Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odwołanie dni wolnych od zajęć dyd. - wych.
strony: [ 1 ]
Kaja23-04-2020 21:57:23   [#01]

Czy odwołanie dni wolnych od zajęć dydakt-wych. w związku z "przesunięciem" egzaminów zewnętrznych wymaga opinii RP,RR i SU ?

 

MKJ23-04-2020 22:08:54   [#02]

Teoretycznie każda zmiana wymaga takiego samego trybu, jak uchwalenie - czyli tak. Z drugiej strony, nie bardzo widzę podstawę prawną do odwołania tych dni. Z trzeciej, te dni były przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów, a skoro nie ma egzaminów, to same się odwołują.

Ja wybrałem trzeci wariant...

malmar1523-04-2020 22:26:08   [#03]

o, to jest nas dwoje ;-)

Kaja23-04-2020 23:46:17   [#04]

trójka :)

 

izagim24-04-2020 12:29:36   [#05]

czworo :))

olaszyma24-04-2020 12:34:42   [#06]

no teraz w związku z podaniem nowych terminów pojawia się dylemat czy w dniach nowych egzaminów będzie można dać wolne dyrektorskie zważywszy na to że trzeba będzie zwiększyć ilość zespołów nadzorujących i sal ze względów bezpieczeństwa.

A mogli ten egzamin ósmoklasisty odwołać ale nie skorzystali z okazji....

gosiaes226-04-2020 18:01:50   [#07]

jak podchodzicie do zaplanowanych dni wolnych??

30 kwietnia miałam taki dzień zaplanowany - i jestem w rozterce :(

 

 

Skimir26-04-2020 19:22:24   [#08]

Olaszyma, według przepisów z całej puli dni wolnych od zajęć edukacyjnych trzy przeznacza się na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty - zatem te trzy dni są niejako do tego egzaminu "przywiązane".

Skoro termin kwietniowy egzaminu został odwołany i ustalono nowy termin to z automatu 16, 17, 18 czerwca będą dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych z uwagi na przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty.

Gosiaes2, ja miałem taki dzień zaplanowany w piątek po kwietniowych egzaminach ósmoklasisty. Odwołałem, w uzasadnieniu podając, że może on zostać wykorzystany w terminie późniejszym zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.

gosiaes226-04-2020 19:24:50   [#09]

Dziękuję za odpowiedź :)

 

Jolka N26-04-2020 21:07:20   [#10]

Czy dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone we wrześniu pozostają tak jak zostały zaplanowane i nie prowadzimy wtedy nauczania zdalnego? U nas miał być jednym z nich 30 kwietnia.

rzewa26-04-2020 23:54:25   [#11]

to już zależy od Ciebie

elnik27-04-2020 15:10:29   [#12]

Rzewo, czyli  nie ma obecnie prawnych przeciwskazań, aby te dni wolne zaplanowane wcześniej były wdrożone w życie w czasie nauczania zdalnego.

Skimir27-04-2020 18:17:18   [#13]

Nie ma. Chyba jest to tak mało istotne, że nikt nawet nie próbował nic w tej materii zmieniać.

Będą to będą - uczniowe będą mieć jeden dzień bez konieczności zaglądania na maile itp. Nie będzie - to nie będzie :-) Przecież, za wyjątkiem dni wolnych z powodu egzaminu możesz a ni musisz wykorzystać pozostałe.

GAŁKA29-04-2020 19:15:07   [#14]

na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

ukazała się informacja dotycząca

Zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów. Do tej pory przepisy na to nie pozwalały.

Roman Langhammer29-04-2020 19:32:31   [#15]

Fajnie. Tylko, ze jezeli wczesniej nie moglismy ich zmienic, to dni wolne od zajec na czas egzaminu juz byly. :-P

Jacek29-04-2020 20:05:25   [#16]

sam se już zmieniłem w oparciu o rozporządzenia związane z Covid-19, bez łaski

laostic30-04-2020 11:48:56   [#17]

Tylko mowa o dniach na egzaminy, wychodzi na to, że innych nie można zmieniać. Ktoś ostatnio pytał o zmianę wolnych dni na majówkę.

Jolka N30-04-2020 12:24:08   [#18]

Moja koleżanka zadała pytanie i otrzymała odpowiedź od radcy prawnego:

Pytanie:Dyrektor szkoły ustalił dzień wolny od zajęć na 30 kwietnia 2020 r. Czy w obecnej sytuacji dzień ten powinien być dniem wolnym od nauki zdalnej?
Odpowiedź:Tak. 
W przypadku dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. np. z powodu organizacyjnych (ust. 2 pkt 3) nie ma już możliwości zmiany ich terminów. Takie dni ustala się bowiem w terminie do 30 września. Jeżeli dzień wolny 30 kwietnia został ustalony w tym trybie, wówczas będzie to dzień wolny od zajęć, w tym również zdalnych.
Z drugiej strony, jeżeli jest to dodatkowy dzień wolny od zajęć przeznaczony do odrobienia, wówczas możliwa jest zmiana tego dnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty (§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.).

Jolka N30-04-2020 13:30:03   [#19]

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Poz. 781

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

„§ 11o. 1. W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020, mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, i przeznaczone na dni, w których w szkole lub placówce odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w § 11i, odpowiednio:

1) egzamin ósmoklasisty;

2) egzamin gimnazjalny;

3) egzamin maturalny;

4) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

5) egzamin zawodowy.

2. W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o zmienionych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.”;

dwalcz29-05-2020 09:18:27   [#20]

We wrześniu zaplanowałem dni wolne od zajęć na 21 i 22 kwietnia (j.polski, i matematyka), 1 czerwca i 12 czerwca (po Bożym Ciele). Czytając ww. rozporządzenie zastanawiam się, czy oprócz zmiany terminu sprawdzianu na 16-17 czerwca mogę dodać też 18 czerwca na j.obcy i 24 czerwca, których to dni we wrześniu nie zaplanowałem.

Skimir29-05-2020 09:27:53   [#21]

Z formalnego punktu widzenia, w dniach egzaminu, dni wolne od zajęć edukacyjnych są "z automatu". Chciałeś aby w dniu egzaminu z języka obcego uczniowie byli w szkole?

Jeśli chodzi o zmiany. Wg. rozporządzenia możesz dni zmienić po zasięgnięciu opinii RP. Więc jak zaplanujesz i zaopiniujesz, tak będzie dobrze.

dwalcz29-05-2020 09:37:13   [#22]

Skimir chciałbym dodać do dni wolnych dwa dni, których nie zaplanowałem we wrześniu: 18 czerwca na egzamin z j.obcego i 24 czerwca na drukowanie świadectw, dyplomów itp. Dodatkowe dni byłyby też wolnymi od zajęć dyd-wych.

dwalcz29-05-2020 16:37:23   [#23]

podnoszę :)

dariuszn710-06-2020 16:48:19   [#24]

Razem w ciągu roku szkolnego nie możesz mieć więcej niż 8 dni (podstawówka) z tego 3 powinny przypadać na egzamin.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]