Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odwołanie wycieczek
strony: [ 1 ]
mala107-04-2020 17:17:46   [#01]

Czy już odwołujecie wycieczki klasowe? Czy wpłacone zaliczki podlegają jakoś przepisom zw. ze stanem epidemii?

Zwojka07-04-2020 17:52:39   [#02]

my już odwołaliśmy wszystkie do końca roku szkolnego. Nawet gdyby udało się wrócić do pracy, nie podpisałabym zgody na wyjazd dzieciaków ...

basias07-04-2020 21:45:13   [#03]

A co w przypadku wpłacenia zaliczki na nocleg z wyżywieniem?

KaPi07-04-2020 22:13:12   [#04]

część na pewno przepadnie...

 

Marek Pleśniar07-04-2020 23:19:06   [#05]

wg ustawy wszystko muszą oddać przecież?

 

KaPi07-04-2020 23:22:17   [#06]

no nam biuro napisało, że część zaliczki przepadnie... ok. 100 zł od osoby

bogda407-04-2020 23:41:58   [#07]

może negocjujcie o zmianę  terminu ?

KaPi07-04-2020 23:44:40   [#08]

to decyzja rodziców o odwołaniu

Marek Pleśniar08-04-2020 07:47:12   [#09]

myślę, że przy pewnym uporze biuro podr. miałoby duże kłopoty za nieoddanie całości, ale to już Wasza decyzja (i i upór :-)

KaPi08-04-2020 08:09:54   [#10]

a mogę poprosić o namiary na te zapisy o obowiązku zwrotu całości?

KaPi08-04-2020 08:23:31   [#11]

Już znalazłam :)

basias08-04-2020 18:11:00   [#12]

A gdzie?

 

KaPi08-04-2020 18:23:10   [#13]

"wyguglałam" i wyskoczyła cała strona z opisami tych sytuacji, z odnośnikami do ustawy, ale teraz nie podam adresu... w każdym razie wynikało z tych zapisów, że nic nie jest takie oczywiste i wszystko zależy od sytuacji, umowy i terminów

Marek Pleśniar09-04-2020 07:29:27   [#14]

https://www.waszaturystyka.pl/pit-wyjasnia-kiedy-mozna-bez-oplat-zrezygnowac-z-wyjazdu-z-powodu-koronawirusa/

Polska Izba Turystyki przedstawiła swoim członkom stanowisko w sprawie warunków rezygnacji z imprezy i odstąpienia od umowy o imprezę przez podróżnego oraz zakresu obowiązków organizatora turystyki w razie zarządzenia kwarantanny podróżnych z powodu wirusa COVID-19.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 13. 1. W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listo-pada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-ny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).2.

Przedsiębiorca turystyczny w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić do Ubezpieczeniowego Fundu-szu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, o których mowa w ust. 1

 

ALE:

 

https://turystyka.rp.pl/trendy/25285-sejm-uchwalil-specustawe-rozwiazania-dla-turystyki-zgodne-z-zapowiedziami

artykuł 15k, który mówi, że odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, jeśli pozostaje „w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki”. Oznacza to, że touroperator ma prawo zwrócić pieniądze wpłacone przez klienta na wycieczkę dopiero po 194 dniach (180 + 14 dni, które są już w ustawie o imprezach turystycznych). Oczywiście, jeśli będzie ją musiał odwołać lub jeśli klient sam z niej zrezygnuje.

KaPi13-04-2020 10:17:13   [#15]

Czy ktoś już wypowiadał umowę na wycieczkę?

Na które paragrafy powołać się, aby odzyskać pieniądze od biura podróży?

AndrzejW14-04-2020 15:31:35   [#16]

Czy ktoś już ma wzór wypowiedzenia / odwołania uzgodniony z prawnikami?

KaPi14-04-2020 15:38:41   [#17]

Napisałam, że odstępujemy od mowy, powołując się na zapisy specustawy i zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników... nie uzgadniałam z prawnikami...

 


post został zmieniony: 14-04-2020 15:39:47
Dante18-05-2021 11:47:11   [#18]

Czy można (tak powiedzmy po 10 czerwca) organizować wycieczki szkolne  bez noclegów do innych miejscowości ?


post został zmieniony: 18-05-2021 11:47:23
muza19-05-2021 10:10:58   [#19]

Odwołujecie wszystkie wycieczki?

 A np. wycieczka jednej klasy, duży autobus, co drugie miejsce wolne?  Wycieczka do zoo? Zgodzilibyście się? 

Wpadłam w popłoch...

katarzs19-05-2021 10:45:54   [#20]

Ja się zgadzam na wyjazdy "w dzicz", czyli w miejsca, gdzie uczniowie nie będą się kontaktować z innymi grupami. Jadą "swoim" autobusem.

Na naradzie z KO wskazano taką propozycję jako właściwą, plus lekcje w terenie...

muza19-05-2021 11:08:00   [#21]

Katarzs, dziękuję. A co z wycieczką do np. Trójmiasta? Spacer po Starym Mieście, muzeum II WŚ, czy spacer plażą?

katarzs19-05-2021 12:31:59   [#22]

Tu dyrektor musi przemyśleć. Ja np. odmówiłam zgody na wycieczkę do Krakowa...

Oskisu19-05-2021 13:42:23   [#23]

Dlaczego?, to w końcu jak jest z wycieczkami (od czerwca)?, jakie kryteria brać pod decyzję?, jaka podstawa?:). Myslę, że wspólny wyjazd dużo więcej "zdziała" w kwestii powrotu do grupy rówieśniczej i na łono szkolnej egzystencji:).

joljol19-05-2021 14:21:25   [#24]

fragment obowiązującego rozporządzenia

2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

katarzs19-05-2021 15:28:42   [#25]

Ja kieruję się zdrowym rozsądkiem. Integracja - tak, narażanie na niepotrzebne kontakty i potencjalne zarażenie się - nie... 

dwalcz19-05-2021 20:51:01   [#26]

i jeszcze to:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

„Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 4 unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.”

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]