Forum OSKKO - wątek

TEMAT: praca obsługi
strony: [ 1 ]
koala06-04-2020 16:45:47   [#01]

Przychodzą wszyscy, czy dyżury?

rzewa06-04-2020 18:34:40   [#02]

przychodzą tylko ci, którzy mają pracę do wykonania i to taką, która musi być właśnie teraz wykonana

ali07-04-2020 11:45:30   [#03]

czy obsługa może korzystać z tzw postojowego? 

DYREK07-04-2020 12:08:58   [#04]

z rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492 i poz. 595):

" ... ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób,(...), lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek"

 

04.04.2020 Leszek ujednolicone na dzień 6.04.2020 r. rozporządzenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania kolejnych szkół i placówek
Pobierz: rozp. MEN-zamknięcie szkół ze zm. na 6.04.2020.zip* (11 KB)
72
DYREK07-04-2020 12:26:25   [#05]

za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor

obowiązuje zasada minimalnej obecności pracowników w szkole

przykładowe rozwiązania dla pracowników administracji i obsługi:

  • praca zdalna (np. księgowa) – wykonują swoją pracę w domu i otrzymują normalne wynagrodzenie,
  • tzw. przestój (np. kucharka) -  przebywa w domu i jest w gotowości do pracy, otrzymuje tzw. postojowe (art. 81 § 1 Kodeksu pracy),
  • wykonują swoją pracę na terenie szkoły i otrzymują normalne wynagrodzenie (np. konserwator, sekretarz szkoły),

 


post został zmieniony: 07-04-2020 12:35:02
juasia07-04-2020 17:45:43   [#06]

a ile wynosi przestojowe dla obsługi? Czy trzeba jakies pismo im wręczyć? A czy pracownicy, którzy przychodzą rotacyjnie mogą mieć normalne wynagrodzenie?

Dan6708-04-2020 05:34:12   [#07]

Witam

pracownicy przychodzą po jednej osobie na dyżur raz w tygodniu na 8 godz /mają 40 godz tydzień pracy/. Jeżeli nie wrócą uczniowie, nie mają co robić - kucharki, sprzątaczki, konserwator. Czy w takim wypadku mogą dostawać normalne wynagrodzenie czy mają w ogóle nie przychodzić i dostawać postojowe /co wchodzi w skład postojowego?/ Jak powinno być zgodnie z przepisami?

DYREK08-04-2020 11:11:28   [#08]

warto przeczytać:

https://znp.edu.pl/opinia-prawna-znp-wynagrodzenia-w-czasie-zawieszenia-zajec/

"Postojowe" pracownika administracji i obsługi pracujący w szkołach  -> z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że stosujemy art. 81 § 1 Kodeksu pracy:

"art. 81 § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów." 
DYREK08-04-2020 11:14:55   [#09]

Warto też sprawdzić, czy pracownicy administracji i obsługi nie maja zaległych urlopów za rok 2019. Jeżeli tak, to powinni je wykorzystać teraz. 

DYREK08-04-2020 11:36:30   [#10]

może się przyda:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html 

matyldaa09-04-2020 15:42:06   [#11]

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (GIP), w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 14 lipca 2017 r. (znak GNP-364-4560-14-1/17/PE/RP) odniósł się do możliwości jednostronnego udzielania urlopu wypoczynkowego, wskazując iż jest to możliwe w dwóch przypadkach, tj.: w okresie wypowiedzenia oraz w odniesieniu do urlopu zaległego. O ile pierwszy wynika z przepisów prawa (art. 1671 K.p.), to drugi, jako nigdzie nieunormowany, jest przez doktrynę poddawany w wątpliwość. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119) orzekł, że: "Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.", to we wcześniejszym rozstrzygnięciu stwierdził, iż: "Nie ma jednej i prostej odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca może jednostronnie skierować pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Odpowiedź zależy od okoliczności, a te mogą być rozmaite." (por. wyrok z 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I PZP 4/04, Wspólnota 2004/19/54).

Prosicie o wzięcie zaległego urlopy czy wyznaczacie termin?

Skimir09-04-2020 15:55:49   [#12]

Rozumiem, finanse, przestój, naciski OP itp...

Mimo wszystko, wysyłanie na urlop „wypoczynkowy” (nawet zaległy) pracownika w tej sytuacji, gdy na dobrą sprawę nie może ruszyć się z domu jest swego rodzaju, hmm... nie chcę użyć niecenzuralnych słów :-(


post został zmieniony: 09-04-2020 15:56:13
MKJ09-04-2020 15:59:37   [#13]

Skimir, akurat w przypadku obsługi, która pracy zdalnej nie świadczy, może bardziej się opłacać wziąć urlop niż postojowe. Tak przynajmniej było u mnie.

DICK10-04-2020 10:55:11   [#14]

Moim zdaniem jak obsługa siedzi w domu to winna być spec ustawa o ograniczeniu poborów do minimalnej płacy i tyle. Nie ma kosztów dojazdu i wiele innych. Podobnie z nauczycielami jedni robią zdalnie dużo a inni prawie nic albo niewiele więc płacone winni mieć minimalne wynagrodzenie. 

AnJa10-04-2020 13:06:19   [#15]

Co do obsługi- podstawa prwna jest.

Ale w kwestii nauczycieli wynagrodzenie za etat - a dyr. ma sprawić, by każdy norme na niego wypełniał.

matyldaa13-04-2020 17:49:26   [#16]

Ktoś z Was przerabia "przestój" pracowników obsługi w swojej szkole?

KaPi13-04-2020 18:01:24   [#17]

też bym chętnie skorzystała z podpowiedzi...

mamy pracowników kuchni i pomoc w przedszkolu...

nie ma dla nich nawet innej pracy, muszą iść na postojowy

ogarnęłam, że dostają bez dodatków, ale nie mniej niż najniższa krajowa... nie wiem, czy dobrze...

mstola13-04-2020 21:57:26   [#18]

1. NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE+WYSŁUGA - 2600+ 20% z 2600=3200zł

2. NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE+WYSŁUGA =2600

Którą wersję trzeba zastosować do postojowego?

ReniaB14-04-2020 08:09:57   [#19]

U nas druga

ali14-04-2020 09:53:05   [#20]

Czy szkoła może ubiegać się o dofinansowanie postojowego z tzw tarczy antykryzysowej jeśli pracownicy obsługi będą na postojowym?  

KaPi14-04-2020 09:58:46   [#21]

Czy na pewno wliczamy wysługę? Jest mowa o braku dodatków w przypadku postojowego...

bobi36714-04-2020 10:57:26   [#22]

czyli że pracownikowi obsługi na postojowym liczymy wynagrodzenie 2600 + wysługa?

czy tylko 2600 tj.  60% wynagrodzenia z wysługą ale nie mniej niż 2600?


post został zmieniony: 14-04-2020 10:57:45
rzewa14-04-2020 14:28:42   [#23]

u pracowników samorządowych - wynagrodzenie zasadnicze + wysługa i ew. funkcyjny

u pozostałych pracowników - wynagrodzenie zasadnicze i ew. funkcyjny, a wysługa, jeśli tak zdecyduje pracodawca

KaPi14-04-2020 14:51:09   [#24]

Rzewo, plisssss podasz na to pp????

Znasz już naszą sytuację... :)

rzewa14-04-2020 15:02:16   [#25]

u was zasadnicze i funkcyjny - płacenie wysługi możliwe jedynie wówczas, gdy osoba prowadząca tak właśnie w tej sytuacji zadecyduje -> pp to art 81 k.p.


post został zmieniony: 14-04-2020 15:06:57
KaPi14-04-2020 15:16:12   [#26]

dzięki Rzewo :)

Macia14-04-2020 17:37:06   [#27]

 art. 81 § 1 Kodeksu pracy wskazuje że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów czy tzn. że jeśli ma 2600 zas. to wysługi nie muszę płacić ale na podst. czego ? mojego zarządzenia?

rzewa14-04-2020 18:22:01   [#28]

a Twoja szkoła jest samorządowa czy nie?

mstola14-04-2020 21:20:48   [#29]

Czy szkoła może ubiegać się o dofinansowanie postojowego z tzw tarczy antykryzysowej jeśli pracownicy obsługi będą na postojowym? powtarzam #20

bobi36715-04-2020 08:45:23   [#30]

Rzewo nie wiem czy dobrze zrozumiałam

jeżeli pracownik obsługi ma zasadnicze 2.170 + premia 434 to dostanie za postojowe 2600, a wysługa zależy od chciejstwa OP?

rzewa15-04-2020 09:10:33   [#31]

pracownik samorządowy otrzymuje wysługę, jeśli otrzymuje wynagrodzenie - nie ważne czy postojowe czy nie, czyli trzeba mu wypłacić za czas postoju: wynagrodzenie zasadnicze + wysługę i ew. funkcyjny (jeśli ma), a jak to nie da w sumie najniższej krajowej (2600 zł), to trzeba jeszcze dodać tyle by te 2600 było (dodatek wyrównawczy)

Obowiązek wypłaty wysługi wynika z rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych i dotyczy tylko tych pracowników.

Jeśli szkoła nie jest samorządowa, to zgodnie z k.p. pracodawca ma obowiązek wypłacić za czas postoju tylko wynagrodzenie zasadnicze (czyli to określone umową o pracę) i dodatek funkcyjny jeśli taki pracownikowi został przyznany (dodatek za pełnienie funkcji) - w sumie wynagrodzenie to nie może być niższe od najniższej krajowej, jeśli takie jest, to trzeba je wyrównać

Jeśli taki pracodawca niesamorządowy wypłaca pracownikom wysługę, bo tak sobie ustalił, to może on zdecydować o wypłacaniu jej w czasie postoju, ale nie musi tego robić

bobi36715-04-2020 09:32:22   [#32]

Dziękuję, teraz wszystko jasne :)

Natka16-04-2020 09:29:30   [#33]

czy ktoś ma wzór pisma informującego obsługę (sprzątaczki) o płaceniu postojowego? 

chyba już nie mam innego wyjścia :(

DYREK16-04-2020 11:36:52   [#34]

Pracownik powinien być poinformowany o przestoju (najlepiej pisemnie):

"Informuję, że w okresie od....... do...... nastąpi przestój w wykonywanej przez Pana pracy, w związku z tym za okres ten otrzyma Pan wynagrodzenie ustalone na podstawie przepisów art. 81 § 1 Kodeksu pracy. "

matyldaa16-04-2020 12:29:28   [#35]

Czyli pracownik w szkole samorządowej jeśli ma 2600 zasadniczej plus wysługa, to czy jest przestój czy chodzi na dyzury/pracuje codziennie, otrzymuje taka sama wypłatę? 

Macia20-04-2020 13:21:21   [#36]

A jeśli pracownik obsługi ma normalnie zasadnicze+premia=2600 i do tego wysługa to czy na postoju mogę mu dać zas+premia bez wysługi czy lepszym rozwiązaniem będzie zmniejszenie premii tak by zas+premia+wysługa=2600

rzewa20-04-2020 16:48:22   [#37]

na postoju nie płaci się premii

czyli w szkole samorządowej: zasadnicze + wysługa i jeśli łącznie jest mniej jak 2600, to wyrównanie do 2600

aKawka22-04-2020 14:51:32   [#38]

Nasz OP oczekuje od dyrektorów swoich szkół oszczędności. Oczekuje także, że odbędzie się to poprzez zwolnienia lub ograniczenia etatów na czas nauki zdalnej dla całej obsługi. Nadmienię, że pracownicy obsługi są zatrudnieni na najniższej krajowej, wiec postojowe nie daje OP oszczędności. Porozumienie ma podpisać dyrektor powołując się na specustawę i pogarszającą się sytuację finansową szkoły. Czy takie rozwiązanie jest w ogóle dopuszczalne?

rzewa22-04-2020 17:36:30   [#39]

a nie możecie dogadać się z obsługą by złożyli wnioski o urlop bezpłatny? - jak każdy 2 tygodnie na takim urlopie będzie, to już OP na zwolnienia naciskał nie będzie

to chyba lepsze niż zwalnianie ludzi, których za chwilę ponownie trzeba będzie zatrudniać...

wiele firm w kraju zastosowało ten wariant - mój osobisty syn właśnie skończył taki urlop...

aKawka22-04-2020 19:13:03   [#40]

rzewa, dziękuję

Myślę, że to lepsze niż zwalnianie lub jakieś kombinowanie przy umowach.

Moje wątpliwości dotyczyły jeszcze zgodności z prawem takich porozumień. Choć wygląda na to, że specustawa daje szerokie możliwości.

Macia23-04-2020 10:53:58   [#41]

Można też zaproponować korzystanie z bieżącego urlopu wypoczynkowego rotacyjnie

Dan6727-04-2020 21:36:28   [#42]

Co zrobić w sytuacji, gdy OP /jst/ twierdzi, że jeżeli chodzi o pracowników obsługi  należy:

  • przestrzegać  wytycznych MEN: „ Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.” /z pisma MEN z 20marca 2020r./

 

  • i zwrócić uwagę na to, iż stanowisko MEN dotyczące składników wynagrodzenia wypłacanego na podstawie art.81§ 1 Kp jest zgodne z orzecznictwem SN (wyrok SN z 08.02.2018r. I PK 347/16), które mówi, że przez wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika rozumie się wynagrodzenie zasadnicze + dodatek funkcyjny.

a  rzewa  w [#31]  pisze „ …. Obowiązek wypłaty wysługi wynika z rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych…..”

to w końcu jak to jest ?

KaPi28-04-2020 09:04:40   [#43]

Kto pomoże????

pracownicy obsługi maja wynagrodzenie zasadnicze (z zaszeregowania) i premię 20% i to razem daje ich wynagrodzenie, aby była minimalna pensja... oczywiście do tego dodatek stażowy...

w kwietniu 12 dni byli na postojowym

jak obliczyć ich pensję? co zabrać, co zostawić?

 

KaPi28-04-2020 09:35:24   [#44]

i jeszcze jedno pytanie przy okazji, nie bardzo ten wątek, ale może uzyskam odpowiedź... księgowa nalicza wynagrodzenia, ok

kto powinien wprowadzać premie, urlopy, zwolnienia do systemu? księgowa czy kadrowiec, czy zależy to tylko od przydziału obowiązków czy wynika z czegoś innego...

Dan6728-04-2020 09:40:25   [#45]

Ja jeszcze do [#42]  - czy można wskazać konkretnie z jakich zapisów rozp. o prac. sam to wynika???

rzewa28-04-2020 11:44:58   [#46]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62655&pst=61#pst61

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]