Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zawieszenie zajęć a SOSW
strony: [ 1 ]
DorotaN11-03-2020 13:19:28   [#01]

Witam, a szkoły w SOSW mają pracować nadal? Nasi uczniowie mają tyle współwystępujących chorób i biorą mnóstwo leków i maja się normalnie uczyć?

DYREK11-03-2020 13:27:58   [#02]

tu informacja MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

"Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych."
AnJa11-03-2020 13:30:08   [#03]

Zawieszenie zajęc ma zapobiegać rozpowszechnianiu się wirusa. W przypadku środowisk zamkniętych jest to raczej oczywiste, ze się nie rozprzestrzenia.

Oczywiście- może przywlec cosnauczyciel czy inny pracownik. 

Wtedy sytuacja też jest prosta (z punktu widzenia epidemiologii)- objęcie całego ośrodka kwarantanną.

DorotaN11-03-2020 13:34:33   [#04]

22 uczniów zostaje u nas od poniedziałku do piątku; reszta codziennie dojeżdża. Jak to różnica?

AnJa11-03-2020 13:36:20   [#05]

Nie wiem. Pewnie chodzi o skalę.

DorotaN11-03-2020 13:36:41   [#06]

Objęcie ośrodka kwarantanną. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną ( i sprzężenia) w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim. I kwarantanna.

DorotaN11-03-2020 13:37:52   [#07]

Rozumiałabym:22 zostaje, jeśli taka wola rodzica. Ale dojeżdżające nie. Dla nich to po prostu szkoła.

AnJa11-03-2020 13:39:59   [#08]

 

Sorki, ale nie rozumiem...

Tzn. nie rozumiem ani dlaczego wyłączono SOSW z zawieszenia zajeć ani dlaczego nie można objąć SOSW kwarantanną.

DorotaN11-03-2020 13:44:20   [#09]

Objąć można, tylko kto to udźwignie? 24 godziny na dobę? Nauczyciele czy rodzice będą ze swoimi dziećmi nocować? To nie jest zdrowa młodzież. To dzieci i młodzież potrzebujące leków i wsparcia cały czas.

jagna7111-03-2020 18:38:59   [#10]

Dołączam do dyskusji.  W naszym SOSW gros uczniów jest dochodzących lub nawet dojeżdżających z ościennych miejscowości.  Niczym się nie różnią od uczniów szkół masowych w tym zakresie. Więc wyłączenie tych placówek z zarządzenia wydaje się kuriozalne.

eny11-03-2020 18:52:15   [#11]

Myślę, że kierowano się tu ilością uczniów w takich ośrodkach. Ilu ich macie? Większość takich ośrodków ma internaty


post został zmieniony: 11-03-2020 18:52:57
AnJa11-03-2020 19:12:42   [#12]

Ze strony MEN:
"Czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze są także zamknięte?

Nie. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i żłobków. Jednak są takie miejsca, w których dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będą nadal mogły się uczyć i odbywać zajęcia.

Są to:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
- przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,

Ważne! Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy zawsze od rodziców.

Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji."

jagna7111-03-2020 19:20:42   [#13]

Idąc tokiem rozumowania ministerstwa dwutygodniowe ferie lub dwumiesięczne wakacje dla uczniów ośrodków z niepełnosprawnością intelektualną w ogóle zrobią spustoszenie. Przecież nasi podopieczni mają normalne przerwy w roku szkolnym, więc...ehhh

Dan6711-03-2020 21:08:27   [#14]

U nas /SOSW/ działa szkoła podstawowa, Szkoła Branżowa, szkoła przysposabiająca do pracy i opieka całodobowa czyli przez te dwa tygodnie nasze szkoły i opieka całodobowa pracują, a jak nie będzie dzieci to co wtedy nauczyciele?

1.  przychodzą do pracy /na tyle ile mają godzin/ - skoro nie zawiesza się zajęć w SOSW,

2. nie przychodzą / na jakiej podstawie? i jak wtedy są wynagradzani?

w kuratorium uzyskałam informację, że szkoły przy SOSW mają wolne, natomiast pracują SOSW czyli internat

więc teraz naprawdę już nic nie wiem

może ktoś coś wie na ten temat???

Dan6712-03-2020 06:31:06   [#15]

Z rozporządzenia wynika że szkoły przy SOSW pracują, ale jak nie będzie dzieci lub będzie kilka to mogę zorganizować dyżury? resztę n-li odesłać do domu /w SOSW nie ma odwołanych zajęć/, jak wtedy wygląda sprawa wynagrodzeń? /nauczyciele oczekują informacji/

Proszę o radę

malchow12-03-2020 08:10:36   [#16]

Ze strony MEN

Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną?

Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. To tzw. praca zdalna.
W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.

Jak dokumentuje się pracę zdalną?

Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie bądź mailem albo sms’em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

rzewa12-03-2020 15:48:13   [#17]

art 81 k.p. - wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę przysługuje o ile przerwa w pracy nie jest spowodowana przez pracownika

DorotaN12-03-2020 17:44:07   [#18]

Podobno dziś minister miał spotkanie z kuratorami, i podobno miał być podjęty temat SOSW. Czy ktoś coś wie? Bo na stronie MEN - nic!

DorotaN12-03-2020 17:50:48   [#19]

Już wiem, bez zmian. Nie rozumiem.

Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

 

I.....: na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;

DorotaN12-03-2020 17:57:11   [#20]

Załóżmy, że dyrektor za zgodą organu prowadzącego zdecyduje o zawieszeniu zajęć. Czy sytuacja nauczycieli różni się od tej, w której są nauczyciele szkół masowych?

AnJa12-03-2020 18:18:01   [#21]

W przedziwny sposób ten komunikat ze strony MEN zmienia się.

Zapis o tym, że " wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki" nie ma żadnego umocowania prawnego.- a z rozporządzeniem jest sprzeczny.

Oczywiście, obecnej wersji rozporządzenia.

jagna7112-03-2020 18:20:27   [#22]

W moim sosw zajęcia zawieszone na wniosek dyrektora skierowany do organu, nauczyciele od poniedziałku przebywają w domach. Co dziwne, dzisiaj chodziły pogłoski,że nauczyciele szkół masowych w mojej miejscowości od poniedziałku przychodzą do pracy na 3,6 godziny...


post został zmieniony: 12-03-2020 18:23:20
DorotaN12-03-2020 18:36:22   [#23]

Zastanawiam się tylko, czy zawieszenie zajęć decyzją dyrektora nie skutkuje koniecznością odpracowania?

DorotaN12-03-2020 18:38:11   [#24]

ANJA   jest aktualizowane:( bez zaznaczenia graficznego tejże aktualizacji) , Ministerstwo daje zadanie: czytaj i porównuj

malchow13-03-2020 07:31:38   [#25]

https://kobieta.onet.pl/koronawirus-w-szkolach-dyrektorzy-sosw-oburzeni-decyzja-men/eqdyw3s

 

rzewa13-03-2020 11:19:32   [#26]

do #23

nie skutkuje i nie jest ono wprowadzone decyzją dyrektora

annamaria15-03-2020 10:47:36   [#27]

to horrendalne nieporozumienie...pokazuje jak wiele osób w tym decydentów NIE WIEDZĄ NIC o specyfice SOSW

DorotaN15-03-2020 12:33:45   [#28]

do #26 jest, dyrektor po uzyskaniu zgody OP zawiesił zajęcia.

a propos...zarządzenie chyba tak? tak się to szybko działo, wszystko z nauczycielami ustnie, ale pewnie trzeba zarządzenie...?

DorotaN18-03-2020 11:16:14   [#29]

No i co będzie dalej? Już się słyszy o przedłużeniu zawieszenia zajęć. Ciekawe, czy i teraz SOSW zostaną pominięte?

malchow18-03-2020 14:23:29   [#30]

W sosw nie ma uczniów. Nauczyciele mają dyżury i są w gotowości do pracy. Nie mamy dzienników elektronicznych.

1. Czy obowiązuje ich nauczanie zdalne?

2. Jak to zorganizować dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym?

Może ktoś ma jakieś fajne pomysły. Wielu uczniów nie posiada Internetu, bądź samodzielnie go nie obsługuje. Telefony posiadają pojedynczy uczniowie i również z ograniczoną obsługą. Nie zawsze można liczyć na pomoc rodziców, bo też niektórzy z nich nie obsługują poczty, Internetu czy platformy edukacyjnej.


post został zmieniony: 18-03-2020 14:29:59
sally19-03-2020 14:04:21   [#31]

malchow, napisałam pw

DorotaN20-03-2020 19:20:12   [#32]

do : #31]

Jesteśmy w tej samej sytuacji, czy mogę tez prosić o pomysły?

annamaria20-03-2020 20:17:39   [#33]

Napiszcie jak widzicie wychowawcow w internacie???Co much "zdalnoscia"???

DorotaN20-03-2020 21:25:01   [#34]

Z rozporządzenia chyba??? wynika, że ośrodki tym razem też

malchow20-03-2020 21:29:01   [#35]

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

annamaria20-03-2020 21:51:38   [#36]

Jak robicie z wychowawcami internatu?

DorotaN20-03-2020 22:04:27   [#37]

ale czy w rozporządzeniu jest o tym mowa?

DorotaN21-03-2020 15:14:07   [#38]

tzn.czy ośrodki teraz tak jak inne szkoły zostały potraktowane, czy nadal mają wg ministra prowadzić normalne zajęcia?

DorotaN21-03-2020 15:35:19   [#39]

Przeczytałam kolejny raz i chyba zrozumiałam, że ośrodki zostaną zamknięte, jeśli rodzice zdecydują o nieprzysyłaniu dziecka do szkoły. A jeśli przyślą, pracujemy. Chyba że znów dyrektor zawiesi zajęcia za zgoda organu prowadzącego. Czy tak?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]