Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Fundusz ZFŚS - wątpliwości
strony: [ 1 ]
Afraniuk26-11-2019 16:12:25   [#01]

Czy obliczając zapomogę świąteczną bierzecie pod uwagę ilość etatu lub długość zatrudnienia w waszej szkole ? 

rzewa26-11-2019 17:31:11   [#02]

nie ma takich zapomóg - święta to nie jest powód przyznania zapomogi

a kryteria przyznawania świadczeń są w regulaminie ZFŚS

Afraniuk26-11-2019 17:41:55   [#03]

ale zwyczajowo na święta takie świadczenia pieniężne u nas były zawsze - czyli były niezgodne z prawem ??

Jeśli dobrze rozumiem to kryteria takiego świadczenia są zawarte w szkolnym regulaminie zfśs  - czyli nie ma jakiegoś aktu nadrzędnego, który nakazywałbym wypłacać niezależnie od ilości etatu czy długości pracy ??


post został zmieniony: 26-11-2019 17:42:47
AnJa26-11-2019 17:52:41   [#04]

Jest- ustawa. Świadczenie wypłaca się w wysokości zależnej od sytuacji socjalnej.

Wymiar zatrudnienia i czas pracy mogą mieć na to wpływ pośrednio- taki, że niższy wymiar i krótszy staż oznaczają gorszą sytuację materialną czyli wyższe świadczenie socjalne.

Ale wprost- nie.

Wioleta D26-11-2019 17:54:08   [#05]

Jedynym kryterium jest dochód przypadający na członka rodziny - przynajmniej w u nas w szkole. Nie ma znaczenia długość pracy czy ilość godzin.

Afraniuk26-11-2019 18:28:17   [#06]

dzięki - czyli rozumiem, że niezależnie od stażu, pensum pod uwagę mogę wziąć jedynie warunki socjalne 

w myśl ustawy z 1994 o ZFŚS

art. 8

p. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

myślałem, że może macie jakieś pomysły jak to można bardziej sprawiedliwie podzielić ? mam dużo nauczycieli - wędrownych, mający szczątki etatu.... 

ReniaB26-11-2019 18:31:17   [#07]

tak

pelargonia26-11-2019 18:54:29   [#08]

Chciałabym podłączyć się z pytaniem o finansowanie "wigilii" dla pracowników z ZFŚS. Spotkanie ma odbyć się w lokalu. Dofinansowanie jest w zależności od dochodu, zgodnie z tabelą w regulaminie. Są głosy z grona, że powinno być całkowicie finansowane. Z tego powodu na 40 osób zapisało się tylko 10 nauczycieli. Jak to rozwiązujecie u siebie?

AnJa26-11-2019 19:04:07   [#09]

Takie imprezy finansowaliśmy w całości. Z opisem zgodnym z regulaminem i ustawą. Czyli jako impreza kulturalna.

pelargonia26-11-2019 19:32:26   [#10]

w moim regulaminie (wprowadzonym zanim zostałam dyrektorem) jest zapis, że takie imprezy mogą być dofinansowane, a nie, że podlegają finansowaniu. Jest tabela z procentami dofinansowania.

czesiak26-11-2019 21:45:23   [#11]

A jak traktujecie emerytów ? Czy traktujecie ich tak samo jak pracowników? Czy np. otrzymują dofinansowanie do wczasów pod gruszą?

elrym27-11-2019 05:27:07   [#12]

Nie może być różnicy między świadczeniem dla pracowników a emerytów. Jedynym kryterium jest sytuacja materialna uprawnionych.

 

Warto pamiętać, że kiedyś Ty też będziesz emerytem :)))

danek27-11-2019 14:34:12   [#13]

Do Czesiak.Przepracowałam w szkole prawie 40 w tym 12 lat jako dyrektor.Od 3 lat jestem na emeryturze.

Jest mi niezmiernie przykro kiedy dyrektorzy szkół chcą zaszeregować emerytów do innej kategorii .


post został zmieniony: 27-11-2019 14:34:36
robson27-11-2019 14:44:19   [#14]

Wigilia w szkole i zamykamy temat. Jest miło, fajnie i przyjemnie. Ludzie chcą w domu z rodzinami pobyć. Nie robimy sztucznych spędów. 

czesiak27-11-2019 15:04:48   [#15]

Do Danek. Dzięki za opinię. Możemy sobie ręce podać bo ja tez po 38 latach pracy w szkole i 17 latach dyrektorowania. Zawsze szczególnie pochylałam się nad emerytami i dzieliłam fundusz socjalny tak aby ich nie skrzywdzić. Jestem 3 rok na emeryturze i jest mi ogromnie przykro, że moja następczyni pozbawia nas emerytów funduszu socjalnego i jesteśmy odsuwani coraz bardziej od szkoły. Najbardziej przykre jest to, że robi to z biblią pod pachą i krzyżem w ręce.

elrym27-11-2019 17:05:31   [#16]

Dlaczego nie głosisz faktu nieprawidłowości do PIP?

dorotagm27-11-2019 17:08:14   [#17]

#08

Jeśli chcesz w lokalu i zależy Ci na tym, by się nauczyciele spotkali, to ustal bardzo niskie dopłaty.  U mnie np. 2 zł, 5 zł itp. Jeżeli tylko Twój regulamin na to pozwala (a jeśli nie to w przyszłości zmień regulamin - ja mam  do 95%, 90% itp. na kolejnych progach).

 A tak poza tym, czy zastanawialiście się nad tym, że podatek, który płacą za imprezę czy wyjazd - to też jest wkład własny pracownika? Bo on większy od dopłaty przecież, więc to należałoby uznać za wkład (dopłatę) pracownika. Co Wy na to?


post został zmieniony: 27-11-2019 17:09:29
ela240927-11-2019 20:36:18   [#18]

U nas w szkole Nauczyciele _ Emeryci dostają takie same kwoty, zgodnie z dochodem jak czynni pracownicy.Z funduszu zdrowotnego korzystają wszyscy Emeryci, od lat co roku wszyscy dostają pomoc z funduszu zdrowotnego_14 osób.Każdy z nas będzie kiedyś Emerytem z dużą emeryturą albo świadczeniem kompensacyjnym.Pozdrawiam

dwalcz27-11-2019 20:40:00   [#19]

witam,

mama pytanie: czy Wasi nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wykazują pieniążki z 500+ do dochodów?

agnik27-11-2019 21:04:27   [#20]

dwalcz - 500 + nie podnosi dochodów pracownika z tego co wiem. 

ReniaB28-11-2019 09:29:35   [#21]

Nasz OP przysłała wzór oświadczenia w którym wykazuje; uważam że to sprawiedliwe rozwiązanie

dwalcz28-11-2019 10:05:44   [#22]

Byłem niedawno na szkoleniu firmy z Gliwic. Prowadzący oznajmił, że jego zdaniem 500+ realnie zwiększa dochód rodziny i nie widzi przeciwwskazań by wliczać.

DYREK28-11-2019 12:56:17   [#23]

Dochód jest tylko jednym z kryteriów branym pod uwagę przy ustalaniu sytuacji socjalnej pracownika. Wysokość dopłat z z zfśs uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (ustawa o zfśs).

Wg ostatnich opinii (interpretacji)  przyjmuje się, że 500 +  wpływa na sytuację życiową pobierających je osób dlatego można je uwzględniać przy ustalaniu sytuacji socjalnej pracownika (decyzja należy do pracodawcy).

Wg mnie, konieczna jest wtedy zmiana w regulaminie zapisu dotyczącego określania i wyliczenia dochodu pracownika do celów zfśs (uwzględnienie dochodu nieopodatkowanego - świadczenia wychowawczego tzw. 500+).

Poniżej wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny (....):

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyjasnienia-dotyczace-wyplaty-swiadczen-z-zfss 

i

odpowiedź na zapytanie poselskie:

http://www.nszz.webd.pl/images/download/500-a-dochod.pdf

 


post został zmieniony: 28-11-2019 13:03:37
mimka02-12-2019 13:05:22   [#24]

Czy w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS na świadczenie urlopowe n-li z 1229,30 zł na 1271,20 zł wyrównujecie świadczenie urlopowe nauczycielom?

rzewa02-12-2019 14:14:25   [#25]

to zależy kiedy zostało wypłacone

świadczenie wypłacane po 1.08 (świadczenie to wypłaca się do 31.08) należy skorygować, gdyż zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wypłaty odpis miał już nową wysokość

natomiast, jeśli świadczenie zostało wypłacone wcześniej, to w dniu wypłaty obowiązywała poprzednia kwota odpisu, zatem świadczenie zostało wypłacone we właściwej wysokości

nie ma w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych, zatem należy postąpić w myśl zasady: stosujemy to prawo, które obowiązuje w dniu wykonania czynności, a czynność wykonana nie podlega korekcie, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej

gosiaes204-12-2019 11:48:23   [#26]

Czy taki zapis jest zgodny:

[osoby, dla których praca w szkole XYZ jest dodatkowym źródłem dochodu, wsparcie z ZFŚS otrzymują na podstawie kryterium dochodowego z uwzględnieniem wymiaru zatrudnienia]

 

halinah04-12-2019 12:00:12   [#27]

Nie, "art. 8. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu." Nic tam nie ma o dodatkowej pracy czy pracy na kawałek etatu.

gosiaes204-12-2019 12:18:37   [#28]

związek zatwierdził taki zapis w regulaminie...

halinah04-12-2019 12:26:32   [#29]

Ale to jest niezgodne z ustawą o ZFŚS, czyli w regulaminie nie powinno być zapisane. A to dyrektor za wszystko odpowiada.


post został zmieniony: 04-12-2019 12:27:10
gosiaes204-12-2019 12:34:09   [#30]

rozumiem...i z tym się zgadzam

nie rozumiem tylko, po co w takim razie ZZ chcą opiniować wszystkie świadczenia przyznawane przez dyrektora

 :(

 

 

Jacek04-12-2019 13:21:36   [#31]

Bo takie uprawnienie daje im art. 27 ust. 2 ustawy o zz-tach

2. Przyznawanie świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

halinah04-12-2019 13:54:17   [#32]

W ustawie o ZFŚS też jest zapis o uzgodnieniu regulaminu ze związkami

gimnazjum11-12-2019 13:48:24   [#33]

Pracownik szkoły  został zwolniony  za wypowiedzeniem przez pracodawcę art. 30 paragraf 1 pkt 2 KP – likwidacja stanowiska pracy 31.12.2015r. Zarejestrował się w biurze pracy na 6 m-cy aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, i pobierał je do kwietnia 2019, potem przeszedł na emeryturę. Szkołę zlikwidowano 31.08.2017r. a w jej budynku prowadzi działalność inna szkoła, która emerytów po zlikwidowanej szkole przejęła. Dziś emeryt, o którym wyżej piszę zapytuje kiedy dostanie świadczenie świąteczne jako emeryt(dopiero dziś o jego emeryturze się dowiedzieliśmy). Czy pracownik ten jest emerytem uprawnionym do świadczeń czy nie?

halinah11-12-2019 14:23:48   [#34]

Jeżeli "po drodze" nigdzie nie pracował, to szkoła była jego ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę.

matyldaa22-03-2023 12:02:36   [#35]

Emerytka złożyła wniosek o zapomogę z tytułu śmierci męża. Należy jej się taka pomoc (choroba męża spowodowała trudną sytuację)?

halinah22-03-2023 13:50:58   [#36]

To będzie zapomoga związana z trudną sytuacją, a nie ze śmiercią męża.

BogdanK23-03-2023 08:14:34   [#37]

Dlaczego nie śmiercią męża? Ustawa o PDoF wymienia przedmiotowe zwolnienie z podatku "zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych[...]".

Zatem śmierć męża jak najbardziej podchodzi pod powód udzielenia zapomogi. Wszak z powodu śmierci pracownika o zapomogę to on nie wystąpi ;)


post został zmieniony: 23-03-2023 08:19:56
noe1924-03-2023 08:30:55   [#38]

a nie proście zajrzeć do swojego regulaminu ZFŚS?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]