Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rejestracja do BDO
strony: [ 1 ]
mychase09-12-2019 08:41:01   [#01]

Czy szkoła powinna zarejestrować się do BDO ( baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) czy wystarczy deklaracja złożona w Urzędzie?

Macia09-12-2019 08:53:06   [#02]

tak dostaliśmy z op wnioski do wypełnienia  wysłania

barborka209-12-2019 10:34:51   [#03]

Czy szkoły na pewno?

Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.
AnJa09-12-2019 11:32:28   [#04]

Zdaniem naszej ochrony środowiska- nie.

barborka209-12-2019 12:22:10   [#05]

Znaczy, nie rejestrujecie się ?

AnJa09-12-2019 12:22:38   [#06]

Nie.

Zwojka09-12-2019 12:41:22   [#07]

My też nie...

barborka209-12-2019 12:54:02   [#08]

dziękuję

mychase10-12-2019 08:05:18   [#09]

co oznacza  "wykorzystuje odpady na potrzeby własne"

mychase10-12-2019 10:58:27   [#10]

podnoszę

mychase12-12-2019 08:53:23   [#11]

Może ktos mi podpowie co oznacza"wykorzystuje odpady na potrzeby własne"

rzepek12-12-2019 10:18:30   [#12]

Np ogrzewa szkołę piecami kaflowymi i spala w nich śmieci:))

elrym12-12-2019 13:50:03   [#13]

odpady bio, kompostuje i wykorzystuje w ogródku przyszkolnym :-)

barborka212-12-2019 16:42:04   [#14]

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Dz.U.2015.1431 t.j. z dnia 2015.09.21

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 21 września 2015r.

tekst jednolity

Wejście w życie:

1 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA 1

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 2

 

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE ODPADÓW I ILOŚĆ ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów*)

Ilość odpadów

[Mg]/rok

1

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

bez ograniczeń

2

Odchody zwierzęce

02 01 06

bez ograniczeń

3

Odpady kory i korka

03 01 01

do 10

4

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

do 10

5

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 18

do 0,1

6

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,1

7

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

0,005

8

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

0,005

9

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 04

0,005

10

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

0,005

11

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

do 5

12

Gruz ceglany

17 01 02

do 5

13

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

do 5

14

Drewno

17 02 01

do 5

15

Szkło

17 02 02

do 5

16

Tworzywa sztuczne

17 02 03

do 5

17

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

do 5

18

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

do 5

Objaśnienie:

*) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U.2014.1267).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U.2001.152.1735), które zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Mg - Megagram - to tyle samo co tona.

 

barborka212-12-2019 16:44:11   [#15]

 "Można się sprawdzić w" https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

DYREK20-12-2019 14:41:20   [#16]

https://www.pit.pl/aktualnosci/minister-klimatu-przygotowal-objasnienia-do-bdo-972836 

link12322-12-2019 08:16:01   [#17]

czy w świetle objaśnień Ministra Klimatu, szkoły są zwolnione z obowiązku rejestracji w Bazie? Powiem Wam, ze informacje sa różne w tej sprawie - spotkałem się z informacja z infolinii, ze obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich szkół. 

DYREK22-12-2019 12:17:42   [#18]

W mojej ocenie wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) uzależniony jest od rodzaju i ilości „produkowanych” odpadów przez szkołę.

Zatem:

 • jeżeli odpady powstające w ramach działalności szkoły mają wyłącznie charakter i skład podobny do powstających w gospodarstwach domowych, nie zawierają odpadów niebezpiecznych i mogą być potraktowane jako odpady komunalne, to szkoła jest zwolniona z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórca odpadów komunalnych,
 • jeżeli szkoła wykorzystuje odpady na potrzeby własne to nie podlega wpisowi do rejestru-BDO,
 • jeżeli szkoła jest wytwórcą odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nieprzekraczających podanych w nim ilości to nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu w rejestrze-BDO.
 • nie podlega wpisowi do rejestru BDO system zbierania odpadów w szkołach - nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów.
juasia23-12-2019 18:42:00   [#19]

A ja dzisiaj dostałam taką informację od instytucji, która odpowiedzialna jest za rejestr BDO:

 

W ramach prowadzonej działalności mogą powstawać odpady, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów.
Pod ewidencję odpadów podlegają wszystkie odpady inne niż komunalne.

Jeśli szkoła generuje odpady inne niż komunalne to podlegają Państwo obowiązkowi rejestracji w BDO. Należy wypełnić Dział I (dane podmiotu) i Dział XII wniosku rejestrowego.

 

Inne niż komunalne odpady to np. świetlówki, tonery. Wynika z powyższego, że szkoła jednak musi się rejestrować

 

Skimir23-12-2019 20:19:36   [#20]

No i jak zwykle mamy zamieszanie, tak jak z GIODO, RODO a teraz BDO...

Czy ministerstwo nie może sformułować prostego komunikatu skierowanego do szkół? 

Bawiłem się tym narzędziem do sprawdzania na stronie MOS. Jeśli na pierwsze pytanie odpowie się TAK, to system od razu wyświetla, że nie ma takiego obowiązku. Jeśli natomiast zaznaczy się tam NIE, to system zadaje kolejne pytania, z tym, że zakres wytwarzania odpadów w kolejnych (ewentualnych) pytaniach jeszcze mniej pasuje do szkoły.

Wysłałem przez epuap zapytanie do ministerstwa. Może odpiszą. Choć obawiam się, że odpiszą ogólnikowo - „jeśli szkoła wytwarza...”.

link12324-12-2019 00:48:01   [#21]

Odpowiedzi są tragiczne. Jeśli szkoła generuje.....wydaje się, że jeżeli nie będzie w końcu oficjalnego stanowiska ministerstwa, to trzeba się zarejestrować. Z drugiej strony - tonery odbiera firma wymieniająca je w drukarce, świetlówki powinna odbierać firma wykonująca usługę naprawy/wymiany. Pozostaje tylko sytuacja, kiedy np robi się drobny remont "metodą gospodarczą" - co zrobi z resztką farby i puszkami woźny?

AnJa24-12-2019 08:13:46   [#22]

Nie macie w OP wydziału ochrony środowiska?

Pewnie- oni też mają wątpliwości - ale jednak każdy wydział do czytania swego branżowego bełkotu prawnego jest przyzwyczajony.

U nas - po przeczytaniu łącznie jakiś 3 aktów prawnych ł i międzywydziałowej burzy mózgów Wydział uznał - oświata nie rejestruje się.

ReniaB24-12-2019 08:38:53   [#23]

ANJA nasz wydział środowiska uznał, ze to nie jego sprawa i odesłał do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie albo zajęte albo nie odbierają telefonów; nic nie jest tak proste jakby się

 

AnJa24-12-2019 08:50:56   [#24]

Pytałaś na piśmie i taka odpowiedź dostałaś?

Dla jasności- nie lubię pism- ale jak nie da się inaczej to trzeba.


Skimir24-12-2019 12:24:09   [#25]

Jak zwykle akt prawny został sformułowany na tak wysokim poziomie ogólności, że większość z nim ma problem. Z pewnością intencją ustawodawcy było rejestrowanie podmiotów, których generowanie odpadów jest bezpośrednim skutkiem prowadzonej działalności.

Szkoła generuje odpady „przy okazji”, zatem powinna być zwolniona z tego obowiązku co poniekąd można wyczytać z wyjaśnień na przytoczonej stronie. Jednak kto to wie i kto oberwie rykoszetem?

Pytanie gdzie tutaj jest deklaracja odbiurokratyzowania? Kolejny rejestr, kolejne deklaracje... tym razem w imię „eko”.


post został zmieniony: 24-12-2019 12:25:08
link12324-12-2019 14:56:08   [#26]

Skoro musimy się zarejestrować....podajcie odpady wraz z kodem, które należy wymienić w dziale XII.

noe1930-12-2019 09:27:47   [#27]

u mnie urząd zdecydował, że mam się rejestrować na wszelki wypadek, ręce opadają. Zrobiłem sobie wyżej wymieniony test i też nie muszę, ale właśnie siadam aby się rejestrować :(

noe1930-12-2019 10:14:36   [#28]

ciekawe objaśnienia ministerstwa w temacie

https://www.pit.pl/aktualnosci/minister-klimatu-przygotowal-objasnienia-do-bdo-972836

dla mnie jest to jasne szkoła nie musi się rejestrować!

niestety mój urząd myśli inaczej więc ...

Kathi21-02-2020 13:42:09   [#29]

Witam,

ma ktoś jakieś zaawansowane informacje dotyczące BDO? Na Portalu Oświatowym jest wpis, że szkoły nie podlegają wpisowi, jednak nie ma mowy o odpadach z pracowni chemicznych?

DYREK21-02-2020 13:59:54   [#30]

Wniosek z rożnych interpretacji:

"Nie mając wiedzy, jakie odpady i w jakich ilościach powstają na terenie konkretnej szkoły nie można odpowiedzieć jednoznacznie czy podlega ona wpisowi do BDO."


Skimir21-02-2020 14:51:39   [#31]

Paradoksalne jest to, że jeśli dziś jakaś szkola uzna, że ma się zarejestrować w BDO, będzie to oznaczać, że już od kilku lat podlegała pod obowiązek prowadzenie rejestru odpadów (rozporządzenie a w nim limity odpadów). No chyba, że jakimś zbiegiem okoliczności właśnie od teraz szkoła zaczęła generować odpady w ilości większej niż określone w rozporządzeniu.

Dante21-02-2020 21:30:31   [#32]

Co sądzicie o zbieraniu w szkole odpadów przez uczniów w postaci zakrętek plastikowych do butelek. Zakrętki są przynoszone z domów, składowane w piwnicy w szkole i przekazywane  na  szczytny cel. Odbiór ze szkoły przez firmę
(bez umowy na telefon) dopiero po zebraniu 1 tony.

Czy nie ma tu jakiegoś ryzyka w postaci złamania przepisów o odpadach ?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]