Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przewodniczący RR w komisji rekrutacyjnej
strony: [ 1 ]
kaef21-01-2020 11:43:31   [#01]

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

§ 9. 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, a w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

Zwyczajem przedszkola było dotychczas, że przewodniczący RR również był powoływany. Czy ma to uzasadnienie prawne?

DYREK21-01-2020 14:41:04   [#02]

Czy mogą być pracownicy nie będący nauczycielami (np. intendentka) ?

AnJa21-01-2020 18:45:17   [#03]

W funkcjonującym już przedszkolu rodzic?

Jakoś nie widzę takiej opcji- dla mnie w tym zapisie pierwotne jest to, ze w skład komisji wchodzą nauczyciele, a w drugiej- że musi być ich najmniej 3.

kaef22-01-2020 07:38:56   [#04]

Też mi się wydaje to niemożliwe, bo zapis jest dobitny. Tym bardziej się zdziwiłem, jak we wcześniejszych zarządzeniach powołujących komisję widziałem właśnie przewodniczącego RR. Dzięki za odpowiedź.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]