Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Akrkusz Organizacyjny
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
KaPi15-04-2020 13:12:44   [#101]

To jest oszczędność OP...

AnJa15-04-2020 13:14:13   [#102]

OP (JST) nie ma żadnych pieniędzy.

Poza pieniędzmi obywateli pochodzącymi z podatków i innych danin- państwowych i lokalnych.

KaPi15-04-2020 13:15:09   [#103]

ok ;)

Jolanta Ostrowska15-04-2020 13:16:08   [#104]

Ok, wszystko jasne. Dziękuję.

matyldaa16-04-2020 13:34:31   [#105]

#84

Rzewa, jeśli po opinii związków dokonam zmian (op nie zgadza się na kółka), to arkusz raz jeszcze do związków? I teraz związki mają również 10 dni na opinię? 

malmar1516-04-2020 13:45:10   [#106]

ja nie rzewa ;-)

ale tak, każda zmiana do końca września to opiniowanie ZZ i KO

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502)

§ 17.

7.Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 albo 2a ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

8. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 7, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

9.Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

10.Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 9, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego szkołę lub przedszkole arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

11.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:

1)opinie, o których mowa w ust. 7 i 9, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;

2)organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

12.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

 

danucha16-04-2020 13:48:15   [#107]

Czy w Waszych arkuszach istnieje jeszcze gimnastyka korekcyjna?

matyldaa16-04-2020 13:53:52   [#108]

Malmar, co w takim razie w mojej sytuacji. Jesli np. Jutro,17. 04 powtórnie związki otrzymają arkusz to mają 10 dni? Co w takim razie z tą datą 19. 04?

MKJ16-04-2020 14:22:58   [#109]

Nie, związki mają 10 dni roboczych, ale nie później niż do 19.04. Czyli jeśli dostały arkusz przed 3.04, to miały 10 dni roboczych, a jeśli później, to czas do 19.04. Tak naprawdę jest to okres, przez który dyrektor musi poczekać na opinię związków zanim prześle arkusz do OP.

malmar1516-04-2020 14:37:38   [#110]

o, byłeś szybszy ;-)

 

rzewa16-04-2020 15:35:14   [#111]

do#108 - najlepiej nie poprawiać i nie przesyłać powtórnie do związków -> złożyć arkusz do OP, a jak wówczas OP każe poprawić, to poprawić

wówczas, pomimo tej poprawki, nie będzie już obowiązku powtórnego opiowania w zz-tach, bo arkusz będzie już w OP

malmar1516-04-2020 16:14:20   [#112]

innym dobrym sposobem jest wcześniejsze uzgadnianie z OP

my tak robimy od kilku lat

wtedy mamy jasność jakie godziny i na co dostaniemy od OP

wiadomo, że to co z podstawy to musi być, ale pozostałe godziny to już dobra wola OP ;-)

czasem można zaszaleć, a czasem nie ;-)

dopiero wtedy wysyłamy do związków


post został zmieniony: 16-04-2020 16:15:00
malmar1516-04-2020 16:37:09   [#113]

do #107

w chwili obecnej nie ma gimnastyki korekcyjnej (przynajmniej w projekcie)

u nas gimnastyka korekcyjna (nie korekcyjno- kompensacyjna ;-) pojawia się dopiero we wrześniowym aneksie i generalnie zajęcia są prowadzone od października

prowadzi je nauczyciel wf z uprawnieniami do gimnastyki korekcyjnej

przydzielenie liczby godzin poprzedza rozpoznanie potrzeb i diagnoza lekarska

to, że takie zajęcia funkcjonują jeszcze w małych wiejskich szkołach (gdzie jest utrudniony dostęp do rehabilitantów) to zasługa OP, bo to OP daje godziny i pieniądze

parę lat temu (2012) DYREK zamieścił odpowiedz MEN na interpelacje poselską ;-)

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FC8CE1B

 

Dante19-04-2020 23:03:30   [#114]

Proszę o pomoc :

Gdzie w Arkuszu organizacyjnym V----n należy wpisać liczbę uczniów objętych opiekę świetlicy szkolnej ?

rzewa19-04-2020 23:53:52   [#115]

"Przydziały grup nieoddziałowych"

bogna424-04-2020 12:12:10   [#116]

Po terminie złożenia do OP arkusza, dyrektorzy otrzymali pismo z KO wytycznymi, w którym KO zezwala na wliczanie do etatu gddd jeszcze w przyszłym roku szkolnym oraz kurator stoi na stanowisku, że godziny z ppp, wymienione w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach mogą być wliczone w etat w ilości 1-2 godziny, jeśli OP wyrazi pisemną zgodę. Zgodę tę należy dołączyć do arkusza.

Czy n-el, który ma zaplanowane 16 wf +1gw + 4 zaj.sportowe + 4 świetlica = 24/19 musi mieć taka zgodę? 

Etat ma, zaj. sportowe nie są z gddd. 

Roman Langhammer24-04-2020 13:35:24   [#117]

Przepraszam, a od kiedy KO decyduje co można wliczyć do etatu a co nie? 


post został zmieniony: 24-04-2020 13:36:18
rzewa24-04-2020 16:23:51   [#118]

oraz od kiedy OP wydaje zgody na godziny ponadwymiarowe nauczycieli?

No i... WSZYSTKIE godziny przydzielone n-lowi w arkuszu organizacyjnym są TAKIE SAME! - czyli n-l ma np. 24 godziny z pensum 19, co oznacza, że przydzielono mu 5 godzin ponadwymiarowych, ale nie wiadomo KTÓRE z tych godzin to godziny ponadwymiarowe

wobec tego nie można mówić, że jakieś godziny arkusza mogą lub nie mogą być wliczone do etatu - takie stwierdzenie jest absurdalne

OP może co najwyżej prosić dyrektora, by niektóre zajęcia przydzielał tylko takim n-lom, którzy mają pełny wymiar bez tych zajęć - a dyrektor może tę prośbę starać się spełnić... i tyle

a KO nie ma nic do tego czy tak jest czy nie...

Roman Langhammer24-04-2020 17:15:31   [#119]

No właśnie... 

bogna425-04-2020 01:07:03   [#120]

Dziękuję :-)

Zastanawia mnie zatem, jaka była intencja autora pisma?

kris19-05-2020 08:00:27   [#121]

A ja mam wątpliwości co do "tygodniowego rozkładu zajęć" - nie widzę podstawy prawnej do rozliczania godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na etap edukacji.

Bardzo proszę o podpowiedź.

Czy na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 639) w sprawie ramowych planów nauczania lub innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa Kuratorium Oświaty opiniując arkusz organizacji szkoły może wymagać rozliczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany etap edukacji, czyli nie na dany rok szkolny ale na 3 lata w pierwszym etapie edukacji i na 5 lat w drugim etapie edukacji.
Skimir19-05-2020 14:13:17   [#122]

Inaczej tych godzin rozliczyć się nie da. Aby wiedzieć czy zostały zrealizowane wszystkie przydzielone godziny trzeba mieć wgląd w to co już zostało zrealizowane oraz to co jest zaplanowane.

Tygodniowy rozkład zajęć też nie wiele mówi w kwestii realizacji gddd. Widać to w planie dla danego oddziału na cały etap edukacyjny.

MKJ19-05-2020 18:56:13   [#123]

Kris, żeby to zrobić, KO musiałoby mieć dostęp do szkolnych planów nauczania, a przecież nie ma, bo SPN-y nie są częścią arkusza i się ich do KO nie wysyła. ;-)

A nawet jeśli Ko skądś je ma, to ich niezgodność z prawem nie może być powodem negatywnej opinii o arkuszu. Ale może być powodem późniejszych kłopotów dyrka i OP. :-)

Ala19-05-2020 21:46:21   [#124]

u nas się wysyła :)))

MKJ19-05-2020 21:50:51   [#125]

Nie może być!!! Naprawdę??? :-)

malmar1519-05-2020 21:57:32   [#126]

MKJ, i tak to jest źródło prawa, a życie sobie ;-)))

MKJ19-05-2020 22:06:48   [#127]

No patrz! W tajemnicy Wam powiem, że ja też posłałem do KO SPN-y. :-) Ale, niestety, wróciły bez zastrzeżeń.

AnJa20-05-2020 00:59:30   [#128]

A możesz nam pp podać tegoż  wysyłania czegokolwiek arkuszowego, beposrednio przez dyrka, z pominięciem  OP,  do KO ?

Ala20-05-2020 08:01:53   [#129]

ja przez OP

tylko że OP ma dostęp do arkusza w repozytorium w wersji elektronicznej i tam jest wszystko więc dla OP wystarcza jedna kartka papierowa

a do tego drukuje się to co dla KO, jak się nie wydrukuje to opinia negatywna

Areq20-05-2020 08:17:20   [#130]

OP nakazał mi zlikwidować wszystkie godziny do dyspozycji dyrektora !!!

elrym20-05-2020 09:00:49   [#131]

Areq, ale chyba tylko te, na które OP daje kasę?

te gdd wynikające z ramówki- muszą być, bo one regulowane są rozporządzeniem MEN a nie uchwałą OP 

MKJ20-05-2020 09:23:35   [#132]

AnJa, czepiasz się. Pominąłem stany pośrednie, żeby nie zaciemniać obrazu.

Areq20-05-2020 11:30:49   [#133]

To im powiedziałem, że to godziny z ramówki. A oni swoje.

Ala20-05-2020 11:40:19   [#134]

Niech dadzą na piśmie z podaniem pp

Ja odmówiłabym na piśmie wykonania polecenia, które jest niezgodne z przepisami

gimnazjum20-05-2020 12:49:05   [#135]

a nasz OP sugeruje łączenie zerówki z punktem przedszkolnym na nowy rok szkolny? czy prawnie jest to możliwe? Godziny do dyspozycji dyrektora wszystkie ucięto.....

rzewa20-05-2020 14:52:43   [#136]

formalnie nie można ale... można wszystkie dzieciaki zapisać do oddziału przedszkolnego i wówczas będą miały zajęcia razem

gimnazjum22-05-2020 11:43:36   [#137]

a jak w grupie są 3 i 4 latki?

AnJa22-05-2020 12:10:57   [#138]

j.w.

bb197524-05-2020 11:37:01   [#139]

Jak to jest u Was bo mnie trochę przytkało jak dostałem negatywną opinię do arkusza z dwóch powodów:

1. Arkusz mam zrobiony dla Zespołu Szkół (jak od lat z resztą robię) - a wg KO powinien być osobny dla LO i T

2. W arkuszu dyrektor i wice mają jakieś skromne ponadwymiarówki wynikające z uśrednień tudzież ze specyfiki przedmiotów który ma kilka godzin w tygodniu tudzież z kontynuacji np j.angielskiego

I to są dwa powody opinii negatywnej...

Jacek24-05-2020 12:09:00   [#140]

w tym roku porąbało KO, bo się czepiają tego czego się nigdy nie czepiali

agafial24-05-2020 13:32:57   [#141]

Mam iarkusz i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tak jak moi poprzednicy przydzielałam nauczycielom. KO zwróciło uwagę, że w ramowych planach nauczania nie wykazano zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - § 2 ust. 3 pkt. 6 Rozporządzaniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawach ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019r. poz. 639). Zastanawiam się jak to zrobić w tym programie, grupy na zajęciach są mieszane. Może ktoś z Was to zrobił prawidłowo.

MKJ24-05-2020 14:13:03   [#142]

Można zrobić grupy międzyoddziałowe, ale akurat iArkusz zawiera moduł "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna", który doskonale się sprawdza w tym zakresie.

A problem szkolnych (ramowych) planów nauczania nie istnieje w tym kontekście, bo arkusz organizacji szkoły ich nie zawiera, więc należy spuścić KO na drzewo. Ewentualnie w swoich SPN-ach uwzględnić zajęcia ppp.

Malwoz24-05-2020 17:00:48   [#143]

Moje KO zakwestionowało kwalifikacje nauczycieli do w-f, w klasach I-III pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowany  i znacznym, wszyscy z oligofrenopedagogika. Myślałam,  że mogą zgodnie z par. 15 ust. 1 rozporządzenia o kwalifikacjach.

rzewa24-05-2020 20:11:08   [#144]

do #139: KO ma rację - zgodnie z art 110 u.P.o. arkusz organizacyjny jest dla szkoły a zespół to nie szkoła...

ale może być razem tylko trzeba tak zrobić by było wyraźnie widać do dotyczy której szkoły, czyli dane, o jakich mowa w §17 ust 4 oraz ust 3 pkt 1, 3-5 rozporządzenia w sprawie organizacji szkół i przedszkoli trzeba podać odrębnie dla każdej ze szkół, natomiast dane, o jakich mowa w §17 ust 3 pkt 2 podajemy dla zespołu wskazując jakie zajęcia i w jakim wymiarze dany n-l realizuje w której ze szkół zespołu

KaPi24-05-2020 20:23:45   [#145]

u nas robimy "płachtę" w excelu dla zespołu, a do tego opis osobny dla szkoły i przedszkola

adnotacja: sporządzono zgodnie z przepisami prawa

Roman Langhammer25-09-2020 11:49:23   [#146]

Pytanie do Rzewy... nie możemy ustalić które są ponadwymiarowe, a które nie... Rzewo... skąd taka interpretacja? Czy są jakieś wyroki jakaś PP? 

Jacek25-09-2020 12:07:05   [#147]

a jak chcesz ustalić i na jakiej podstawie, które godziny będą ponadwymiarowymi?

rzewa25-09-2020 12:30:44   [#148]

patrz post #118

Roman Langhammer25-09-2020 13:45:30   [#149]

Rozumiem Rzewo. Ale wiemy jaka jest często praktyka w szkołach w tym temacie. I szukam jakiś materiałów, interpretacji, które wskażą właściwy tok rozumowania tutaj. Coś co przekona innych, że wskazanie np. rewalidacji jako godziny ponadwymiarowej jest niewłaściwe?

rzewa25-09-2020 16:26:49   [#150]

art 35 ust 1 KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]