Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Boiska otwarte od 4 maja
strony: [ 1 ]
Dante01-05-2020 15:00:56   [#01]

Proszę o podstawę prawną - rozporządzenie-  decyzji w tym zakresie, bo jakoś nie znalazłem.

Poniżej materiał ze strony Ministerstwa Sportu :

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:

  1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
  2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
  3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 
  4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
  5.  podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
  6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt . 

post został zmieniony: 01-05-2020 15:15:46
DYREK02-05-2020 11:38:31   [#02]

wg mnie należy poczekać na zmiany w:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

DYREK03-05-2020 08:56:54   [#03]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.697 i 750) -> straciło moc obowiązywania

teraz określono to w poniższym rozporządzeniu:-)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792)  -> § 8 


post został zmieniony: 03-05-2020 09:07:54
Dante03-05-2020 10:02:52   [#04]

Zapoznałem się z zapisami dot. boisk szkolnych. 

Nie widzę możliwości gry np. piłkę nożną przez grupę osób chętnych ,,z osiedla".  Czy mam rację ?

 


post został zmieniony: 03-05-2020 10:13:46
Ala03-05-2020 10:26:56   [#05]

jest możliwość pod warunkiem, że na boisku będzie jednorazowo nie więcej niż 6 osób + 1 trener oraz spełnione będą wszystkie warunki zapisane w rozporządzeniu

a to jest raczej niewykonalne w przypadku boiska szkolnego, do którego jest niekontrolowany dostęp

dodatkowo dzieci do 13 r. życia muszą być pod opieką dorosłych

tylko jak to upilnować?

Dante03-05-2020 12:40:05   [#06]

 

§ 7. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-ców oraz przez inne podmioty działalności:

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki)

§ 8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1:

2) pkt 1 lit. j , polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem:

b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:
– na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,

Dalej nie widzę szansy, aby od 4 maja w piłkę przyszła pograć nieformalna grupa 6 chłopców z osiedla + 1 trener, bo w rozporządzeniu mówi się o grupach ,,z wyższej ligi", a nie o graniu rekreacyjnym.

 


post został zmieniony: 03-05-2020 12:41:41
Skimir03-05-2020 13:40:03   [#07]

Z tymi boiskami i decyzją o ich zamknięciu a następnie otwarciu zrobiło się takie błędne koło.

W większości szkół, boiska przyszkolne nigdy nie były oficjalnie otwarte dla osób z zewnątrz. Takie boiska służyły do realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych organizowanych przez szkołę. Jeśli było przyzwolenie na wejście uczniów aby pograli w piłkę po lekcjach to pewnie nie oficjalnie. Z pewnością były też szkoły posiadające boiska do użytku przez osoby ”trzecie” ale również z pewnością powinna być tam zapewniona obsługa i odpowiednia organizacja (osoba nadzorująca, może nawet zasady wynajmu) - zabezpieczenie sprzętu i bezpieczeństwa.

Wydano decyzję o zamknięciu boisk więc z automatu zastosowano ją do boisk przyszkolnych. Teraz pojawia się decyzja o otwarciu boisk więc i interpretacja, że szkolne również trzeba otworzyć pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych. 

Uważam, że boiska przyszkolne, które nie były oficjalnie udostępniane przed wprowadzeniem zakazu, nie są objęte również i odwołaniem tej decyzji. Po prostu dalej są zamknięte tak jak i jest zamknięta szkoła. Jeśli teraz pojawią się otwarte oddziały przedszkolne to boiska przyszkolne będą do ich dyspozycji, czyli w dalszym ciągu nie będą dostępne dla osób z zewnątrz.

Dowodem kuriozalnej sytuacji są przytoczone gdzieś przykłady rekomendacji OPków aby nauczyciele wychowania fizycznego stali na straży reżimu sanitarnego. Pytanie, czy nauczyciele wfu kiedykolwiek mieli w zadaniach pilnowanie sposobu wykorzystania boiska szkolnego poza prowadzonymi na nim przez siebie lekcjami? Wydając decyzje o zamknięciu i otwarciu boisk nikt nie sprecyzował o jakie boiska chodzi więc pojawiło się zamieszanie.

Ala03-05-2020 16:35:37   [#08]

poza godzinami pracy obsługi i tak nie jestem w stanie upilnować boiska

powieszę ogłoszenie o zakazie i że szkoła nie odpowiada za samowolne korzystanie

zdaje się, że więcej oprócz jeszcze apelowania o rozwagę  zrobić nie można

Marek Pleśniar03-05-2020 22:45:09   [#09]

odkazić kwasem masłowym całość boiska
gwarantuję bezpieczne korzystanie i brak zachowań ryzykownych

gtz08-05-2020 08:32:20   [#10]

Od 11 maja jest możliwość wznowienia zajęć SKS ale co w sytuacji gdy boiska na terenie miasta i gminy są decyzją burmistrza zamknięte???

Dante08-05-2020 12:22:03   [#11]

Należy zauważyć, że :

Podmiot uprawniony do  udostępniania obiektu  :

c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

Oznacza to, że udostępniający ma zapewnić korzystającym środku dezynfekujące, jeśli będą chcieli sobie odkażać np. co 5 minut.


d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

Czyli niezależnie od  c)  , udostępniający i tak musi odkazić sprzęt po zajęciach.

 

 

rzewa08-05-2020 16:45:18   [#12]

ale, ale... zgodnie z zapisami rozp. szkoła nie może otworzyć boiska...

Jacek08-05-2020 19:48:47   [#13]

u nas prezydent doszedł do wniosku, że może i nakazał otworzyć dla grup zorganizowanych (UKS, kluby sportowe, itp.)

matyldaa08-05-2020 19:57:48   [#14]

U mnie, że to sprawa dyrektora. 

Jacek08-05-2020 20:30:58   [#15]

bo to sprawa dyrektora, tyle że z OPkiem się kopał nie będzie

matyldaa11-05-2020 16:21:17   [#16]

Ktoś z Was otworzył/otwiera boisko dla zajęć w ramach SKS? Można, nie można? Regulamin stworzyć/ nałożyć dodatkowe obowiązki obsłudze? 

Mentorek12-05-2020 13:02:42   [#17]

Jeżeli zapewnię środki higieny, dozór, grupa SKS jest grupą formalną (dziennik) - 6 + 1 - i otwieram boisko tylko na czas treningu - dalej nie mogę?

matyldaa15-05-2020 12:01:36   [#18]

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

Czy może być (sala 301-800 m) 17 osób i 1 trener?

Jacek15-05-2020 15:44:58   [#19]

nie może

matyldaa18-05-2020 00:47:43   [#20]

W pytaniach i odpowiedziach czytam, że "Co do zasady istotą przepisu jest nieprzekroczenie maksymalnego limitu osób przebywających jednocześnie na obiekcie" (https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR2s-8CJc4-4XKhyAlTvxYitNaB477RSxa8fujIJtLzdSRar2g3rxMjnsHM)

Czyli może być grupa 17+1?

matyldaa03-06-2020 19:20:32   [#21]

Czy orliki użycza się nieodpłatnie? Chodzi o klub sportowy komercyjny, z siedzibą nie na terenie gminy, ale trenują tam dzieci z gminy.

gona04-06-2020 11:02:20   [#22]

Poz. 964
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Od 1 czerwca nic się nie zmieniło, oprócz tego, że może być więcej osób na boisku, ale to administrator boiska:

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt lub zajęcia sportowe.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]