Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający
strony: [ 1 ]
bik21-01-2020 20:00:05   [#01]

Czy nauczyciel ma kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego - ukończył podyplomowo- socjoterapię, studia magisterskie- resocjalizację i pedagogikę terapeutyczną ?

joljol21-01-2020 20:00:59   [#02]

a dla kogo?

 

bik21-01-2020 20:13:41   [#03]

do klasy integracyjnej

bik21-01-2020 20:36:28   [#04]

mam jeszcze jedno pytanie czy może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klasy 8 w ramach udzielania pomocy psych.ped.

bik22-01-2020 15:16:43   [#05]

nikt nic nie wie, to nie możliwe , proszę Was o pomoc to dla mnie bardzo ważne

Skimir22-01-2020 20:19:51   [#06]

Co to są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze? Do kogo mają być skierowane i jakie potrzeby zaspakajać?

W ramach ppp - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - kształcenie uczniów z orzeczeniami (umiarkowani).


post został zmieniony: 22-01-2020 20:25:39
bik23-01-2020 08:42:54   [#07]

proszę o informację czy może pracować jako wspomagający i niepokoją mnie te zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze tak mu przydzielił dyrektor dla uczniów , którzy nie mają orzeczeń

AnJa23-01-2020 09:10:34   [#08]

Dyd. wyr. dawałem przedmiotowcom. Co do wspomagającego decyduje dyrek. Najwyżej nadzór zakwestionuje. Nie boli zwłaszcza w przypadku braku alternatywy.

 

Skimir23-01-2020 14:11:33   [#09]

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można zaproponować każdemu uczniowi, któremu trzeba udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie jest tutaj wymagane orzeczenie, opinia itp... PPP może być udzielana na wniosek... (tutaj lista "wnioskodawców") oraz w formie...

Opinia z poradni jest wskazaniem do udzielenia pomocy ale nie jest jedynym dokumentem, który taką pomoc może uruchomić - może to być wniosek np. nauczyciela...

Zajęć rewalidacyjne można prowadzić TYLKO na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wracając do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, moim zdaniem powinny być one prowadzone przez nauczyciela przedmiotu (lub przedmiotu pokrewnego) z którego uczeń potrzebuje zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Jeśli uczeń ma duże braki z j. polskiego z uwagi na dysleksję/grafię to nauczyciel wspomagający, który z tym przedmiotem nie ma wiele wspólnego średnio coś podziała (choćby w kwestii specyficznych trudności).

 

bik23-01-2020 15:08:47   [#10]

dziękuję też tak uważam , ale chciałam poznać Waszą opinię , bo ona jest dla mnie bardzo ważna, dziękuję

mirrey16-02-2021 07:59:43   [#11]

uczeń otrzymał orzeczenie ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (niedosłuch i ruchowa). Czy musi być nauczyciel wspomagający jeśli w zaleceniach nie jest wskazany?

zalecenia:

- objęcie kształceniem specjalnym

- zajęciami rewalidacyjnymi

- zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi z matematyki

Barla16-02-2021 08:26:09   [#12]

N-l wspomagający nie musi być wskazany.

 

mirrey16-02-2021 08:32:26   [#13]

Uszczegółowię pytanie, w rozporządzeniu jest:

zatrudnia się dodatkowo:
1)
 nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2)
 (uchylony)
3)
 pomoc nauczyciela
Czy zatem nauczyciel wspomagający jest obligatoryjny?
izael16-02-2021 09:03:15   [#14]

no to własnie kolejny przepis od czapy

ale 

dyskutowaliśmy już kiedyś na ten temat

i

jeśli jest taka potrzeba, i nie musi to być napisane w orzeczeniu, zatrudniamy wspomagającego i w takim wymiarze, jaki jest konieczny

np. na początku roku 26 godzin, a po kilku miesiącach 20, a w następnym roku 10

a są takie dzieci, dla których nie dajemy wspomagającego, bo nie ma potrzeby

tu najważniejsze jest rozpoznanie potrzeb i dialog z rodzicami

:)

tak my to stosujemy:)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]