Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przerwanie nauczania domowego
strony: [ 1 ]
sosek02-04-2020 12:12:00   [#01]

Właśnie otrzymałam wiadomość od mamy ucznia, który ma nauczanie domowe, że teraz chcieliby z niego zrezygnować i uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. W maju/ czerwcu był planowany egzamin klasyfikacyjny. Wiadomo, jak wygląda teraz ocenianie.  Czy mogę zadać sprawdziany z określonym czasem do rozwiązania (1 godzina na sprawdzian w ściśle określonym dniu, np. jak to wygląda na platformie Moodle) za okres wrzesień -marzec?

sosek02-04-2020 19:40:27   [#02]

Please, może jednak ktoś dorzuci mądrą radę...

Choć rozumiem, że tylko ja mam tak pomysłowych rodziców. 

kasia104-04-2020 18:51:10   [#03]

Wydaje mi się, że nauczanie domowe jest decyzją administracyjną dyrektora, więc trzeba by uruchomić ścieżkę cofnięcia decyzji

1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

 

Zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązek nauki poza przedszkolem,…, szkołą •

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: • 1) na wniosek rodziców; • 2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4; • 3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Nassssy09-04-2020 09:24:31   [#04]

Tak się zastanawiam.

Cofnięcie nauczania domowego w kwietniu.

Uczeń bez ocen i w innym (?) momencie realizacji PP rodzi problemy z dogonieniem/dopasowaniem ucznia do klasy i problemy z ocenianiem (brak ocen).

Na egzamin klasyfikacyjny szans niema bo nie będzie 50% nieobecności. (Frekwencja liczona od kwietnia.) Patowa sytuacja. 

Rozmawiałbym z rodzicami aby ich odwieść od tego pomysłu. 

bosia09-04-2020 09:38:03   [#05]

powyżej 50% nieobecności oznacza tylko możliwość nieklasyfikowania, a nie obowiązek, uczeń może mieć powyżej 50% nieobecności i być klasyfikowany, jeśli są do tego podstawy - decyduje nauczyciel

uczeń miał nauczanie domowe i nie określamy tego jako jego nieobecność

Nassssy09-04-2020 13:11:54   [#06]

Bosiu, to napisałem.


post został zmieniony: 09-04-2020 13:12:36
bosia09-04-2020 15:24:16   [#07]

aaa... to ja źle zrozumiałam:-)

iwoncia22-10-2020 13:48:06   [#08]

Rodzic złożył podanie o nauczanie domowe na pierwsze półrocze (bardzo istotne problemy zdrowotne). Czy możemy przeprowadzić egzaminy po powrocie do szkoły? A co można zrobić w sytuacji, gdy uczeń miał przyznane nauczanie domowe na cały rok i rodzic rezygnuje, np w marcu? Czy w takich sytuacjach możemy przeprowadzić egzaminy i na jakiej podstawie prawnej?

Nassssy23-10-2020 11:29:39   [#09]

Wraz z wnioskiem rodzic składa oświadczenie o przystępowaniu do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

Wniosek o nauczanie domowe tylko w pierwszym semestrze - moim zdaniem nie spełnia warunków formalnych do wyrażenia zgody, ponieważ z założenia uniemożliwia przeprowadzenie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Moim zdaniem wniosek powinien być na rok szkolny. Później rodzic składa kolejny wniosek i rezygnuje. Uczeń wraca wtedy do edukacji stacjonarnej na takich samych zasadach jak uczeń przyjęty w ciagu roku szkolnego. Brak ocen cząstkowych i semestralnych jest wtedy problemem dydaktycznym.

Nie można mu wtedy przeprowadzić egzaminów klasyfikacyjnych ponieważ już nie jest uczniem w edukacji domowej oraz nie ma nieobecności, które by były do tego podstawą.

sosek23-10-2020 13:18:17   [#10]

Miałam ten problem w kwietniu. Uczeń już nie chciał, gdy weszło zdalne.

Otrzymałam odpowiedź z KO, że nie można przerwać nauczania domowego w trakcie jego trwania, oczywiście ze względu na egzaminy klasyfikacyjne. Nauczanie domowe jest na dany rok szkolny.

Rodzice dużo mogą, konsekwencje swoich czynów też mogą ponosić. 

juasia23-10-2020 20:46:13   [#11]

A jak postąpić z rodzicem, który właśnie złożył wniosek o nauczanie domowe (kl 1-3) i zapowiedział, ze będzie chciał z niego zrezygnować wtedy, kiedy np. klasy młodsze przejdą na  nauczanie zdalne. Zezwolić czy nie zezwolić?

KaPi23-10-2020 20:51:25   [#12]

A czy już jest wymagana opinia z poradni o nauczaniu domowym?

juasia23-10-2020 21:09:47   [#13]

no prawo oświatowe art 37 w tej kwestii się nie zmienił- opinia ppp jest wymagana

KaPi23-10-2020 21:24:08   [#14]

a coś mi się kołuje w głowie, że na czas zdalnego z ubiegłego roku szkolnego domowe było tylko na wniosek rodziców bez opinii...

bredzę?

juasia23-10-2020 21:38:15   [#15]

taki zapis jest chyba już od 2017

juasia23-10-2020 21:43:47   [#16]

Kapi rzeczywiście masz rację. W tym roku szkolnym nie stosujemy zapisów art 37.2.2 prawa oświatowego. Dzięki za ziarno niepewności

KaPi23-10-2020 22:06:19   [#17]

juasia, a msz to gdzieś "na piśmie"?

KaPi23-10-2020 22:11:45   [#18]

ok, już znalazłam :)

kasia124-10-2020 20:21:18   [#19]

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Ala25-10-2020 08:09:42   [#20]

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa 

 

podświetliłam :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]