Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przedszkola i oddziały przedszkolne od 6 maja
strony: [ 1 ]
parkerpl04-05-2020 15:46:31   [#01]

Rozumiem, że na podstawie rozporządzenia z 29 kwietnia 2020 r. od 6 maja przedszkola i oddziały przedszkolne nie podlegają już czasowemu ograniczeniu funkcjonowania. Wraca więc normalna praca zamiast realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jeśli jednak jakieś przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nie będzie mogło jeszcze zacząć normalnej pracy to dalsze jego niefunkcjonowanie musi się już odbywać na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny i decyzji dyrektora o zawieszeniu zajęć (za zgodą organu prowadzącego, o czym organ prowadzący powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny)?

parkerpl04-05-2020 16:04:57   [#02]

Czyli to nie jest tak jak podawało MEN i media, że mogą one być otwarte za zgodą organu prowadzącego?

Adaa04-05-2020 16:28:01   [#03]

Aza, co Ty na to?

Macia04-05-2020 16:56:55   [#04]

Też mnie zastanawia co z tym zdalnym jeśli placówka dalej zamknięta. Czy mimo zmiany rozporządzenia  nauczycieli obowiązuje poprzednie zarządzenie o zdalnych zajęciach czy powinnam wydać nowe a jeśli tak to czy pp może być zarządzenie wójta o nieotwieraniu czy też n-le przychodzą do pracy/ mają gotowość/

Marek Pleśniar04-05-2020 16:59:52   [#05]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62847&ux=10&pst=85#pst85

 

Adaa04-05-2020 17:05:51   [#06]

Ok Marek, czy mam rozumiec, ze tam znajdzie sie odpowiedź z tego watku?

 

aza04-05-2020 17:22:12   [#07]

Dziewczyny

Ja to interpretuję tak

Przedszkola nie byly obligowane nigdy do zdalnego nauczania- bo nauczania w przedszkolach przeciez nie ma.

To co trzeba bylo robić, to przesylanie propozycji zajęć, aby nauczycielki mogly wykazać się realizacją pensum.

Jeśli wracają do pracy rzeczywistej- to nie ma juz koniecznosci udowadniania, ze pracują zdalnie.

 

Realizacja podstawy to w przedszkolu 4 lata.

Problem z zerówką - ok. 

Ale na 30 kwietnia wydana gotowosć szkolna.

 

Nabierzmy powietrza, odetchnijmy...

Mielismy dokumentować czas pracy nauczycieli- 

I tego się trzymajmy.

 

 

 

aza04-05-2020 17:23:15   [#08]

Wracają do pracy w realu- nie ma zdalnego.

Realizują swoje pensum.

aza04-05-2020 17:25:05   [#09]

Tak-

Trzeba powiadomic kuratorium o zawieszeniu daldzym zajęć na podstawie decyzji OP.

parkerpl04-05-2020 18:12:49   [#10]

Do #07
Przedszkola były zobowiązane do prowadzenia "kształcenia na odległość" w okresie 25.03-24.05.2020 bo zgodnie z rozporządzeniem:
"§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

W § 2 ust. 1 w pkt. 1 tego rozporządzenia wymienione są przedszkola. 

aza04-05-2020 20:27:23   [#11]

Nie do końca

 

;)))))

 

w tymże zapisie:

"W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu."

 

co nie jest adekwatne do "kształcenia sensu  stricte"

 

czyż nie??????


post został zmieniony: 04-05-2020 20:37:12
hania04-05-2020 20:42:54   [#12]

Ty oczek tu nie puszczaj aza, bo prawnicy mi tu w jednej gminie właśnie to wynaleźli co parkerpl

gmina chce utrzymać zawieszenie do 24 maja

na jakiej podstawie prawnej gmina to robi?

co z nauczycielami? jak mają wykonywać swoje obowiązki ?

 

ja to już głupia jestem od tych zmian co 2 tygodnie......

jelitowe zaburzenia legislacyjne spostrzegam.....

aza04-05-2020 20:52:35   [#13]

a co Ci haniu wynaleźli?

nauczycielki zgodnie z rozporządzeniem informowały rodziców o dostępnych matriałach....itp....

dokumentowały - w formie ustalonej przez dyrektora - czas realizacji pensum swojego

ok. 'gmina chce utrzymać zawieszenie -

chwała jej za to.

mądra gmina.

Dyrektor informuje kuratorium, że decyzją OP zawiesz zajęcia od dnia 6 maja do 24 maja

i spoko

 

w przepisach jest tylko INFORMACJA

 

aza04-05-2020 20:53:08   [#14]

Ale - jak rozumiem -

przedszkole nie rusza ...

bo to się wyklucza

hania04-05-2020 21:12:15   [#15]

dobra, już wiem, że rozp. w/s bezpieczeństwa pozwala zawiesić.....

tylko nie wiem, co nauczyciele robią w tym czasie zawieszenia? zdalnie nic nie robią....

znaczy wiesz - za co im się płaci :-)

bo może można by coś mniej... ech....

aza04-05-2020 21:42:23   [#16]

Hania-

Jak zawieszone,- mogą slać zdalnie

Jak do tej pory

Dokumentują pracę W_g ustsleń dyrektora

Realizują pensum- nalezy im się placa

Macia04-05-2020 22:06:18   [#17]

dalej jakoś nie wiem czy op powinien wydać jakieś zarządzenie/decyzję  o dalszym zawieszeniu zajęć w przedszkolu czy raczej decyzję że nie otwiera

mika04-05-2020 22:23:34   [#18]

Myślę, że zarządzenie powinien wydać dyrektor za zgodą OP.

AnJa04-05-2020 22:31:43   [#19]

Jak zwykle zamieszała propaganda - Rząd  ogłosił, ze to OP decyduje. A decyduje tylko w połowie (wyrażajac zgodę) i reagując na aktywność (wniosek) dyrektora.

hania04-05-2020 22:55:55   [#20]

takie wyszukałam:

Zarządzenie Nr ...............

Dyrektora ......................

z dnia ......................

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej* w
...................... w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w ....................... w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia ....................... w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w ....................... są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ....................... oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w ....................... .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

......................................

(podpis Dyrektora)

*Wybrać właściwe

Skimir04-05-2020 23:44:37   [#21]

Powstaje pewna ciekawostka.

Czy na podstawie rozporządzenia o BHP w szkołach można czasowo zawiesić tylko część szkoły - oddział przedszkolny?

Albo całość albo wcale. No ale reszta i tak ograniczona (nie zawieszona)... ale namieszali.

Leszek05-05-2020 08:58:33   [#22]

ja jak Skimir 

oddziały przedszkolne w SP nie są samodzielne a SP jest nadal "zawieszone" (czyli oddziały także)

zatem po co wydawać zarządzenie (poza przedszkolem oczywiście).

pozdrawiam

barborka205-05-2020 09:16:18   [#23]

Czy po otwarciu przedszkola dyrektor realizuje swoje godziny dydaktyczne?

bosia05-05-2020 10:27:34   [#24]

od 6 maja przepisy o zograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie dotyczą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 11 marca

DICK05-05-2020 13:51:01   [#25]

Mam oddziały przedszkolne przy SP i proszę  " bosia" o doprecyzowanie stanowiska.

bosia05-05-2020 14:15:50   [#26]

to nie jest moje stanowisko, zacytowałam rozporządzenie

punkt 5 dodany 29 kwietnia do rozporządzenia z 11 marca


post został zmieniony: 05-05-2020 14:17:23
Marek Pleśniar05-05-2020 14:57:51   [#27]

https://www.wp.pl/

aza teraz w TV wp.pl!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]