Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiana długości przerw
strony: [ 1 ]
kaef16-01-2020 14:08:33   [#01]

Planuję wydłużyć jedną przerwę międzylekcyjną. Chcę, by zmiana obowiązywała od drugiego semestru. Czy potrzebuję opinii RP? Czy jest coś jeszcze, co muszę uwzględnić?

Jersz16-01-2020 14:19:57   [#02]
Czas trwania przerw to element organizacji pracy szkoły, a więc (moim zdaniem) również zasięga się opinii Rady pedagopicznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
§  14.
3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:
1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;
ale jest jeszcze: 
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
Art.  70.
2. 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
GAŁKA20-01-2020 08:16:35   [#03]

pamiętaj też o opinii SU (Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. 2018 poz. 2140)

§ 14.1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.
3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:
1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;
kaef20-01-2020 10:55:41   [#04]

Oooo, SU bym zapomniał. Pięknie dziękuję!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]