Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Usrednianie pensum
strony: [ 1 ]
Cudowienka11-01-2020 21:32:16   [#01]

Od września nasza szkoła ma być zespołem - połączenie SP z dwoma przedszkolami. 

W szkole jest bibliotekarz na etacie 30/30. Natomiast w obu przedszkolach prowadzi zajęcia z religii. W sumie 5,5 h

Jak będzie wyglądało jego pensum?  Trzeba usredniać  je?? Czy może być zatrudniony na dwóch odrębnych umowach?  Chyba nie bardzo. 

Proszę o pomoc Jak to wyliczyć :(

rzewa11-01-2020 22:09:29   [#02]

35,5/(1+5,5/18) = 35,5/(23,5/18) = 35,5*18/23,5 =~27

jego pensum będzie wynosiło 27 godz/tydz i będzie miał 8,5 godz ponadwymiarowej

Cudowienka11-01-2020 22:17:57   [#03]

Ale chyba nie może być 5,5/18, bo pensum w przedszkolu to 25 h. Zatem chyba 5,5/25

rzewa12-01-2020 09:32:58   [#04]

jakoś nie zauważyłam, że chodzi o przedszkole

a w jakich grupach będzie miał te 5,5 godziny? dzieci sześcioletnie, czy młodsze; a może grupy mieszane?


post został zmieniony: 12-01-2020 09:33:19
Cudowienka12-01-2020 10:55:14   [#05]

1 grupa 6-latkow 

1 grupa 5/6

2 grupy 5-latkow 

1 grupa 4/5 latków 

1 grupa 4 latków - tu zajęcia są 0,5 h

 

A czy jeśli takiemu nauczycielowi wyliczy się z etatu biblioteki i powiedzmy tego przedszkola 28 h o reszta nadgodziny stałe, to znaczy, że on już będzie pracował na etacie bibliotekarza ale z pensum tygodniowym  mniejszym o 3 godziny. Czyli biblioteka dla czytelników dostępna będzie przez 28 h w tygodniu, a nie 30????

Czy też to pensum usrednione liczy się tylko do obliczenia wynagrodzenia, a siedzieć musi dalej 30 h. Hmmm

 

 

rzewa12-01-2020 14:17:55   [#06]

on ma w bibliotece 30 godzin i to się nie zmienia niezależnie od tego jakie będzie miał pensum

aby wyliczyć to pensum jeszcze muszę wiedzieć jakie pensum wasz OP ustalił dla grup mieszanych: 6-latki i młodsze

Cudowienka14-01-2020 21:33:04   [#07]

art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) będzie ustalany jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć

Cudowienka14-01-2020 21:42:03   [#08]

W przepisie jest mowa o obowiązkowym wymiarze godzin. Nauczyciel biblioteki realizuje je w ramach swoich 30 h. Zatem moim zdaniem każde inne godziny dydaktyczne ponad etat biblioteki powinny być usredniane, ale w ramach innego pensum. W tym przypadku chodzi o pensum w przedszkolu. Bezzadadne jest usrednianie pensum bibliotekarza i nauczyciela przedszkola, skoro nie jest to łączenie. Są to ewentualnie nadgodziny stałe. A co jeśliby podpisać z nauczycielem odrębną umowę na te powiedzmy 5/25 realizowanych w przedszkolu?? Czy musi to być traktowane jako nadgodziny stałe?  Czy takie potraktowanie sprawy, z drugą umową będzie stanowiło wykroczenie o finansach publicznych?? 

 

rzewa15-01-2020 14:08:23   [#09]

będzie wykroczenie

nie można podpisać dwóch umów z jednym pracownikiem jeśli da się je połączyć w jedną -> właśnie po to jest art 42 ust 5c by takie połączenie było możliwe i nie można było zawierać dwóch umów

po to wlaśnie jest zespół by dwóch umów nie było -> póki nie ma zespołu, to są właśnie dwie umowy, a jak będzie zespół to umowa musi być jedna

między innymi właśnie PO TO (sic!) organ prowadzący tworzy zespół

tyle

Cudowienka15-01-2020 14:46:02   [#10]

Ok. Rozumiem. A czy wykroczeniem nie jest nieuczciwe traktowanie pracowników na takich warunkach?  Przecież usrednianianie jego etatu (bibliotekarza) z nadgodzinami jest niekorzystne finansowo. Taki nauczyciel na tym traci i to sporo. Jego godzina pracy z dziećmi zostanie wyceniona na 27 zł.  

Dalej uważam, że jest to naciąganie tego paragrafu do własnych potrzeb (czyt. oszczędności).

rzewa15-01-2020 15:36:03   [#11]

jakoś nie widzę, żeby miał tracić -> przecież będzie miał wyższe pensum, zatem każda jego godzina pracy będzie wyceniona wyżej

no i godzin ponadwymiarowych będzie więcej niż 5,5

w ogólnym rozrachunku ani straci ani zyska

ale zyska jeśli otrzyma godzinę doraźnego zastępstwa, gdyż będzie ona droższa niż przy obecnym pensum

Cudowienka16-01-2020 06:18:17   [#12]

Hmm. Nie do końca, teraz pracując w przedszkolach jego pensum wynosi 25 h, jak będzie w zespole wzrośnie do 28h ze względu na usrednianie z pensum bibliotekarza. Zatem jednak traci. 

rzewa16-01-2020 16:21:57   [#13]

nie traci

:-)

noe1917-01-2020 08:48:53   [#14]

Rzewa mam rację!

Sam to przechodzę na okrągło, nauczyciel nic nie traci!!! najwyżej jego wynagrodzenie nie rośnie tak szybko - ale zawsze zarabia więcej.

Cudowienka jak ten bibliotekarz będzie miał etat (30/30) to zarobi pensję podstawową, jak będzie miał ponadwymiarowe to zarobi więcej. Pensum rzecz druga w kolejności.

Bona Fide20-01-2020 14:21:55   [#15]

Na pewno straci na godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstwach... o ile w Waszym regulaminie wynagradzania (ustanowionym uchwałą), jest zapis, że nauczyciel ma za te godziny płacone z własnego wymiaru, ale jeśli ma płacone z wymiaru, w jakim jest dana godzina realizowana, np. zastępstwa na j. polskim, to nie traci:-) ....

ponieważ zgodnie  z prawem:

"Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę."

... czyli stawka za daną godzinę (tu przykład dla nauczycieli dyplomowanych) wynosi odpowiednio do pensum z jakiego jest płacona owa godzina od stycznia 2020 r.:

stawka wynagrodzenia zasadniczego tygodniowy wymiar godzin współczynnik miesięczny wymiar godzin po zaokrągleniu do 0,5  1 godz. zł
3817 18 4,16 74,88 78 48,94
3817 22 4,16 91,52 92 41,49
3817 24 4,16 99,84 100 38,17
3817 25 4,16 104 104 36,70
3817 26 4,16 108,16 108 35,34
3817 30 4,16 124,8 125 30,54

... do stycznia było tyle:

stawka wynagrodzenia zasadniczego tygodniowy wymiar godzin współczynnik miesięczny wymiar godzin po zaokrągleniu do 0,5  1 godz.
3483 18 4,16 74,88 78 44,65
3483 22 4,16 91,52 92 37,86
3483 24 4,16 99,84 100 34,83
3483 25 4,16 104 104 33,49
3483 26 4,16 108,16 108 32,25
3483 30 4,16 124,8 125 27,86
malmar1520-01-2020 19:28:49   [#16]

74,88 po zaokrągleniu daje 75, a nie 78, tzn. za 1 godzinę otrzymuje 50,89 zł

 

i z tego co pamiętam stawka ta obowiązuje od września 2019


post został zmieniony: 20-01-2020 19:29:52
rzewa21-01-2020 00:03:37   [#17]

a ponadto każda godzina danego n-la musi być płacona wg takiej samej stawki, która wynika z tego jakie ma ten n-l pensum

i nie traci na zmianie pensum nic ani w zakresie godzin obowiązkowych, ani ponadwymiarowych (można sobie to ładnie w ekscelu wyliczyć)

natomiast ew. trochę straci lub zyska na godzinach ew. zastępstw jeśli zmiana pensum jest odpowiednio w górę lub w dół

Cudowienka21-01-2020 14:36:49   [#18]

A moim zdaniem jest to niesprawiedliwe, gdyż pensum 30 h powiedzmy w bibliotece nie przypadkowo jest takie duże. Wynika to m. in. z charakteru pracy. Dlaczego jednak, ten sam nauczyciel ucząc jakiegoś przedmiotu (zmieniając charakter pracy) , nie jest uczciwie wynagradzany, zgodnie z pensum nauczyciela przedmiotowca. Dlaczego jego godzina pracy z uczniami jest wyceniona na mniejszą kwotę niż jego kolegi , tylko dlatego, że jest usredniana. Tak być nie powinno. 

 

Cudowienka21-01-2020 16:06:21   [#19]

Bona Fide, mam pytanie, czy regulamin wynagradzania jest dokumentem, który tworzy OP?  Zatem nie sądzę, że którykolwiek OP pójdzie na to aby n-l miał płacone z wymiaru w ramach którego godzina jest realizowana. Strata dla Miasta. 

A tak być powinno. Czy sprawa ta nadaje się do kontroli PIP-u?  A może sądu pracy?

Jak pisałam wyżej....  uczciwie i  sprawiedliwie jest kiedy każdy n-l ma płacone z wymiaru jakie realizuje w danej sytuacji.

Rzewo, a ja uważam, że traci. Jak pisałam na początku, ów nauczyciel, który pracuje w szkole (jako bibliotekarz) i w przedszkolu opłacony jest z różnych pensum. W jednym 30, w drugim 25.. Jeśli jednak dojdzie do połączenia tych placówek w zespół, nadgodzina  nauczyciela realizowana w ramach przedszkola spadnie na wartości, bo będzie wyliczana z duuuuzego pensum bibliotekarza i pensum n-la przedszkola. 

Zatem jest to nieuczciwe i tyle. Ktoś powinien się temu przyjrzeć:) 


post został zmieniony: 21-01-2020 16:13:19
noe1921-01-2020 16:12:20   [#20]

#Cudowienka

kij ma dwa końce.

W mojej gminie nauczyciel dostaje za zastępstwa doraźne stawkę odpowiednią do prowadzonych zajęć i co? ...

nauczyciele nie chcą chodzić na zastępstwo do świetlicy, bo jak Ty, mówią że na tym tracą i się im to nie opłaca. 

Cudowienka21-01-2020 16:16:08   [#21]

Na pewno nie opłaca się takiemu n-li, ale jest uczciwie płacone, bo zgodnie z realizowanym zadaniem. Uważam, że  właśnie o to chodzi. W ramach jakiego pensum realizujemy zadania, tak mamy płacone. Ale odwrotnie jest nieuczciwe i tyle. Zadanie realizowane wg mniejszego wymiaru, a płacone z wyższego,  usrednionego (z wyższym pensum). 


post został zmieniony: 21-01-2020 16:18:31
Jacek21-01-2020 18:55:48   [#22]

Co tu deliberować, jeśli przepisy są w tej kwestii jasno określone w KN.

Chyba że OP sobie skomplikował i zapisał w regulaminie inaczej, znaczy niezgodnie z zapisami KN ale wojewoda tego nie wyłapał jak u nas.

§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się w sposób określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

:-)

BogdanK22-01-2020 08:44:46   [#23]

To może tak dla podsumowania tych strat, wspomnianych przez Cudowienkę ,policzmy po prostu stawkę za godzinę ponadwymiarową dla tego nauczyciela:

przedmiotowe:
pensum: 25*4,16=104
stawka: 3250/104=31,25
tygodniowo: 31,25*5,5=171,88

uśrednione:

35,5/(1+5,5/25) = ~29 ponadwymiarowe 6,5

pensum: 29*4,16=121
stawka: 3250/121=26,86
tygodniowo: 26,86*6,5=174,59

I tyle w kwestii, że ten biedny bibliotekarz traci, bo mu uśredniają pensum... ;)

Oczywiście trafiają się przypadki, gdy sytuacja bywa 'podbramkowa', bo np. 1 godzina dodatkowo potrafi przesunąć pensum i wtedy bywa odwrotnie. Ale to zupełnie inna historia...

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]