Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przejście ucznia do ośrodka socjoterapii
strony: [ 1 ]
KaPi03-03-2020 18:43:09   [#01]

Po feriach, rodzic dziecka, na podstawie orzeczenia zdecydował się na umieszczenie go w ośrodku socjoterapii, czyli uczeń zmienia szkołę

przekazujemy dokumentację nauczania - kopię arkusza, kartę zdrowia, wyniki klasyfikacji i co jeszcze?

czy nowa szkoła może prosić o opinie o uczniu?

jeżeli tak, to od kogo konkretnie - wychowawcy, pedagoga, czy ogólnie - opinię i na jakiej pp?

rzewa03-03-2020 20:02:04   [#02]

nic nie przekazujecie, chyba że rodzice o to poproszą -> zgodnie z prawem wydajecie dokumentację rodzicom

jeśli rodzice poproszą o opinię, to ją wystawicie -> o tym kto ją napisze decyduje dyrektor i on się pod nią podpisuje

KaPi03-03-2020 20:34:07   [#03]

Rzewo, dostaliśmy dzisiaj informacje o przyjęciu tego ucznia do nowej szkoły z prośba o te dokumenty... matka nie prosiła o nic...

mogłabyś wskazać pp do tego (na 100% znasz :))

 

ergo03-03-2020 21:01:24   [#04]

Brak jest raczej podstawy prawnej do wydania opinii przez szkołę, która przekazuje ucznia do innej szkoły.

KaPi03-03-2020 21:03:50   [#05]

ok

tylko teraz: przesłać dokumenty (bez opinii) do szkoły czy przekazać rodzicowi (który o nic nie prosił)?

 

ergo03-03-2020 21:08:00   [#06]

U nas przesyłamy dokumenty.

KaPi03-03-2020 21:13:24   [#07]

ok

MKJ03-03-2020 21:17:12   [#08]

Pp do tego, żeby nie przesyłać niczyich dokumentów bez zgody lub wniosku zainteresowanego, to RODO i zdrowy rozsądek.

Rodzic powinien sam odebrać dokumenty i przekazać do tamtej szkoły lub upoważnić szkołę do przesłania tych dokumentów ze wskazaniem, gdzie je przesłać.

KaPi03-03-2020 21:18:20   [#09]

MKJ ta wersja chyba bardziej do mnie przemawia...

rzewa03-03-2020 21:32:56   [#10]

a cóż ja innego napisałam w #02?

Daniel120804-03-2020 12:33:05   [#11]

Ośrodek Socjoterapii przyjmuje ucznia na prośbę rodzica, który pisze podanie. Po przyjęciu dziecka Ośrodek zwraca się do szkoły z pismem informującym o przyjęciu z konkretnym dniem tego ucznia i prosi o przekazanie dokumentów, które wymienia w piśmie. Szkoła macierzysta w tym dniem skreśla tego ucznia. W dokumentach przesyła się to co dotyczy ucznia, ostatnie świadectwo, wykaz uzyskanych ocen ... Tyle. Opinia raczej jest zbyteczna, bo ośrodek ma dużo informacji już o dziecku na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bo tylko na tej podstawie może przyjąć.

KaPi04-03-2020 12:38:23   [#12]

Dziękuję :)

rzewa04-03-2020 15:20:14   [#13]

hm... coś ten ośrodek nie zwrócił uwagi na zmianę przepisów... czyli pp tego, to - "zawsze tak było"

:-)

KaPi04-03-2020 18:05:36   [#14]

mama ucznia przekazała nam dzisiaj informacje, że podpisała tam jakieś oświadczenie, że to ośrodek wystąpi o przekazanie dokumentów

Daniel120805-03-2020 08:25:56   [#15]

No właśnie KaPi - i wtedy wyślesz dokumenty. :-) Pozdrawiam.

 

alis23-03-2021 11:12:08   [#16]

Uczeń z orzeczeniem z mojego obwodu realizował obowiązek szkolny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z internatem. Matka zdecydowała o przeniesieniu dziecka bliżej domu, zabrała dziecko stamtąd i dostarczyła wniosek o wyrażenie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego  poza szkołą w  OREW. Wyraziłam zgodę, dziecko już w OREW realizuje obowiązek.

Moje pytanie brzmi, kto wysyła informację o przyjęciu tego ucznia do szkoły, ja jako szkoła macierzysta, czy OREW, do której dziecko już uczęszcza?

 

rzewa23-03-2021 16:05:45   [#17]

hm, jaką informację i do której szkoły?

zgodnie z przepisami oświatowymi dyrektor szkoły obwodowej (chyba o taka szkołę Ci chodziło jako o "macierzystą"?), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, zatem dyrektor szkoły, do której uczeń został zapisany wydał decyzję o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i musi o tym powiadomić dyrektora szkoły obwodowej

jak rozumiem tym dyrektorem jest dyrektor SOSW, czyli alis -> wobec tego alis powinien/powinna wysłać informację do dyrektora szkoły obwodowej o tym zezwoleniu

a OREW wpisuje tylko wychowanka w SIO oraz z końcem każdego roku szkolnego wysyła, na prośbę rodzica,  do szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie na edukację domową, informację o postępach w nauce

Daniel120823-03-2021 16:38:33   [#18]

I jakim zezwoleniu piszecie ???

U nas to praktykuje się tak - jak uczeń trafia do ośrodka /na prośbę rodzica, czy postanowieniem sądu/, to wysyłamy do szkoły rejonowej /obwodowej/ informację o przyjęciu ucznia i prosimy o przesłanie dokumentacji przebiegu nauczania. Dyrektor przesyła dokumenty do nas i zdejmuje ze stanu osobowego swojej szkoły. A swoich dokumentach ma informację, gdzie jego uczeń aktualnie realizuje obowiązek.

rzewa23-03-2021 20:35:02   [#19]

zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą -> dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym lub znacznym może uczęszczać na zajęcia do OREW jedynie pod warunkiem uzyskania zezwolenia o jakim jest mowa w art 37 u.P.o., gdyż zasadniczo OREW jest dla osób w wieku 3-25 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, czyli takich, którzy nie mogą być przyjęci do żadnej innej jednostki systemu oświaty - art 36 ust. 17 u.P.o.

w przypadku niepełnosprawnych intelektualnie w stopni umiarkowanym i znacznym OREW nie ma prawa prosić o przesłanie dokumentacji przebiegu nauczania ze szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie - wszelkie informacje uzyskuje jedynie od rodziców dziecka

na prośbę rodziców może jedynie informować tego dyrektora o postępach dziecka w nauce, co umożliwi wydanie świadectwa

 

 

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]