Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego
strony: [ 1 ]
Slaw09-02-2020 20:40:07   [#01]

Nauczyciel otrzymał miesięczne zwolnienie lekarskie z zaleceniem: Chory powinien leżeć. W trakcie tego zwolnienia bierze udział w obozie sportowym. Jest to nauczyciel dyplomowany prowadzący nauczanie przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty. Czy ponosi odpowiedzialność z Karty Nauczyciela (komisja) czy Kodeksu Pracy?  

Marek Pleśniar09-02-2020 21:28:04   [#02]

zwraca pieniądze za l4 i jest wzywany do pracy. Po co do tego całe te armaty z innymi karami?

Slaw09-02-2020 21:32:12   [#03]

Marku. Czy jako właściciel firmy też byś był taki łagodny? 

Marek Pleśniar09-02-2020 21:49:48   [#04]

nie wiem czy jako właściciel, ale jako dyrektor szkoły komuś za taki uczynek zmniejszyłem dodatek motywacyjny i reszta - jak wyżej.
A i tak miałem spore przeboje z zz, przychodził szef zz z miasta bronić skrzywdzonej niewinności itd. Szczęśliwie, dowody miałem niezbite i się odczepili

Marek Pleśniar09-02-2020 21:50:37   [#05]

a jako szef firmy? Takie drapieżnej kapitalistycznej?
Nie wiem. Najpierw bym pogadał:-)

Slaw09-02-2020 22:18:59   [#06]

Wiesz. Zawsze staram się rozmawiać. Jestem dyrektorem od wielu lat. Nie raz było tak, że nauczyciel coś zawinił. Na pewno i ja wiele razy popełniłem jakiś błąd. Jednak jeszcze nigdy nie ukarałem nauczyciela. Teraz jednak uważam, że uczniowie stracili zbyt wiele przez oszusta. Mocne słowo? Może i tak, jednak jak inaczej nazwać taką osobę? Tylko w tym roku to 1/6 wszystkich godzin. Natomiast związki zawodowe. No cóż taka ich rola.  

rzewa09-02-2020 22:42:51   [#07]

a dlaczego uczniowie stracili? powinien być n-l na zastępstwo - w końcu było to L4 od lekarza...

należy zawiadomić ZUS i tak jak Marek - a ZUS jeszcze "pogada" z lekarzem...

Marek Pleśniar10-02-2020 07:55:44   [#08]

no, że uczniowie stracili to pewne - gdyby uczyć można było co rusz innym nauczycielem bez strat dla nauki, to całe gadanie o lepszej nauce u lubianego nauczyciela, o uważnym nawiązywaniu relacji itp można by wsadzić między bajki

Magosia11-02-2020 23:04:44   [#09]

A co z etyczno- moralnym aspektem zachowania nauczyciela? 

...przecież to oszukiwanie. 

I..?

Marek Pleśniar12-02-2020 10:30:00   [#10]

ale to wie tylko lekarz (i Poliszynel)

rzepek12-02-2020 13:42:01   [#11]

A jak miał zwolnienie na hemoroidy?

eny12-02-2020 15:32:50   [#12]

Na hemoroidy to chyba nie ma zalecenia leżeć ;)

rzepek12-02-2020 15:43:04   [#13]

To zależy;) Chciałam zwrócić uwagę na fakt, że czasami lekarze mogą przeoczyć zaznaczenie (elektroniczne) "leżenia" bądź nie. Ja teraz jestem na zwolnieniu lekarskim do końca lutego. Chodzę, robię zakupy i czekam, aż ktoś doniesie... a mam zerwane ścięgno w prawym barku i prawą rękę mogę podnieść do wysokości...pępka. Odpada pisanie na tablicy, nawet pisanie na komputerze  boli. Na zwolnieniu  L-4 prosiłam, żeby zaznaczyć, że mogę chodzić. Bo z automatu byłoby, ze mam leżeć:)

Magosia12-02-2020 16:12:52   [#14]

Rzepku, w pierwszym poście Slaw napisał: Chory powinien leżeć. W trakcie tego zwolnienia bierze udział w obozie sportowym.

...chyba że był to obóz rehabilitacyjny?


post został zmieniony: 12-02-2020 16:13:17
iw12-02-2020 19:33:31   [#15]

Nie ma znaczenia czy może chodzić czy ma leżeć. Na zwolnieniu lekarskim nie można świadcczyć pracy. I na wczasy też nie można jechać. 

Marek Pleśniar12-02-2020 23:16:45   [#16]

chyba nasze roztrząsanie nie wystarcza:

po lekturze - tutaj, jak na razie, jedynym podpadniętym jest... dyrektor - o ile nie podjął kroków w sprawie:

"Kontrola jest przeprowadzana przez pracodawcę lub ZUS na wniosek pracodawcy. Zależy to od liczby zatrudnionych pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób, wtedy kontrole przeprowadza we własnym zakresie, natomiast przy zatrudnieniu mniejszym lub równym 20 osobom kontrole przeprowadza ZUS, jednak tylko w przypadku, gdy pobierany jest zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich należy typować osoby, które:

Kontrolę przeprowadza się w:

    miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku pracownika, który pracuje również u innego pracodawcy albo prowadzi działalność gospodarczą),
    miejscu zamieszkania,
    miejscu czasowego pobytu,
    innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Po przeprowadzeniu kontroli przez osoby upoważnione sporządzany jest protokół, w którym zostaje opisane, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia chorobowego.

Protokół przedstawia się pracownikowi, który może odnieść się do zawartych w nim uwag.


Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego a zwrot zasiłku

Do nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia można zaliczyć sytuacje, gdy nieprzestrzegane są zalecenia lekarskie, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu, czy pacjent może chodzić. Pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego może wykonywać czynności mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (zakupy spożywcze, zakup leków). Nie może wykonywać prac, które mogą pogorszyć jego stan zdrowia. Jeżeli zaświadczenie lekarskie zawiera zapis o konieczności leżenia, pacjent, który mieszka sam, może jedynie wyjść po niezbędne zakupy lub wyjechać do rodziny, która może sprawować w tym czasie nad nim opiekę. W przypadku takiego wyjazdu konieczne jest poinformowanie pracodawcy o zmianie miejsca pobytu. []

Pracownik, który wykorzystuje zwolnienie chorobowe niezgodnie z jego przeznaczeniem, powinien liczyć się nie tylko z utratą prawa do zasiłku, a także z możliwością rozwiązania umowy o pracę. Jest to naruszenie prawa i może stanowić przesłankę do wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet zwolnienia dyscyplinarnego.


Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zwrot-zasilku-przez-pracownika-ktory-nieprawidlowo-wykorzystywal-zwolnienie-od-pracy


post został zmieniony: 12-02-2020 23:18:23
Marek Pleśniar12-02-2020 23:17:46   [#17]

https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/zatrudnianie-i-zwalnianie/732564,Skutki-wykorzystania-zwolnienia-lekarskiego-niezgodnie-z-przeznaczeniem.html

Wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, np. podjęcie w trakcie zwolnienia innej pracy, wyjazd na wakacje czy zrobienie remontu w domu może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i w konsekwencji skutkować zastosowaniem w stosunku do pracownika kar porządkowych, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 1999 roku w sprawie I PKN 308/99 (publ. Legalis) uznając, iż wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może być naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]