Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godziny p/w w nauczaniu zdalnym
strony: [ 1 ]
WitoldR06-04-2020 10:01:11   [#01]

Czy w zdalnym nauczaniu od 26 marca 2020 r. liczymy nauczycielom godziny ponadwymiarowe, co ze świetlicą i nauczaniem indywidualnym ?

rzewa06-04-2020 12:38:53   [#02]

jak pracują to liczymy

emes06-04-2020 20:35:03   [#03]

Czy brak realizacji godzin ponadwymiarowych (koła zainteresowań, biblioteka, itp.) w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego odnotowujecie w SIO? Chodzi mi o rubryki Tygodniowy wymiar zajęć i Obowiązki w karcie Zatrudnienie.

matyldaa13-04-2020 18:05:43   [#04]

Mam problem z zajęciami rekreacyjno sportowymi. Moim zdaniem nie da się skutecznie ich przeprowadzić. 

Jakich ponadwymiarowych nie wypłaciliście? Myślę, ze większość nauczycieli pracuje dużo i wypracowuje te ponadwymiarowe, ale skuteczne np. koło recytatorskie... ma sens? Czy ZRS?

Do tej pory byłam na tak i za minione tygodnie wypłacę ale mam sygnały, że dzieci robią to, co muszą a wszystko ponad (np. kolejna, piąta, godzina zajęć sportowych) już niekoniecznie.

A świetlica?

A pomoc psychologiczno pedagogiczna? Uznałam, ze jest konieczna ale mam coraz więcej wątpliwości.

KaPi13-04-2020 18:17:55   [#05]

U nas realizujemy wszystkie godziny zajęć edukacyjnych (czyli niektórzy mają ponadwymiarowe), świetlicy jest tylko 15/26 i też są realizowane poprzez wysyłanie gier i zabawa, kilka godzin biblioteki, bo jest w pensum łączonym - pani wysyła linki do różnych artykułów i darmowych książek, rewalidacja, logopedia

nie realizujemy wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, kółek, rytmiki w przedszkolu

matyldaa14-04-2020 12:14:03   [#06]

1. Jeśli nauczyciel nie realizuje zajęć, to należy zrobić aneks?

2. Zastanawiam się nad  niektórymi ponadwymiarowymi, tj. godziny z OP, te znajdujące się poza ramówką. Chcę z niektórych z nich zrezygnować, mam na myśli świetlicę, bibliotekę i kółka.

3. Nie chcę ruszać pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jakie macie przemyślenia? 

 

Ala14-04-2020 13:01:33   [#07]

a po co aneks? jeśli wrócimy do szkoły przed wakacjami to trzeba byłoby aneksować znowu

chyba, że chcesz zrezygnować z czegoś na zawsze

póki co, to Ty decydujesz jak wygląda organizacja pracy w twojej szkole na podstawie rozporządzenia o szczególnych rozwiązaniach...

i o tym, które ponadwymiarowe będą płacone :)

AnJa14-04-2020 13:08:09   [#08]

Dałem się dzisiaj przekonać, ze jednak potrzebny ten aneks.

On może być wyłącznie na czas nauczania zdalnego.

I jakoś jednak mocuje formalnie dyrektora- rozkładając odpowiedzialność na niego i na organ prowadzący.

W związku ze zdaniem nr 1 - nie dam się odprzekonać:-)

Ala14-04-2020 13:25:58   [#09]

i się pięknie różnimy :)

chociaż to rozłożenie odpowiedzialności to całkiem niegłupie :)


post został zmieniony: 14-04-2020 13:27:04
AnJa14-04-2020 13:36:28   [#10]

Przeca wiesz, ze ze mną się pięknie różnić nie można:-)

Oczywiście róznić się nie tylko można- a nawet trzeba;-)

Ala14-04-2020 14:20:09   [#11]

a ze mną jak z dzieckiem, za rączkę i do ... 

no teraz to właściwie nie można :(

musi wystarczyć zdalnie :)))

AndrzejW14-04-2020 15:41:21   [#12]
Od ponad miesiąca pracujemy w trybie zdalnym. Większość nauczycieli prowadzi lekcje on-line, siedzi przy komputerze po kilka a nawet kilkanaście godzin dziennie. Inni nauczyciele nagrywają lekcje i udostępniają nagrania uczniom. Wykorzystywanych jest bardzo wiele platform i form pracy.
Wielu dyrektorów, w tym ja także było inicjatorami rozmów z organem prowadzącym w sprawie wpłacania wynagrodzenia i jego wysokości dla pracowników oświaty. Rozmów, które zaowocowały uzyskaniem zgody na wyrównanie wynagrodzenia za faktycznie przeprowadzone godziny ponadwymiarowe.
Jednocześnie wiem, że nie wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia albo kontaktują się z uczniami w bardzo ograniczonej formie. Niektórzy z nauczycieli realizują zadania w bardzo zmniejszonym zakresie. Są tacy, którzy "nauczanie zdalne" prowadzą w taki sposób, że jedynie wyznaczają uczniom zadania do samodzielnego wykonania. Uczniowie i rodzice interweniowali kilkakrotnie w sprawie nauczycieli, którzy de facto nie prowadzą zdalnego nauczania....
Rozumiem że przy przyjętej w wielu szkołach zasadzie 50/50 nauczyciel co najmniej połowę czasu swoich lekcji prowadzi on-line a przez pozostały czas uczniowie pracują samodzielnie - ale nauczyciel służy im pomocą, pozostaje w konsultacji. Jeśli uczniowie pracują samodzielnie wysyłają nauczycielowi wykonane przez siebie prace/zadania to oczekują od nauczyciela informacji zwrotnej.
Wysłanie przez nauczyciela polecenia typu "przeczytajcie kolejny rozdział i zróbcie ćwiczenia..." jeśli nie jest uzupełnione wytłumaczeniem, sprawdzeniem i udzieleniem odpowiedniego komentarza trudno jest uznawać za zrealizowanie zajęć (właśnie w rozumieniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe).
Dbajmy sami o etykę w naszym zawodzie i budujmy szacunek. Do nas i naszych kolegów po fachu. Kombinowanie jak by tu zapłacić / wyszarpnąć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, których się nie prowadzi jest nieetyczne i będzie wykorzystywane jako argument przeciwko nauczycielom.
Jednocześnie należą się ogromne podziękowania dla nauczycieli , którzy tak ciężko pracowali od początku zawieszenia zajęć stacjonarnych nad wdrożeniem edukacji na odległość, pomimo, że na początku nie było wiadomo nic o zasadach wynagradzania za ten czas.
Ala14-04-2020 18:04:57   [#13]

racja :)

gosia6820-04-2020 21:37:34   [#14]

Podnoszę wątek: Godziny ponadwymiarowe w trakcie kształcenia na odległość.

Podzielcie się swoimi pomysłami na to jakie zasady ustaliliście w waszych szkołach  dotyczące zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia  (zgodnie z § 7  rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania....., to dyrektor ustala takie zasady).

Podczas ograniczenia funkcjonowania szkół " dyrektor ustala z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając ...." - (§ 1 pkt 3) rozporządzenia)  i jeśli nauczyciele w szkole nie realizują zdalnego nauczania czyli pracy on-line zgodnie z  tygodniowym rozkładem zajęć z uczniami w wymiarze 45 min/jednostka lekcyjna np.art 42 ust.2 pkt 1 KN, a jedynie przesyłają uczniom lub rodzicom uczniów klas 1-3 materiały do samodzielnego opracowania jednostki lekcyjnej (instruktaż, linki) oraz pracę domową do wykonania (e-dziennik, materiały papierowe, e-mail) to czy realizują to w ramach pensum i ewentualnie godzin ponadwymiarowych, czy też w ramach art. 42 pkt 3 KN (tj przygotowanie się do zajęć).

Szkoły różnie realizują zajęcia w ramach zdalnego nauczania/kształcenia na odległość np. :w formie skróconej jednostki lekcyjnej do  25 min, czy to również należy uznać za pełną realizację lekcji prowadzonej przez nauczyciela ( 20 godzin w planie nauczania, a zrealizował około 11 godzin jednostek 45 minutowych), ktoś powie, że musiał się do tego przygotować ale w normalnych warunkach też musiał  się przygotować do 20 godzin lekcyjnych i to mu się do pensum nie liczyło lub zmniejszonej ilości godzin w tygodniu poszczególnych przedmiotów z 5 godzin j.polskiego do 3 (bo tak określono zakres tygodniowy treści nauczania j.polskiego), jak liczyć 5 godzin czy 3 godziny nauczyciela kształcenia na odległość.

Co w przypadku, gdy nauczyciel zlecił obejrzenie e-lekcji w TV  i zadał pracę domową na tej podstawie,  zrealizował lekcję czy nie?

Jak zaliczacie pracę nauczyciela dotyczącą sprawdzania nadesłanych prac uczniów, są one często zapisywane jako praca domowa lub jako potwierdzenie opracowania przez ucznia zadanego materiału nauczania, normalnie jest to praca poza pensum nauczyciela i nie jako ponadwymiarówka?

W wielu regulaminach wynagradzania za godziny ponadwymiarowe są zapisy dotyczące "faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe w pracy z uczniem, jak rozliczacie koła zainteresowań ?

Jak rozumieć zatem nauczanie zdalne, a kształcenie na odległość i jak je rozliczać i jak płacić ?

 

 

Skimir20-04-2020 23:05:23   [#15]

Każda forma pracy z uczniem z wykorzystaniem technik, narzędzi, metod komunikacji na odległość jest pracą nauczyciela bezpośrednio z tymże uczniem, co w mojej opinii można zaliczyć do pensum ewentualnie godzin ponadwymiarowych: umieszczanie zadań, materiałów itp. na platformach edukacyjnych, podsyłanie linków..., wszelkie formy on-line: wideokonferencje, audio, chaty, messengery, rozmowy przez telefon; udzielanie informacji zwrotnej przez dowolną formę komunikacji na odległość dla grupy uczniów lub indywidualnie, odpowiadanie na e-maile, udostępnienie rozwiązań zadań... W młodszych klasach jest to korespondencja i kontakt z rodzicami (obserwuję dużą aktywność rodziców w tym zakresie - pośredniczą pomiędzy swoimi dziećmi a nauczycielem i oczekują wielu wskazówek).

Jest tego bardzo dużo i są to często czynności czasochłonne - np. udzielanie informacji zwrotnej na adres e-mail. Dla tego cały czas mnie dziwiły próby okrajania godzin jakiegoś przedmiotu. Wcale to nie muszą być zajęcia typowo on-line z twarzą gadającego nauczyciela na ekranie, bo i takie interpretacje słyszałem - jak nauczyciel na żywo nie prowadzi zajęć to ich nie prowadzi... Kształcenia na odległość nie da się włożyć w ramy naśladujące jakikolwiek tygodniowy rozkład zajęć.

Jeśli nawet nauczyciel pracuję tą metodą polegającą na zamieszczeniu materiałów i zadań do zrobienia a następnie udziela informacji zwrotnej uczniom, koryguje ich błędy, jest po prostu w kontakcie (może nie koniecznie w czasie rzeczywistym) to i tak sporo czasu mu na to zejdzie.

Z pewnością trudno zaliczyć do godzin w ramach pensum czynności takich jak ocena prac (nie mylić z udzieleniem informacji zwrotnej), przygotowanie materiałów, opracowanie testów online itp.

Nauczyciele mają sporo roboty. Może są wyjątki - wychowanie fizyczne, świetlica... ale nawet z pozoru lekkie przedmioty - technika, muzyka... potrafią mocno angażować nauczyciela.

Eland621-04-2020 15:21:11   [#16]

Czy ktoś ma wzór dokumentacji pracy nauczyciela w czasie zdalnego nauczania (chodzi o godziny p/w)?

MKJ21-04-2020 15:31:04   [#17]

A czym się różni dokumentacja godzin ponadwymiarowych od innych godzin?

laostic21-04-2020 15:34:18   [#18]

Poza tym wydaje mi się, że godziny nie są podpisane - ta w etacie, a ta pondwymiarowa.

Eland621-04-2020 15:41:18   [#19]

Chodziło mi o dokumentowanie wszystkich godzin pracy , razem z p/w. Czy macie do tego opracowane jakieś tabele?

Organ prowadzący życzy sobie udokumentowania wszystkich wykazanych godzin.

MKJ21-04-2020 15:48:50   [#20]

Zgodnie z przepisami dokumentem potwierdzającym zrealizowanie godzin zajęć nauczyciela jest dziennik lekcyjny, w tym dziennik elektroniczny.

Innych godzin się nie dokumentuje.


post został zmieniony: 21-04-2020 15:49:28
bialy196722-04-2020 12:57:21   [#21]

W warmińsko - mazurskim otrzymaliśmy od NSZZ Solidarność opinię prawną w sprawie wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi. Jest w niej mowa m.in. o p/w. Duży tekst ale może komuś się przyda:

OPINIA PRAWNA dot. wypłaty wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii koronawirusa


I. Podstawa i przedmiot opinii prawnej Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z następującymi pytaniami prawnymi:
1. Jakie wynagrodzenie otrzymają nauczyciele za czas zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach z powodu epidemii koronawirusa?
2. Jakie wynagrodzenie otrzymają pracownicy administracji i obsługi za czas zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach z powodu epidemii koronawirusa?
II. Analiza prawna

1. Stan epidemii i szczególne rozwiązania prawne z tym związane

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prawodawca wprowadził poprzez art. 28 nowe rozwiązanie legislacyjne, polegające na czasowym ograniczeniu lub zawieszeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty jako specjalny tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wskazany akt wykonawczy do ustawy przewiduje m.in., że w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą. Z kolei w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane we wspomniany sposób, dyrektor tej jednostki w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Tym samym ustawodawca umożliwił dyrektorom szkół reorganizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w podległych mu placówkach oświatowych. Jednocześnie wskazane ograniczenia nie przesądzają obligatoryjnego zawieszenia działalności tych jednostek jako miejsca pracy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Czas niewykonywania pracy i przestoju
W myśl art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., dalej: KN) w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy Karta Nauczyciela, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Jedną z kategorii tych spraw jest wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy i przestoju. Przepis art. 81 § 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Na zasadzie wyrażonej w art. 81 § 2 k.p. przedmiotowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi również za czas niezawinionego przez niego przestoju.
Odnosząc się do określenia „przeszkód dotyczących pracodawcy” zasadnym jest przytoczenie uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. II PK 339/14. Wskazano w nim, że analizowane sformułowanie nie może być rozumiane wąsko jako "przyczyny spowodowane przez pracodawcę" czy "przyczyny zawinione przez pracodawcę". Orzecznictwo przesądza ponadto, jak rozumieć pojęcie „gotowości do pracy” (zob. np. wyrok SN z 14.12.2009 r., I PK 115/09, LEX nr 577683). W tym zakresie jako cechy charakterystyczne gotowości pracownika do wykonywania pracy wskazuje się na: 1) zamiar wykonywania pracy, 2) faktyczną zdolność do świadczenia pracy, 3) uzewnętrznienie gotowości do wykonywania pracy oraz 4) pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
Uzewnętrznienie gotowości do pracy określa się w orzecznictwie jako zgłoszenie pracodawcy gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. Może ono być wyrażone przez każde zachowanie pracownika, manifestujące w dostateczny sposób jego zamiar kontynuacji stosunku pracy - a więc zarówno pisemnie, ustnie, jak też przez każde inne zachowanie objawiające wobec pracodawcy wolę pracownika w dostateczny sposób. Może to więc nastąpić, między innymi, w bezpośrednich rozmowach z pracodawcą, przez telefoniczne pytanie pracodawcy o możliwość wykonywania pracy lub zadeklarowanie jej gotowości i pozostawienie pracodawcy informacji o sposobie komunikowania się, czy wreszcie korespondencyjnie (listy, e-maile, SMS-y). W określonych okolicznościach uzewnętrznienie gotowości do pracy może też polegać na powiadomieniu o zmianie adresu, miejscu pobytu, zmianie numeru telefonu itp.

3. Wynagrodzenie nauczycieli za czas niewykonywania pracy

Ta część rozważań przesądza pierwszą fundamentalną kwestię. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). W powyższym kontekście za rzecz oczywistą należy uznać, że dyrektorzy szkół nie odpowiadają za tempo i sposób rozwoju epidemii koronawirusa, jak również nie mają oni bezpośrednio wpływu na decyzje podejmowane w resorcie edukacji. Nie mniej jednak to na szkole, jako pracodawcy, spoczywa obowiązek prawidłowej organizacji pracy i umożliwienie nauczycielom realizacji godzin dydaktycznych.
3. Wynagrodzenie nauczycieli za czas niewykonywania pracy
Pojęcie wynagrodzenia za pracę nie jest w sposób jednolity i konsekwentny określone w przepisach prawa pracy, a kodeks pracy nie zawiera definicji tego pojęcia. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1986 r. (III PZP 42/86, LEX nr 12980), stanowiącej zasadę prawną, przyjęto, że „Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, o którym mowa w przepisach objętych pytaniem, to ekwiwalent zakładu pracy na rzecz pracownika za to, że pracownik jest gotów do świadczenia pracy, a doznaje przeszkód ze strony zakładu pracy, za to, że nastąpił niezawiniony przez pracownika przestój, w czasie którego pracownik jest do dyspozycji zakładu pracy, za to, że pracownik, pełniąc dyżur w zakładzie, poświęca swój wolny czas w interesie zakładu pracy, i wreszcie za zwiększony indywidualny wkład pracy polegający na pracy nadliczbowej.”
Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu zwraca dodatkowo uwagę na fakt, że powstanie prawa podmiotowego do dodatku funkcyjnego nie jest uzależnione - jak to ma miejsce przy innych dodatkach - od dopełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Sama okoliczność powierzenia pracownikowi określonej funkcji uzasadnia jego prawo nie tylko do wynagrodzenia zasadniczego, związanego z jego wykonywaniem, lecz również do dodatku funkcyjnego, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dla tego stanowiska dodatek funkcyjny.
W tym kontekście należy podkreślić, że wynagrodzenie zasadnicze stanowi jedynie część skomplikowanego systemu płac nauczycieli. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa się ponadto z:
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym odpraw (np. emerytalnych, z tytułu rozwiązania stosunku pracy w sytuacjach przewidzianych w  Karcie Nauczyciela), nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatku wiejskiego.
Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Tym samym nauczyciel w przypadku zamknięcia szkoły nie powinien utracić prawa do dodatku za wysługę lat, albowiem wskazany składnik wynagrodzenia nie jest bezpośrednio związany z jego faktycznie wykonywaną pracą, lecz z ogólnym stażem pracy. Składnik ten jest ponadto określony stawką miesięczną, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 33 ust. 1 KN. 

Dodatek motywacyjny jest dodatkiem odnoszącym się do jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć. Paragraf 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 416) wymienia ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, będący jednostką samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa), określa natomiast w drodze regulaminu szczegółowe zasady i uwarunkowania jego wypłacenia.
Istnieje wobec powyższego podstawa prawna do określenia dodatku motywacyjnego stawką miesięczną, zgodnie z delegacją zawartą w art. 30 ust. 6 pkt 1 KN i tym samym do uwzględnienia tego składnika wynagrodzenia w płacy nauczyciela za okres zawieszenia zajęć edukacyjnych.
Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję czy zajmowane stanowisko. Jak było to już podkreślane w niniejszym opracowaniu, nauczyciel nie traci prawa do dodatku funkcyjnego za czas zawieszenia zajęć w szkole, albowiem wskazany składnik wynagrodzenia przysługuje za pracę poza nauczaniem określonego przedmiotu(w tym kontekście zob. wyrok SN z 25.04.1985, I PRN 28/85, LEX nr 12893).
Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych warunkach. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania dodatku, zawiera rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Ze względu na decyzję o ograniczeniu funkcjonowania szkół i przedszkoli, nie istnieje realna możliwość wykonywania pracy we wskazanych uwarunkowaniach i jest to jednoznaczne z brakiem prawa do tego elementu wynagrodzenia w okresie zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa.
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Zagadnienie płatności za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe nie zostało uregulowane w przepisach ustawy Karty Nauczyciela. Nie ma również podstaw prawnych, aby kwestia ta była ustalana w regulaminach wynagradzania, tworzonych w oparciu o art. 30 ust. 6 pkt 2 KN, z uwagi na fakt, iż stanowiłoby to wyjście przez organ prowadzący szkołę poza wytyczne rangi ustawowej, a to stanowi istotne naruszenie prawa (zob. wyrok WSA w Olsztynie z 24.06. 2008 r., II SA/Ol 329/08, LEX nr 519111). 

W tym stanie rzeczy należy szczególną uwagę zwrócić na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie o sygn. akt III PZP 29/87 (LEX nr 13053). Wskazuje ona jednoznacznie, że nauczyciel traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe tylko wtedy, gdy ich nieodbycie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie. Zachowuje natomiast prawo do wynagrodzenia za takie godziny, których nieodbycie nastąpiło z przyczyn wprost zależnych od szkoły, jak również od niej niezależnych. W uzasadnieniu cytowanego orzeczenia podniesiono ponadto, że „bez znaczenia prawnego dla oceny zachowania przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe z przyczyn leżących po stronie szkoły jest ewentualne uprzedzenie nauczyciela o przyczynach uniemożliwiających odbycie tych godzin, i to z dwóch podstawowych przyczyn: po pierwsze uprzedzenie takie byłoby czynnością przerzucającą na nauczyciela ryzyko prowadzenia szkoły, a po drugie w praktyce prowadziłoby do pozbawienia nauczyciela prawa do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe nawet, a może przede wszystkim, z przyczyn zawinionych przez szkołę, która zawsze może powiadomić nauczyciela o przeszkodzie odbycia godzin ponadwymiarowych.”

Z powyższą wykładnią koresponduje stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29.10.2019 r., które w odpowiedzi na pismo zastępcy prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o nr BE-WKO.2000.50.2019.PDA, dotyczące rozliczania czasu pracy oraz wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w kilkudniowych imprezach wyjazdowych z uczniami, wyraziło pogląd, zgodnie z którym „nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły, gdy niezrealizowanie tych godzin nastąpi na skutek nieodbycia się zajęć lekcyjnych w związku z wycieczką szkolną. Brak możliwości realizacji przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych wynika bowiem z przyczyny leżącej po stronie szkoły, zatem w świetle art. 81 § 1 Kodeksu pracy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za te godziny.” Warto zaznaczyć, że MEN prezentuje taki punkt widzenia w kontekście zaplanowanej z wyprzedzeniem imprezy wyjazdowej.
Dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje pracownikowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców. Nauczycielski dodatek wiejski to dodatek socjalny, który nie wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 KN , a zatem nie ma podstaw do jego zmniejszenia w okresie epidemii.

4. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi za czas niewykonywania pracy
Na zasadzie wyrażonej w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. 

W kontekście zamkniętych z powodu epidemii koronawirusa szkół do pracowników administracji i obsługi, na analogicznych zasadach jak w przypadku do nauczycieli, zastosowanie znajdzie przepis art. 81 § 1 kodeksu pracy. Podstawą prawną takiego stwierdzenia jest art. 43 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który w sprawach nieuregulowanych nakazuje stosować odpowiednio przepisy kodeksu pracy.

Wykaz stanowisk pracowniczych, a także zasady wynagradzania pracowników samorządowych określa szczegółowo wydane na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawcy zostali zobowiązani do określenia w drodze regulaminu wynagradzania:
1) wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych;
2) szczegółowych warunków wynagradzania, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
oraz fakultatywnie do ustalenia:
1) warunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
2) warunków i sposobu przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.
Tym samym w wyniku przyjętej idei decentralizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, kierownik jednostki w regulaminie wynagradzania może ustalać w sposób autonomiczny szczegółowy sposób i warunki wynagradzania pracowników administracji i obsługi. W tym miejscu należy podkreślić, iż ustalenie wynagrodzenia na poziomie 60% za okres niewykonywania pracy, jak stanowi o tym wielokrotnie cytowany 81 § 1 k.p., jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy podstawowy składnik wynagrodzenia w ogóle nie zostanie wyodrębniony w regulaminie pracy. Taką sytuację w przypadku pracowników samorządowych należy postrzegać w kategorii daleko idącej abstrakcji, albowiem ustalenie stawek wynagrodzenia stanowi konieczną treść przytoczonych powyżej przepisów płacowych.
III. Podsumowanie
Nauczycielom za cały okres reorganizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, spowodowany przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, należy się pełne wynagrodzenie z wyjątkiem dodatku za warunki pracy.

Bez znaczenia dla tego stanowiska pozostaje, jak w danej placówce oświatowej rzeczona reorganizacja przebiegała, np. kształcenie młodzieży odbywało się na odległość, nauczyciele byli zwolnieni do domu bez zobowiązania do wykonywania pracy czy też wspomniani pracownicy pełnili dyżury w pokojach nauczycielskich. Ocena zasadności podejmowanych decyzji przez dyrektora szkoły w tym zakresie pozostaje w gestii organu prowadzącego szkołę oraz nadzoru pedagogicznego. Szkoła bowiem, a nie nauczyciel, odpowiada za prawidłową organizację pracy i na niej spoczywa obowiązek umożliwienia nauczycielowi realizacji godzin pracy zgodnie z planem pracy dydaktycznej. Z punktu widzenia prawa pracy ważne jest jedynie to, aby nauczyciel w okresie walki z epidemią był faktycznie zdolny do świadczenia pracy oraz uzewnętrznił gotowość do jej wykonywania. 

Zawieszenie prowadzenia zajęć edukacyjnych nie wpływa bezpośrednio na pracę wykonywaną przez pracowników administracji i obsługi szkolnej. Za ten okres otrzymują oni takie samo wynagrodzenie, jak gdyby w szkole odbywały się normalne lekcje. Jedynie w przypadku decyzji dyrektora o całkowitym zamknięciu placówki oświatowej, zastosowanie znajdą przepisy art. 81 § 1 k.p. Wówczas pracownikom tym za czas niewykonywania pracy, jeżeli byli gotowi do jej wykonywania, przysługuje pełne wynagrodzenie, wynikające z ich osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

GAŁKA22-04-2020 16:20:07   [#22]

TEGO szukałam... 

dzięki :) i pozdrawiam

Roman Langhammer22-04-2020 17:32:21   [#23]

Zgodziłbym się z tym stanowiskiem tylko w jednym przypadku. Jeżeli np. nauczyciel ma w arkuszu 20 godzin, czyli 2 ponadwymiarowe i teraz realizuje 20 lekcji on-line po 45 minut (czyli 900 minut w tygodniu).

A jeżeli prowadzi 20 lekcji po 30 minut? A jeżeli prowadzi 10 lekcji on-line i 10 w formie udostępnionych materiałów? I dodatkowo nie ma dyżurów międzylekcyjnych. Bez przesady... 

bosia22-04-2020 17:46:23   [#24]

Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych warunkach. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania dodatku, zawiera rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 
Ze względu na decyzję o ograniczeniu funkcjonowania szkół i przedszkoli, nie istnieje realna możliwość wykonywania pracy we wskazanych uwarunkowaniach i jest to jednoznaczne z brakiem prawa do tego elementu wynagrodzenia w okresie zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa.

To nie jest prawda np. w przypadku szkół specjalnych, warunki to nie budynek, w którym się wykonuje prace, a praca z uczniami w szkołach specjalnych, chyba ktoś nie rozumie co to znaczy dodatek za warunki pracy w szkołach i myli np. z pracą w kopalni

 

szczególnie teraz praca np. z uczniami w szkołach specjalnych jest pracą w bardzo trudnych warunkach

z rozporządzenia: 

§  8.  Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

8) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

 

i Wyrok z 14.06.2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu IV SA/Wr 696/05.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3EB57C2908


post został zmieniony: 22-04-2020 17:47:18
Jacek22-04-2020 18:04:46   [#25]

U nas wszyscy nauczyciele dostaną kasę włącznie z ponadwymiarówkami jakby normalnie pracowali, bo zapindalają podwójnie.


post został zmieniony: 22-04-2020 18:05:16
KaPi22-04-2020 18:40:55   [#26]

Jacku, a jak nauczyciel bibliotekarz na przykład nie zapindala...? A godziny biblioteki ma w ponadwymiarowych...

Jacek22-04-2020 19:50:28   [#27]

U nas pracują zdalnie umieszczając różne materiały na stronie szkoły. Jedna z nich ma godziny ponadwymiarowe, bo realizuje wdżr, więc pensum łączone i tu również zamieszcza materiały dla uczniów, więc jej będziemy płacić ponadwymiarowe, które zrealizuje w sposób zdalny.

Generalnie wszystkie zajęcia ujęte w arkuszu organizacji są zdalnie realizowane poprzez e-dziennik, a część wykorzystuje też Office 365 lub inne tego typu narzędzia. Dbamy tylko o to by uczniów nie zamęczyli.

Dziś i jutro trafi do uczniów, którzy mają problem z dostępem do internetu 15 tabletów nówek nie śmiganych od wojewody z wykupionym LTE na 3 miesiące, by uczniowie mogli dołączyć do kształcenia na odległość. No i je użyczamy uczniom.

To zapewni nam najpilniejsze potrzeby szczególnie dla ósmoklasistów z problemami z internetem.

KaPi22-04-2020 21:29:32   [#28]

Mamy podobnie...

Kilka ponadwymiarowych wypadło, ale faktycznie nie są realizowane, resztę płacimy

DYREK23-04-2020 12:42:23   [#29]

wątek: Zawieszone zajęcia a godziny ponadwymiarowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62655&s=1

 


post został zmieniony: 23-04-2020 12:43:32
KahaM23-04-2020 16:20:03   [#30]

Zgadzam się z Jackiem. U nas też nauczyciele dostają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Dodatkowo, skoro mam bibliotekarza czy n. świetlicy na niepełnym etacie a nauczyciel ed. wczesnoszkolnej ma ponadwymiarowe z informatyki i prowadzi zajęcia (niekoniecznie online) to mam mu nie zapłacić? Też uważam, że znacznie więcej czasu nauczyciele poświęcają na kontakty z uczniami, rodzicami. Nie mówiąc o kwestiach technicznych dot. np. przesyłania części prac w pdf czy jpg. Nie wszyscy uczniowie chcą czy potrafią pracować na dostępnych u nas platformach. Więc ich przecież nie zmuszę :(. Mogę jedynie zachęcać i przekonywać. 

Martuta24-04-2020 00:53:43   [#31]

Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych warunkach. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania dodatku, zawiera rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Ze względu na decyzję o ograniczeniu funkcjonowania szkół i przedszkoli, nie istnieje realna możliwość wykonywania pracy we wskazanych uwarunkowaniach i jest to jednoznaczne z brakiem prawa do tego elementu wynagrodzenia w okresie zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa

 

Początkowo przyjęłam tę interpretację za oczywistą,   ale mam coraz większe wątpliwości co do dodatku za warunki pracy. Jest nim m.in. dodatek za godziny łączone. Faktem jest, że nauczyciel nie spotyka się fizycznie z dwiema klasami jednocześnie. Ale uciążliwość tych warunków polega też na tym, że musi przygotować zajęcia do dwóch klas + dokumentacja dla 2 klas. Jeśli organizuje zajęcia w czasie online, to nie prowadzi z dwiema klasami jednocześnie, tylko z każdą oddzielnie.


post został zmieniony: 24-04-2020 00:55:20
malchow24-04-2020 08:08:19   [#32]

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4117&view=null

 

muza24-04-2020 13:06:51   [#33]

A co zrobić, gdy nauczyciel nie odpowiada na wiadomości rodziców, nie sprawdza zadanych prac, a od 2 tygodni w ogóle nie wysyła żadnych materiałów uczniom?  Na uwagi dyrektora odpowiada, że się poprawi... i nic.

Ala24-04-2020 14:11:08   [#34]

no cóż, daleka jestem od wymierzania kar ale niektórzy sami się proszą... :(

 

ReniaB24-04-2020 14:20:41   [#35]

Po co karać zobowiązać do realizacji zdalnego nauczania ze szkoły, na sprzęcie szkolnym; być może w domu naprawdę nie po temu warunków ; nauczyciel tez człowiek - może mieć problemy, które nam nie przyszły do głowy; Ci w najtrudniejszych sytuacjach najrzadziej się skarżą

Ala24-04-2020 14:33:57   [#36]

no przecież napisałam, że daleka od karania jestem :)

Aga2724-04-2020 21:40:00   [#37]

A może ma depresję i nie jest w stanie pracować, może porozmawiać szczerze, a może zaproponować żeby skorzystał z L4  nabrał sił.

izael24-04-2020 21:45:01   [#38]

a jeśli nie, to wyznacz szkołę jako miejsce pracy

muza26-04-2020 17:21:03   [#39]

Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Fakt, ów nauczyciel ma problem, ale nie ze sprzętem... znamy ten problem. Więc wysyłam oficjalne pismo, jednocześnie dzwonię, wysyłam kolejny raz maila i sms z prośbą o kontakt. I zobowiązuję do pracy w szkole. 

jmz26-04-2020 23:11:09   [#40]

U nas OP wpadł na genialny pomysł: zażyczył sobie, aby nauczyciele rozliczyli  czas pracy z dokładnością co do minuty. Dodatkowo żeby podali metody i narzędzia pracy. Wszak rodzice skarżą się... Oczywiście ponadwymiarowych najlepiej, żeby nie było. Dyrektor podniósł bunt (brak pp), ale pozostali dyrektorzy z tego OP tabelki rozesłali (pewnie ich nie czytając, bo "nauczyciele wypełnią, a sekretarka zestawi") więc i on rozesłał. Nauczycielskie morale załamało się. Nie dość, że pracują dużo więcej (urzędnik w domu robi zdalnie to samo co w urzędzie i tymi samymi narzędziami, u nauczycieli dotychczasowe metody i narzędzia nie mają zastosowania, musi poznać i nauczyć się nowych), padają nie tylko komputery ale  wzrok i kręgosłup, to jeszcze upokorzenie w postaci udowadniania, że nie jest wielbłądem. Nie wiem, co na to zz. Tabelki część nauczycieli wypełniła i okazuje się, że każdy realizuje dużo więcej godzin niż poprzednio. Dyrektor powinien więc wypłacić ponadwymiarowe. Op - nie wypłacać.  Nie wiem jak postąpi. Na szczęście nie ja muszę o tym decydować. 

Odbyłam dziesiątki rozmów z załamanymi nauczycielami. Mają rodziny, dzieci, boją się o najbliższych, są naprawdę zmęczeni.Obawiam się tylko, że pracując w takiej atmosferze, wylądują u psychiatry, a szkoła zostanie bez obsady. 

To taki przykład "dobrych praktyk". Pozdrawiam

 

Marek Pleśniar26-04-2020 23:31:34   [#41]

genialne...

bosia27-04-2020 08:34:28   [#42]

 a tyle jest opinii, żeby wypłacać, no i to wynika z rozporządzenia

op powinien jeszcze wskazać, które zajęcia są z ponadwymiarowych u przedmiotowców, czyli jeśli nauczyciel matematyki ma 22 godziny, to w których klasach ma nie prowadzić tych 4 godzin

nie wiedziałam, że ponadwymiarowe są znaczone

w Polsce zdalne nauczanie dla zarządzających sprowadza się do ankiet i myślenia jak tu nie zapłacić za pracę tym, którzy ciężko pracują :-(

gula08-05-2020 21:23:09   [#43]

https://www.gov.pl/web/edukacja/wynagradzanie-nauczycieli-pracownikow-administracji-i-obslugi

Ala08-05-2020 21:46:53   [#44]

https://www.gov.pl/web/edukacja/wynagradzanie-nauczycieli-pracownikow-administracji-i-obslugi 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]