Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wzory nowych arkuszy ocen 2019/2020 - nowe rozporządzenie z 2019
strony: [ 1 ][ 2 ]
rzewa24-06-2020 15:46:38   [#51]

w arkuszu MEN-I/37a/2 wykreślasz wszystkie puste strony do końca - rozumiem, że klasyfikacja roczna w klasie 3 została wpisana na stronie 5? -> czyli wykreślasz strony 6-8

ale jeśli klasyfikacja w klasie 3 została wpisana na stronie 4, to wykreślasz strony 5-8

w arkuszu MEN-I/33/1 wypełniasz na 1 stronie tylko imię i nazwisko ucznia oraz numer albumu i stawiasz swoją pieczęć adresową jak również datę założenia arkusza (bieżącą) i podpis dyrektora, resztę należy przekreślić

resztę stron przekreślasz do strony 4 lub 5 włącznie (zależy która jest ostatnia w "starym" arkuszu) -> wyniki klasyfikacji rocznej w klasie IV wpisujesz na stronie 5 lub 6 - zależy od tego na której stronie zakończyły się wpisy w poprzednim arkuszu

wszystko wynika z §59 ust 8 rozporządzenia w sprawie świadectw


post został zmieniony: 24-06-2020 15:46:58
alis25-06-2020 09:48:45   [#52]

Dziękuję rzewo za szczegółowe wyjaśnienia, pozdrawiam

Martuta03-07-2020 12:43:43   [#53]

Prośba do rzewy:)

1)  [#51 używasz terminów: wykreślić i przekreślić . Czy oznaczają to samo? Czy wykreślić znaczy wyzetować?

2) Jak prawidłowo wypełnić arkusz obecnej klasy VIII? Arkusz do klasy VI był prowadzony ręcznie.  Czy klasa w VII i VIII może być wydruk elektroniczny, czy wkładka MEN - I/53b/2 wypełniana ręcznie?


post został zmieniony: 03-07-2020 12:44:43
rzewa03-07-2020 12:55:59   [#54]

1) wykreślić - wtedy gdy trzeba to uczynić w stosunku do całej strony, a przekreślić, gdy tylko część stony zostaje niewypełniona... ale i tak zrobiłam to niekonsekwentnie, gdyż, zgodnie z tym założeniem w przedostatnim akapicie powinnam pisać o wykreśleniu a nie przekreśleniu :-)

jeśli skreśla się całą stronę to można zrobić to przy pomocy ukośnej kreski (tak jak w przypadku anulowania) ale zawsze można kreślić każde miejsce pozostawione bez wypełnienia

2) musi być wkładka na druku MEN-I/53b/1 - wynika to z §59 ust 8 rozp. o świadectwach (obowiązującego obecnie) - jeśli to dotyczy r. szk. 2019/2020

a jeśli wkładka była dołączana w r. szk. 2081/2019, to powinna być na druku MEN-I/53b/2 - wówczas pp tego, że musi być druk wypełniany ręcznie stanowi §53 ust 8 rozporządzenia o świadectwach obowiązującego wówczas

Martuta03-07-2020 14:22:17   [#55]

Dzięki rzewo.

A czy do  arkusza  MEN-I/37a/2 prowadzonego ręcznie mogę po ukończeniu klasy III dołączyć arkusz MEN-I/45/1 wypełniany elektronicznie? czy to "odpowiednio" w § 59.3 "odpowiednio  oznacza, że od klasy I do VIII arkusz wypełniany jednolicie- tylko ręcznie, lub tylko elektronicznie?


post został zmieniony: 03-07-2020 14:25:39
rzewa03-07-2020 19:38:57   [#56]

musi być wypełniany w taki sam sposób przez cały okres nauki w szkole

mal27-08-2020 11:18:10   [#57]

Witam. Mam kilka pytań dotyczących arkuszy ocen dla szkoły podstawowej wypełnianych elektronicznie dla klas VII i VIII.

1. Na podstawie nowego rozporządzenia (27 sierpnia 2019)

W roku szkolnym 2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej. 

a symbol wzoru to MEN-I/63m/1

Czy ten arkusz nie dotyczy tylko obecnej klasy VII?

Natomiast dla uczniów klasy VIII obwiązuje arkusz o symbolu  MEN-I/63m/2 na podstawie rozporządzenia z 26 kwietnia 2018 na mocy zapisu rozporządzenia z 27 sierpnia 2019

§59. 1. Dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019r., uczniom szkół podstawowych są prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach.

Z tego co zauważyłem, to wzory MEN-I/63m/1 i MEN-I/63m/2 różnią się tyko tym, że na drugiej stronie w pierwszym wierszu tabeli, ten pierwszy ma rok szkolny osobny dla obu klasyfikacji, natomiast ten drugi wspólny.

2. Jaką datę podać wypełniania arkusza ocen oraz datę wyniku egzaminu ósmoklasisty? Czy datę wypełniania 26 czerwca 2020, a wyniku 31 lipca 2020? Chociaż jest to niezgodne z prawdą, bo przy wypełnianiu elektronicznym musiało to nastąpić po ogłoszeniu wyników egzaminu. Czy też obie daty wpisać 31 lipca 2020?

 

rzewa27-08-2020 11:56:39   [#58]

1. w roku szk. 2019/2020 uczniom klasy VII należało dołączyć arkusz MEN-I/63m/1 i będzie on wypełniany dalej w roku szk. 2020/2021

uczniowie klasy VIII w roku 2019/2020 mieli dołączony w roku 2018/2019 arkusz MEN-I/63m/2, który należało wypełnić dalej w roku 2019/2020

natomiast w roku 2020/2021 nie trzeba uczniom klasy VII dołączać niczego, gdyż należy im dalej wypełniać, dołączony w klasie IV arkusz wg wzoru MEN-I/45/1

2. wpisujemy zawsze datę bieżącą - datę, w której nastąpiło wypełnienie (nie wydrukowanie!) arkusza -> najlepiej, gdy to pole wypełniane jest automatycznie w chwili zatwierdzenia wpisów w arkuszu

mal28-08-2020 13:17:40   [#59]

1. W zupełności się z Tobą zgadzam. Moje wątpliwości były związane z kilkoma postami (np. #3 Jacka, przedostatni wiersz w tabeli)  raz w Twoim (#36) jest, że w obecnym jeszcze roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy VII i VIII mają ten sam arkusz MEN-I/63m/2. Nie ma w tych postach mowy o arkuszu MEN-I/63m/1. Chociaż tak jak pisałem wcześniej te dwa arkusze praktycznie się nie różnią. Tak na marginesie to jest coś niesamowite co w ostatnim czasie MEN nam zafundowało z wzorami druków szkolnych.

2. Jeżeli dobrze zrozumiałem, daty: 26 czerwca 2020 r. -oceny i 31 lipca 2020 r. - wyniki egzaminu, są właściwe.   


post został zmieniony: 28-08-2020 13:20:09
rzewa28-08-2020 14:14:12   [#60]

1. tak - w #36 wkradła się nieścisłość: w pierwszym akapicie nie powinna być wymieniona klasa VII; a w drugim powinnam napisać 63m/1 a nie 63n/1

:-)

2. są ok, o ile właśnie w tych datach arkusze były wypełniane

mal28-08-2020 15:25:23   [#61]

1. moim zdaniem w drugim akapicie jest dobrze, bo piszesz o uczniach, którzy przyszli w tym roku szkolnym do naszej szkoły, czyli wzór MEN-I/63n/1 zgodnie z

§59. 5. W przypadku przejścia w latach szkolnych 2019/2020 i2020/2021 ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio nr53c lub 63n określonego w załączniku nr7 do rozporządzenia.

rzewa28-08-2020 21:03:17   [#62]

masz rację

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]