Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rezygnacja z rewalidacji
strony: [ 1 ]
ToRat07-10-2019 17:50:54   [#01]

Proszę o pomoc w takiej sytuacji: Uczennica ma nauczanie indywidualne (orzeczenie ze względu na stan zdrowia) i rewalidację (orzeczenie do ukończenia SP: autyzm w tym z zespołem Aspergera). Mama chce rezygnacji z rewalidacji. Napisała w tej sprawie pismo. Czy można zrezygnować z samej rewalidacji ??

elkap07-10-2019 19:28:06   [#02]

Moim zdaniem nie można. Zajęcia rewalidacyjne są w ramowych planach nauczania więc dla ucznia niepełnosprawnego, objętego kształceniem specjalnym, są obowiązkowe. Analogicznie na życzenie rodzica nie zabierzesz dziecku np. matematyki czy innego przedmiotu. A zasady zwalniania z przedmiotów: WF, drugi język obcy - są określone w przepisach.

ToRat07-10-2019 20:27:09   [#03]

Czy rodzic może wycofać orzeczenie ?

rzewa07-10-2019 22:11:26   [#04]

może

jerzyk07-10-2019 23:55:51   [#05]

 

Str. 5, pytanie 7 pod poniższym linkiem

http://kuratorium.waw.pl/download/1/15905/Odpowiedzinapytania.pdf

 

7. Czy rodzice ucznia/pełnoletni uczeń mogą zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych organizowanych na terenie szkoły?
Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność jest obowiązkiem szkoły wynikającym z przepisów prawa:
1) ustawy Prawo oświatowe,
2) rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
3) rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Rodzic ucznia niepełnosprawnego bądź pełnoletni uczeń niepełnosprawny może zgłosić dyrektorowi szkoły chęć rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych.
Podstawą do rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych nie mogą być względy organizacyjne leżące po stronie szkoły np. utrudnienia w korzystaniu z tych zajęć w wyznaczonych przez szkołę godzinach, brak wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć lub niedopasowanie rodzaju czy metod pracy do potrzeb ucznia. Uzasadnieniem może być natomiast zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia w inny sposób niż organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole. Powinno to jednak zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz brane pod uwagę podczas dokonywania (przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z tym uczniem) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Wniosek taki wraz z uzasadnieniem decyzji rodziców powinien być złożony na piśmie do dyrektora szkoły, bowiem dyrektor jest zobowiązany przepisami prawa, do organizacji zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zostały określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

ToRat08-10-2019 20:55:54   [#06]

Dziękuję za wypowiedzi

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]