Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nagroda jubileuszowa a działalność gospodarcza nauczyciela
strony: [ 1 ]
krzynio09-10-2019 14:30:03   [#01]

Nauczyciel rozpoczął pracę 01.09.2019r. W dniu dzisiejszym dostarczył dokumenty, które uprawniają go do nagrody jubileuszowej za przepracowane 21lat 4m-ce i 14 dni. Przez zatrudnieniem u nas prowadził działalność gospodarczą, w tym czasie (tj.2018) minęło mu 20 lat pracy. Czy należy wypłacić nauczycielowi nagrodę za 20lat pracy?

DYREK09-10-2019 16:50:22   [#02]

zaliczamy zakończone okresy zatrudnienia (świadectwo pracy) 

zaliczamy także okres, który na  mocy odrębnych przepisów jest traktowany jako okres równorzędny z zatrudnieniem (np. okres pracy na roli, okres pobierania zasiłku z urzędu pracy, czynnej i zawodowej służby wojskowej oraz inne)

nie ma przepisów, które uprawniałyby wliczenie do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej czy opłacania składek ZUS -> zatem nie wliczamy okresu prowadzenia działalności gospodarczej do okresu uprawniającego do wypłacenia nagrody jubileuszowej 

 

 „(…) do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, wlicza się jedynie okresy pozostawania w pracowniczym stosunku pracy. Zatem zarówno okresy pracy świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i okresy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek nie są wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy."

z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6AD582C8  

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]