Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kiedy wręczyć i z jaką datą akt nadania stopnia awansu zawodoweg
strony: [ 1 ]
djb07-10-2019 13:33:26   [#01]

21.10.19. odbywa się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej  do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Zakładam, że wszystko kończy się szczęśliwie, nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Kiedy, z jaką datą powinien otrzymać akt nadania stopnia awansu zawodowego?

MKJ07-10-2019 17:56:54   [#02]

Na pewno nie przed 21.10.2019 r. :-)

I nie po 31.12.2019 r., ale aż tak długo bym nie przeciągał ze względu na KPA.

Roman Langhammer07-10-2019 18:59:02   [#03]

Ja zawsze robię z datą najbliższej konferencji RP po komisji. Wtedy przy wszystkich wręczam akt nadania. :) 

Roman Langhammer08-10-2019 13:25:28   [#04]

W lewym górnym rogu aktu nadania stopnia - wg wzoru z rozporządzenia - jest nazwa organu nadającego stopień.

Czy w przypadku n-la, który uzyskał stopień n-la kontraktowego organem jest:

1. "Dyrektor Szkoły Podstawowej ....."

2. czy wybić pieczątkę szkoły?

DYREK08-10-2019 14:14:57   [#05]

Wg mnie należy wpisać np.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.. w ..........

Ponadto warto pamiętać, że we wzorze (pieczęć urzędowa) jest odnośnik -> nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.Dyrektor szkoły jako organ w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nie ma prawa do używania pieczęci urzędowej (metalowej). 

Zatem będzie tylko pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły (organu nadającego stopień awansu zawodowego).

Roman Langhammer08-10-2019 18:25:40   [#06]

Ooo... i to jest kolejne pytanie... 

 

I czy to jest pewnik, że dyrektor szkoły nie może użyć na akcie nadania pieczęci urzędowej?


post został zmieniony: 08-10-2019 18:33:37
link12308-10-2019 18:39:03   [#07]

czy macie dokumenty dotyczące powołania komisji dla stażysty itd? Kiedyś chyba były w wymianie - nie mogę znaleźć....

rzewa08-10-2019 19:14:08   [#08]

do #06: tak, jest to PEWNIK

Roman Langhammer08-10-2019 21:09:23   [#09]

Rzewa, rozumiem i wierzę. :) Ale chciałbym się zagłębić w ten temat. Z czego to wynika? Z jakich przepisów? Z czego wyciągnąć taki wniosek?

MKJ08-10-2019 21:33:03   [#10]

Organem wydającym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest dyrektor szkoły - art. 9b ust. 4 pkt 1 KN.

Na akcie nadania widnieje miejsce na odcisk pieczęci urzędowej organu wydającego ten akt, z adnotacją, że nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

Prawo do używania pieczęci urzędowej mają organy wymienione w art. 2a Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w związku z art. 16c ust. 3 tej ustawy. Są to:

1) organy władzy państwowej;
2) organy administracji rządowej;
3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;
4a) związki powiatowo-gminne oraz ich organy;
4b) związki metropolitalne i ich organy;
5) samorządy województw oraz ich organy;
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;
7) samorządowe kolegia odwoławcze;
8) regionalne izby obrachunkowe;
9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10)1) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej
i Obrony Cywilnej Kraju;
10a)2) Służba Ochrony Państwa;
11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe
szkoły wyższe;
13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

Jako żywo, nie ma tu dyrektora szkoły, a żadne przepisy szczególne też go nie uprawniają do używania pieczęci urzędowej.

Roman Langhammer08-10-2019 22:16:43   [#11]

Rozumiem. Dzięki. :)

Tutaj jednak uważają inaczej:

https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/pieczec-urzedowa-w-szkole/

I co Wy na to?

rzewa08-10-2019 22:16:59   [#12]

no i on takowej nie ma - na pieczęci urzędowej zawsze jest nazwa organu, który ma prawo jej używać - na tej, która jest w szkole napisano nazwę szkoły - nie ma słowa "dyrektor"

no cóż... każdy może się pomylić - organem wydającym akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego jest dyrektor szkoły/przedszkola czy placówki a nie szkoła czy placówka


post został zmieniony: 08-10-2019 22:22:55
link12311-10-2019 19:15:05   [#13]

jeszcze raz - gdzie znajde dokumenty dotyczące powołania komisji dla stażysty itd?

AnJa11-10-2019 20:06:31   [#14]

na kompku dyrka?

 

izael14-10-2019 22:29:38   [#15]

nooo

na moim są na przykład

bo mam to już poza sobą:)

 

link12314-10-2019 22:36:13   [#16]

To może.......na priv...?

izael15-10-2019 08:45:22   [#17]

pisz, prześlę, co mam - do obrobienia i sprawdzenia

nie mam mocy przerobowych, by złożyć to w jakąś całość i wrzucić do wymiany

matyldaa25-11-2019 13:34:11   [#18]

Od rozmowy (kiedy wydaje się zaświadczenie) do przekazania aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego musi minąć 14 dni? Jeśli 12. 11 była rozmowa, to akt nadania wydajemy 27. 11?


post został zmieniony: 25-11-2019 13:34:25
TMaoś28-11-2019 10:26:54   [#19]

A nie można wydać na drugi dzień,  tego Aktu???

robson28-11-2019 10:54:23   [#20]

Ok. A jeśli z taką datą jak powyżej odbyła się komisja to kiedy następuje zmiana pensji?

Ala28-11-2019 10:55:53   [#21]

od 1 stycznia 2020

TMaoś28-11-2019 12:55:12   [#22]

Jeszcze raz podniosę z zapytaniem czy ma być te 14 dni odczekane do wydania Aktu nadania , bo nie mogę się tego doczytać czy jest taki obowiązek. Problem polega na ty, ze komisję mogę zwołać dopiero 30 grudnia:(

Jak więc z ta procedurą??? 14 dni??

beba128-11-2019 19:10:39   [#23]

14 dni wynika z tego, że nauczycielowi przysługuje prawo wglądu do dokumentacji z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego i ta informacja powinna być na zaświadczeniu. Wydasz akt po 14 dniach a wyrównanie nauczycielowi obowiązujące od 1 stycznia.

TMaoś28-11-2019 20:00:35   [#24]

Dziękuję bardzo, z tego wynika ,że nauczyciel nic nie traci mimo późnego terminu postępowania.

Skimir28-11-2019 20:40:32   [#25]

#23 wg. wzorów zaświadczenia i aktu nadania, które są załącznikami do rozporządzenia o awansie nie ma adnotacji o prawie do wglądu do dokumentacji.

Ponadto zgodnie z KPA, stronie przysługuje prawo do odwołania od decyzji organu a tą jest akt nadania a nie zaświadczenie. Co zresztą ma odzwierciedlenie we wzorze aktu nadania - tam jest zapisane o możliwości odwołania.

Moim zdaniem w przypadku awansu na kontraktowego, który odbywa się w szkole, praktyka wydawania zaświadczenia jest trochę na wyrost. Rozumiem, że takie postępowanie ma uzasadnienie w przypadku OP lub KO, gdzie „organ” nie musi być bezpośrednio zaangażowany w prace, więc zaświadczenie wydaje się od ręki a organ ma czas na wydane decyzji po zapoznaniu się z dokumentacją i sporządzenie takowej.

Myślę, że nie nie będzie błędem wydanie aktu nawet w tym samym dniu co wydanie zaświadczenia. Jeśli decyzja (akt) jest pozytywna to nauczyciel się nie odwoła bo i po co, jeśli jest odmowna to i tak ten nauczyciel ma 14 dni na odwołanie i oczywiście wgląd do dokumentacji. Zastosowano jednolite prawo do wszystkich trzech wersji postepowań awansowych więc trzeba to zaświadczenie też wydać.


post został zmieniony: 28-11-2019 20:52:04
rzewa29-11-2019 11:07:29   [#26]

zgodnie z k.p.a. powinno się wydać akt niezwłocznie

a to oznacza, że jak najszybciej - nie ma tu mowy o jakimkolwiek okresie, który trzeba "odczekać"

TMaoś01-12-2019 20:53:38   [#27]

Super, taki był mój plan więc Cieszę się, potwierdzacie , że tak można. 

Bo te 14 dni mnie trochę przeraziły:(

Antolka11-12-2019 09:07:52   [#28]

Dzień dobry.

Postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela kontraktowego odbyło się 12 listopada 2019 r. Zmiana pensji od stycznia. A w SIO - kontraktowym staje się również od 01 stycznia 2020 r. ?

MKJ11-12-2019 14:21:55   [#29]

Kontraktowym staje się w dniu wydania decyzji administracyjnej, czyli aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Data zmiany wynagrodzenia w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego zależy od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o wszczęcie postępowania, a nie od daty uzyskania wyższego stopnia.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]