Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia w kl.1-3 i 8 od 25.05
strony: [ 1 ]
klagor20-05-2020 19:25:10   [#01]

 Czy uczniowie klas 1-3 są przyprowadzani i odbierani przez rodziców? Czy przychodzą i wracają sami?

Czy dzieci z klas 1-3 przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce?

Co z uczniem kl.8 który przyjdzie do szkoły, ale po zmierzeniu temp. przed wejściem do szkoły okaże się, że ma temp. powyżej 37.Czy może wrócić do domu czy wzywamy rodziców...czy uruchamiamy procedury..

 

mstola21-05-2020 06:57:55   [#02]

Jeśli na dzień dzisiejszy nie ma chęnych do przyprowawdzania dzieci do klas 1-3 a także na konsultacje klas 8 to co dalej ? dyrektor wydaje zarządzenie o dalszej pracy zdalnej czy usta;a godziny konsultacji.....?

Ala21-05-2020 09:09:29   [#03]

ja bym wydała zarządzenie o dalszej pracy zdalnej

aligatorka21-05-2020 09:25:13   [#04]

W moim przekonaniu jedyne sensowne wyjście to NIE uruchamiać nauczania bezpośredniego tylko opiekę świetlicową.

Ala21-05-2020 09:36:43   [#05]

to zależy ile dzieci zostanie posłanych do szkoły

KaPi21-05-2020 09:41:48   [#06]

po rozpoznaniu brak dzieci na opiekę świetlicową, czyli zarządzenie o dalszej pracy zdalnej?

AnJa21-05-2020 09:43:18   [#07]

Nasze szkoły tak do tego podeszły.

W efekcie zasadniczą część czasu dyrektorom zajmuje tłumaczenie, dlaczego nie bezie zajęć dydaktycznych.

Co oznacza dla nas wszystkich potrzebę odświeżenia wiedzy bardziej teoretycznej: czy na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III pozbawione są elementów dydaktycznych?
A nawet odwrotnie: czy wadą zajęć dydaktycznych jest występowanie w ich trakcie elementów wychowawczych i opiekuńczych.

Jako, ze nie znam się na tym wcale,  opracowałem, na swój użytek,  następujące kryterium róóznicujące:
1. zajęcia w klasie I-III prowadzi zajęcia n-l mający formalne przygotowanie do ew - są to zajęcia dydaktyczne,
2. zajecia w klasie I-III prowadzi n-l bez formalnego przygotowania do ew :
- to zajęcia opiekuńczo-wychowacze jesłi realizuje w ramach swego przydziału,
- to zajęcia dydaktyczne lub op.-wych. jesli realizuje na zastępstwie.

I już śpię spokojniej.

Ba, mam nawet 2 wariant, jeszcze prostszy, w rezerwie:
1. zajęcia z pensum 18- dydaktyczne,
2. zajęcia z pensum 25 - opiekuńczo-wychowawcze.

Ala21-05-2020 09:49:54   [#08]

u mnie tylko kilkoro dzieci przyjdzie do szkoły i w dodatku każde z innej klasy

więc będą tylko opiekuńczo-wychowawcze z nauczycielami świetlicy

a dydaktyczne nadal zdalnie :)

mika21-05-2020 12:11:40   [#09]

Ala a jak zrealizujesz podstawę programową z tym w szkole?

AnJa21-05-2020 14:26:22   [#10]

1. Zdalnie

2. Tak samo jak stacjonarnie- wpisując tematy w dziennik.

osw21-05-2020 15:41:02   [#11]

Czy można zorganizować zajęcia świetlicowe w 1 szkole na terenie gminy w związku z małą liczbą uczniów, chętnych jest po 2-3 uczniów w każdej. 

Magosia21-05-2020 18:10:25   [#13]

Rozmawiałam z kilkunastoma dyrektorami, na temat, jak planują zorganizować pracę w związku z możliwością powrotu dzieci z kl. I-III do szkoły od 25.05. ( przygotowuję artykuł do DS, stąd moje zainteresowanie tematem).

Zdecydowanie dominuje sytuacja,w której na 100- 200 uczniów z klas I-III, deklaracje ewentualnego udziału w zajęciach proponowanych przez szkołę zgłasza - 6 - 11 rodziców.  I to są dzieci z różnych klas.

Dyrektorzy planują  w większości w takiej sytuacji zajęcia typu świetlicowego z możliwości realizacji zadań dydaktycznych w oparciu o materiały przygotowane przez "właściwe" panie z konkretnych klas, z których są dzieci przychodzące do szkoły. 

Z rozmów wynika, że nie ma zainteresowania przyprowadzaniem uczniów do szkoły na rewalidację. 

Natomiast jest stosunkowo spore zainteresowanie konsultacjami dla klas VIII - ale tu są różnice w szkołach: od braku chętnych do kilkunastu uczniów z oddziału. 

 

AnJa21-05-2020 19:20:57   [#14]

#11 Moim zdaniem wytyczne takiej możliwości nie dają. Tam generalnie dominuje zasada izolacji i stabilizacji oraz odpowiedzialności dyrektora.

Choć przy przedszkolach wskazano, ze w przypadku braku miejsc w macierzystym przedszkolu moze OP je sskierować do innego.

Nie wiem jak wyglądałoby otwarcie takiej świetlicy np. w domu kultury.


post został zmieniony: 21-05-2020 19:21:50
Zwojka25-05-2020 12:56:28   [#15]

a u mnie taka o to zagwozdka jak u inicjatora wątku... może uczeń klas I-III SP przychodzić sam do szkoły (rozporządzenie) czy ma przyjść i wyjść pod opieką rodzica/opiekuna? Wg mnie kieruje się wytycznymi i przyprowadza rodzic/opiekun. Jak sobie z tym poradziliście?

 

Ala25-05-2020 13:17:27   [#16]

w procedurach zapisałam, że przyprowadza i odbiera rodzic 

Zwojka25-05-2020 13:21:51   [#17]

Ala ja podobnie. Zastanawiam się tylko czy to wystarczy jako jedynie słuszny powód? Rodzic pracownik UG, troszkę marudził, że sama musi przychodzić... a teraz patrzę na stronie UG informacja z wykrzyknikiem, że dzieci do lat 13 mogą poruszać się bez opiekuna ;-) przypadek? wątpię, a mama przyjdzie po dziecko ;-) zbieram argumenty

Ala25-05-2020 15:35:57   [#18]

na podstawie rozporządzenia covidowego to dyrektor decyduje jak zorganizować pracę szkoły i opracowuje procedury uwzględniając wytyczne :)

alis27-05-2020 18:21:28   [#19]

Gdzieś była wzmianka o uruchomieniu biblioteki wraz z konsultacjami, teraz nie mogę sobie przypomnieć gdzie o tym czytałam. Czy ktoś coś na ten temat wie?Gdzie szukać informacji?

Roman Langhammer27-05-2020 18:46:14   [#20]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000871

W zmienianym rozporządzeniu to par. 3 po punkcie 3:

5) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

6) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej


post został zmieniony: 27-05-2020 18:46:49
alis27-05-2020 19:02:15   [#21]

Dziękuję Romanie:)

Roman Langhammer29-05-2020 15:23:14   [#22]

Czy są jakieś przecieki co z nauką na odległość od 8 czerwca? Tzn. z ograniczeniem szkół?

martek30-05-2020 17:38:14   [#23]

na ten temat nic nie słyszałam natomiast dziś rano minister Piontkowski zapytany o świadectwa na zakończenie roku( tzn sposób ich odbierania) powiedział, że raczej tak jak w przypadku maturzystów, że nie ma mowy o dużych akademiach raczej spotkania w małych grupach, organizowane nawet przez kilka najbliższych dni po zakończeniu roku, jeśli szkoła jest bardzo duża. Uczeń może odebrać świadectwo także po 26.06.2020r, a nawet we wrześniu( poza 8 klasą). Być może ta wypowiedź sugeruje, że MEN nie planuje już  całkowitego powrotu wszystkich uczniów do szkół. Myślę, że wtorek, środa będzie konferencja na której to ogłoszą.

malmar1531-05-2020 22:35:25   [#24]

Czy dyrektor może ustalić, że uczniowie klasy 8 przychodzą obowiązkowo na konsultacje (oczywiście w małych grupach)?

KaPi31-05-2020 22:39:17   [#25]

Nie może, to uczeń ma chęć wyrazić...

Chyba, że którejś nocy coś się zmieniło...

Roman Langhammer01-06-2020 05:49:30   [#26]

Nie zmieniło się. Konsultacje są obowiązkowe tylko dla dyrektora. ;) Tzn, nie że na nie przychodzi, ale że je organizuje. :) Uczeń może, ale nie musi. Ustalenie, że uczeń ma obowiązek przyjść będzie przekroczeniem prawa.

Roman Langhammer01-06-2020 16:36:06   [#27]

Już wiadomo, że nauczanie na odległość zostanie wydłużone do końca roku szkolnego - tego można było się spodziewać.

Wiemy, że zasiłek opiekuńczy jest do 14 VI. Czy będzie przedłużony do końca roku szkolnego?

Marek Pleśniar01-06-2020 18:13:38   [#28]

mistrzowstwo szybkości podejmowania decyzji

od marca było wiadomo, że tak powinno pozostać

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]