Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop na poratowanie zdrowia w obecnej sytuacji
strony: [ 1 ]
azikaj03-04-2020 12:57:30   [#01]

W dniu dzisiejszym nauczyciel zapytał mnie od czego zacząć działanie o urlop na poratowanie zdrowia w obecnej sytuacji...

Urlop planuje od września.

rzewa03-04-2020 13:12:07   [#02]

od wniosku do dyrektora o skierowanie do lekarza medycyny pracy - art 73 ust 10a KN

DYREK03-04-2020 13:16:37   [#03]

Procedura określona jest w Karcie Nauczyciela (art. 73)-> aktualna sytuacja nic nie zmieniła w tym zakresie.

Działanie zaczyna się od złożenia wniosku do dyrektora szkoły (art. 73 ust. 10a) -> lipiec:-)

rzewa03-04-2020 13:24:23   [#04]

:-)

eny03-04-2020 15:54:49   [#05]

Nauczyciel ma L4 do końca zajęć dydaktycznych w czerwcu 2020. Też planuje udpz od września 2020. Czy po zakończeniu L4 powinien przejść procedurę uzyskania zdolności do pracy aby móc skorzystać z urlopu. Czy zaświadczenie od lekarza o zakończeniu leczenia (wymagane do orzeczenia o zdolności do pracy) nie jest przeszkodą w ubiegani się o udpz od września?

Dodam, że to długotrwała choroba ciągnąca się od stycznia. Nauczyciel chciałby jednak wykorzystać urlop.


post został zmieniony: 03-04-2020 15:57:49
rzewa03-04-2020 20:49:30   [#06]

nie ma potrzeby uzyskiwania "zdolności do pracy" skoro nie ma do pracy wracać -> w czasie urlopu wypoczynkowego (wakacji) takie zaświadczenie jest zbędne.

Zatem ten n-l po prostu powinien złożyć wniosek do dyrektora o skierowanie na badanie w związku z ubieganiem się o udpz

eny03-04-2020 22:52:15   [#07]

Dziękuję rzewa za wyjaśnienie:)

hania05-04-2020 15:20:32   [#08]

Nauczycielowi kończy się udpz 9 czerwca ( tak dziwnie, ale tak wyszło zdrowotnie)

no i 2 tygodnie wcześniej powinien skierowanie na badania dostać

jak będzie tak jak jest, to medycyna pracy nie działa...i?

margo1305-04-2020 15:36:33   [#09]

Czy jest gdzieś podstawa prawna, że musi być skierowanie dwa tygodnie wcześnie?

rzewa05-04-2020 16:12:22   [#10]

nie ma

była do 31.12.2017 r. w art 73 ust 6 KN

do #08: w okresie epidemii przepisy specustawy pozwalają na dopuszczenie do pracy bez badań profilaktycznych i kontrolnych - będzie trzeba je uzupełnić po zakończeniu epidemii

Jolka N05-04-2020 16:16:47   [#11]

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa z 01.04.2020 r.

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31.03.2020 r. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

zinka06-04-2020 14:55:40   [#12]

Nauczycielowi ograniczam do 1/2 etatu od 1 września, nauczyciel idzie na Udpz z dniem np. 25 sierpnia, ma płacone na urlopie za cały etat, wraca z urlopu 1 lipca następnego roku. W wakacje ma urlop wypoczynkowy - czy wtedy ma płacone za 1/2 etatu, tak jak było w ograniczeniu etatu?


post został zmieniony: 06-04-2020 14:56:13
laostic06-04-2020 18:12:51   [#13]

Powinien być na urlopie tylko do końca sierpnia 2020r., do kiedy ma pełen etat.

rzewa06-04-2020 18:32:42   [#14]

jeśli ma ograniczenie od 1 września, wtedy od 1 września już ni może być na udpz, gdyż ten przysługuje jedynie n-lom zatrudnionym w pełnym wymiarze

zinka06-04-2020 20:28:50   [#15]

Znalazłam coś takiego z 2019 r. na jednym z portali

Należy uważać na korzystanie z ograniczenia zatrudnienia. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnia w maju, a zamierza skorzystać z urlopu od 1 września to nie będzie uprawiony do urlopu nawet, jeżeli lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie. W dniu rozpoczęcia urlopu, czyli 1 września będzie miał już ograniczony etat, a tym samym nie będzie spełniał przesłanki zatrudnienia w pełnym wymiarze. Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu o ile w takiej sytuacji rozpocznie korzystanie z niego będąc zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, czyli przed 1 września. Jeśli zgodzi się na ograniczenie zatrudnienia od 1 września 2019 r. , a rozpocznie urlop zdrowotny przed tym dniem, od 1 września 2019 r ., mimo przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, będzie otrzymywał proporcjonalnie ograniczone wynagrodzenie. Wyrażenie zgody na ograniczenie w czasie urlopu zdrowotnego nie powoduje jego przerwania, a jedynie zmniejszenie wynagrodzenia.

i to chyba wyjaśnia

.. a gdyby inaczej, drugiemu nauczycielowi ograniczyć zatrudnienie, a temu dać cały etat i ten poszedłby na zdrowotny. A temu drugiemu w zastępstwie dać godziny tego, co poszedł na udpz. Trochę zakręcone, ale chyba możliwe. Nie chcę nikogo zwalniać, tylko przetrzymać etaty do następnego roku.

rzewa06-04-2020 21:41:24   [#16]

jeśli n-l zgodzi się na ograniczenie, to dyrektor nie może mu udzielić urlopu na okres dłuższy niż do 31.08

I... nieprawdą jest, że ograniczenie w czasie urlopu powoduje zmniejszenie wynagrodzenia -> ograniczenie jest możliwe jedynie w tzw. ruchu służbowym, a jeśli w tym czasie n-l jest na udpz, to dyrektor nie może zaproponować ograniczenia tylko musi wypowiedzieć stosunek pracy

zinka06-04-2020 23:11:04   [#17]

nauczyciel jeszcze nie złożył wniosku, zastanawia się; rozumiem, że aby mógł skorzystać z Udpz, to dla niego lepiej by miał cały etat

elrym07-04-2020 05:48:52   [#18]

Tu nie chodzi o "lepiej",to jest niezbędny warunek,by otrzymać udpz

eny24-06-2020 14:53:33   [#19]

nie ma potrzeby uzyskiwania "zdolności do pracy" skoro nie ma do pracy wracać -> w czasie urlopu wypoczynkowego (wakacji) takie zaświadczenie jest zbędne.

Rzewa czy mogłabyś mi podać pp, która o tym mówi. Prawnik i kadrowiec twierdzą odmiennie, ze nauczyciel zaraz po zakończeniu L4 powinien udać się do medycyny pracy po zaświadczenie.Wniosek o udpz nauczyciel będzie składał w sierpniu i znowu do medycyny pracy(od 1.09 udpz)

rzewa24-06-2020 14:59:24   [#20]

w czasie wakacji n-l jednostki feryjnej ma urlop wypoczynkowy - nie ma konieczności przynoszenia "zdolności" jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego -> "zdolność" jest konieczna przed przystąpieniem do obowiązków czyli najpóźniej w pierwszym dniu pracy po urlopie

nie ma co do tego przepisu - jest uchwała SN w tej sprawie


post został zmieniony: 24-06-2020 14:59:37
eny24-06-2020 15:23:00   [#21]

Prawnik się upiera, że aby nauczyciel mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego musi mieć "zdolność" ( to dla mnie problematyczna interpretacja)

Poza tym dyrektor ma praw i może zatrudnić owego nauczyciela w czasie urlopu wypoczynkowego do 7 dni i co wtedy, bez "zdolności" ?

 

Czy masz może namiary na uchwałę SN w tej sprawie?


post został zmieniony: 24-06-2020 15:24:25
eny24-06-2020 15:43:47   [#22]

No niestety znalazłam odmienne przepisy, zmieniło się prawo o orzecznictwo SN

Może się przydać:

rzewa24-06-2020 15:55:01   [#23]

uważam tak jak napisałam - na potwierdzenie tego:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/ii%20pk%20214-07-1.pdf

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/ii%20pk%20240-10-1.pdf

laostic24-06-2020 16:22:51   [#24]

Ale ten z 2016, który mówi o konieczności badań jest "najświeższy".

rzewa24-06-2020 16:23:47   [#25]

Poczytałam ten najnowszy wyrok: III PK 9/16, który reprezentuje inne stanowisko ale...

to są tylko wyroki, więc nie stanowią prawa

no i sytuacja nauczyciela jednostki feryjnej jest specyficzna - jeśli ma zwolnienie do wakacji, czyli np do 26.06.20 to bez względu na to czy dostarczy do szkoły "zdolność" czy nie od 27.06.20 jest na urlopie - w tym wypadku urlop jest ustawowy niezależny od jakichkolwiek decyzji i czynników

zatem niezależnie od tego czy przyniesie "zdolność" czy nie to urlop rozpoczyna - nie będzie mógł rozpocząć zajęć 1.09 o ile tej "zdolności" nie przyniesie

natomiast nie ulega kwestii, że dyrektor ma obowiązek skierowanie na badania wystawić

eny24-06-2020 18:56:03   [#26]

natomiast nie ulega kwestii, że dyrektor ma obowiązek skierowanie na badania wystawić

Czyli nauczyciel i tak musi teraz (przed urlopem wypoczynkowym) iść na badania do medycyny pracy...?

Nauczyciel chciał wykorzystać urlop wypoczynkowy i od 1.09 rozpocząć udpz. W takiej sytuacji musi iść 2 razy do tej samej medycyny pracy. np 26.06,2020 i potem pod koniec sierpnia. Dziwne  Lekarz medycyny pracy teraz nie ustali rozpoczęcia urlopu od 1.09  (nie ustala z takim wyprzedzeniem) Nie ukrywam , że z punktu widzenia organizacji pracy szkoły korzystniej jest aby nauczyciel rozpoczął ten urlop 1.09 do końca zajęć dydaktycznych (czerwiec 2021)  - chodzi potem o urlop uzupełniający.

rzewa24-06-2020 22:12:25   [#27]

wobec tego dyrektor wystawia skierowanie do medycyny pracy, a nauczyciel:

1. umawia się z lekarzem np. na 20.08 (są kolejki do lekarza więc nie jest to ani trochę dziwne), występuje do dyrka o skierowanie w celu uzyskania udpz i jak idzie do lekarza w sierpniu to już otrzymuje orzeczenie o udpz od 1.09 (a o "zdolność" nawet nie prosi) - jak udpz będzie do 25.06, to n-lowi nie będzie przysługiwał urlop uzupełniający

2. od razu występuje do dyrka o skierowanie w związku udpz, otrzymuje oba skierowania, idzie od razu do lekarza i też załatwia tylko udpz ale od 29.06 do 25.06 (1 rok) - jak wróci będzie mu jeszcze przysługiwał urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodni

przecież on nie otrzyma "zdolności" skoro musi mięć udpz...

eny31-07-2020 11:48:18   [#28]

Czy dyrektor może przesunąć termin rozpoczęcia udpz.

Taka sytuacja (hipotetyczna na razie) : nauczyciel zgłosił się na badania do medycyny pracy 20 sierpnia i lekarz wystawia orzeczenie o potrzebie udpz od 21 sierpnia na okres roku (nauczyciel wyjeżdża na rehabilitację i nie może zgłosić się pod koniec sierpnia)

Czy w takie sytuacji dyrektor może udzielić udpz od 1 września, czy ma takie uprawnienia?

 

 


post został zmieniony: 31-07-2020 11:56:03
Ala31-07-2020 13:22:51   [#29]

moim zdaniem nie ma takich uprawnień i powinien udzielić urlopu zgodnie z orzeczeniem lekarza

rzewa31-07-2020 14:05:32   [#30]

dyrektor nie ma takich uprawnień ale... n-l może poprosić lekarza by ten orzekł urlop na okres od 1.09.20 do 25.06.21

Daniel120831-07-2020 14:06:48   [#31]

Jest termin i nie ma co się zastanawiać.

A jak coś się nauczycielowi stanie ... co wtedy?

 

eny31-07-2020 14:15:28   [#32]

Daniel tu chodzi o konkretną sytuację, że nauczyciel i tak jest na urlopie w sierpniu i urlop na urlopie. Może wygląda jak dzielenie włosa na czworo ale nie dosyć, że chory biedak to jeszcze straci finansowo (średnia urlopowa jest u niego wyższa)

Dzięki za wyjaśnienia:)

Daniel120831-07-2020 17:35:10   [#33]

To w takim razie dlaczego teraz poszedł do lekarza. Mógł poczekać do końca sierpnia i wtedy pójść.

Moim zdaniem, udpz należy się z dniem wyznaczonym przez lekarza.

Poza tym, tak jak napisałem, nie ma co zastanawiać nad tym, że teraz jest na urlopie... Jak coś się wydarzy, ulegnie jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi po terminie 21 sierpnia i wtedy dyrektor będzie biedny :-) Nie ma co ryzykować.

eny10-08-2020 15:01:13   [#34]

Daniel poszedł teraz bo 20.08 wyjeżdża na rehabilitację pozabiegową i nie będzie miał możliwości badania u lekarza medycyny pracy.

 

Dodatkowe pytanie:

Nauczyciel otrzymał udpz od 13.08.2020 do 25.06.2021.  Czy należy mu się urlop uzupełniający w 2021 po powrocie do pracy i w jakim wymiarze?

laostic10-08-2020 15:40:41   [#35]

Jeśli nie chorował, tzn., że w 2020 wykorzystał 61 dni urlopu. Jeśli w przyszłe wakacje nie będzie chorował tzn, że wykorzysta 67 dni. Czyli nie.


post został zmieniony: 10-08-2020 15:41:02
eny10-08-2020 15:59:55   [#36]

Dziękuje tak też myślałam.

 

Macia11-08-2020 17:19:24   [#37]

Nauczycielka na udpz od 0.09.2019 d 31.08.2020 - placówka nieferyjna. Od 1 wrześna wraca do pracy. Czy powinnam od razu wysłać go na  35 dni urlopu czy nie mogę jeśli on nie chce.

DYREK11-08-2020 17:41:53   [#38]

1.01.2020 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2020

udzielamy go w czasie ustalonym w planie urlopów (art.64 ust.3 KN) 

na kiedy miała zaplanowany urlop za rok 2020 ?

czy ma urlop zaległy za poprzednie lata (np. za rok 2019 ?

---------------

zobacz też art. 66a KN 


post został zmieniony: 11-08-2020 17:42:33
eny12-08-2020 16:22:35   [#39]

Lekarz medycyny pracy w orzeczeniu napisał termin rozpoczęcia udpz 13.08.2020, zakończenia 13.08.2021. Uważam, że to ponad rok i termin zakończenia udpz to  12.08.2021. Czy dyrektor może samodzielnie udzielić udpz do 12.08.2021 czy lekarz musi poprawić  w orzeczeniu?


post został zmieniony: 12-08-2020 16:23:10
rzewa12-08-2020 16:33:09   [#40]

lekarz powinien poprawić, bo zasadniczo takie orzeczenie jest nieważne

tarek12-08-2020 16:36:02   [#41]

Chyba, że przyjąć definicje roku określoną w prawie cywilnym: "Upływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu."

eny12-08-2020 16:50:34   [#42]

Dziękuję na informacje. O widzisz tarek nie znałam tego określenia...

Doczytałam jednak, że w prawie pracy stosuje się inne zasady niż w prawie cywilnym co do okresów.

"Przy sumowaniu pełnych okresów (lat, miesięcy) koniec danego okresu przypada na dzień poprzedzający jego początek.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-liczyc-terminy-w-prawie-pracy"


post został zmieniony: 12-08-2020 16:57:21
tarek13-08-2020 08:45:52   [#43]

W prawie pracy tak przyjęto w orzecznictwie. Tylko znam różne opinie na temat stosowania tegoż w pragmatyce nauczycielskiej, gdzie jedni stosują sposób z prawie cywilnym inni jak w prawie pracy. KN odsyła w sprawach nieuregulowanych wyłącznie do KP. Czy rozciąga się to na sytuację określoną w pytaniu lub terminy dotyczące awansu? Zdania są różne. 


post został zmieniony: 13-08-2020 08:47:49
malmar1513-08-2020 09:53:08   [#44]

[#39]

miałam podobnie (od 1 września do 1 września następnego ;-),

pisałam odwołanie do WOMP-u uzasadniając, że okres jednego roku został przekroczony o 1 dzień (tak jak pisze rzewa)

żeby było ciekawiej lekarz orzecznik wydał orzeczenie do 30 czerwca ;-)

eny13-08-2020 12:58:32   [#45]

malmar15 odpowiedzieli już? Jaka decyzja?

Po tych wszystkich perturbacjach widzę, że lekarzy orzeczników trzeba "doszkolić" w tej materii. Często nauczyciel/dyrektor wie zdecydowanie więcej. Dobrze, idąc na badanie, uzbroić się w przepisy i dopilnować każdego szczegółu.


post został zmieniony: 13-08-2020 13:01:55
malmar1513-08-2020 13:37:13   [#46]

eny, to było rok temu ;))) przeczytaj uważnie mój post, lekarz orzecznik nie tylko poprawił, ale skrócił updz o dwa miesiące ;)))


post został zmieniony: 13-08-2020 13:37:53
eny13-08-2020 14:32:32   [#47]

No fakt zakręcona już jestem;)) No to orzecznik "zrobił ci dobrze", bo nie musiałaś udzielać urlopu uzupełniającego;))

malmar1513-08-2020 17:12:11   [#48]

ależ oczywiście ;-)

cokolwiek znaczy ten cudzysłów ;-)))


post został zmieniony: 13-08-2020 17:13:12

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]