Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ]
koala03-06-2020 10:24:57   [#01]

nauczyciel ma licencjat z j.angielskiego z kwalifikacjami pedagogicznymi. natomiast magisterka to administracja gospodarcza. Jak to traktować do celów płacowych?

joljol03-06-2020 12:09:23   [#02]

magister z przyg. pedagogicznym

koala09-06-2020 10:35:49   [#03]

Otrzymałąm analizę prawnika i niestety,ten nauczyciel jest licencjatem.

ewa09-06-2020 11:21:10   [#04]

a jak się ma do analizy prawnika przypis 1) pod tabelą określającą wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla n-la z rozp. MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm. -  ost. z 2019 r. poz 2441

1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.


zapytaj może prawnika, który przeprowadził analizę  ;-)

MKJ09-06-2020 11:24:52   [#05]

Jeżeli ten licencjat jest wystarczającą kwalifikacją do nauczania w tej szkole tych zajęć, to nauczyciel może mieć magistra z nakładania hybrydy i należy mu płacić ze stawki magistra.

koala09-06-2020 11:31:40   [#06]
 Prawnik przytoczył jedno orzeczenie dotyczące przedmiotowej problematyki - " (Sąd Rejonowy w Rybniku, sygn. akt V P 63/17) - które stanęło na gruncie poglądu, iż należy brać pod uwagę tylko stopień studiów pozostających w połączeniu z (kierunkowym) przygotowaniem pedagogicznym.
W konkretnym przypadku przez Panią wskazywanym oznaczałoby to, że danego nauczyciela należy traktować jako licencjata z przygotowaniem pedagogicznym".
ewa09-06-2020 11:56:10   [#07]

byłabym ostrożna, co do uzasadnienia prawnika, w przypadku, gdy dochodzi do zawężenia podstawy do ustalenia min. stawki wynagrodzenia w takim przypadku (takie moje szacowanie ryzyka :-) ale ...

to nie ja podejmuję decyzję ;-)

koala09-06-2020 11:59:43   [#08]

Moje zdanie w tej kwestii - to mgr z pp, ale OP ma inne zdanie. Może sąd rozwiąże problem...

ewa09-06-2020 12:00:28   [#09]

yhm, dokładnie tak, chociaż to akurat kompetencja pracodawcy czyli dyrektora nie OP, ale

znając konsekwencje (myślę, że OP je zna w przypadku przegranej w sądzie), nie ma powodu kopii kruszyć  :-)


post został zmieniony: 09-06-2020 12:03:12
DYREK09-06-2020 12:49:34   [#10]

wyrok sądu w Rybniku:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151515250002521_V_P_000063_2017_Uz_2017-09-05_001 

"W ocenie Sądu zawarte w rozporządzeniu z dnia 31.01.2005 r. sformułowanie, że „ podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia” należy jednoznacznie odnosić do wykształcenia, które po pierwsze jest z przygotowaniem pedagogicznym, a po drugie – kwalifikuje daną osobę do zatrudnienia w konkretnej placówce oświatowej. Ustawodawca nie promuje zdobywania przez nauczycieli wykształcenia z jakiegokolwiek dziedziny. Dla placówki oświatowej (pracodawcy) celowe i logiczne jest takie kształcenie, które pozwoli danemu nauczycielowi wykorzystać zdobyta wiedzę i uprawnienia w tej konkretnej placówce."


post został zmieniony: 09-06-2020 12:57:44
slos11-06-2020 07:51:50   [#11]

U nas nie ma prawa precedensowego i sąd w Rybniku wydał taką opinię. W świetle Ustawy wydaje się ona być nadinterpretacją zaskarżalną w wyzszej instancji. 

Malwoz23-06-2020 19:18:10   [#12]

Przy zatwierdzaniu projektu arkusza organizacyjnego zakwestionowano kwalifikacje nauczycieli, którzy uczą wychowania - fizycznego w klasach I-III zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, nie mają wychowania fizycznego. Do tej pory uważałam, że zgodnie z par.15 ust.1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, do pracy w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, nauczania wszystkich przedmiotów, wystarczy posiadanie np.mgr z oligofrenopedagogiki. Czy ktoś miał podobną sprawę?

 

alis18-08-2020 11:33:17   [#13]

Czy mogę przydzielić godziny nauczycielowi posiadającemu studia podyplomowe z danego przedmiotu, kiedy w szkole mam magistra do nauczania tegoż przedmiotu? Jak myślicie, czy  KO może zakwestionować mi tę decyzję?

Ala18-08-2020 11:50:15   [#14]

możesz przydzielić temu z podyplomówką :)

MKJ18-08-2020 11:50:43   [#15]

Nie, ponieważ w świetle prawa są to równorzędne kwalifikacje, a decyzja w tym zakresie należy do dyrektora. Oczywiście, drugi nauczyciel może z taką decyzją iść do sądu.

Ala18-08-2020 12:56:18   [#16]

żeby była jasność mamy z MKJ to samo na myśli :)

dyrektor może przydzielić godziny nauczycielowi posiadającemu studia podyplomowe z danego przedmiotu, mimo tego że w szkole ma magistra do nauczania tegoż przedmiotu

kwalifikacje mają równorzędne

KO nie może się przyczepiać

alis18-08-2020 13:41:19   [#17]

Dziękuję:)

MKJ18-08-2020 13:51:42   [#18]

Tak, tak! Moje "nie" było do pytania z [#13]. :-)

alis18-08-2020 14:04:34   [#19]

:-)

Jot14-10-2020 12:27:22   [#20]

Potrzebuję na szybko, bo nie mam czasu teraz szukać. Proszę odpowiedzcie, czy nauczyciel języka polskiego który teraz podejmie studia podyplomowe z wos i edb będzie mógł uczyć tych przedmiotów? Nic się nie zmieniło w tym zakresie?

 

Jot14-10-2020 12:28:14   [#21]

Czy ktoś z Was ma doświadczenie ze studiami online dla nauczycieli? Jeśli tak, to jakie? Dobre, złe?

bosia14-10-2020 15:42:21   [#22]

Teraz większość uczelni przeszło na on-line, szczególnie na studiach podyplomowych. Mają zbyt małe sale, żeby sprostać wymogom. 

Ja mam akurat dobre doświadczenia, ale to zależy od tego wielu czynników, na pewno w dużej mierze od prowadzącego dane zajęcia;-) czyli nic nowego...

slos15-10-2020 04:48:13   [#23]

Zgadzam się z Bosia, ale na żywo zawsze lepiej. U mnie na razie chyba na żywo jeszcze...

 

Ala15-10-2020 10:37:44   [#24]

pewnie że na żywo lepiej

ale jeśli np. miałby to być tylko wykład to bez problemu może być zdalnie

ale zajęcia warsztatowe, zwłaszcza jeśli dotyczą umiejętności miękkich, to wolałabym na żywo 

i prowadzić i uczestniczyć

Jot15-10-2020 11:14:03   [#25]

To wiadomo, że każdy więcej skorzysta stacjonarnie. W tej sytuacji warto wziąć pod uwagę online, tylko, czy macie pozytywne doświadczenia? Czy macie nauczycieli uczących po studiach online?

matyldaa27-10-2020 14:40:21   [#26]

Nauczycielka ukończyła studium nauczycielskie o kierunku: nauczanie początkowe  i studia wyższe uzupełniające na kierunku: pedagogika wieku dziecięcego. Czy ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu?

matyldaa29-12-2020 14:42:05   [#27]

Wpłynęło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - dziecko niedosłyszące. Uczeń ma mieć rewalidację  w celu rozwijania mowy, rozwijania procesów myślenia i pamięci, kształtowania pojęć.  Czy takie zajęcia może prowadzić logopeda, czy musi być surdologopeda?

Roman Langhammer29-12-2020 17:32:25   [#28]

Moim zdaniem logopeda jest ok.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]