowia.

Ów mój nauczyciel nie przystąpił do pracy 1 września 2029 r. w szkołach Y, Z do których wnosił o uzupełnienie, tylko zawarł umowe na czas określony tj 1.09.2019 do 31.08.2020  na 9/18 w szkole W.  Spośród trzech szkół do których wnosił o uzupełnienie X, Y, Z przystąpił jedynie do szkoły X z którą zawarł umowę o prace.

Przez cały rok szkolny 2029/2020 ów naucciel matematyki/informatyki nie świadczył u mnie pracy. (Pracował w szkole X i W ja nawet już nie mam jego akt osobowych) .

Natomiast wczoraj 05.06.2020 r. ten nauczyciel złożył u mnie wniosek o przywrócenie go do pracy z dniem 1.09.2020 r na tym samym stanowisku mówiąc, ze przeniesienie z 26 kwietnia 2029 r było nieskuteczne. Ja nie mam dla niego pracy. 

Podsumowując:

Nayczycjel P występuję do mnie z wnioskiem o przeniesienie na podstawie art 18 KN. Ja zasięgam opini OP. i wyrazam zgodę. Nauczyciel ma przystąpić do pracy do 3 szkół 1 września 2029 r ale tego nie robi. Przystępuje do jednej sposród tych i  szkół podpisuje umowe o prace ( a zgodnie z przeniesieniem nie powinna tego czynić!), oraz zawiera umowę na czas określony z czwartą szkołą.  W czwartej szkole umowa wygasa z dniem 31 sierpnia 2020 r. Dzisiaj ten nauczyciel mówi, że przeniesienie jest nieskuteczne i chce żebym przywrócił go do paracy. 

Moje pytanie: czy w takiej sytuacji ten nauczyciel jest pracownikiem mojej szkoły? Czy fakt, że podejmowal działania "na wlasna reke"  i nie przystąpił do pracy do szkół o ktore sam wnosił mają jakieś znaczenie prawne?  Czy przez zawarcie umowy z czwartą szkołą faktycznie nie dokonał rozwiazania umowy o pracę poza tym nie pracowal u mnie przez caly rok szkolny 2019/2020.  Co ja mam robić? Moze ktoś by merytorycznie mi poradził, co czynić proszę!

Z góry dziękuję

rzewa05-06-2020 12:43:41   [#02]

nic nie rozumiem... :-(

czy otrzymałeś od dyrektora szkoły W, do której miał być przeniesiony n-l akt/dekret/pismo mówiące o przeniesieniu tego n-la do tej szkoły?

DYREK05-06-2020 13:48:15   [#03]

Jeżeli nie otrzymałeś, to na jakiej podstawie prawnej przekazałeś jego akta ?

 

kudlatek05-06-2020 17:21:47   [#04]

Szanowni Państwo,

jeszcze raz spróbuje przedstawić sprawę

26 kwietnia 2019 r. nauczyciel zatrudniony w mojej  szkole (przyjmijmy T w miejscowości A) z mianowania złożył wniosek o przeniesienie go do

- Szkoły Podstawowej B w miejscowości W 

- Szkoły Podstawowej C w miejscowości X

- Szkoły Podstawowej D w miejscowości Y

- Szkoły Podstawowej E w miejscowości Z

2 maja 2019 r. dyrektor szkoły podstawowej B w miejscowości W pismem  skierownym do nauczyciela X infomuje go, że przenosi go do szkoły podstawowej B w miejscowości W. Podobnie postępuję dyrektor szkoły podstawowej C w miejscowości X , dyrektor szkoły podstawowej D w miejscowości Y i dyrektor szkoły podstawowej E miejscowości Z.

W pismach tych zawarte jest zdanie: "Przeniesienie zostaje dokonane  po zasiagnięciu opinii OP i za zgodą dyrektora szkoły, w ktorej jest Pani obecnie zatrudniona. 

Po zwolnieniu z obowiązków służbowych w dotychczasowej placówce prosze o zgłoszenie się z dniem 1 września 2019 do Szkoły podstawowej B w miejscowości W." Taka sama odnotacja zamieszczona jest na każdym piśmie skierowanym do nauczyciela X przez każdego z dyrektorów  szkół C, D, E w miejscowości X, Y, Z. ( w sumie 4)

poniżej, na dole strony owych pisma złożone są podpisy i adnotacjie, jak poniżej:

- przenosze + podpis dyrektora szkoły do której n-l jest przenoszony,

- wyrażam zgodę + podpis burmistrza

- wyrażam zgodę + podpis mój ( dyektora szkoły macierzystej)

- podpis n-la

Dalej, dyrektor szkoły podstawowej B w miejscowości W informuje pismem z dnia 30 maja 2019 nauczyciela X "została Pani przeniesiona do Szkoły Podstawowej B w miejscowości W na czas nieokreślony.

Nauczyciel X nie podjął pracy w szkole podstawowej C, D, E w miejscowości X, Y, Z i zatrudnił się w jeszcze innej szkole podstawowej na zastępstwo nauczyciela, ktory poszedł na urlop zdrowotny. Była to tym razem umowa na czas określony do 31 sierpnia 2020 . Ta umowa dobiega końca. Pracy w szkołach podstawowych C D, E dla nauczyciela X już nie ma. Zatem nauczyciel domaga się, abym ja go z powrotem przyjął do pracy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 KN przeniesienia dokonuje dyrektor szkoły do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasiagnięciu opinii OP i za zgodą dyrektora. w pismach z dnia 2 maja 2019 r jest zawarta zgoda OP i dyrektora szkoły macierzystej.

Czy nauczyciel ma podstawe prawną do ubiegania się o przywrócenie go do pracy w macierzystej szkole?

Poza tym ów n-l nie pracuje od roku i nie zgłaszał żadnej gotowości do pracy, więcej podjął na własna ręke kroki związania się z inna szkoła. W zaden spesób ni czuł sie zwiazany  ze szkoła,w której pierwotnie pracował. 

Bede wdzięczny za wszelką informacje w tej sprawie,.

rzewa05-06-2020 18:15:15   [#05]

Hm... i wyraziłeś zgodę na przeniesienie n-la do 4 szkół?!!!

przeniesienie, o jakim mowa w art 18 KN  polega na przeniesieniu stosunku pracy (na podstawie mianowania!) ze szkoły A do szkoły B - nie można tego zduplikować w 4 stosunki pracy na podstawie mianowania!

jeśli masz pismo o przeniesieniu nauczyciela do szkoły X podpisane przez dyrektora szkoły X i przekazałeś do tamtej szkoły akta osobowe n-la (na co masz potwierdzenie), to n-l nie jest już Twoim pracownikiem i nie ma żadnych możliwości by miał prawo rościć sobie prawo d pracy u Ciebie

ale musisz mieć 2 dokumenty: pismo dyrektora szkoły X w sprawie przeniesienia n-la do szkoły X i potwierdzenie otrzymania przez dyrektora szkoły X akt osobowych tego n-la - okazanie w sądzie tych dokumentów uwalnia Cię od jakichkolwiek obowiązków wobec tego n-la


post został zmieniony: 05-06-2020 18:16:04
kudlatek06-06-2020 16:22:14   [#06]

Rzewa,

mam takie pisma. Czy jest jakas podstwa prawna która uzasadniałaby Twoje stanowisko lub jakieś orzecznictwo sądowe?

 

PS. Wyraziłem na przeniesienie do 4 szkół, ponieważ ów nauczyciel sam wnioskował do mnie w tej sprawie. Poza tym nie miałem dla niego godzin. Kiedy on zawnioskowł, po ludzku, chciałem mu pójść na rękę. Chociaż wiem, że intencjonalność moja jest mało wazna. Teraz widze, że sam zrobiłem sobie kłopot. Należało z 20 go zwolnić i sprawa byłaby jasna prawnie. 


post został zmieniony: 06-06-2020 16:27:33
AnJa06-06-2020 16:48:27   [#07]

Jeśli masz te 2 dokumenty, o których pisała rzewa - to ten nauczyciel od roku nie jest Twoim pracownikiem.

Trudno szuka się podstaw prawnych czy orzecznictwa dotyczacego przywrócenie do pracy nie swojego pracownika.

Interesujące jest natomiast, co zrobił 1 września 2019 ten dyrektor  szkole B.

Marek Pleśniar06-06-2020 18:39:58   [#08]

początek ostatniej pięciolatki ćwierćwiecza Forum zaczynamy optymistycznie - nadal nas coś umie zaskoczyć

kudlatek07-06-2020 08:42:20   [#09]

W tej sprawie mam zapytanie w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej B w miejscowości W. 

Otóż dyrektor owej szkoły dokonał przeniesienia zgodnie z art 18 KN i co wiecej podpisał z nauczycielem X umowe na 10/18 na czas nieokreślony. W zwiazku z tym ma on  2 pytania (chce pomóc nauaczycielowi X przy ograniczonych swoich  możliwościach tzn nie ma 18/18, ale może jakieś uzupełnienie?):

1. Co trzeba zrobić w zaistniałej sytuacji, aby nauczyciel X mial zatrudnienie z mianowania? (Czy wystarczy, aby miał umowę 10/18, czy musi być jakies inne rozwiązanie?)

2. Jaką umowe zawrzeć z nauczycilem X, aby szkoła B w miejscowości W była jego szkoła macierzystą? ( A może już jest, przez fakt zawarcia z n-lem X umowy na 10/18?)

Będę wdzięczny za pomoc.

Skimir07-06-2020 11:03:10   [#10]

Majstersztyk :-)

Dyrektor szkoły B w miejscowości W przenosi do siebie tegoż nauczyciela i jeszcze z nim podpisuje umowę na czas niekreślony? 

Przenieść można nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (nie mylić z nauczycielem mianowanym). Więc dyrektor przyjmujący nie zawiera nowej umowy tylko zatrudnienie na podstawie mianowana jest kontynuowane. 

Dyr szkoły B przyjął przenoszącego się nauczyciela nie mając dla niego pełnego etatu? W sumie to pewnie mogłaby zaistnieć sytuacja, że dyr szkoły B przejmuje tego nauczyciela i od razu daje mu uzupełnienie w innych szkołach no ale to musiałoby być dograne od początku procedury przeniesienia.

Coś chyba tutaj dyr szkoły B będzie mieć problem. Nauczyciela przejął ale nie miał dla niego godzin... OP wyraził zgodę... ciekawe...

MIwonka07-06-2020 11:11:02   [#11]

Czy przypadku tego nauczyciela nie należy rozpatrywać w kategoriach porzucenia pracy?

Rozumiem, że ze szkoły A został przeniesiony do 4 szkół (chyba jedyny taki przypadek w Polsce), z czego w żadnej nie podjął pracy (nie stawił się 1 września celem objęcia obowiązków u nowego pracodawcy), tylko zatrudnił się na zastępstwo w 5 szkole?

To jak dyrektorzy tych 4 szkół wykazywali tego nauczyciela, np. w SIO? Był tam na urlopach bezpłatnych? Kto realizował godziny, na które tenże nauczyciel został przeniesiony (cokolwiek w tej sytuacji to znaczy).

Czy wszyscy dyrektorzy, oprócz przeniesienia podpisali jeszcze umowy o pracę na te konkretne godziny, które mieli dla tego nauczyciela?

 

Skimir, myślę, że nie tylko w szkole B. Dyrektorzy pozostałych szkół zrobili to samo :).

 


post został zmieniony: 07-06-2020 11:17:29
rzewa07-06-2020 11:18:36   [#12]

Cóż... sytuacja wygląda tak: n-l jest zatrudniony przez mianowanie w szkole B, w obecnym roku pracował na 10/18 zatem wyraził zgodę na ograniczenie (tak należy potraktować "umowę" na 10/18), ale wymiar ten obowiązuje jedynie w obecnym roku szkolnym. Jeśli n-l nie otrzyma wypowiedzenia z art 20 KN lub nie wyrazi zgody na ograniczenie w trybie art 22 ust 2 KN od września ma roszczenie o 18/18 wobec szkoły B

1. Roszczenie to można zaspokoić albo poprzez przydzielenie n-lowi 18 godzin w szkole B albo poprzez przydzielenie mu godzin w szkole B w wymiarze niższym (ale nie niższym niż 9) oraz skierowanie go przez OP na uzupełnienie tego wymiaru do innej szkoły w trybie art 22 ust 1 KN

2. żadnej umowy nie można z tym n-lem zawierać w szkole B, gdyż jest on pracownikiem tej szkoły zatrudnionym przez mianowanie - jest to jego szkoła "macierzysta"

1 września 2019 r. pozostałe szkoły (3) też były w ten sposób jego szkołami "macierzystymi", ale poprzez fakt, że nie podjął się w tych szkołach pełnienia obowiązków sam z tego zrezygnował - stosuje się tu odpowiednio art 16 KN

Skimir07-06-2020 11:29:08   [#13]

Tutaj nasuwa się pytanie. Czy dyrektor szkoły A może podpisać cztery zgody na przeniesienie na zasadzie „zgadzam się a gdzie będziesz faktycznie pracować to już Twoja sprawa”.

Osobiście nie widzę prawnej przeszkody aby wydać cztery zgody na przeniesienie no ale przy pewnym zbiegu okoliczności może zrobić się ciekawie. 

MIwonka07-06-2020 11:31:24   [#14]

Ok, w szkole B pracował, nie podjął pracy w C, D, E.

rzewa07-06-2020 11:32:12   [#15]

a jak nie podjął ma zastosowanie art 16 KN

MKJ07-06-2020 11:33:20   [#16]

Procedura przeniesienia w trybie art. 18 jest dość prosta:

1. Przenosi dyrektor "nowej" szkoły, więc najpierw nauczyciel musi się z nim dogadać.

2. Ponieważ nauczyciela przenosi właśnie ten dyrektor, to on musi wystąpić o zgodę do "starego" dyrektora i o opinię do OP.

3. Jak już to będzie miał, to informuje dyrektora "starej" szkoły, że przenosi nauczyciela i prosi go o przekazanie akt osobowych.

Zatem dyrektor "starej" szkoły może wyrazić zgodę na przeniesienie nauczyciela nawet do dziesięciu szkół - nie ma to żadnego znaczenia. A akta przekaże do tej, z której pismo przyszło jako pierwsze. Skoro nauczyciel jest tak rozchwytywany, to niech sam się tłumaczy przed resztą dyrektorów. :-)

Zatem kudlatek nie ma żadnego problemu i nie musi się martwić. Problem dyrektor, który przeniósł nauczyciela i nie zapewnił mu całego etatu oraz jego OP.

* Rzewa znalazła doskonałe rozwiązanie.


post został zmieniony: 07-06-2020 11:36:37
rzewa07-06-2020 11:33:44   [#17]

Skimir: jest prawna przeszkoda - tak naprawdę jak dyrektor wyrazi 1 zgodę, to już nie ma pracownika, zatem nie może wyrażać następnych zgód  w odniesieniu do jego osoby, bo już nie jest jego dyrektorem

rzewa07-06-2020 11:35:04   [#18]

wszystko napisałam w #12

a wcześniej w #05


post został zmieniony: 07-06-2020 11:36:29
Skimir07-06-2020 11:36:22   [#19]

No i dalej pracuje w szkole B na podstawie mianowania. Teraz dyrektor szkoły B powinien wybrać jakąś drogę adekwatną do sytuacji: zwolnić innego nauczyciela aby zapewnić godziny mianowanemu, porozumieć się z innymi dyrektorami i znaleźć godziny do uzupełnienia, uzyskać zgodę nauczyciela na ograniczenie, zwolnić go zgodnie z zasadami zwalniania nauczycieli zatrudnionych przez minaowanie.

Dyrektor szkoły A nie musi nic robić. Wniosek o przywrócenie do pracy nie ma tutaj zastosowania.

Nałożyłem się na inne wpisy.


post został zmieniony: 07-06-2020 11:37:29
rzewa07-06-2020 11:37:05   [#20]

dziwne... nie widać u was postu #12?

MKJ07-06-2020 11:39:03   [#21]

Rzewo, nie zgadzam się z [#17] - wyrażenie zgody na przeniesienie nie oznacza jeszcze, że przeniesienie nastąpiło. Nastąpiło dopiero, gdy dyrektor nowej szkoły faktycznie przeniesie nauczyciela.

Widzę, dlatego dopisałem, że znalazłaś dobre rozwiązanie...


post został zmieniony: 07-06-2020 11:39:54
Skimir07-06-2020 11:41:56   [#22]

Widać, widać :-)

No właśnie czy jest przeszkoda prawna? Czy dyrektor przejmujący powinien w pierwszej kolejności przygotować dokumenty potwierdzające przyjęcie nauczyciela (zgoda OP)?
Jeśli nie, to samo wyrażenie zgody przez dyrektora oddającego nie jest jeszcze przeniesieniem bo brakuje dokumentów drugiej strony. Czyli nauczyciel wciąż jest nauczycielem i może otrzymywać kolejne zgody.

 

Ciekawy casus, więc jest ruch :-)


post został zmieniony: 07-06-2020 11:42:32
rzewa07-06-2020 11:42:18   [#23]

to był taki skrót - pisane było wcześniej, że zarówno pismo w sprawie przeniesienia jest jak i zostały przekazane akta -> jak zostały przekazane akta to już nie można ich przekazać do innej szkoły

co nie zmienia faktu, że gdyby n-l uparł się, że został przeniesiony do pozostałych szkół, to nie wiem jak by się to przed sądem skończyło, o ile otrzymał od dyrektorów tych szkół pisma w tej sprawie


post został zmieniony: 07-06-2020 11:43:01
MKJ07-06-2020 11:45:27   [#24]

Ja robię tak, gdy chcę przenieść nauczyciela do swojej szkoły:

1. Piszę pismo do tamtego dyrektora o wyrażenie zgody na przeniesienie (chyba że nauczyciel już mi takie pismo przyniesie, tak też może być)

2. Piszę do OP o opinię.

3. Piszę do nauczyciela, że go przenoszę z dniem takim a takim.

4. Piszę do tamtego dyrektora, że przeniosłem nauczyciela i proszę o wydanie akt.

DYREK07-06-2020 11:49:01   [#25]

Dyrektor szkoły B powinien skorzystać z rad wskazanych wyżej

albo

czekać na pozew nauczyciela z sądu pracy. 

kudlatek -> Twoja rola skończyła się 31.08.2019 r. 

 


post został zmieniony: 07-06-2020 11:50:06
rzewa07-06-2020 11:52:01   [#26]

MKJ - do tamtego dyrektora powinieneś przesłać to samo pismo co do nauczyciela o przeniesieniu, a z nim drugie z prośbą o przesłanie akt -> ten dyrektor zostawia to u siebie w miejsce akt osobowych n-la

MKJ07-06-2020 11:55:29   [#27]

Moim zdaniem bez znaczenia, z tym że w ten sposób ograniczam liczbę papierów z trzech do dwóch. Pismo do nauczyciela (kopia) ląduje w jego teczce, a pismo do dyrektora u niego w miejsce akt.

rzewa07-06-2020 12:02:44   [#28]

oki :-)

DYREK07-06-2020 12:03:05   [#29]

kudlatek -> w odpowiedzi na ewentualny pozew nauczyciela przeciwko Twojej szkole piszesz, że od dnia 1.09.2019 r. nie jesteś pracodawcą nauczyciela i w załączeniu przesyłasz pismo (dekret) o przeniesieniu nauczyciela do szkoły B.

Dante25-08-2021 15:19:11   [#30]

Czy nauczyciela mianowanego można przenieść  ,,z urzędu" ze szkoły A na czas określony do innej szkoły  np. na 2 lata, a potem automatycznie nastąpiłby powrót tego nauczyciela  do szkoły A ?

rzewa25-08-2021 15:57:52   [#31]

już nie

można było do 31.12.2018 -> jeśli ktoś został tak przeniesiony przed tą datą, to pozostawał nadal tak przeniesiony aż do zakończenia okresu na jaki został przeniesiony, kiedy to wracał do swojej szkoły macierzystej - art 19 KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]