Forum OSKKO - wątek

TEMAT: potrzeba zmiany w klasyfikacji
strony: [ 1 ]
KaPi30-01-2020 09:34:11   [#01]

pierwszy raz zdarzyła nam się taka sytuacja...

już po klasyfikacji i przyjęciu uchwałą wyników klasyfikacji nauczyciel wych. fizycznego zauważył, że błędnie wpisał ocenę jednemu z uczniów - czysta pomyłka, przeskoczył kursor, nie wychwyciliśmy tego

no i jak postąpić teraz?

zmieni te ocenę, zwołałam na dzisiaj, na szybko radę, aby zatwierdzić zmianę

jak uchwała? nowa? zmieniająca? jaka pp?

proszę o podpowiedź...

KaPi30-01-2020 10:19:57   [#02]

czy będzie dobrze, jeżeli zrobimy tak:

uchwała... zmieniająca uchwałę....

i w treści uchwały zapisać, co zostało zmienione?

MKJ30-01-2020 18:22:21   [#03]

Rany!!! Nauczyciel zmienia ocenę i już. Jeśli w ogóle jest do czegokolwiek potrzebne, bo ta ocena i tak nie ma już przecież żadnego znaczenia.

Nie potrzeba do tego ani rady ani konsylium.

Zaraz, zaraz, jak to przeskoczył kursor? W dzienniku?


post został zmieniony: 30-01-2020 18:23:21
Skimir30-01-2020 18:35:15   [#04]

Od dawna zastanawiała mnie kompetencja (jakby nie patrzeć stanowiąca) RP - podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji. Szczególnie sporo dyskusji było w okolicach wiosennych strajków.

Za ustalenie oceny z zajęć edukacyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel i żaden inny nie może jej zakwestionować. Za ocenę zachowania odpowiedzialny jest wychowawca i nikt inny nie może jej kwestionować.

Jedynie dyrektor coś by mógł o ile te oceny zostały ustalone niezgodnie z prawem.

Zatem co wnosi zebranie RP podczas którego powstaje uchwała w sprawie...? Czy stanowienie RP w tym zakresie jest formą potwierdzenia zgodności oceniania z prawem? - Nie, bo i tak można wnieść zastrzeżenie, które rozpatrzy dyrektor. Więc co? Wiadomo, RP z reguły jednogłośnie podejmują taką uchwałę, co mogłoby być powodem niepodjęcia takowej (pomijając kworum)?

AnJa30-01-2020 18:40:43   [#05]

Zadam tradycyjne, ogólne  pytanie: a po co jest Rada Pedagogiczna?

Skimir30-01-2020 19:00:37   [#06]

To już temat na dłuższą, bardziej fundamentalną dyskusję... Biorąc pod uwagę obecne realia jest to organ często teoretyczny.

MKJ30-01-2020 19:14:01   [#07]

W sprawie wyników klasyfikacji RP może co najwyżej postanowić (w końcu to kompetencja stanowiąca), że te wyniki są świetne albo beznadziejne albo jakiekolwiek inne. Może też postanowić, co z nimi zrobić, np. oprawić w ramkę i powiesić na korytarzu (ale bez nazwisk uczniów, bo RODO) albo schować głęboko do szuflady. Generalnie najlepiej, jeśli RP pochyli się nad tymi wynikami i zastanowi się, co zrobić, żeby były lepsze.

A poza tym RP, jako organ szkoły, ma jeszcze parę innych kompetencji.

 

Skimir30-01-2020 19:28:48   [#08]

No ma, i część z nich jest zrozumiała i w przyjętym systemie funkcjonalna - szczególnie te, które spajają działania szkoły w pewną całość.

Część tych kompetencji jest conajmniej dziwna, nawet dla samej RP.

MKJ30-01-2020 19:37:19   [#09]

Ale to, że RP ma jakąś kompetencję, to nie znaczy, że musi z niej korzystać. Jest to organ kolegialny, którego nie da zmusić się do podjęcia żadnej uchwały, jeśli nie będzie chciała. Oczywiście, brak pewnych uchwał może mieć większe lub mniejsze konsekwencje, ale szkoła będzie funkcjonować.

Skimir30-01-2020 19:50:27   [#10]

Ta koncepcja jest nawet fajna.

Tyle, że po drodze jest przewodniczący RP, który później jest często skrzętnie rozliczany z tych kompetencji, nawet takich, które nich leżą bo ktoś tak uznał :-)

MKJ30-01-2020 20:08:17   [#11]

Przewodniczący RP nie może być rozliczany za to, że członkowie RP zagłosowali inaczej niż chciałby rozliczający. Zresztą nie ma przed kim odpowiadać, bo RP jest niezależnym organem i nie podlega niczyjej jurysdykcji. Jedynie uchwały RP mogą być kontrolowane w zakresie ich legalności.

Natomiast dyrektor już może być rozliczany, ale jedynie z tego czy, jako organ szkoły, należycie współpracował z innym organem szkoły - RP, np. poprzez zasięganie opinii, kierowanie wniosków o podjęcie uchwały itp.

Jeszcze się zastanawiam nad rozliczeniem kogoś w sytuacji, w której dyrektor wystąpił do RP z wnioskiem o podjęcie uchwały, a jej przewodniczący, np. złośliwie, nie poddał go pod głosowanie. :-)


post został zmieniony: 30-01-2020 20:08:52
Skimir30-01-2020 20:25:33   [#12]

Ooo to, to :-)

Jako DYR położę w uzgodnionym z PRZEW RP miejscu np. projekt planu finansowego. Następnie jako PRZEW RP wrzucę go do niszczarki :-) Pewnie RP się nie obrazi z powodu niezwłowania zebrania i nie podejmie uchwały w sprawie zmiany PRZEW RP :-)

rzewa31-01-2020 13:26:41   [#13]

cóż... moim zdaniem przepis art 70 ust 1 pkt 2 u.P.o. jest właśnie po to by RP się zapoznała z wynikami klasyfikacji i nad nimi zastanowiła...

oraz po to by ON mógł w sposób prosty sprawdzić czy RP to zrobiła

MKJ31-01-2020 13:32:55   [#14]

Właśnie to napisałem w [#07]. Ale nawet jeśli RP nie podejmie takiej uchwały, to kontroli ON podlega również protokół zebrania RP, w którym może być potwierdzenie, że RP rzeczywiście pochyliła się nad tymi wynikami.

camelot04-02-2020 13:56:38   [#15]

A czy w ogóle na półrocze przyjmuje się wyniki klasyfikacji? Oceny te mają czysto informacyjny charakter. Czy tylko na koniec rok szkolnego?

MKJ04-02-2020 14:16:06   [#16]

Czytając literalnie art. 70 ust. 1 pkt 2 UPO nie ma powodów do podejmowania uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej - spójnik "i" w zdaniu "wyniki klasyfikacji i promocji" oznacza, że RP ma podjąć uchwałę w sprawie jednego i drugiego, a nie tylko jednego. A w klasyfikacji śródrocznej nie ma mowy o promocji.

Charakter tej uchwały dobrze określiła Rzewa w [#13], więc czy ona zostanie podjęta, czy nie, to nie ma to żadnego znaczenia - istotne jest, żeby RP pochyliła się nad tymi wynikami.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]