Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pieczęć urzędowa
strony: [ 1 ][ 2 ]
j2318-07-2014 10:05:17   [#51]

tylko na jakiej podstawie mennica twierdzi, że "Zamówienia na pieczęci szkół publicznych i niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne lub organy inne niż samorządy, powinien skierować do Mennicy Polskiej organy odpowiedzialne za wpis do rejestru placówek oświatowych (lub wydający decyzje o wpisie do ewidencji placówek oświatowych) albo kuratoria. Takie szkoły powinny więc zwrócić się do w.w organów, przekazać im zapotrzebowanie na pieczęci, a te w imieniu szkół skierować listownie do Mennicy Polskiej  zamówienie."

Tymczasem w rozporządzeniu z 55 roku jest napisane: "Zamówienia na pieczęcie urzędowe kierują do Mennicy Państwowej (...) szkoły - za pośrednictwem wojewodów lub innych organów sprawujących nadzór"

Tak więc KO może być, bo sprawuje nadzór pedagogiczny, ale nie jst prowadząca ewidencję szkół i placówek niepublicznych! Moim zdaniem taki wniosek jest uprawniony złożyć osoba fizyczna lub prawna będąca organem prowadzącym szkołę, bo sprawuje nadzór na podstawie uoso.

Aha, i koniecznie trzeba o tym poinformować MO! ;)

 

j2318-07-2014 10:06:05   [#52]

tylko na jakiej podstawie mennica twierdzi, że "Zamówienia na pieczęci szkół publicznych i niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne lub organy inne niż samorządy, powinien skierować do Mennicy Polskiej organy odpowiedzialne za wpis do rejestru placówek oświatowych (lub wydający decyzje o wpisie do ewidencji placówek oświatowych) albo kuratoria. Takie szkoły powinny więc zwrócić się do w.w organów, przekazać im zapotrzebowanie na pieczęci, a te w imieniu szkół skierować listownie do Mennicy Polskiej  zamówienie."

Tymczasem w rozporządzeniu z 55 roku jest napisane: "Zamówienia na pieczęcie urzędowe kierują do Mennicy Państwowej (...) szkoły - za pośrednictwem wojewodów lub innych organów sprawujących nadzór"

Tak więc KO może być, bo sprawuje nadzór pedagogiczny, ale nie jst prowadząca ewidencję szkół i placówek niepublicznych! Moim zdaniem taki wniosek jest uprawniony złożyć osoba fizyczna lub prawna będąca organem prowadzącym szkołę, bo sprawuje nadzór na podstawie uoso.

Aha, i koniecznie trzeba o tym poinformować MO! ;)

 

Dorota Z24-07-2014 07:40:37   [#53]

czy przedszkole musi mieć pieczęć urzędową wydaną przez Mennicę Państwową? Pojawił mi się problem podczas awansu zawodowego ponieważ właściwie tylko w tej sytuacji powinnam użyć pieczęci , której nie mam. Proszę  o pomoc.

Leszek24-07-2014 10:02:17   [#54]

z oświatowych szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych są uprawnione do posługiwania się pieczęcią urzędową,

przedszkoli brak w tym wykazie

pozdrawiam

 

rzewa25-07-2014 11:44:20   [#55]

a na akcie nadania stopnia n-la kontraktowego nie stawia się pieczęci urzędowej, bo takową dyrektor szkoły lub placówki nie dysponuje jako organ

pieczęć urzędowa jak jest w szkołach jest pieczęcią szkoły a nie dyrektora, zatem umieszcza się ja na dokumentach wystawianych przez szkołę a nie przez dyrektora szkoły

tardeli15-01-2015 12:00:49   [#56]

Gimnazjum otrzymało imię. Na pieczęci urzędowej jest: Gimnazjum Publiczne w ....... . Na nowej pieczęci o średnicy 36 mm powinno być: Gimnazjum Publiczne im. ks. B. XXXXX w ZZZZZZZZ

W rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych statutów: "Na pieczęciach może być używany skrót nazwy". Czy skrót nazwy to: Gimnazjum Publiczne im. ks. B. XXXXXX w ZZZZZZ, czy  Gimnazjum Publiczne w XXXX  

 

Jacek15-01-2015 12:06:08   [#57]

nie skracaj, ładniej będzie w pełnym brzmieniu

tardeli15-01-2015 12:31:45   [#58]

Problem tylko z tym, że na małej pieczęci (20 mm) nawet skrócona nazwa się nie mieści.

Jacek15-01-2015 12:45:17   [#59]

eee.. zmieści się, to problem mennicy.. Też mam w sumie dość długą nazwę i się zmieściło na małej

noe1920-01-2015 11:42:10   [#60]

jasne że się zmieści ja mam długie imię szkoły (4 wyrazy)  plus miejscowość dwuczłonowa :)

bardu21-01-2015 12:09:09   [#61]

jak rozumieć otok w pieczęci bo może być bez, z 1 lub 2 otokami, co to jest otok to wiem.

Jacek21-01-2015 13:27:12   [#62]

toto kółko/ kółka jak się na odcisk patrzy :-) i jak są dwa to dwa otoki :-)


post został zmieniony: 21-01-2015 13:31:54

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]