Forum OSKKO - wątek

TEMAT: koronawirus zawieszone zajęcia . Co robią nauczyciele?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
eny12-03-2020 21:14:05   [#101]

Poczytałam sobie na FB na stronie ZNP komentarze nauczycieli z różnych szkół odnośnie zawieszenia zajęć i jakie decyzje są podejmowane w ich placówkach. Włos się na głowie jeży jakie "kwiatki" potrafią wymyślać niektórzy dyrektorzy i OP ! Niby decyzja rządu jest czytelna (tak mi się wydaje) ale widać nie dla wszystkich... Kolejny raz przekonuję się, że to środowisko jednak nie jest spójne, dzieli włos na czworo, nadinterpretuje każdą decyzję, nigdy nie ma pewności i "myśli inaczej"

Jestem załamana...:(


post został zmieniony: 12-03-2020 21:17:34
izael13-03-2020 09:02:19   [#102]

eny, nie bądź załamana, rób mądrze swoje:)

a załamanie osłabia organizm, a teraz silnym trzeba być:)

malmar1513-03-2020 10:14:35   [#103]

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-w-polsce-minister-edukacji-nie-wyklucza-zmian-w-,nId,4379241

Marek Pleśniar13-03-2020 10:23:56   [#104]

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mlodziez-powinna-zostac-w-domu-straz-miejska-i-policja-beda-legitymowac,160715.html

Patrole będą miały za zadanie legitymowanie grup młodzieży i ustalanie powodów przebywania w danym miejscu. Będziemy pouczać, w uzasadnionych przypadkach kontaktować się z rodzicami, a w ostateczności kierować sprawy do sądu – tłumaczył Jacek Rzepkowski, zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie Trybunalskim.

rzepek13-03-2020 11:39:04   [#105]

Gdzie mozna znaleźć ankietę dla nauczycieli dotyczącą ich ewentualnego kontaktu z osobami podejrzanymi i kontakt z koronawirusem? Kazali nam wypełnić:(

AnJa13-03-2020 12:03:47   [#106]

Kazali wypełnić a nie dali ankiety????

Ala13-03-2020 12:25:45   [#107]

tu są informacje:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

 ale jak chcą konkretną informację zebrać to niech sami dadzą ankietę


post został zmieniony: 13-03-2020 12:26:48
KahaM13-03-2020 18:39:03   [#108]

Mój OP wczoraj na naradzie autorytatywnie stwierdził, że nauczyciele i AiO mają być w szkole. Po południu przysłał maila, że ustalenia są nieaktualne a dzisiaj rano poinformował, że wszyscy pracownicy maja być w gotowości do pracy w domu. W związku z tym w poniedziałek ja jadę do szkoły bo jest rekrutacja jeszcze do 15:00 ;)

Zdążyłam jeszcze projekt arkusza zaopiniować :))))

Marek Pleśniar13-03-2020 18:54:34   [#109]

do czego to dochodzi:

https://glos.pl/piontkowski-trzymanie-pracownikow-na-sile-w-szkole-nie-ma-sensu

 

bogda413-03-2020 19:00:52   [#110]

no to pocośmy siedzieli w wigilie, nowy rok i inne wielkanoce skoro  to na siłę i bez  sensu. 

U nas w szkole na 16  dzieci 10 ma komputer w domu. Reszta smartfon. Pójdzie matematyka zdalnie ?

 


post został zmieniony: 13-03-2020 19:01:15
Zbig6013-03-2020 19:31:59   [#111]

O gotowości nauczycieli do pracy znalazłem coś takiego z podpisem osoby, która to opublikowała:

Nauczycielom przedszkola może się należeć wynagrodzenie za gotowość do świadczenia pracy

Dodano: 3 października 2019

Pytanie: Jesteśmy wiejskim przedszkolem. Bardzo często, jeżeli szkoła ma wolne, my też nie mamy dzieci. Jak traktować dni, kiedy nauczyciele nie pracują, bo nie ma dzieci? Czy płacić im za nie? Czy wysyłać ich wówczas na urlopy? A co z godzinami ponadwymiarowymi?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia właśnie z gotowością do pracy. Jeżeli do placówki nie przyjdą dzieci, to zachodzi przeszkoda w świadczeniu pracy niezależna od nauczyciela. Pozostaje on w takim wypadku w gotowości do pracy i nie ma obowiązku korzystać w tych okolicznościach ze swojego urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za dzień gotowości do pracy nauczyciela ustala się następująco:

  • wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za wysługę lat (ewentualnie inne stałe składniki wynagrodzenia, przysługujące w danym miesiącu, np. dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny),
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa (w średniej wysokości z okresu od 1 września do końca miesiąca przed miesiącem, w którym była gotowość do pracy)

dzieli się przez 30 (w szkołach) lub 21 (w placówkach nieferyjnych) (§ 5 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).Tak ustalone wynagrodzenie przysługuje za 1 dzień gotowości do pracy.

( II ) Wynagrodzenie nie tylko za pracę wykonaną

Podstawową cechą każdego stosunku pracy jest wykonywanie określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę – za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie, co do zasady, przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). Jedną z sytuacji, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, mimo niewykonywania pracy, jest gotowość do pracy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy).

( II ) Wynagrodzenie za gotowość liczy się jak pensję urlopową

Przepisy Karty Nauczyciela nie regulują jednoznacznie kwestii gotowości nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych. W związku z tym należy stosować w tym zakresie przepisy Kodeksu pracy i akty wykonawcze. Na podstawie tych przepisów, przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

Oznacza to, że wynagrodzenie za gotowość do pracy oblicza się jak wynagrodzenie za urlop. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się w wynagrodzeniu urlopowym na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu (art. 67 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, art. 80, art. 81 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
  • art. 67 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
  • § 4 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 927),
  • § 5 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. nr 71, poz. 737 ze zm.).

Tu imię i nazwisko

i w podpisie 

doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego?

Czy wobec tego przedstawiona wyżej gotowość do świadczenia pracy jest inną gotowością ?

Pozdrawiam

Marek Pleśniar13-03-2020 21:54:34   [#112]

https://www.facebook.com/monika.kluza.73/videos/1535346139976096/UzpfSTMxMDc5OTA2OTA4NDg1OToxNDY1MTMxMDU2OTg0OTgy/

 

Marek Pleśniar13-03-2020 22:40:51   [#113]

Drodzy Dyrektorzy Mokotowskich Placówek Oświatowych!
W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych stajecie przed wyzwaniem takiego zorganizowania pracy swojej placówki, aby nauczyciele, mimo braku bezpośredniego kontaktu ze swoimi uczniami, dalej stanowili dla nich oparcie i wspierali rodziców w zapewnieniu swoim dzieciom pozostającym w czterech ścianach mieszkania, atrakcyjnych zajęć edukacyjnych. Dzieci i młodzież pozostające w domu nie powinny się nudzić. Zaproponujcie nauczycielom, aby zorganizowali dla swoich uczniów wirtualne kluby zdobywców wiedzy, odkrywców świata, ligi matematyczne, konkursy plastyczne. To tylko przykłady. Ważne, żeby ten okres zawieszenia zajęć był czasem aktywności Waszych uczniów. Wierzę, że jeśli uruchomicie wyobraźnię swoich nauczycieli, będziecie mieć zgłoszonych wiele pomysłów nauczycielskich, które zrealizowane wirtualnie przyczynią się do tego, że okres zawieszenia zajęć dydaktycznych będzie dobrze wykorzystamy przez Wasze przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich.
Serdecznie pozdrawiam.
Krzysztof Skolimowski
Zastępca Burmistrza Mokotowa

[bywalec Konferencji OSKKO]

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]