Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia w ferie
strony: [ 1 ]
matyldaa20-01-2020 15:38:03   [#01]

Zajęcia sportowe, nie ma list uczniów (przychodzą chętni), umowy zlecenia z nauczycielami. Czy należy to traktować, jak półkolonie? I zgłaszać w KO? A jeśli to dwa dni w jednym tygodniu, dwa w drugim? A może to kryje się pod pojęciem: "inna forma wypoczynku"?


post został zmieniony: 20-01-2020 15:42:13
DYREK20-01-2020 16:16:39   [#02]

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)

Art. 92a.  i dalsze "literki"

matyldaa20-01-2020 22:29:34   [#03]

Dziękuję. Ale, czy w takim razie, jak rozumieć sformułowanie "nieprzerwanie co najmniej dwa dni", jeśli zajęcia są po kilka godzin w dwa dni pierwszego tygodnia ferii i w dwa dni drugiego (wtedy nie jest to wypoczynek i nie należy zgłaszać?)?

art. 92a Ilekroć (…) jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

 

AnJa21-01-2020 08:31:05   [#04]

1. zgłoszenie nie boli

2. jeśli boli - organizować to coś 1.dniowe.

3. nie organizować nic. Otworzyć szkołe, poinformować, ze kto przyjdzie ten będzie. Tym, co są zapewnić zajęcie.

4. 

Ale:
Ad.1. w zasadzie nie da się- bo ma list i innej papierologii

Ad. 2 - być może warto zadbać o zapis w umowie z opiekunem (nie mylic z nauczycielem- ten ma ferie:-) wskazujący, ze dotyczy ona organizacji zajęc jednodniowych, kazde we wskazanym terminie.

Ad.3 - jeśli jest umowa to raczej wariant, ze organizatora nie ma jest trudny do przeprowadzenia.

Czyli:
Zanim się cos wymysli warto kontekst rozpoznać.  A jeśli już się zdarzyło to być konsekwentnym i udawać, ze nie wie się o co chodzi (Pan- jaki wypoczynek? To to podlega pod jakieś przepisy???? Serio??? No, do głowy mi nie przyszło.)

Jeśli nie bedzie jakiegoś dramatycznego zdarzenia- przejdzie.

No i w zasadzie to problem organizatora (podmiotu zatrudniającego tych opiekunów) - nie dyrektora.

DYREK21-01-2020 08:37:13   [#05]

 wg mnie, nie jest to wypoczynek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty -> nie podlega zgłoszeniu

warto jednak upewnić się w swoim KO

zobacz też art. 92e uoso (dotyczy wypoczynku organizowanego przez szkołę)

" Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni."  -> ale obowiązuje zawiadomienie KO i OP


post został zmieniony: 21-01-2020 08:45:01
Skimir22-01-2020 20:36:08   [#06]

A jaka jest podstawa zatrudnienia nauczyciela podczas ferii/wakacji na podstawie umowy zlecenia przez dyrektora szkoły?

Bo dyrektor to chyba tak nie może, a jak zatrudnia ktoś inny to pewnie on musi dopełnić formalności.


post został zmieniony: 22-01-2020 20:40:51
AnJa22-01-2020 20:52:01   [#07]

Ano.

Ale wystarczy, ze gmina zatrudni dyrektora na urlopie jako kierownika takiej formy wypoczynku i zleci mu rekrutację opiekunów, z którymi zawrze następnie umowę.

Można też nakazać dyrkowi szkoły A zatrudnić jako  opiekunów n-li ze szkoły B. I odwrotnie.


post został zmieniony: 22-01-2020 20:52:38
DYREK23-01-2020 10:03:00   [#08]

Kto może być organizatorem wypoczynku określa art. 92c ustawy o systemie oświaty.

I .Wypoczynek organizowany przez szkołę 

  • zgodnie z art. 92c. ust.1 pkt 1 uoso organizatorami wypoczynku mogą być  szkoły i placówki
  • zgodnie z art. 92c. ust.2 pkt 2 uoso organizator wypoczynku zapewnia kadrę wypoczynku

wg mnie, dyrektor jako organizator wypoczynku (w rozumieniu uoso) zatrudnia kadrę (kierownika wypoczynku i wychowawców) 

 

II. Zajęcia na terenie szkoły w czasie ferii:

jeżeli są to zajęcia organizowane ze środków gminy (np. zima w mieście -> w szkole X odbywają się np. codziennie 4-godzinne zajęcia judo) to zatrudnia gmina, w której imieniu może działać dyrektor szkoły X (pełnomocnictwo gminy do zawierania umów zlecenia w jej imieniu)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]