Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ekwiwalent za urlop nauczyciela
strony: [ 1 ]
tusia105-03-2020 12:39:09   [#01]

nauczyciel pracował od września do stycznia, jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

rzewa05-03-2020 14:17:11   [#02]

temu n-lowi należą się 4 tygodnie urlopu - jeśli nie wykorzystał nic w czasie ferii zimowych, to należy się ekwiwalent za 4 tygodnie

tusia106-03-2020 09:08:50   [#03]

czyli nie ma zastosowania art. 65 KN?

rzewa06-03-2020 10:56:26   [#04]

ma zastosowanie art 64 ust 5 KN

Ania06-03-2020 12:35:20   [#05]

Rzewo, dlaczego nie bierzesz pod uwagę Art. 65? Występuje PO 64 i go uszczegóławia.

rzewa06-03-2020 14:21:21   [#06]

nie, to niezależny przepis i mówi on tylko o tym, że takiemu n-lowi nie można udzielić urlopu w naturze wcześniej jak w czasie pierwszych ferii po zatrudnieniu -> właśnie dlatego n-l nie ma prawa w tym wypadku np. do urlopu na żądanie

natomiast sprawę tego jaki urlop przysługuje n-lowi zatrudnionemu krócej niż 10 m-cy w roku szkolnym określa art 64 ust 5 zdanie drugie KN - a dokładnie o takiego n-la w poście #01 chodzi.

natomiast około 30 lat trwała praktyka wynikająca z art 65 KN, w myśl której wypłacano ekwiwalent w pełnej wysokości każdemu n-lowi odchodzącemu z pracy po 1.01, który był zatrudniony dłużej w szkole niż rok - ja np. po stanie nieczynnym w 1996 r. otrzymałam ekwiwalent za 8 tygodni

obecnie, tj od 2007 r. bywa, że n-l w takiej sytuacji otrzymuje ekwiwalent w mniejszej wysokości obliczany różnie, co jest konsekwencją wyroku SN z dnia 10 maja 2006 r. III PZP 3/2006


post został zmieniony: 06-03-2020 14:22:13
Ania06-03-2020 14:25:12   [#07]

Dziękuję Rzewo

Bona Fide14-05-2020 13:59:11   [#08]

N - l zatrudniony w okresie od 01.11.2019 r. do 30.06.2020 r. Ekwiwalent zostanie wypłacony w czerwcu.

Czy poniższe wyliczenie jest prawidłowe:

L = 8 x 5,6 – 18 = 26,80 ≈ 27

gdzie:
L – liczba dni należnego urlopu
8 – liczba miesięcy przepracowanych w okresie 01.11.2019 r. – 30.06.2020 r.
5,6 – pełny wymiar urlopu (8 tyg. x 7 dni/10 miesięcy), którą zgodnie z art. 64 KN należy przyjąć do obliczeń.
18 – liczba dni wykorzystanego urlopu w okresie od 13.02.2020 r. do 26.02. 2020 r. (ferie zimowe 14 dni) oraz od 27.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (ferie letnie 4 dni).

Wyliczenia:

- zasadnicze (stażysta - wymiar 15/18) stawka należna w miesiącu wypłaty: 2318,33 zł
- wysługa (12%) - stawka należna w miesiącu wypłaty: 278,20 zł
- nie uwzględniam wiejskiego, bo to nie jest składnikiem wynagrodzenia?

Podstawa 2596,53 zł -  dniówka 86,55 - ekwiwalent 2336,85 zł

Proszę o sprawdzenie, bo coś mi dużo wyszło:-)

MKJ14-05-2020 14:01:16   [#09]

Z opisu wynika, że jest to szkoła feryjna, zatem nie ma powodu do wypłaty ekwiwalentu, skoro można udzielić urlopu w naturze.

Bona Fide14-05-2020 14:11:24   [#10]

Na pewno?

A co z zapisem art. 64 ust. 5 KN zdanie drugie?

"Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć."

MKJ14-05-2020 14:37:59   [#11]

Dokładnie tak i dlatego należy udzielić mu urlopu w wymiarze proporcjonalnym, czyli minimum 45 dni. 14 wykorzystał w ferie, zatem powinien mieć podpisaną umowę co najmniej do 27 lipca.

Bona Fide14-05-2020 15:08:58   [#12]

To jest umowa na zastępstwo. Nie mogła być do 27 lipca.

 

MKJ14-05-2020 15:20:45   [#13]

Jak najbardziej mogła, a nawet powinna.

rzewa14-05-2020 19:02:36   [#14]

owszem, powinna - przecież n-l zastępowany nie wróci do pracy przed 1 września...

alis26-06-2020 13:07:54   [#15]

Nauczyciel X zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2019r. za nauczyciela Y.

Nauczycielowi Y, za którego było zastępstwo, kończy się urlop rodzicielski 14 lipca 2020r. i 15 lipca nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

 

1. Czy dla nauczyciela X ma znaczenie data 14 lipca 2020r.?

2. Do kiedy będzie trwała umowa nauczyciela X? Do 31 sierpnia?

czy

3. Nauczycielowi X liczę urlop wypoczynkowy proporcjonalnie i umowa będzie trwała do końca jego urlopu?

A więc nauczycielowi X należy się 56 dni urlopu (pracował cały rok szkolny)

56-14 dni (ferie szkolne)=42 dni

42-4 dni (27-30 czerwca)= 38 dni

38 -31 dni (lipiec)=7 dni

Zatem umowa będzie trwała do 7 sierpnia 2020r. ?

Nie wiem, czy prawidłowy jest mój tok myślenia...

 

 

 

rzewa26-06-2020 13:34:45   [#16]

n-l X powinien mieć umowę do 31.08 - powinien być zatrudniony na cały rok szkolny -> art 64 ust 5 zdanie pierwsze KN

ten 14 lipca nie ma żadnego znaczenia dla n-la X

alis26-06-2020 13:51:19   [#17]

Dziękuję rzewo, w umowie mam zapisane ,,na czas nieobecności pracownika Y", rozumiem, że umowa pomimo takiego zapisu bedzie trwała i tak do 31 sierpnia?

rzewa26-06-2020 15:19:06   [#18]

pracownika Y nie będzie przecież do 31.08, a nawet dłużej, jeśli będzie korzystać z urlopu uzupełniającego

umowa powinna być zawarta "na czas nieobecności pracownika Y, ale nie dłużej jak do 31.98.2020"

alis28-06-2020 21:01:07   [#19]

rzewo, a jeżeli brakuje tej drugiej części zapisu na umowie?

mou29-06-2020 11:58:33   [#20]

Moja kadrowa uważa, że każdy zatrudniony po 1 września powinien mieć umowę do końca czerwca. Twierdzi, że nie można zatrudniać do któregoś lipca, czy końca sierpnia.

Skąd zatem Wasza pewność, że powinno się zatrudniać na okresy dłuższe? Jaka jest wykładnia?

 

rzewa29-06-2020 12:19:52   [#21]

przecież napisałam w #16 - oraz art 152 §2 k.p.

a jeśli kadrowa tak twierdzi, to niech poda przepis, który mówi, że należy zatrudniać do końca czerwca

Roman Langhammer27-08-2020 16:11:04   [#22]

Nauczycielka zatrudniona od 01.09.2018-31.08.2020.

Od 01.06.2019 do 30.11.2019 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 01.12.2019 do 31.08.2020 urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Ekwiwalent na urlop:

za 2019: 56-14 (ferie zimowe) = 42

za 2020: 56

łącznie 98 dni.

Zgadza się?

I dodatkowe pytanie:

Od 01.09.2020 płatności przejmuje ZUS. W świadectwie pracy wpisać należy ilość wykorzystanego urlopu: wpisać całe 52 tygodnie czy tylko wyliczyć do 31.08.2020? I podaje się w pełnych tygodniach? A jak nie wychodzą pełne tygodnie?

Dzięki za rozwianie wątpliwości.

rzewa27-08-2020 22:44:33   [#23]

jak to nie w pełnych tygodniach?

za 2019 ma prawo do ekwiwalentu za 6 tygodni, a za 2020 do 8 tygodni (razem daje to 14 tygodni)

w świadectwie pracy należy wpisać, że otrzymała ekwiwalent w wymiarze pełnym dopisując w nawiasie 8 tygodni

w świadectwie pracy informacja dotyczy jedynie urlopu za bieżący rok czyli 2020

Roman Langhammer28-08-2020 06:22:22   [#24]

Nieprecyzyjnie napisałem. Chodzi mi o urlop rodzicielski i macierzyński, który w szkole kończy 31.08, ale później dalej trwa.


post został zmieniony: 28-08-2020 06:23:09
rzewa28-08-2020 14:18:39   [#25]

a to później już płaci mu ZUS

Roman Langhammer25-09-2020 10:14:02   [#26]

Czy przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela w placówce feryjnej ma znaczenie wymiar zatrudnienia?

rzewa25-09-2020 12:26:57   [#27]

zależy do czego - do ustalenia wymiaru urlopu nie ma znaczenia, ale ma znaczenie do ustalenia wynagrodzenia urlopowego

Roman Langhammer25-09-2020 12:48:59   [#28]

Ok. Dzięki. :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]